Rannu kooli energiatõhususe suurendamine

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumist Rannu koolihoone energiaauditi koostamiseks määruse eelnõu „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord" alusel eesmärgiga esitada taotlus rakendusüksusele toetuse saamiseks.

Tööd tuleb teostada hiljemalt kaheksa nädala jooksul arvates lepingu sõlmimisest.

Pakkumus tuleb esitada e-postile cetlin.keskkula@elva.ee hiljemalt 18.02 kell 10.00.

Lähteülesanne

Muudatus 12.02: Lähteülesandes on muudetud Rannu kooli ehitusprojekti linki. 

Ulila keskuse tööprojekti ekspertiis

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumist Ulila keskuse tööprojekti ekspertiisi teostamiseks. Ekspertiisi tellimise eesmärgiks on tööprojekti vastavus ehitusseadustikule ja määrusele „Nõuded ehitusprojektile". Ekspertiis tuleb teostada lähtuvalt majandus- ja taristuministri 08.06.2015 määrusest nr 62 „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile". Lisaks on hankija huvides viia miinimumini võimalikud eesseisvad vaidlused ehitajatega projekti teostatavuse osas ning vähendada/minimaliseerida muudatuste tegemise vajadust ehitajate poolt.

Tööd tuleb teostada hiljemalt kolme nädala jooksul arvates lepingu sõlmimisest.

Pakkumust ootame hiljemalt 14.02.2020 kell 10.00 aadressil cetlin.keskkula@elva.ee

Ulila keskuse tööprojekt

Elva valla bussipeatuste korrastamine

31.01.20

Elva Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumust Elva valla bussipeatuste korrastamiseks. Tehnilised tingimused lisatud manuses.

Tööde teostamise tähtaeg on 01.04.2020

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 14.02.2020 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili teel aadressil cetlin.keskkula@elva.ee

Lisaküsimused tel: 51 29 072 või e-mailil hegri.narusk@elva.ee

Tehniline kirjeldus

Pakkumuskutse „Elva linnas Vapramäe tn 9//11//13 kinnistu detailplaneeringu koostamine“

Elva Vallavalitsus ootab pakkumusi Elva linnas Vapramäe tn 9//11//13 kinnistu detailplaneeringu koostaja leidmiseks. Pakkumuse esitamise tähtaeg on  18.01.2020 kell 10.00. Pakkumus palume esitada e-posti teel aadressil maarika.uprus@elva.ee

Lisaküsimused: planeeringuspetsialist Maarika Uprus, tel 527 1860 või 730 9897.

Lisad:

  1. Tööde kirjeldus
  2. Planeeritava ala asukohaskeem
  3. Detailplaneeringu lähteseisukohtade eelnõu

Riigihange „Elva Turuplatsi pargi rekonstrueerimise 1. etapp“

Riigihange „Elva Turuplatsi pargi rekonstrueerimise 1. etapp"

Elva Vallavalitsus ootab ehitusettevõtjatelt hinnapakkumust Elva linnas asuva Turuplatsi pargi mänguväljaku ehitamiseks. Esimeses etapis ehitatakse välja mänguväljak ning likvideeritakse osad amortiseerunud varjualused ja pingid. Tehnilised tingimused ja projektdokumentatsioon on esitatud pakkumuse kutses lisadena.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 10.01.2020 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili teel aadressil jaanika.saar@elva.ee. Lisaküsimused tel: 53481114 või e-mailil jaanika.saar@elva.ee

 

Tehnilised tingimused

Projekti materjal: