Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 14.10.2019–20.10.2019

Esmaspäev, 14. oktoober 2019

kogu päev: Mare Tamm osaleb KOV haridusjuhtide arenguprogrammi õppepäeval

kell 8.30 VOLIS-e koolitus kaasava eelarve hääletuste läbiviijatele 

kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek

kell 9 lastekaitsemeeskonna töökoosolek

Kell 10 Heiki Hansen, Hegri Narusk vallamajandusosakonna koosolek

kell 10 Hille Deede kohtuistungil Tartus

kell 14 Heiki Hansen koosolekul Lille tn elanikega

kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

kell 14 Mikk Järv SA VVV nõukogu koosolekul

kell 14 Milvi Sepp kohtumisel Puhja Koolis  

kell 15 Elva Vallavalitsuse istung

kell 15 Mikk Järv Tartumaa Turism nõukogu koosolekul

kell 15 Elva Vallavalitsuse istung

kell 16.30 Marika Saar osaleb volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul 

kell 18 Maano Koemets, Toomas Järveoja, Mikk Järv, Kertu Vuks, Maarika Uprus arengu-ja planeeringukomisjoni koosolekul volikogu saalis

 

Teisipäev, 15. oktoober 2019  

kogu päev: Heiki Hansen, Kertu Vuks Kaunases UBC üldkogul

kogu päev: Mare Tamm osaleb KOV haridusjuhtide arenguprogrammi õppepäeval

kogu päev: Kristi Kalmus, Triin Ojasoo kaasava eelarve hääletusel Puhjas  

kell 9 Marika Saar, Liis Lehiste osalevad tugiteenuste projekti töökoosolekul Puurmanis 

kell 10 Hegri Narusk Puhja kooli ehituskoosolekul

kell 10.30-12 Elva vallavalitsuse meeskond infoturbe koolitus  
kell 12 Toomas Järveoja Mäeselja bussiootepaviljoni avamine

kell 15 Maano Koemets, Toomas Järveoja, Marika Saar Tartu 2024 osalevate KOV-ide kohtumisel Otepääl

kell 15 Piret Hallast, Anneli Lepik ümarlauakohtumisel Urvaste koolis

kell 18 Toomas Järveoja Majanduskomisjoni koosolek volikogu saalis

 

Kolmapäev, 16. oktoober 2019

kogu päev: Kertu Vuks ja Heiki Hansen UBC üldkogul Kaunases

kogu päev: Imbi Rõivassepp, Inna Rebane Türil raamatupidamisprogrammi PMen uuendusi ja eelarveprogrammi Veera käsitleval teabepäeval

kogu päev: Kristi Kalmus, Triin Ojasoo kaasava eelarve hääletusel Rõngus

kogu päev: Mikk Järv Tartumaa Omavalitsuste Liidu töövisiidil Soomes

kogu päev: lastekaitsemeeskond “Gordoni perekooli” koolitusel Matkakeskuses

kell 9 sotsiaaltöö koosolek 
kell 10.30 Toomas Järveoja notaril

kell 13 sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjon

kell 19 Marika Saar osaleb spordikomisjoni koosolekul 

 
Neljapäev, 17. oktoober 2019

kogu päev: Heiki Hansen, Kertu Vuks UBC üldkogul Kaunases 

kogu päev: Mikk Järv Tartumaa Omavalitsuste Liidu töövisiidil Soomes

kogu päev: Terje Korss Tartus Dorpati konverentsikeskuses riigihangete praktiliste küsimuste ja registri uute võimaluste koolitusel

kogu päev: Kristi Kalmus, Triin Ojasoo kaasava eelarve hääletusel Elvas

kell 9 Marika Saar, Margit Kink Elva valla kultuurijuhtide koosolekul 

kell 10 Heiki Hansen, Hegri Narusk Kesk tn ehituskoosolekul 

kell 10 Hille Deede ja Piret Hallast ümarlauakohtumisel Elva Gümnaasiumis 
kell 13 Heiki Hansen Spordihoone ehituskoosolekul

Kell 15 Anneli Lepik ja Piret Hallast võrgustikukohtumisel SA Elva Laste-ja Perekeskuses

kell 16 Marika Saar osaleb kultuurikomisjoni koosolekul volikogu saalis

kell 18 Marika Saar osaleb sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolekul volikogu saalis 
kell 18.30 Toomas Järveoja Sügiskrosside autasustamine

 

