Hanked

 

Elva Vallavalitsuse hanked (sh lõppenud) on alates lihthanke piirmäärast kättesaadavad Riigihangete registrist 


Alla lihthanke piirmäära (väikehanked) jäävad hanked avaldatakse vallavalitsuse kodulehel ja teistes infokanalites.

 

KÄIMASOLEVAD HANKED/PAKKUMUSKUTSED

 

 

 

LÕPPENUD HANKED

1. Riigihange „Elva vallavalitsuse Rannu teenuskeskuse ruumide remont" (pakkumuste esitamise aeg on lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab ehitusettevõtjatelt hinnapakkumust Elva vallavalitsuse Rannu teenuskeskuse osade ruumide remonttöödeks. Tehnilised tingimused, ruumide joonis, ruumide spetsifikatsioon ning pakkumuse tabel on esitatud manusena. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 20.09.2018 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili teel aadressil jaanika.saar@elva.ee. Lisaküsimused tel: 53481114 või e-mailil jaanika.saar@elva.ee

2. Riigihange „Elva Gümnaasiumi rattaparkla ehitamine" (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab ehitusettevõtjatelt hinnapakkumust Elva Gümnaasiumi Puiestee 2 juurde planeeritava rattaparkla rajamiseks. Tehnilised tingimused ja kavandatava parkla joonis (lisa 1) on esitatud manusena. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 23.08.2018 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili teel aadressil jaanika.saar@elva.ee. Lisaküsimused tel: 53481114 või e-mailil jaanika.saar@elva.ee.

3. Hinnapäring Elva vallas Kurelaane külas Elva keskkonnajaama detailplaneeringu koostamiseks (lõppenud)

 Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumust Elva vallas Kurelaane külas Elva keskkonnajaama detailplaneeringu koostamise kohta.  

Ootame pakkumusi hiljemalt 30.11.2018 kell 16.30. Pakkumus palume esitada e-maili teel aadressil maarika.uprus@elva.ee. Lisaküsimused saab esitada maarika.uprus@elva.ee või tel 730 9897.

Tööde kirjeldus

Lisa 1

 

4. Elva valla haljasalade niitmine (lõppenud):

Puhja piirkonna hankedokumendid

Rannu piirkonna hankedokumendid

Rõngu piirkonna hankedokumendid

Rõngu piirkonna hankedokumendid

 

5. Hinnapäring rahva- ja seltsimajade ning raamatukogude ühise veebilehe loomiseks (lõppenud)

 

6. Elva valla lehe trükiteenuse tellimine perioodiks 1.01.2019-31.12.2019 (pakkumuste esitamise aeg on lõppenud)

 

7. Elva valla lehe küljendusteenuse tellimine perioodiks 11.02.2019-31.12.2019 (pakkumuste esitamise aeg on lõppenud)

 

8. Pakkumiskutse Rõngu Lasteaia Pihlakobar ventilatsioonitööde lõpetamiseks (pakkumuste esitamise aeg on lõppenud)

Elva Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada hinnapakkumine Rõngu Lasteaia Pihlakobar, Nooruse 5, Rõngu, 61001 ventilatsioonitööde lõpetamiseks. Lõpetamata tööde ehitushanke dokumendid on kättesaadavad riigihangete registris Rõngu lasteaia rekonstrueerimise II etapp, kood 183428.

Pakkumine tuleb esitada meiliaadressil elva@elva.ee hiljemalt 31.01.2019. Ehitustööd tuleb lõpetada hiljemalt nelja nädala jooksul arvates lepingu sõlmimisest.

Hanke tehniline kirjeldus

 

9. Pakkumuskutse: Elva valla tutvustus ja turundusvideote teostamine (pakkumuste esitamise aeg on lõppenud)

 

10. Riigihange "Ulila kergliiklustee projekteerimine" (pakkumuste esitamise aeg on lõppenud)

Elva Vallavalitsus soovib hinnapakkumust ca 2m laiuse asfaltkattega kõnniteede projekteerimiseks Elva vallas Ulila aleviku Kesk tn äärde, mille alusel on võimalik ette valmistada ehitushange ja määrata ehitusmaksumus. 

Kergliiklustee asukoht on Kesk tn 7 kinnistust kuni Kesk 29 kinnistu juures oleva ristmikuni (ca 835m). Projekti hulgas tuleb esitada ka tööde mahtude tabel, eelarve ning geodeetiline alusplaan (dwg* formaadis, registreeritud Elva vallavalitsuses). Projekteerimistööde lõpp-tähtaeg on hiljemalt 15.08.2019. Pakkumus palume esitada elektrooniliselt e-postile hegri.narusk@elva.ee hiljemalt 07.02.2019.a. kell 10.00. Pakkumuse hindamise kriteeriumiks on madalaim hind. 

Tellijapoolne kontaktisik on Elva Vallavalitsuse vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk, hegri.narusk@elva.ee, tel. 5129072.

Asukohaskeem