Müüa Pühaste külas Männiku kinnistu - elamu kõrvalhoonetega. 10km Rõngust!

Elva Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel kinnistu Männiku (katastritunnus 60801:001:2370), sihtotstarve 100% elamumaa, suurus 12263 m², millel asuvad hooned ja rajatised: elumaja, kuur-aidad (4 tk, osa amortiseerunud), saun, võlvkelder, välikäimla ja salvkaev (puhas ja veerohke). Kinnistu asub 10 km Rõngust Viljandi maanteed Tõrva poole sõites, maantee ääres. Ühistransport – bussipeatud 600m, lisaks valla koolibuss.

Kinnistul puuduvad veetorustikud- ja kanalisatsioonirajatised. Elektriühendus on olemas (peakaitse 20A, 1x220V). Naabrid asuvad privaatselt eemal. Kahest küljest piirneb kinnistu riigimetsaga.

Elamu (EHR kood 120312248) ehitisalune pind on 78,4m², suletud netopind 59,5m². Kolm tuba, köök, väikesed panipaigad, tuulekoda, kuid elamiskõlblik on vaid üks tuba. Majas on toimunud tulekahju, osaliselt tulekahjustused taastatud. Viimati elati majas sees aasta tagasi, pikalt peale tulekahju. Fassaad ja katus vajavad pisiremonti ja värviuuendust.

Kinnistu enampakkumise müügihinna algsuurus on 30 000 (kolmkümmend tuhat) eurot. Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimustega saab tutvuda SIIN ning tutvustavad pildid asuvad kinnisvaraportaalis SIIN.

Enampakkumise tagatisraha 1500 eurot tuleb tasuda hiljemalt 5. augustil 2019. Avaldus tuleb enampakkumisel osalemiseks koos lisadokumentidega esitada kinnises ümbrikus, märkega „Männiku pakkumus", hiljemalt 6. augustil 2019, kell 11 Elva Vallavalitsusele aadressil Kesk 32, Elva linn, Elva vald 61507, kas tähitult või käsipostiga. Avalduse esitamisel kasutada Elva Vallavalitsuse koostatud vormi.

Pakkumuste avamine toimub Elva vallamajas, 6. augustil kell 11.15, kus võivad osaleda kõik pakkujad. Kolme tööpäeva jooksul on korraldaja juures võimalik pakkumuste avamise protokolliga ka tutvuda.

Info tel: 53020888 või terje.korss@elva.ee (vallavaraspetsialist).

Müüa maja Illi külas Nõo vallas

Elva Vallavalitsus müüb avalikul pakkumisel otsustuskorras esimesele registreerunule kinnistu Lauri vesiveski, Illi  küla, Nõo vald (katastritunnus 52801:012:0645), sihtotstarve 100% elamumaa, suurus 5277 m², millel asub elamu, kuur, töötuba ja laut (osa hoonetest amortiseerunud). Looduskaunis koht Elva lähedal oma kodu rajamiseks! Juurdepääs Tamsa-Varesepalu teelt. Elektriühendus puudub. Kinnistu müügihinna algsuurus on 12 500 (kaksteist tuhat viissada) eurot. Kinnistut tutvustavaid pilte on kinnisvaraportaalis https://www.kv.ee/elva-vallavalitsus-muub-avalikul-pakkumisel-otsust-3153691.html?nr=2&search_key=cbe976e69b19f46e79becc2f46c252ea.

Vabas vormis avaldus (märkega „Lauri vesiveski pakkumus") pakkumisel osalemiseks tuleb esitada e-postile elva@elva.ee või postiga Elva Vallavalitsusele aadressil Kesk 32, Elva linn,  Elva vald 61507. Info tel: 53020888 või terje.korss@elva.ee .

 

Müüa laut Kapsta külas

Elva Vallavalitsus müüb avalikul pakkumisel otsustuskorras esimesele registreerunule kinnistu Uus-Kasevälja, Kapsta  küla, Elva vald (katastritunnus 17101:001:0205), sihtotstarve 100% tootmismaa, suurus 5801 m², millel asub laudahoone (EHR kood 120818884). Juurdepääs Kapsta teelt. Elektriühendus puudub. Kinnistu müügihinna algsuurus on 3 000 (kolm tuhat) eurot. Kinnistut tutvustavaid pilte on kinnisvaraportaalis https://www.kv.ee/elva-vallavalitsus-muub-avalikul-pakkumisel-otsust-3153131.html?nr=1&search_key=46b983150236dbbf6340f731438d37f0

Avaldus pakkumisel osalemiseks tuleb esitada e-postile elva@elva.ee või postiga Elva Vallavalitsusele aadressil Kesk 32, Elva linn,  Elva vald 61507. Info tel: 53020888 või terje.korss@elva.ee .