Pane tähele!

Ametnikud võtavad pöördujaid vastu etteregistreerimisel. Kohtumisaja kokkuleppimiseks palume ametnikule kas helistada või kirjutada (kontaktid allpool). 

Samal ajal soovitame siiski võimalusel kasutada suhtlemiseks e-lahendusi ning pöörduda ametnike poole kirja ja telefoni teel.

 

Elva Vallavalitsus

 

Kesk 32, Elva linn, Elva vald 
postiindeks 61507
Telefon: 730 9880
E-post: elva@elva.ee
Vallavalitsus on avatud 816.30, ametnikega kohtumiseks palume aeg ette registreerida.
Lõuna 1212.30 

Registrikood 77000170; TP kood 450101
Arvelduskontod:
Swedbank        EE212200001120112068
SEB pank         EE291010102018767003

 

Arvete saatmine Elva Vallavalitsusele
Alates 1. juulist 2019 saab vallavalitsusele saata ainult e-arveid.
E-arve on XML-formaadis arve, mida programmid oskavad omavahel vahetada ehk arve on masinloetav.
Rohkem infot leiad SIIT.

 

Notari vastuvõtt Elva Vallavalitsuses
Etteregistreerimisel kolmapäeviti kell 9-16
Registreerimine telefonil 731 2230

Vallavalitsus

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallavanem Toomas Järveoja 730 9883;
515 3699

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Abivallavanem Heiki Hansen 730 9887;
527 3646

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Valdkonnad: eelarve, majandus (sh maakorraldus, ehitus, keskkond, ühisveevärk ja kanalisatsioon, energeetika, heakord, teedeehitus -ja korrashoid, liikluskorraldus).

Abivallavanem Mikk Järv 517 0306

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Valdkonnad: valla arendustegevus ja strateegiline planeerimine (sh investeeringuprojektid, arengukavad, infotehnoloogia), planeeringud, teenuskeskused, turism ja kogukonnad.

Abivallavanem Marika Saar 522 7013

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Valdkonnad: haridus, kultuur, sport, sotsiaalküsimused ja -teenused, huviharidus ja noorsootöö ning kogukonnad.

Palgaline vallavalitsuse liige Toomas Paur 510 6850 Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

Kantselei

 
 
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallasekretär Salle Ritso 730 9893

Juhib vallavalitsuse kantselei tööd, nõustab juriidiliselt vallavalitsust ja -volikogu ning kontrollib dokumentide õiguspädevust.

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Registripidaja Terje Raadom

730 9880,
511 0278

Puhkusel 22.-23.10, asendab Triinu Paas

Töövaldkond: elukohatoimingud, asjaajamise ja dokumendiringluse korraldamine

Õigusnõunik Kaisa-Karoliina Kokk 730 9881

Töövaldkond: avalik teenistus, andmekaitse, sünni registreerimine

Õigusnõunik Margit Kiin 730 9885; 525 4539

Puhkusel 21.-26.10, asendab Kaisa-Karoliina Kokk

Töövaldkond: haldusõigus, tsiviilõigus, protsessiõigus, andmekaitse

Infospetsialist Triinu Paas

730 9882; 5860 0909

TöövaldkondKodanike esmane nõustamine ja juhendamine; infolehe toimetamine.

Kommunikatsioonijuht Merilyn Säde 5915 1120

Palume kõikide meediapäringutega pöörduda kommunikatsioonijuhi poole.

TöövaldkondVastutab sise- ja väliskommunikatsiooni eest, tegeleb meediasuhtlusega. 

 

Vallamajandusosakond

 
 
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Osakonnajuhataja Hegri Narusk 730 9888;
512 9072

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: osakonna töö juhtimine, valdkonna eelarve, lepingute, projektide ja tööplaani jälgimine.

Vallavaraspetsialist Terje Korss 5302 0888

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: vallavara müük, valla kinnisvara halduse ja hooldusega seotud küsimused, vallasisene bussitransport, vallavara rendi- ja kindlustuslepingud.

Taristuspetsialist Kristjan Vilu 5342 2067

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: teede ja tänavate hoolduse tagamine, liiklusmärkide ja viitade korrashoid, vallale kuuluva taristu hoolduse korraldamine.

Kinnistuspetsialist Daisy Sild 730 9896

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: maakorraldus, maareform, maamaksu küsimused, kohanime ja aadressandmed.

Heakorraspetsialist Sten Saarekivi 5886 1600

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: heakord, haljastus, kasside ja koerte pidamise eeskirja jälgimine, jõuluvalgustus, heakorra järelevalve.

