Hanked

 

Elva Vallavalitsuse hanked (sh lõppenud) on alates lihthanke piirmäärast kättesaadavad Riigihangete registrist 

Alla lihthanke piirmäära (väikehanked) jäävad hanked avaldatakse vallavalitsuse kodulehel ja teistes infokanalites.

Käimasolevad hanked

1. Pakkumuskutse "Elva valla hooldusaladel niitmistööde teostamine 2019. aastal"

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva valla hooldusaladel niitmistööde teostamiseks 2019. aastal. Peamised tingimused on toodud pakkumuse vormil. Hinnapakkumine tuleb esitada etteantud vormil hiljemalt 22.04.2019 kell 16 aadressil elva@elva.ee 

Puhja piirkond

Rõngu piirkond

Rannu piirkond

Küsimuste korral pöörduda Elva Vallavalitsuse heakorraspetsialisti Sten Saarekivi poole telefonil 5886 1600 või e-posti teel sten.saarekivi@elva.ee

2. Pakkumuskutse "Aakre rahvamaja parkla ja sadeveesüsteemi ehitus"

Aakre rahvamaja ootab hinnapakkumusi parkla ja sadeveesüsteemi ehitustööde teostaja leidmiseks. Peamised tingimused on toodud pakkumuskutsel. Hinnapakkumine tuleb esitada hiljemalt 23.04.2019 kell 10:00 aadressil aakre.rahvamaja@elva.ee  

Küsimuste korral pöörduda Aakre rahvamaja juhataja poole telefonil 5348 0229 või e-posti teel aakre.rahvamaja@elva.ee

Pakkumuskutse

Lisa 1