Võrtsjärve piirkonna üldplaneeringu uuringud

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Võrtsjärve piirkonna üldplaneeringu uuringute teostamiseks. Tegemist on Elva ja Viljandi valla ühisprojektiga, mis on saanud suures osas rahastuse RTK poolt. Hanke tingimused ning pakkumuse koostamiseks vajalik informatsioon on leitavad lähteülesandest.

Pakkumus tuleb esitada e-postile: cetlin.keskkula@elva.ee hiljemalt 26.03.2020 kell 10.00.

Lisainfo korral pöörduda Elva Vallavalitsuse arendusspetsialist Allan Alliku poole: tel: 5669 4684, e-post: allan.allik@elva.ee

Lähteülesanne

Elva valla kruusateedele tolmutõrje teostamine 2020. aastal

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Elva valla kruusateedele tolmutõrje teostamiseks 2020. aastal. Pakkumus tuleb esitada etteantud vormil, kus on toodud ka hanke peamised tingimused. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Pakkumus tuleb esitada etteantud vormil hiljemalt 16.03.2020 kell 12.00 aadressile cetlin.keskkula@elva.ee

Lisainfo korral pöörduda Elva Vallavalitsuse taristuspetsialisti Kristjan Vilu poole: tel +372 53422067, e-post: kristjan.vilu@elva.ee.

Pakkumuse vorm

Elva valla kruusateede greiderdamine 2020. aastal

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Elva valla kruusateede greiderdamise teenuse pakkumiseks 2020. aastal. Pakkumus tuleb esitada etteantud vormil, kus on toodud ka hanke peamised tingimused. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Pakkumus tuleb esitada etteantud vormil hiljemalt 16.03.2020 kell 12.00 aadressile cetlin.keskkula@elva.ee

Lisainfo korral pöörduda Elva Vallavalitsuse taristuspetsialisti Kristjan Vilu poole: tel +372 53422067, e-post: kristjan.vilu@elva.ee.

Piirkondade jaotus

Pakkumuse vorm

Elva valla jäätmekava koostamine aastateks 2021-2026

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Elva valla jäätmekava koostamiseks aastateks 2021-2026. Pakkumus tuleb esitada vastavalt alltoodud hankedokumendile e-postile elva@elva.ee hiljemalt 13.03.2020 kell 10.00, märksõnaga „Jäätmekava pakkumus".

Hinnapakkumise koostamisel tuleb lähtuda hankedokumendist. Pakkumus peab olema allkirjastatud Pakkuja poolt ja sisaldama kinnitust, et pakkumine kehtib 30 päeva. 

Lisainfo: Hegri Narusk, telefon 5129072, e-post: hegri.narusk@elva.ee

Hankedokument

Elva jäätmejaama projekteerimine

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi jäätmejaama projekteerimiseks Kurelaane külla, Elva keskkonnajaama kinnistule (katastritunnus 17101:001:0788). 

Hinnapakkumise koostamisel tuleb lähtuda hankedokumendist.  Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 16.03.2020 kell 12.00 e-postile: elva@elva.eemärksõnaga „Elva jäätmejaama projekteerimise pakkumus". Hinnapakkumus peab olema allkirjastatud Pakkuja poolt ja sisaldama kinnitust, et pakkumine kehtib 90 päeva. 

Lisainfo: Hegri Narusk, telefon 5129072, e-post: hegri.narusk@elva.ee

Hankedokument

Tänavavalgustuse rajamine Järvakülla

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumist Puhja-Konguta maantee (nr 22120) lõigule 1,26-1,78 välisvalgustuse rajamiseks. Järvaküla lõigu ehitustööd tehakse vastavalt lisatud OÜ Priimus-Projekt põhiprojektile "Maantee 22120 Puhja-Konguta Järvaküla lõigu km 1,26-1,78 välisvalgustus" töö nr 1-V-20. 

Pakkumus tuleb esitada etteantud mahutabeli järgi. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel. 

Tööd tuleb teostada hiljemalt 31.05.2020.

Pakkumus tuleb esitada e-postile cetlin.keskkula@elva.ee hiljemalt 13.03.2020 kell 10.00. 

Lisainfo korral pöörduda geoinfospetsialist Kullo Laose poole: tel +372 51915914,
e-mail: kullo.laos@elva.ee

OÜ Priimus-Projekt töö nr 1-V-20

Maksumusvorm

Tänavavalgustuse rajamine Rannu alevikku Õpetajate teele

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumist välisvalgustuse rajamiseks Rannu alevikku Õpetajate teele. Õpetajate tee ehitustööd tehakse vastavalt lisatud OÜ Priimus-Projekt põhiprojektile "Rannu alevikus Õpetajate tee välisvalgustuse lõigus Elva tee - Muretu tee" töö nr 3-V-20. 

Pakkumus tuleb esitada etteantud mahutabeli järgi. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel. 

Tööd tuleb teostada hiljemalt 31.05.2020.

Pakkumus tuleb esitada e-postile cetlin.keskkula@elva.ee hiljemalt 06.03.2020 kell 10.00. 

Lisainfo korral pöörduda geoinfospetsialist Kullo Laose poole: tel + 372 51915914, e-mail: kullo.laos@elva.ee

OÜ Priimus-Projekt töö nr 3-V-20

Maksumusvorm