Nädalakiri

Statistika

Rahvaarv: 14 616 (01.02.19)
Pindala: 732,27 km²
Suurim asula: Elva linn (5710)
Koole: 9
Lasteaedu: 9 + 4 lastehoidu
Külasid: 78 + 6 alevikku ja 1 linn
Huvikoole: 2