Reede, 18. oktoober 2019

kogu päev Mikk Järv Tartumaa Omavalitsuste Liidu töövisiidil Soomes

kogu päev Terje Korss Tartus Dorpati konverentsikeskuses riigihangete praktiliste küsimuste ja registri uute võimaluste koolitusel

kell 10 Heiki Hansen, Hegri Narusk Puhja kooli ehituskoosolekul 

kell 11 Marika Saar osaleb ELVL sotsiaalvaldkonna teemarühma koosolekul Tallinnas  
kell 13 Toomas Järveoja Civitta Eesti fookusgrupi intervjuu

kell 17 Toomas Järveoja, Marika Saar osalevad Valguta kooli 30. taasavamispidustustel 

kell 18  Marika Saar, Kertu Vuks osalevad ettevõtlus- ja turismikomisjoni koosolekul volikogu saalis

  

Majast väljas:

Kristjan Vilu 1.10.201924.10.2019 puhkusel, asendab Kullo Laos

Mare Tamm 14.1015.10 koolitusel, 16.1018.10 puhkusel, asendab Marika Saar

Kertu Vuks 15.10-17.10 Kaunases UBC üldkogul, asendab Mikk Järv

Mikk Järv 16.10-18.10 Tartumaa Omavalitsuste Liidu töövisiidil Soomes, asendab Toomas Järveoja 

Merilyn Säde 14.1018.10 puhkusel, asendab Triinu Paas

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 07.10.2019–13.10.2019

Esmaspäev, 7. oktoober 2019

Kogu päev: Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kiin ja Liis Lehiste õppereisil Pärnu Õppenõustamiskeskuses

Kell 10-12 Maano Koemets osaleb ettevõtte Enics AS külastusel.

Kell 10 Margit Kink “Noortelt noortele” projekti koostöövõrgustiku kokkusaamisel

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

kell 11 Kertu Vuks ja Jaanika Saar kohtumisel Hellenurme mõisas

kell 13 Kertu Vuks ja Allan Allik kohtumisel Viljandi vallavalitsuses

Kell 14 Heiki Hansen koosolekul Elva Teenustega

Kell 15 Piret Hallast Eesti Töötukassas  

Kell 15-16.30 Terje Korss Valgamaa Partnerluskogu üldkoosolekul Valga muuseumis 

kell 18 Mikk Järv, Allan Allik Aakre küla soojamajanduse arengukava avalikul arutelul 

 

Teisipäev, 8. oktoober 2019  

Kogu päev: lastekaitsemeeskond Sotsiaalkindlustusameti juhtumiplaanide haldamise koolitusel volikogu saalis

kogu päev: Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kiin ja Liis Lehiste õppereisil Saaremaa Laste- Ja Perede tugikeskuses ning Saaremaa haridusosakonnas.

kogu päev: Milvi Sepp konverentsil „Väärika vananemise võimalikkusest. Kuhu küll lõpeb rändaja tee? (G. Suits)“ 

Kell 9 Arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10.30 Kertu Vuks kohtumisel Palupera põhikooli direktori ja turismijuhiga 

Kell 11 Heiki Hansen, Mikk Järv Spordihoone inventari koosolekul

Kell 15 Mikk Järv Skype koosolek Kohanimenõukoguga

 

Kolmapäev, 9. oktoober 2019

Kogu päev: Allan Allik Tartus toimuval KOV arendustöötajate arenguprogrammi seminaris

Kogu päev: Triinu Paas koolitusel “Hea dokumendikeel. Eesti õigekeel ja hea stiil”, Tallinnas

Kogu päev: Salle Ritso, Kaisa-Karoliina Kokk, Triin Ojasoo Amphora visioonipäeval Rakvere Linnavalitsuses

Kell 9-12 Marika Saar, Mare Tamm, Kertu Vuks ja Liis Lehiste koolidirektorite kohtumisel volikogu saalis

Kell 9-10.30 Sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjon 

Kell 11.30 Puhja Lasteaia seikluspargi avamine

Kell 12.30 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Marika Saar, Milvi Sepp ja Eva Kuslap kohtumisel Fleet Complete esindajatega 

Kell 14 Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste Tartumaa haridustöötajate tänusündmusel Tartu Ülikooli aulas

Kell 18 Heiki Hansen, Kertu Vuks kaasava eelarve ideede esitlusel Rõngu Rahvamajas

 
Neljapäev, 10. oktoober 2019

Kogu päev: Allan Allik Tartus toimuval KOV arendustöötajate arenguprogrammi seminaris

