Elva valla leht on Elva Vallavalitsuse väljaantav tasuta infoleht, mille eesmärk on anda Elva valla elanikele teavet kohaliku omavalitsuse ja selle allasutuste tegevusest ning kajastada kohalikke sündmusi ning vallaelu.

Elva valla leht ilmub üldjuhul kaks korda kuus, iga kuu teisel ja neljandal esmaspäeval, kui pole teavitatud teisiti.

Kaastööde avaldamiseks palume kaastöö kirjutamise soovist eelnevalt teavitada ja materjalid saata hiljemalt etteantud kuupäevaks e-aadressile: infoleht@elva.ee.

Elva valla lehe kojukande eest vastutab Omniva ning leht tuleb kõikidesse Elva valla postkastidesse kanda kahe tööpäeva jooksul alates selle ilmumisest. Kui leht ei ole jõudnud teieni õigel ajal, siis palume sellest teavitada Elva Vallavalitsust aadressil infoleht@elva.ee.

Toimetusel on avaldamisel õigus kaastöid lühendada ja redigeerida. 

Elva valla lehe tasulise reklaami avaldamise põhimõtted ja hinnakirja leiate SIIT.

Nimi

Ametinimetus 

Telefon              

E-post

Triinu Paas infospetsialist

730 9882
5860 0909

triinu.paas@elva.ee

Merilyn Säde

kommunikatsioonijuht

5915 1120

merilyn.sade@elva.ee

 

Tiraaž: 6550
Küljendaja: Taivo Org
Trükk: AS Printall
Kanne: Omniva

 

Elva valla lehe ilmumisgraafik:

Jaanuar
10.01.2020 Elva valla leht nr 65
24.01.2020 Elva valla leht nr 66

Veebruar
14.02.2020 Elva valla leht nr 67
28.02.2020 Elva valla leht nr 68

Märts
13.03.2020 Elva valla leht nr 69
27.03.2020 Elva valla leht nr 70 

Aprill

13.04.2020 Elva valla leht nr 71

27.04.2020 Elva valla leht nr 72

Mai
11.05.2020 Elva valla leht nr 73
25.05.2020 Elva valla leht nr 74

Juuni
19.06.2020 Elva valla leht nr 75

Juuli
20.07.2020 Elva valla leht nr 76

August
17.08.2020 Elva valla leht nr 77 

September
14.09.2020 Elva valla leht nr 78
28.09.2020 Elva valla leht nr 79

Oktoober
12.10.2020 Elva valla leht nr 80
26.10.2020 Elva valla leht nr 81

November
09.11.2020 Elva valla leht nr 82
23.11.2020 Elva valla leht nr 83 

Detsember
07.12.2020 Elva valla leht nr 84 kaastööde ja reklaami (koos kavandiga) avaldamise soovid hiljemalt 23. november kell 15, e-aadressil infoleht@elva.ee.
21.12.2020 Elva valla leht nr 85  kaastööde ja reklaami (koos kavandiga) avaldamise soovid hiljemalt 7. detsember kell 15, e-aadressil infoleht@elva.ee.