ULILA ALEVIKUS 2-TOALISE KORTERI KIRJALIK ENAMPAKKUMINE

13.11.18

Elva Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel pärandvarana saadud korteriomandi Kesk tn 14-2, Ulila alevik, Elva vald (katastritunnus 60502:004:0003), sihtotstarve 100% elamumaa, suurus 3408 m² (korteriomand 394/9731 mõttelist osa kinnistust). I korrusel asuv 2-toaline korter (39,4m², 2 tuba, sh üks läbikäidav, köök, san.ruum, külm vesi, pliidiküte, plastikaknad) on olnud kaheksa aastat kasutuseta, vajab kapitaalremonti. Majandamiskulude võlgnevus puudub.

Korteriomandi enampakkumise müügihinna algsuurus on 3000 (kolm tuhat) eurot. Enampakkumisest osavõtutasu on 30 eurot ja tagatisraha, 150 eurot, tasuda hiljemalt 9. detsembril 2018. Avaldus enampakkumisel osalemiseks koos lisadokumentidega tuleb esitada kinnises ümbrikus, märkega „Ulila korter pakkumus"  hiljemalt 10. detsembril 2018 kell 10 Elva vallavalitsusele aadressil Kesk 32, Elva vald, Elva linn, 61507, kas tähitult või käsipostiga. Avalduse esitamisel kasutada Elva Vallavalitsuse koostatud vormi.

Pakkumuste avamine toimub Elva vallamajas 10. detsembril kell 10:15, kus võivad kõik pakkujad osaleda. Kolme tööpäeva jooksul on võimalik avamise protokolliga korraldaja juures ka tutvuda. Info tel: 53020888 või terje.korss@elva.ee

 

Enampakkumise tingimused ja kord

Enampakkumisel osalemise avalduse vorm

Objekti piltidega saab tutvuda kinnisvaraportaalis 

Toimetaja: TERJE KORSS