Hanked

 

Elva Vallavalitsuse hanked (sh lõppenud) on alates lihthanke piirmäärast kättesaadavad Riigihangete registrist 


Alla lihthanke piirmäära (väikehanked) jäävad hanked avaldatakse vallavalitsuse kodulehel ja teistes infokanalites.

 

KÄIMASOLEVAD HANKED/PAKKUMUSKUTSED

1. Hinnapäring rahva- ja seltsimajade ning raamatukogude ühise veebilehe loomiseks. 

Elva Vallavalitsus ootab  hinnapakkumust Elva valla rahva- ja seltsimajade ning raamatukogude ühise veebilehe loomise kohta.  Tehnilised tingimused on leitavad siin.

Pakkumuse esitamise tähtaega on pikendatud! Ootame pakkumusi hiljemalt  7.11.2018 kell 16.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili teel aadressil kertu.vuks@elva.ee Lisaküsimused  on oodatud e-mailil kertu.vuks@elva.ee

 

 

LÕPPENUD HANKED

1. Riigihange „Elva vallavalitsuse Rannu teenuskeskuse ruumide remont" (pakkumuste esitamise aeg on lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab ehitusettevõtjatelt hinnapakkumust Elva vallavalitsuse Rannu teenuskeskuse osade ruumide remonttöödeks. Tehnilised tingimused, ruumide joonis, ruumide spetsifikatsioon ning pakkumuse tabel on esitatud manusena. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 20.09.2018 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili teel aadressil jaanika.saar@elva.ee. Lisaküsimused tel: 53481114 või e-mailil jaanika.saar@elva.ee

2. Riigihange „Elva Gümnaasiumi rattaparkla ehitamine" (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab ehitusettevõtjatelt hinnapakkumust Elva Gümnaasiumi Puiestee 2 juurde planeeritava rattaparkla rajamiseks. Tehnilised tingimused ja kavandatava parkla joonis (lisa 1) on esitatud manusena. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 23.08.2018 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili teel aadressil jaanika.saar@elva.ee. Lisaküsimused tel: 53481114 või e-mailil jaanika.saar@elva.ee.

3. Hinnapäring Elva vallas Kurelaane külas Elva keskkonnajaama detailplaneeringu koostamiseks

 Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumust Elva vallas Kurelaane külas Elva keskkonnajaama detailplaneeringu koostamise kohta.  

Ootame pakkumusi hiljemalt 30.11.2018 kell 16.30. Pakkumus palume esitada e-maili teel aadressil maarika.uprus@elva.ee. Lisaküsimused saab esitada maarika.uprus@elva.ee või tel 730 9897.

Tööde kirjeldus

Lisa 1

 

4. Elva valla haljasalade niitmine (lõppenud):

Puhja piirkonna hankedokumendid

Rannu piirkonna hankedokumendid

Rõngu piirkonna hankedokumendid

Rõngu piirkonna hankedokumendid