Kogu päevAnneli Lepik ja Laura-Liis Õnneleid Tartus koolitusel “Koostöösekkumised lähisuhtevägivallas kannatanu kaitseks” 
Kogu päev: Merilyn Säde Tallinnas psühholoogia aastakonverentsil

kell 10 Milvi Sepp ja Eva Kuslap kohtumisel Rannu päevakeskuses

Kell 10 Heiki Hansen, Hegri Narusk Elva Kesk tn ehituskoosolekul

Kell 11.30 Alo Rebane kohtumine Tartus AS Hoolekandeteenused Tartu  piirkonna klienditöö juhiga 

Kell 13 Mare Tamm, Piret Hallast, Lauri Tamm laste ja perede komisjoni töö arutelul

Kell 14 Piret Hallast, Lauri Tamm, Mare Tamm, Elise Aher, Eve Jõgi laste ja perede komisjonis 

Kell 17 Heiki Hansen Rõngu Lasteaia hoolekogus

Kell 18 Maano Koemets, Toomas Järveoja, Mikk Järv, Marika SaarKertu Vuks Elva valla ettevõtjate mentorklubis- ettevõtjate tunnustusüritusel Waksal Wabrikus

 

Reede, 11. oktoober 2019

Ilmub Elva valla leht!

Kogu päev: Milvi Sepp ja Piret Hallast Sotsiaalkindlustusameti asendushoolduse infopäeval Reola Kultuurimajas

Kogu päev: Anneli Lepik Tartus koolitusel “Koostöösekkumised lähisuhtevägivallas kannatanu kaitseks”

Kell 9 Toomas Järveoja, Kertu Vuks ettevõtlusnädala raames toimuval kohtumisel ettevõtjatega

Kell 9-11 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kiin tugiteenuste mudeli arutelu

Kell 10 Heiki HansenHegri Narusk Puhja kooli ehituskoosolekul

Kell 11 Heiki Hansen Eesti Linnade ja Valdade töörühma koosolekul

Kell 11 Täiskasvanud õppija nädala raames toimuv õpitund Elva Huviala-ja koolituskeskuses

 

Laupäev, 12. oktoober 2019

Kell 13 Kertu Vuks kohtumisel Eesti-Läti külakogukondade arendajatega Ulila keskuses

Kell 15 Marika Saar osaleb Rõngu Maanaiste Seltsi konverentsil 

 

Majast väljas:

Eve Nõmmemaa - 07.10.2019 08:00, 13.10.2019 16:30 asendaja Antonina Uffert

Imbi Rõivassepp - 07.10.2019 08:00, 09.10.2019 16:30 asendaja Heiki Hansen

Kristjan Vilu - 01.10.2019 08:00, 24.10.2019 16:30 asendaja Kullo Laos 

Liis Lehiste - 07.10.2019 08:00, 08.10.2019 16:30

Mare Tamm - 07.10.2019 08:00, 08.10.2019 16:30

Margit Kiin - 07.10.2019 08:00, 08.10.2019 16:30

Marika Saar - 07.10.2019 08:00, 08.10.2019 16:30

Milvi Sepp - 08.10.2019 08:00, 08.10.2019 16:30

Terje Raadom - 02.10.2019 08:00, 09.10.2019 16:30 asendaja Sten Saarekivi

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 30.09.2019–6.10.2019

Esmaspäev, 30. september 2019

Terve päev Mikk Järv Act Now projekti koosolekul Taanis

Kell 9 osakonna juhatajate koosolek 

Kell 9 lastekaitsemeeskonna koosolek

Kell 10 Haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

Kell 11 Marika Saar, Milvi Sepp töökoosolekul

Kell 11 Mare Tamm, Kaisa-Karoliina Kokk Konguta koolis

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste arenguvestlusel Elva Huviala- ja Koolituskeskuse direktoriga

Kell 13 Hille Deede ja Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Kammeri Koolis

Kell 14 Arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

Kell 16 Elva Vallavolikogu istung

 

Teisipäev, 1. oktoober 2019  

Terve päev Allan Allik Viljandis üldplaneeringu töötoas

Terve päev Mikk Järv Act Now projekti koosolekul Taanis

Terve päev Piret Hallast Saaremaa Vallavalitsuses võrgustikukohtumisel asendushooldusel viibiva lapsega seoses

Kell 9.30 - 11.30 Maano Koemets, Mare Tamm Liis Lehiste haridustöötajate tunnustusavalduste komisjoni koosolekul

Kell 10 Elva Vallavalitsuse istung 

Kell 13-16.30 Mare Tamm Elva raamatukogude nõukogu väljasõidu koosolekul

Kell 14 Kertu Vuks Tartus SPARK demokeskuses uue energia- ja kliimakava "Tartu Energia 2030+" tegevuskava esitlusel 

 

