ELVA VALLAS, PALUPERA KÜLAS KAHE KORTERIOMANDI KIRJALIK ENAMPAKKUMINE

13.01.21

Elva vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Elva vallas, Palupera külas Veevõtu kinnistul asuvaid kahte korteriomandit, nr 2 ja 3 (katastritunnus 58201:002:2520), sihtotstarve 100% elamumaa, kinnistu terviksuurus 7177 m² (mõttelised osad vastavalt 699/2340, 30% ja 785/2340, 34%).

Vallale kuuluvad korteriomandid on üle 10 aasta tühjana seisnud ja on täielikult amortiseerunud. Veevõtu 2 korteriomandi osal on 2000. aastate algul vahetatud katus ja paigaldatud plastikaknad.

Ahjud enamasti lõhutud ja puudub elektrisüsteem. Elektrilepingut on võimalik sõlmida raudtee ääres AS Eesti Raudteega, elamul on kilp olemas. Elamul puudub hoolimata telliskivivooderduse soojustus. 

Korteriomand nr 3 on praktiliselt tühi põrandateta karp, puitaknad on veel ees, kuid katus jookseb läbi.

Kinnistule pääseb Palupera raudteejaamast (120m kaugusel) mööda kohalikku valla teed 5820072 Raudteejaam-Veevõtu tee.

Korteriomand 2, suletud netopinnaga 69,9m² (EHR 111025030-2) asub kolme korteriga ridamaja keskel ja korteriomand nr 3 (EHR 111025030-3), suletud netopinnaga 78,5m² on kinnistule teelt sisenedes esimene elamispind. Lähimasse bussijaama on 500 m. Lähedusest saab alguse ka kergliiklustee, suunaga Palupera mõisakooli.

Kõik kõrvalhooned on amortiseerunud – saun, laut, kelder (vaid kuuri saab veel osaliselt kasutada). Valla korteriomanditel puuduvad veevarustus ja kanalisatsioon. 2013. aastal rajati kogumismahutiga (25m³) kanalisatsioonisüsteem ja salvkaevust majaühendus asustatud korteriomandile nr 1 (eraomand), kuid vee kvaliteet jätab tugevalt soovida.

Korteriomandi nr 2 enampakkumise müügihinna algsuurus on 1000 (üks tuhat) eurot ja korteriomandile nr 3 500 (viissada) eurot. Enampakkumise tingimustega saab tutvuda SIIN, vorm pakkumuse esitamiseks SIIN.

Korteriomanditest saate fotosid vaadata SIIN

Enampakkumise tagatisraha 100 eurot ja/või 50 eurot tuleb tasuda hiljemalt 28. jaanuaril 2021, enne kella 9. Vormikohane avaldus enampakkumisel osalemiseks koos lisadokumentidega tuleb esitada kirjalikult kinnises ümbrikus, märkega „Veevõtu pakkumus" hiljemalt 28. jaanuaril 2021 kell 9 (s.t. mitte postitemplit, vaid laekumist) Elva vallavalitsusele aadressil Kesk 32 Elva vald Tartumaa 61507 kas tähitult, lihtpostiga või käsipostiga vallamaja trepil asuvasse postkasti (juures silt „Vallavalitsusele kirjad pane siia") või infolauda.

Pakkumiste avamine toimub kell 9.15 samas majas.

Lisainfo:
Terje Korss, vallavaraspetsialist
terje.korss@elva.ee, +372 530 20 888