Projektitoetused Elva vallas

Projektitoetuse eesmärgiks on propageerida Elva valda kui rikkalike traditsioonidega kultuuri- ja spordivalda, mitmekesistada erinevatele sihtgruppidele suunatud tegevusi, toetada Elva valla aktiivsete elanike omaalgatust ning väärtustada vabariiklike ja rahvusvaheliste ürituste korraldamist vallas.

Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord

Rohkem teavet projektitoetuse taotlemise ja aruandluse kohta leiad siit.