Eelarve lühiülevaade

Eelarved ja eelarvestrateegiad

Eelarvestrateegia

Elva valla eelarvestrateegia 2019-2022

Eelarve

2021

Elva valla 2021. aasta eelarve

Elva valla 2021. aasta eelarve I lisaeelarve kinnitamine ja Elva valla 2021. aasta eelarve muutmine (Lisa 1, Lisa 2, seletuskiri)

 

2020

Eelarve lühiülevaade

Elva valla 2020. aasta eelarve

Elva valla 2020. aasta eelarve I lisaeelarve kinnitamine ja Elva valla 2020. aasta eelarve muutmine (Lisa 1, Lisa 2, seletuskiri)

Elva valla 2020. aasta eelarve II lisaeelarve kinnitamine ja Elva valla 2020. aasta eelarve muutmine (Lisa 1, Lisa 2, seletuskiri) 

Elva valla 2020. aasta eelarve III lisaeelarve kinnitamine ja Elva valla 2020. aasta eelarve muutmine

Elva valla 2020. aasta eelarve IV lisaeelarve kinnitamine ja Elva valla 2020. aasta eelarve muutmine

2019

Elva valla 2019. eelarve (Lisa 1, Seletuskiri)

Elva valla 2019. aasta eelarve I lisaeelarve kinnitamine ja Elva valla 2019. aasta eelarve muutmine (Lisa 1, Lisa 2, Seletuskiri)

Elva valla 2019. aasta eelarve II lisaeelarve kinnitamine ja Elva valla 2019. aasta eelarve muutmine lisadega
Elva valla 2019. aasta III lisaeelarve kinnitamine ja Elva valla 2019. aasta eelarve muutmine lisadega

2018

Elva valla 2018. aasta I lisaeelarve

Elva valla 2018. aasta eelarve II lisaeelarve kinnitamine ja Elva valla 2018. aasta eelarve muutmine

Eelarve 2018

Eelarve seletuskiri

Eelarve Lisa

 

2017

Elva linna eelarve 2017 ja eelarvestrateegiad

Konguta valla eelarve 2017 ja eelarvestrateegia 2017-2021

Palupera valla eelarve 2017 ja eelarvestrateegia 2016-2019

Puhja valla eelarve 2017 ja eelarvestrateegia 2017-2021

Rannu valla eelarve 2017 ja eelarvestrateegia 2017-2021

Rõngu valla eelarve 2017 ja eelarvestrateegia 2017-2021