Tegevustoetused

Järgneva aasta tegevtoetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele taotlus koos nõutud lisadokumentidega hiljemalt käesoleva aasta 1. novembriks.

Tegevustoetust saab taotleda Elva vallas tegutsev mittetulundusühendus (mittetulundusühing, sihtasutus ja seltsing), kultuuri, hariduse, spordi, noorsootöö, sotsiaaltöö, tervise, turvalisuse, külaelu, keskkonna ja looduskaitse alase tegevuse edendamiseks.

Toetus antakse kolmes kategoorias:
1) kultuuriühingud;
2) spordiklubid, sealhulgas täiskasvanute esindusvõistkonnad;
3) muud mittetulundusühendused.
 
Tegevustoetuse taotlust on võimalik esitada:
  • elektrooniliselt Elva valla e-teenuste keskkonnas SPOKU (taotlusvorm on leitav taotlemise perioodil 01.10-30.11);
  • digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel elva@elva.ee (avaldus , täitmiseks tuleb avaldus esmalt arvutisse salvestada);
  • paberkandjal Elva Vallavalitsuses või valla teenuskeskustes. Asukohad ja vastuvõtuajad on leitavad siit.

Aruandluse esitamise kohta leiab teavet siit.

Elva valla eelarvest tegevustoetuste taotlemise ja eraldamise kord on leitav siit.

Lisainfo: kultuurispetsialist Veronika Nikolajeva (veronika.nikolajeva@elva.ee).