Kolmapäev, 2. oktoober 2019

Terve päev Marika Saar ja sotsiaal- ja terviseosakond väljasõidul Viljandi Linnavalitsuses

Terve päev Mikk Järv Act Now projekti koosolekul Taanis

Kell 9 Kertu Vuks, Merilyn Säde, Imbi Rõivassepp, Liis Lehiste, Hegri Narusk kommunikatsiooni teemalisel koosolekul  

Kell 10.30 Mare Tamm rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringu TALIS 2018 tulemusi tutvustaval seminaril Tartus 

Kell 13 Heiki Hansen, Allan Allik Elva linna tänavavalgustuse projekti V koosolek

Kell 17 Kertu Vuks esinemas Raadio Elmari noortesaates 

 
Neljapäev, 3. oktoober 2019

Kell 8.30 - 9.30 Marika Saar, Imbi Rõivassepp, Mare Tamm, Liis Lehiste, Inna Rebane haridustöötajate palgajuhendi töögrupi kohtumisel mentor Alo Saviga

Kell 9.45-12 Kaisa-Karoliina Kokk Tööinspektsiooni infopäeval Tartus

Kell 10 Kertu Vuks üleriigilise transpordi ja liikuvuse arengukava koostamise  töögrupi seminaril Tartus

Kell 10 Heiki Hansen Elva Kesk tn ehitukoosolekul

Kell 10-16 Piret Hallast, Hille Deede Sotsiaalkindlustusameti supervisioonipäeval Tartus

Kell 16.00 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Maarika Uprus, Jaanika Saar Tervisekeskuse detailplaneeringu koosolekul

 

Reede, 4. oktoober 2019  

Kell 10 Puhja kooli ehituskoosolek

Kell 13.30-15 Maano Koemets, Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu VuksMaarika Uprus, Jaanika Saar, Kullo Laos, Allan Allik, Kristjan Vilu, Riina Sirel üldplaneeringu juhtgrupi koosolekul

Kell 18 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste osalevad Elva valla haridustegijate tunnustamisüritusel 
 

Laupäev, 5. oktoober 2019

Terve päev Hille Deede perelepitusalase koolituse supervisioonil Tartus

 

Majast väljas:

Eva Kuslap 30.09.2019 - 04.10.2019 asendaja Alo Rebane           

Lauri Tamm 30.09.2019 - 04.10.2019 asendaja Piret Hallast

Margit Kink 29.09.2019 - 04.10.2019 Gruusias "Noorsootöö siin- ja sealpool"

Mikk Järv 30.09.2019 - 02.10.2019 Taanis "Act Now"

Salle Ritso 26.09.2019 - 04.10.2019 asendaja Margit Kiin

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 23.09.2019–29.09.2019

Esmaspäev, 23. september 2019

kell 9 lastekaitse meeskonna koosolek 

kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  

kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek  

kell 10 Heiki Hansen, Hegri Narusk vallamajandusosakonna koosolek 

kell 10.15 Margit Kink, Lauri Tamm ja Kaisa-Karoliina Kokk kohtumisel SPOKU esindajatega 

kell 11 haridus- ja sotsiaalosakonna juhatajate koosolek  

kell 11 Eva Kuslap ja Margit Kiin järelevalvemenetluse koosolek 

kell 13 Piret Hallast PPAs eestkostel olevate lastega seoses ütlusi andmas 

kell 13 Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste osalevad arenguvestlusel Palupera Põhikooli direktoriga  

kell 13 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Margit Kiin, Margit kink Elva spordiobjektide haldamise koosolek

kell 15 Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste osalevad arenguvestlusel Elva Muusikakooli direktoriga 

kell 15 Heiki Hansen, Hegri Narusk, Kullo Laos, Allan Allik ‘’Elva linna tänavavalgustuse renoveerimise’’ projekti koosolekul 

kell 18 Maano Koemets ja Marika Saar volikogu eestseisuse koosolekul  

 

Teisipäev, 24. september 2019

kogu päev: Allan Allik Tallinnas Rahandusministeeriumis KOV arendusspetsialistide seminaril 

kell 8.30 Piret Hallast eestkostel oleva lapsega kohtumisel  

kell 9 Marika Saar ja Kertu Vuks kohtuvad Elva valla turismijuhiga  

kell 10 vallavalitsuse istung  

kell 11 Toomas Järveoja Tartu Omavalitsuste Liidu koosolek

kell 11 Mikk Järv, Heiki Hansen, Kertu Vuks kohtuvad Eesti Andmesidevõrk esindajatega  

kell 11 Piret Hallast, Lauri Tamm, Margit Kink ja Liis Lehiste kohtumisel Elva valla noorsootöötajatega 

kell 11 Marika Saar, Mare Tamm osalevad Elva valla noorsootöötajate kohtumisel  

kell 13.30 Kertu Vuks kohtub Muhu külaliikumise aktivistidega  

kell 14 Toomas Järveoja, Margit Kiin, Kristjan Vilu hädaolukorraplaani lahendamise arutelu

kell 15 Marika Saar, Merilyn Säde ja Lauri Tamm osalevad Elva valla tervise ja heaolu komisjoni koosolekul  

kell 17.30 Maano Koemets, Kertu Vuks, Mare Tamm kaasava eelarve sõelumiskomisjoni koosolekul 
 

