Rõngu-Viljandi mnt kergtee ehitamine

 

Elva Vallavalitsus esitas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele siseministri 13.02.2015 a määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord" alusel taotluse toetuse saamiseks Rõngu alevikus paikneva kergliiklustee rajamiseks.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus rahuldas valla taotluse ja eraldas projektile „ Rõngu-Viljandi maantee kergliiklustee" toetuse summas 354 497,11 eurot. Projekti kogumaksumus on 417 055,43 eurot ning valla omaosalus sellest 62 558,32 eurotProjekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist

Kergliiklustee valmib 2019. aasta suvel.

Lisainfo: Mikk Järv, abivallavanem
mikk.jarv@elva.ee