Projektitoetused Elva vallas

 

Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord - https://www.riigiteataja.ee/akt/430052018006 

Taotlusvorm on leitav siit

Aruande vorm on leitav siit

 

Infot Elva valla 2019. aasta projektitoetuste kohta leiab siit ning tegevustoetuste kohta siit.