Kolmapäev, 25. september 2019

kogu päev: Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste, Maano Koemets, Margit Kink ja Margit Kiin osalevad koos haridusjuhtidega õppereisil Tallinnas  

kell 9 sotsiaaltöö koosolek 

kell 10 Toomas Järveoja maale elamise päeva avasündmusel

kell 11.30 sotsiaaltoetuste ja -teenuste komisjon 

kell 14 Hille Deede osaleb kohtuistungil Tartu Maakohtus 

kell 14 Kertu Vuks, Mikk Järv osalevad TAS-i üldkoosolekul Reolas  

 
Neljapäev, 26. september 2019

kell 9 Marika Saar, Mare Tamm ja Margit Kink osalevad Elva valla kultuurijuhtide kohtumisel  

kell 10 Heiki Hansen, Hegri Narusk Elva Kesk tn ehituskoosolekul 

kell 16 Marika Saar, Margit Kink ja Liis Lehiste osalevad Elva valla lusikapeol  

 

Reede, 27. september 2019 
Ilmub Elva valla leht!

kell 9 Marika Saar, Eva Kuslap osalevad hooldustöötajate koosolekul  

kell 9 Liis Lehiste osaleb kohtumisel Rajaleidjas 

kell 9 Hille Deede osaleb kohtumisel Rajaleidjas 

kell 10 Hegri Narusk, Heiki Hansen Puhja kooli ehituskoosolekul 

kell 12.30 finantsosakonna töökoosolek 

kell 16 Margit Kink ja Mari-Liis Vanaisak kohtuvad Elva valla noortevolikoguga 

 

Laupäev, 28. september 2019

kell 11-15 Maal elamise päev Elva vallas ja vallavalitsuses avatud uste päev. Vallamajas avatud pop-up kohvik 

 

Töötoad:

11.15-11.45 Mida pidada silmas kodu ostmisel?   

11.45-12.15 Hariduse/kultuuri ja spordi teemaline viktoriin  

12.15-12.45 SPOKU-mis loom see on?  Elva valla elanikuks registreerimise kampaania tutvustus    

12.45-13.15 Kuidas taotleda toetust parkla või jäätmemaja ehituseks?  

13.15 – 14.15 Kui laps on abivajaja- kuidas seda märgata?  

14.15-14.45 Kuidas arvutada maksuvaba tulu ning mis on e-arve?  

 

Majast väljas:

Sten Saarekivi 23.09.2019 asendaja Terje Raadom

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 16.09.2019–22.09.2019

Esmaspäev, 16. september 2019 

kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek 

kell 9 lastekaitsemeeskonna koosolek (alates 10 osaleb Milvi Sepp) 
kell 10 Heiki Hansen, Hegri Narusk vallamajandusosakonna koosolek 

kell 10 Hille Deede kohtuistungil Tartu Maakohtus 

kell 10 Margit Kink, Kertu Vuks kohtuvad Hanna Laiusega koostööprojektide teemal 

kell 12.30 Marika Saar ja Mare Tamm viivad läbi arenguvestluse Murumuna lasteaia direktoriga 

kell 13 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Jaanika Saar Promenaadimaja projekti koosolekul  

kell 14 Mikk Järv, Kertu Vuks,  Allan Allik, Jaanika Saar, Maarika Uprus arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

kell 14.30 Marika Saar osaleb haridusjuhtide ja Elva Teenuste SA kohtumisel  

kell 14.30 Eve Jõgi kohtumisel Nõo Reaalgümnaasiumis 

kell 16 Marika Saar, Imbi Rõivassepp, Mare Tamm, Inna Rebane  ja Liis Lehiste töökoosolekul 

 