Keskkonnaspetsialist Margit Berg-Jürgens 730 9898;
5305 2500

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: jäätmemajandus, raieload, keskkonnaalased küsimused ja load, keskkonnajärelevalve.

Ehitusspetsialist

 

Andres Maikov 7309 895;
504 4039

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: ehitus- ja kasutusload ning teatised, projekteerimistingimuste väljastamine, ehitusprojektide kontrollimine ja järelevalve.

Ehitusspetsialist Riina Sirel

730 9884;
504 4039

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: ehitus- ja kasutusload ning teatised, projekteerimistingimuste väljastamine, ehitusprojektide kontrollimine ja järelevalve.

Hankespetsialist Cetlin Keskküla 5218545

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: riigihangete registriga tegelemine, valla hangete korraldamine ja hallatavate asutuste nõustamine hangete teemal.

Geoinfospetsialist Kullo Laos 5191 5914

Puhkusel 21.-28.10, asendab Kristjan Vilu

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: kaeveload, tänavavalgustus, geodeetilised mõõdistused, valla geodeetiliste tööde andmebaasi haldamine.

Elva kalmistu korraldaja Milvi Saarekivi 745 7063;
520 8465

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: Elva kalmistu töö korraldamine

Puhja kalmistu korraldaja Zoja Tera 5160593  

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: Puhja ja Kavilda kalmistu töö korraldamine

Rõngu kalmistu korraldaja Sven Uibo 502 2610

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: Rõngu ja Sikamäe kalmistu töö korraldamine.

Rannu kalmistu korraldaja Ainar Kinsigo 522 6103

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: Rannu kalmistu töö korraldamine.

 

Arengu- ja planeeringuosakond

 
 

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Osakonnajuhataja Kertu Vuks 5813 7086

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: arengu- ja planeeringuosakonna töö juhtimine. Tegeleb koostöövõrgustike ja strateegiliste dokumentide väljatöötamisega. E-teenuste arendamine, koostöö ettevõtlusorganisatsioonide, KOV-ide ja teadusasutustega, turismimajandus.

Vallaarhitekt Jaanika Saar 5348 1114

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: valla planeeringu-kontseptsioonide, miljööväärtuste, arhitektuuri ja kujunduse põhiprintsiipide väljatöötamine ning planeerimisalase tegevuse korraldamine. 

Arendusspetsialist Allan Allik 5669 4684

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: edendab majandus- ja ettevõtlusaslast koostööd ning algatab ja koordineerib valdkonna arendusprojekte ning osaleb ühisprojektides koostööpartneritega. Tegeleb vallavalitsuse kavandatavatele projektidele rahastamisvõimaluste otsimisega.

Planeeringuspetsialist Maarika Uprus 730 9897;
527 1860

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: valla ruumilise planeeringu korraldamine ning koostatud planeeringute nõuetele vastavuse kontrollimine. Samuti detailplaneeringute ja nendega seotud küsimustega tegelemine.

Infotehnoloogia nõunik Kayvo Kroon 731 0151;
5334 5051
Töövaldkond: IT-teenuste arendamine ja ametnike ning hallatavate asutuste nõustamine. Haldusala e-teenuste, infosüsteemide ja andmebaaside arendamine.

 

Piirkonna teenuskeskused ja koordinaatorid

 
 

Teenuskeskus/ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Konguta teenuskeskus Elo Kasetalu 731 4432;
523 9389

Teenuskeskus asub sotsiaalmaja Tareke hoones, sissepääs rahvamajapoolsest uksest (Tarekese, Annikoru küla, Elva vald)
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
N, R töötab koordinaator Elvas

Puhja piirkonna koordinaator Ede Möldre 730 0642; 504 9912

Teenuskeskus asub endises vallamajas (Elva tee 1, Puhja).

Avatud: E-N 9-17, R 8-12
(14.10 suletud)

Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 

Palupera piirkonna koordinaator Maia Kukk 767 9502; 511 2479

Teenuskeskus asub endises vallamajas (Vallamaja, Hellenurme küla, Elva vald).

