Valla territooriumil asuvad üldhooldusteenuse osutajad

SA Rõngu Hooldekodu

Valga mnt. 9 , Elva vald, 61001 Tartumaa

Telefon: 745 9542 (ööpäevaringne valvetelefon)

anneli.salumaa@rongukodu.ee

rongukodu.ee

Juhataja Anneli Salumaa

 

Uderna Hooldekodu SA

Uderna, Elva vald,  61016 Tartumaa

Telefon: 734 9918

anne.soeson@gmail.com

kodu.ee/~udernahk/

Juhataja Anne- Aime Soeson

 

Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS, Hellenurme kodu

Mõisa aia 1, Hellenurme, Elva vald, 67514 Tartumaa

Telefon: 767 9505

info@hooldekodu.ee

hooldekodu.ee/hellenurme-kodu/

Juhataja Kätlin Sipelgas

 

SA Elva Haigla

Supelranna 21, Elva vald, 61505 Tartumaa

Telefon: 737 0330

elvahaigla@ehaigla.ee

http://ehaigla.ee/hooldekodu/

 

Ülevaate teistest hooldusteenuseid pakkuvatest asutustest leiad siit.