Teisipäev, 17. september 2019 
kogu päev Margit Kink, Marika Saar Tartumaa kultuuristrateegia arutelul  

kell 9 Milvi Sepp ja Eva Kuslap SA Elva Laste- ja Perekeskuses Innove projekti töökoosolekul 

kell 10 vallavalitsuse istung 

kell 10 Jaanika Saar, Allan Allik, Kullo Laos arutelu Rannu mõisapargi valgustuslahenduse osas. 
kell 11 Toomas Järveoja kohtumisel Tartumaa Spordiliidu esindajatega 

kell 11 Anneli Lepik kohtumisel SA Elva Laste-ja Perekeskuses 
kell 13 Heiki Hansen Emajõe Veevärgi nõukogu koosolekul 

kell 13 Anneli Lepik kohtumisel Valguta Lasteaed-Algkoolis 

kell 14 Eve Jõgi kohtumisel Elva Gümnaasiumis 

kell 14 Eva Kuslap ja Margit Kiin sotsiaalseadmete lepingu arutelu 

 

Kolmapäev, 18. september 2019 

kogu päev Sotsiaal- ja terviseosakond ajajuhtimise koolitusel 

kogu päev Margit Kink, Marika Saar Tartumaa kultuuristrateegia arutelul  

kell 9 Kertu Vuks, Salle Ritso, Imbi Rõivassepp, Mare Tamm, Hegri Narusk, Merilyn Säde kommunikatsiooni koosolekul 

 
Neljapäev, 19. september 2019 
kogu päev Hille Deede perelepitusalasel koolitusel Tartus 

kogu päev Maano Koemets, Mare Tamm IV Eesti Omavalitsuspäeval Pärnus 

kell 9 Sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjon  

kell 9.30 Kertu Vuks, Jaanika Saar “Kaunis kodu” nominentide ülevaatusel 
kell 10 Heiki Hansen Kesk tänava ehituskoosolekul 

kell 10 Piret Hallast ja Anneli Lepik kohtuistungil Tartu Maakohtus 

kell 10.30 Milvi Sepp tervisedenduse koosolekul 

kell 13 Kertu Vuks Emajõe koostöövõrgustiku seminaril Võrtsjärve külastuskeskuses  

kell 14 Marika Saar, Milvi Sepp, Eve Jõgi, Elise Aher kohtumisel Elva valla haridusasutuste tugispetsialistidega 

kell 14 Mikk Järv, Heiki Hansen spordihoone ehituskoosolekul 

kell 16 Marika Saar, Margit Kink Konguta raamatukogu sünnipäeval 

kell 18 Heiki Hansen, Imbi Rõivassepp volikogu rahanduskomisjoni koosolekul 

 

Reede, 20. september 2019 
kogu päev Hille Deede perelepitusalasel koolitusel Tartus 

kogu päev Maano Koemets, Mare Tamm IV Eesti Omavalitsuspäeval Pärnus 

kell 9 Marika Saar, Margit Kink, Liis Lehiste kohtumine Maret Kalnitskiga mentorprogrammi osas 

kell 9 Heiki Hansen, Hegri NaruskKullo Laos, Allan Allik Elva linna tänavavalgustuse renoveerimise projekti III koosolekul 

kell 13 Toomas Järveoja, Marika Saar, Salle Ritso, Kertu Vuks, Kaisa-Karoliina Kokk, Liis Lehiste, Merilyn Säde osalevad kogemuste vahetamisel Tartu Vallavalitsuse meeskonnaga  

 

Laupäev, 21. september 2019 

kogu päev Hille Deede perelepitusalasel koolitusel Tartus 

 

Majast väljas: 

Eneken Padar 09.09.2019-20.09.2019 puhkusel, asendaja Riina Sirel 
Sten Saarekivi 16.09.2019-23.09.2019 puhkusel, asendaja Terje Raadom 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 9.09-15.09.2019

Esmaspäev, 9. september 2019 

kogu päev: Marika Saar osaleb Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA nõukogu koosolekul  

kell 9 osakonna juhatajate koosolek  

kell 9 lastekaitsetiimi koosolek 

kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

kell 10 Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Sten Saarekivi ja Terje Raadom tutvumas Kauni Kodu konkursile esitatud objektidega. Külastatakse esimest nelja objekti kümnest laekunud objektist.  

kell 11 Heiki Hansen, Inna Rebane, Imbi Rõivassepp, Mare Tamm osalevad eelarve arutelul Elva Huviala- ja Koolituskeskuse direktoriga 

kell 14 Arengu- ja planeerimisosakonna koosolek 

kell 13-16 Heiki Hansen, Inna Rebane, Imbi Rõivassepp, Mare Tamm osalevad eelarve aruteludel Elva Murumuna lasteaia direktoriga ja Õnneseene lasteaia direktoriga 

 

 

