Elva valla leht on Elva Vallavalitsuse väljaantav tasuta infoleht, mille eesmärk on anda Elva valla elanikele teavet kohaliku omavalitsuse ja selle allasutuste tegevusest ning kajastada kohalikke sündmusi ning vallaelu.

Elva valla leht ilmub üldjuhul kaks korda kuus, iga kuu teisel ja neljandal reedel, kui pole teavitatud teisiti.

Kaastööde avaldamiseks palume kaastöö kirjutamise soovist eelnevalt teavitada ja materjalid saata hiljemalt üks nädal enne ilmumist e-aadressile: infoleht@elva.ee.

Elva valla lehe kojukande eest vastutab Omniva ning leht tuleb kõikidesse Elva valla postkastidesse kanda kolme tööpäeva jooksul alates selle ilmumisest. Kui leht ei ole jõudnud teieni õigel ajal, siis palume sellest teavitada Elva Vallavalitsust aadressil infoleht@elva.ee.

Toimetusel on avaldamisel õigus kaastöid lühendada ja redigeerida. 

Elva valla lehe tasulise reklaami avaldamise põhimõtted ja hinnakirja leiate SIIT.

Nimi

Ametinimetus 

Telefon              

E-post

Triinu Paas infospetsialist   triinu.paas@elva.ee

Merilyn Säde

kommunikatsioonijuht

5915 1120

merilyn.sade@elva.ee

 

Tiraaž: 6450
Küljendaja: Taivo Org
Trükk: AS Printall
Kanne: Omniva

 

Elva valla lehe ilmumisgraafik:

Jaanuar
18.01.2019 Elva valla leht nr 44

Veebruar
08.02.2019 Elva valla leht nr 45
22.02.2019 Elva valla leht nr 46

Märts
08.03.2019 Elva valla leht nr 47
22.03.2019 Elva valla leht nr 48

Aprill
12.04.2019 Elva valla leht nr 49
26.04.2019 Elva valla leht nr 50

Mai
10.05.2019 Elva valla leht nr 51
24.05.2019 Elva valla leht nr 52

Juuni
07.06.2019 Elva valla leht nr 53 

21.06.2019 Elva valla leht nr 54 

Juuli
05.07.2019 Elva valla leht nr 55

August
16.08.2019 Elva valla leht nr 56 

September
13.09.2019 Elva valla leht nr 57
27.09.2019 Elva valla leht nr 58 

Oktoober
11.10.2019 Elva valla leht nr 59
25.10.2019 Elva valla leht nr 60 - kaastööde soov hiljemalt 14. oktoobril kell 15 e-aadressil infoleht@elva.ee

November
08.11.2019 Elva valla leht nr 61 - kaastööde soov hiljemalt 28. oktoobril kell 15 e-aadressil infoleht@elva.ee
22.11.2019 Elva valla leht nr 62 - kaastööde soov hiljemalt 11. novembril kell 15 e-aadressil infoleht@elva.ee

Detsember
06.12.2019 Elva valla leht nr 63 (kuu esimene reede)
20.12.2019 Elva valla leht nr 64 (kuu kolmas reede)