Elva Vallavalitsuse hanked (sh lõppenud) on alates lihthanke piirmäärast kättesaadavad Riigihangete registrist.

Alla lihthanke piirmäära (nn väikehanked) jäävad hanked avalikustatakse vallavalitsuse kodulehel ja teistes infokanalites.

Vaata ka:

Arbimäe tn pikendamise projekteerimine

Elva Vallavalitsus soovib hinnapakkumist Arbimäe tn pikendamise projekteerimiseks, mille alusel on võimalik ette valmistada ehitushange ning määrata ehitusmaksumus. 

Pakkumus tuleb esitada e-postile cetlin.keskkula@elva.ee hiljemalt 11.08.2020 kell 10.00. Pakkumuse hindamise kriteeriumiks on madalaim hind. Täiendava info korral palume pöörduda Elva valla taristuspetsialist Kristjan Vilu poole (tel: 534 22067, e-post: kristjan.vilu@elva.ee).

Tehniline kirjeldus

Vorm 1 - Töörühma koosseis 

Kontorsoojak Elva kalmistule

Elva vald ootab hinnapakkumist kontorsoojakule, mis peab sobima aastaringseks kasutamiseks. Pakkumuses tuleb välja tuua soojustusliik, kusjuures pakkumus võib sisaldada hinnapakkumist mitmele erineva soojustusega (vill, pur vaht, jt.) kontorsoojakule. Täpsem info tehnilises kirjelduses. 

Pakkumus tuleb esitada e-postile cetlin.keskkula@elva.ee hiljemalt 06.08.2020 kell 10.00.

Täiendava info puhul palume pöörduda vallamajandusosakonna juhataja Hegri Naruski poole, tel: + 372 5129072, e-post: hegri.narusk@elva.ee.

Tehniline kirjeldus

Kingu-Sireli tn sadevee rekonstrueerimine

Elva vallavalitsus ootab hinnapakkumist Elva linna Kingu-Sireli tn sadevee rekonstrueerimiseks vastavalt tehnilises kirjelduses väljatoodud projektile. 

Pakkumus tuleb esitada e-postile cetlin.keskkula@elva.ee hiljemalt 31.07.2020 kell 10.

Täiendava info puhul palume pöörduda taristuspetsialist Kristjan Vilu poole, tel: 534 220 67, e-post: kristjan.vilu@elva.ee

Tehniline kirjeldus