Vallavalitsuse liikmed

Toomas Järveoja

Vallavanem
Toomas Järveoja

E-mail: toomas.jarveoja@elva.ee
Telefon: 515 3699

Põhiküsimused: üldjuhtimine, riigivõimu- ja valitsusorganisatsioonidega ning vallavolikoguga suhtlemine, valla ja vallavalitsuse esindamine, kommunikatsioon.

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

Marika Saar

Abivallavanem
Marika Saar

E-mail: marika.saar@elva.ee
Telefon: 5227013

Põhiküsimused: haridus, kultuur, sport, sotsiaalküsimused ja -teenused, huviharidus, noorsootöö.

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

AbivallavanemMikk Järv

Mikk Järv
E-mail: mikk.jarv@elva.ee
Telefon: 517 0306

Põhiküsimused: valla arendustegevus ja strateegiline planeerimine (sh investeeringuprojektid, arengukavad, infotehnoloogia), planeeringud, teenuskeskused, turism.  

Vastuvõtt: etteregistreerimisel


 

Heiki Hansen

Abivallavanem
Heiki Hansen

E-mail: heiki.hansen@elva.ee
Telefon: 5273 646

Põhiküsimused: eelarve, majandus (sh maakorraldus, ehitus, keskkond, ühisveevärk ja kanalisatsioon, energeetika, heakord, teedeehitus-ja korrashoid, liikluskorraldus).

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

Valitsuse liige
Toomas Paur

E-mail: tom.paur@gmail.com
Telefon: 510 6850

Vastuvõtt: etteregistreerimisel