Teisipäev, 10. september 2019 
kogu päev: Mare Tamm osaleb “Kohalike omavalituste haridusjuhtide arenguprogrammi” õppepäeval Märjamaal 

kogu päev: Lauri Tamm NGTS infopäeval Tallinnas 

kell 9 sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja, nõunike ja abivallavanema koosolek  

kell 10 vallavalitsuse istung  

kell 11 Heiki Hansen, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane osalevad eelarve arutelul Elva Muusikakooli direktoriga  

kell 10 Hille Deede Konguta Kooli lasteaias 

kell 10 Alo Rebane Tartu Maakohtus 

kell 13 Heiki Hansen, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane osalevad eelarve arutelul Rõngu lasteaia direktoriga 

kell 14.30 Heiki Hansen, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane osalevad eelarve arutelul Valguta Algkool-Lasteaed direktoriga 

kell 13-15 Hille Deede ümarlaual Elva Laste-ja Perekeskuses 

kell 14 Eve Jõgi ümarlaual Tartumaa Rajaleidja Keskuses  

kell 14 Marika Saar osaleb Eesti Linnade ja Valdade Liidu sotsiaaltöörühma ja Sotsiaalministeeriumi kohtumisel  

kell 15 Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Kayvo Kroon arutelul veebilehe WCAG teemadel 

kell 20 Marika Saar osaleb saates Suud Puhtaks  

 

 

Kolmapäev, 11. september 2019 

kogu päev: Kristi Kalmus ja Triin Ojasoo osalevad "Dokumendi- ja arhiivihaldus tänapäevases õiguskeskkonnas" koolitusel Tartus.
kogu päev: Sille Kask osaleb ESTA sügiskoolis “Enesemeisterlikkus sotsiaaltöös”
 

kogu päev: Mare Tamm osaleb “Kohalike omavalituste haridusjuhtide arenguprogrammi” õppepäeval Märjamaal 

kogu päev: Allan Allik ja Hegri Narusk Tallinnas Keskkonnainvesteeringute Keskuse tänavavalgustuse taristu renoveerimise teabepäeval  

kogu päev: Imbi Rõivassepp, Eve Nõmmemaa ja Triinu Põlgast on Türil raamatupidajate ja finantsistide teabepäeval 

kogu päev: Kertu Vuks osaleb EKA-s toimuval ruumiloome ja digireaalsuse teemalisel konverentsil 

kogu päev: Milvi Sepp, Liis Lehiste ja Lauri Tamm Tartus SKA infoseminaril “Puudega lapse toetamine haridusasutuses” 

kell 9 Heiki Hansen, Marika Saar, Inna Rebane osalevad eelarve arutelul Puhja Kooli direktoriga 

kell 10-16  Milvi Sepp SKA projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“ koostöökohtumisel Tartus 

kell 11 Heiki Hansen, Marika Saar, Inna Rebane osalevad eelarve arutelul Elva Gümnaasiumi direktoriga  

kell 14 Maano Koemets....kohtumisel Emajõe Veevärk AS ja OÜ Estover Piimatööstus esindajatega 

kell 15 Heiki Hansen, Marika Saar, Inna Rebane osalevad eelarve arutelul Konguta Kooli direktoriga 

kell 18 Kertu Vuks osaleb mentorklubi kohtumisel Elva Kultuurikeskuses 
 
Neljapäev, 12. september 2019 
kogu päev: Sille Kask osaleb ESTA sügiskoolis “Enesemeisterlikkus sotsiaaltöös” 

kell 9 Heiki Hansen, Marika Saar, Inna Rebane, Imbi Rõivassepp osalevad eelarve arutelul Rõngu Keskkooli direktoriga 

kell 9 Mare Tamm, Margit Kink, Liis Lehiste osalevad Elamusfestivali koostöögrupi refleksioonikoosolekul  

kell 10 Hegri Narusk Kesk tn ehituskoosolekul 

kell 10.30 Heiki Hansen, Marika Saar, Inna Rebane, Imbi Rõivassepp osalevad eelarve arutelul Puhja Lasteaia direktoriga 
kell 13 Milvi Sepp, Terje Korss, Sirje Erm - Hellenurme sotsiaaleluruumide ülevaatamine 

Kell 14 Allan Allik, Hegri Narusk, Heiki Hansen, Kullo Laos Elva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise projekti koosolekul 

kell 16 Kertu Vuks, Jaanika Saar, Hegri Narusk, Kesk tn nurgakivi asetamise pidulikul üritusel 

kell 17 Kertu Vuks osaleb Grant Thorntoni Baltic kliendiseminaril Tartus 

 

 

