Elva Vallavalitsuse hanked (sh lõppenud) on alates lihthanke piirmäärast kättesaadavad Riigihangete registrist.

Alla lihthanke piirmäära (nn väikehanked) jäävad hanked avalikustatakse vallavalitsuse kodulehel ja teistes infokanalites.

Vaata ka:

Aakre rahvamaja tualettide kaasajastamine

Elva Vallavalitsus kutsub osalema hankel „Aakre rahvamaja tualettide kaasajastamine" vastavalt pakkumuskutsele. Hanke eesmärk on viia rahvamaja tänane olukord vastavusse projektiga. Hanke käigus rekonstrueeritakse tualettruumid, ehitatakse kaldtee sissepääsu juurde. Rohkem infot pakkumuskutses või rahvamaja juhataja käest.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.09.2020 kl 10:00 e-posti aadressile  cetlin.keskkula@elva.ee

Täiendavate küsimuste korral pöörduda Aakre rahvamaja juhataja Sirle Lüüsi poole, tel: 5348 0229, aakre.rahvamaja@elva.ee.

Pakkumuskutse

Lisa 1 (joonis)