Elva valla leht on Elva Vallavalitsuse väljaantav tasuta infoleht, mille eesmärk on anda Elva valla elanikele teavet kohaliku omavalitsuse ja selle allasutuste tegevusest ning kajastada kohalikke sündmusi ning vallaelu.

Elva valla leht ilmub üldjuhul kaks korda kuus, iga kuu teisel ja neljandal reedel, kui pole teavitatud teisiti.

Kaastööde avaldamiseks palume kaastöö kirjutamise soovist eelnevalt teavitada ja materjalid saata hiljemalt üks nädal enne ilmumist e-aadressile: infoleht@elva.ee.

Elva valla lehe kojukande eest vastutab Omniva ning leht tuleb kõikidesse Elva valla postkastidesse kanda kolme tööpäeva jooksul alates selle ilmumisest. Kui leht ei ole jõudnud teieni õigel ajal, siis palume sellest teavitada Elva Vallavalitsust aadressil infoleht@elva.ee.

Toimetusel on avaldamisel õigus kaastöid lühendada ja redigeerida. 

Elva valla lehe tasulise reklaami avaldamise põhimõtted ja hinnakirja leiate SIIT.

Nimi

Ametinimetus 

Telefon              

E-post

Triinu Paas infospetsialist 730 9882 triinu.paas@elva.ee

Merilyn Säde

kommunikatsioonijuht

5915 1120

merilyn.sade@elva.ee

 

Tiraaž: 6550
Küljendaja: Taivo Org
Trükk: AS Printall
Kanne: Omniva

 

Elva valla lehe ilmumisgraafik:

Jaanuar
10.01.2020 Elva valla leht nr 65
24.01.2020 Elva valla leht nr 66

Veebruar
14.02.2020 Elva valla leht nr 67
28.02.2020 Elva valla leht nr 68 - kaastööde soov hiljemalt 17. veebruaril kell 15, reklaami avaldamise soov (koos kavandiga) hiljemalt 14. veebruaril e-aadressil infoleht@elva.ee.

Märts
13.03.2020 Elva valla leht nr 69 - kaastööde soov hiljemalt 2. märts kell 15, reklaami avaldamise soov (koos kavandiga) hiljemalt 28. veebruaril e-aadressil infoleht@elva.ee.
27.03.2020 Elva valla leht nr 70 - kaastööde soov hiljemalt 16. märts kell 15, reklaami avaldamise soov (koos kavandiga) hiljemalt 13. märts e-aadressil infoleht@elva.ee.

Aprill
09.04.2020 Elva valla leht nr 71
24.04.2020 Elva valla leht nr 72

Mai
08.05.2020 Elva valla leht nr 73
22.05.2020 Elva valla leht nr 74

Juuni
18.06.2020 Elva valla leht nr 75

Juuli
17.07.2020 Elva valla leht nr 76

August
14.08.2020 Elva valla leht nr 77

September
11.09.2020 Elva valla leht nr 78
25.09.2020 Elva valla leht nr 79

Oktoober
09.10.2020 Elva valla leht nr 80
23.10.2020 Elva valla leht nr 81

November
06.11.2020 Elva valla leht nr 82
20.11.2020 Elva valla leht nr 83

Detsember
04.12.2020 Elva valla leht nr 84
18.12.2020 Elva valla leht nr 85