Avatud: 
E 8–17
T, K, N 8–13.30

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Rõngu piirkonna koordinaator Ene Joosing 731 4480; 509 6202

Rõngu teenuskeskus (Valga mnt 9/1, Rõngu alevik, Elva vald)

Avatud:
E, T, K 8–16
N 8–18
R 8–14 (16. okt avatud kuni kell 12)

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Rannu teenuskeskus Sirje Erm 731 1905; 525 3370 Asub Rannu Rahvamajas (Elva tee 7, Rannu alevik).
Avatud: T, N 9-16
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 

 

Haridus- ja kultuuriosakond

 
 
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Osakonnajuhataja Mare Tamm 730 9899; 
5622 0169

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: vallavalitsuse hallatavate haridus- ja kultuuriasutuste järelevalve, tegevuse ja koostöö koordineerimine; valdkondlike õigusaktide ja osakonna poliitikate väljatöötamine.

Kultuurispetsialist Margit Kink 5855 3137

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: planeerib ja aitab kaasa valla kultuurisündmuste korraldamisele, koordineerib raamatukogude tööd, tegeleb kultuuriinfo kogumisega, korraldab noorsootööd ja tegevusi ning menetleb projekti- ja tegevustoetusi.

Haridusspetsialist Auli Mäesalu 5886 4201

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: lasteasutuste rühmade komplekteerimine, haridusasutuste, õpilaste ja lapsevanemate nõustamine koolikorralduslikes küsimustes, huvihariduse koordineerimine.

 

Sotsiaal- ja terviseosakond


Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

Osakonnajuhataja

Milvi Sepp

5154872

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: sotsiaalhoolekandelise ja terviseedenduse töö korraldamine, osakonna töö koordineerimine ja juhtimine.

Sotsiaalnõunik

Alo Rebane

5207869

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkondeestkostega seotud küsimused, eluruumi tagamise, isikliku abistaja, võlanõustamis-  ja järelhooldusteenuse korraldamine,
"Puuetega inimeste füüsiline eluaseme kohandamine" projektijuht.

Sotsiaalnõunik

Rutt Hanni

5170385

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: koduteenuse ja sotsiaaltransporditeenuse osutamise koordineerimine, väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse ja päevakeskuste töö korraldamine.

Sotsiaalnõunik

Piret Hallast

56166000

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond:  lastekaitsealase töö koordineerimine, asendushooldusteenuse korraldamine.

Ennetustööspetsialist
 

Kertu Kattai

53019106

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: tervisedenduse ja ennetustöö korraldamine ja koordineerimine.

Lastekaitsespetsialist (Puhja, Konguta)

Hille Deede

7300647; 59191693

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Lastekaitsespetsialist (Rõngu, Rannu)

Anneli Lepik

5051707

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Lastekaitsespetsialist (Elva)

Eve Jõgi

7309889; 5270561

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Lastekaitsespetsialist
(Elva lasteaiaealised lapsed, Käärdi ja Palupera piirkond)

Laura Kuusk

7309894
53818871

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Sotsiaaltööspetsialist (Konguta)

Elo Kasetalu

7314435; 5239389

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Sotsiaaltööspetsialist (Rõngu)

Ene Sõber

7314484; 5139352

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Sotsiaaltööspetsialist (Elva, Palupera)

Sille Kask

7309892; 53816336 

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Sotsiaaltööspetsialist (Puhja)

Oliivia Oengo

7300646; 5256212

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Sotsiaaltööspetsialist (Rannu)

Sirje Erm

7311904; 5253370

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Hooldustöötaja

(Elva linn)

Cristel Mälgi

58141131

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja

(Elva linn)

Gerti Sööt

5258173

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja

(Elva linn, Konguta)

Merle Niilus 

58836080

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja

(Puhja)

Karmen Renter

51970001

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja

(Puhja)

Lilli Sepping

59167771

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja (Rõngu)

Andra Kongo

58377657

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja (Rõngu, Rannu)

Kaja Veber

5523441

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja

(Elva linn, Konguta)

Sirje Naur

58650895

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja

(Elva linn, Palupera)

Marge Denisjuk

59183031

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Sotsiaaltranspordi osutaja

Ain Sööt

53230187

Töövaldkond: sotsiaaltransporditeenuse osutamine.

Sotsiaaltranspordi osutaja

Üllar Muttik

53027333

Töövaldkond: sotsiaaltransporditeenuse osutamine.

 

 

Finantsosakond

 
 
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Osakonnajuhataja Imbi Rõivassepp 5309 5123  
Pearaamatupidaja Eve Nõmmemaa 730 9890; 522 7895  
Finantsspetsialist Inna Rebane 735 3701  
Raamatupidaja Antonina Uffert 730 9890  
Raamatupidaja Anneli Teder 730 9891  
Raamatupidaja Tatjana Žuravljova 730 9891  
Raamatupidaja Triinu Põlgast 730 9891