Käimasolevad hanked

Elva Vallavalitsuse hanked (sh lõppenud) on alates lihthanke piirmäärast kättesaadavad Riigihangete registrist.

Alla lihthanke piirmäära (nn väikehanked) jäävad hanked avaldatakse vallavalitsuse kodulehel ja teistes infokanalites.

1. Arbi järve ümbruse välisvalgustuse rekonstrueerimine

Elva Vallavalitsus soovib hinnapakkumust Elva linnas Arbi järve ümbruse välisvalgustuse rekonstrueerimise I-etapi töödele. Arbi järve ümbruse valgustuse ehitustööd teostatakse vastavalt Priimus-Projekt OÜ põhiprojektile " Elva linnas Arbi järve ümbruse välisvalgustus" töö nr 13-V-19.

 Töö teostamise aeg: 01.detsember 2019.

Pakkumus palume esitada elektrooniliselt e-postile elva@elva.ee hiljemalt 25.09.2019.a. kell 12.00.

Tellijapoolne kontaktisik on Elva Vallavalitsuse vallamajandusosakonna geoinfospetsialist Kullo Laos, kullo.laos@elva.ee, tel. 51915914.

Pakkumise kutse leiad siit

Priimus-Projekt OÜ põhiprojekt töö nr 13-V-19

Küsimused ja vastused:

Küsimus: Mis moodi on lahendatud Arbi oja ületus V4.8 – V4.9 vahel?

Vastus: Arbi oja ületus teostada kinniselt. 

Küsimus: Pumpla juures V4.4 ja V4.5 vahel on asfalt. Kas see tuleks teha kinniselt?

Vastus: Kaeviku asukohta võib viia Arbi järve poole, ja lahendada lahtiselt. 

Küsimus:Kas oleks võimalik pikendada pakkumuse esitamise tähtaega?

Vastus: Tellija pikendab pakkumuse esitamise tähtaega.

Pakkumus palume esitada elektrooniliselt e-postile elva@elva.ee hiljemalt 02.10.2019.a. kell 12.00.

Küsimus: Kas masti jalandid võivad olla ümmargused?

Vastus: Jah võivad olla.

2. Pakkumuskutse: Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi ohtlike jäätmete kogumisringile vastavalt juurde lisatud lepingu tingimustele ja pakkumuse vormile.

Pakkumised esitada hiljemalt 02.10.2019 kell 14:00 e-postile elva@elva.ee, märksõnaga "Ohtlike jäätmete kogumisring".

Töövõtja kohustus on korraldada 27. oktoobril 2019 ohtlike jäätmete ja probleemtoodete kogumisringi Elva valla territooriumil. Kogumisringi peatused ja kellajad leiate lepingu tingimustest.

Kogumisringi käigus võivad elanikud jäätmeid üle anda vahetult kogumisauto peatumise ajal. Töövõtja kohustuseks on käidelda nõuetekohaselt kogumisringi käigus kogutud ohtlikud jäätmed, elektri-ja elektroonikaseadmete jäätmed, autorehvid ning teised kogumiskohtadesse toodud jäätmed vastavalt pakkumuses toodud hinnakirjale. Probleemtoodete käitlemisel tuleb teha koostööd asjakohaste tootjavastutusorganisatsioonidega.

Küsimuste korral palume pöörduda  Elva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Terje Raadomi poole telefonil 730 9898;  5305 2500 või e-posti teel terje.raadom@elva.ee .

Pakkumuse vorm

Leping