Reede, 13. september 2019 
kogu päev Sille Kask TÜ sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magistriõppe loengutel 

kell 9 Kertu Vuks, Margit Kink, Mare Tamm Elamusfestivali korraldust kokkuvõtval koosolekul  

kell 10 Hegri Narusk Puhja kooli ehituskoosolekul 

kell 14 Hegri Narusk Ulila jalgtee ja VV parkla projekteerimisarutelul 

 

 

Majast väljas: 

Margit Kink 28.08.2019-10.09.2019 puhkusel, asendaja Liis Lehiste 

Mikk Järv 29.08.2019-13.09.3019 puhkusel, asendaja Toomas Järveoja 

Sille Kask 13.09.2019-13.09.2019 õppepuhkusel, asendaja Elo Kasetalu 

Triin Ojasoo 19.08.2019-06.09.2019 puhkusel, asendaja Triinu Paas 

Triinu Paas 3.09.2019-10.09.2019 puhkusel, asendajad Kristi Kalmus ja Merilyn Säde 

Eneken Padar 09.09.2019-20.09.2019 puhkusel, asendaja Riina Sirel 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 02.09.2019–08.09.2019

 

Esmaspäev, 2. september 2019

kell 9 osakonna juhatajate koosolek 

kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

kell 11 Marika Saar, Alo Rebane, Milvi Sepp, Elise Aher, Eva Kuslap, Merilyn Säde, Sille Kask terviseedenduse arutelul

kell 13 Marika Saar, Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Imbi Rõivassepp ja Inna Rebane eelarvestrateegia arutelul 

kell 14 Marika Saar ja Mare Tamm arenguvestlusel Puhja lasteaia direktoriga

kell 14 Kertu Vuks, Jaanika Saar, Toomas Järveoja ja Hegri Narusk Kesk tänava projekti arutelul 

kell 15 Arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

 

Teisipäev, 3. september 2019 

kogu päev Allan Allik Viljandis Rahandusministeeriumi ja RTK teoreetilis-praktilises töötoas „Üldplaneering kui võimalus“.

kell 9 sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek (osaline) 

kell 10 Alo Rebane, Eve Jõgi Tartu Ringkonnakohtu istungil

kell 11.30 - 12.30 Marika Saar, Mare Tamm kohtuvad Tartu Erakooli Peedu kooli juhiga

kell 13 Marika Saar, Heiki Hansen, Imbi Rõivassepp ja Inna Rebane kohtuvad eelarve aruteluks Aakre Lasteaed-Algkool direktoriga 

kell 14 Kertu Vuks, Hemminki Otstavel ja Merilyn Säde Maale Elamise päeva koosolekul 

 

Kolmapäev, 4. september 2019

kell 9 meeskonna infokoosolek

kell 10 Eve Jõgi Tartu Maakohtu istungil

kell 10.30 Marika Saar ja Kertu Vuks kohtuvad EG kodanikukaitsesuuna eestvedaja Kalle Kõlliga  

kell 11-12 Sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek

kell 13 Heiki Hansen, Hegri NaruskKullo Laos, Allan Allik Elva linna tänavavalgustuse renoveerimise projekti rahastustaotluse koosolekul

kell 13-15 Marika Saar, Milvi Sepp Tartumaa sotsiaaltöötajate kokkusaamisel Elvas 
 
Neljapäev, 5. september 2019 

kogu päev Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste valla koolijuhtide õppe- ja kogemusreisil Tallinnas

kell 10 Hegri Narusk, Heiki Hansen Kesk tn ehituskoosolekul

kell 15-16 Milvi Sepp, Sille Kask ja Laura-Liis Õnneleid kohtuvad MTÜ-ga Hoolekoda

 

Reede, 6. september 2019 

kogu päev Kertu Vuks ja Merilyn Säde Future Dialog’i seminaril Soomes

kell 13 Marika Saar, Heiki Hansen, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane kohtuvad eelarve aruteluks Rannu Lasteaia direktoriga 

kell 14.30 Marika Saar, Heiki Hansen, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane kohtuvad eelarve aruteluks Rannu Kooli direktoriga

kell 14 Maano Koemets, Maarika Uprus, Jaanika Saar Tartus Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonnas planeeringuvaidluse ärakuulamisel.

kell 15 Allan Allik, Hegri Narusk KIKi eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise teabepäeval

kell 17 Marika Saar osaleb Elva linna kultuurikollektiivi juhendajate hooaja avakohtumisel 

 

Majast väljas:

Eve Nõmmemaa 02.09.2019-08.09.2019 puhkusel, asendaja Antonina Uffert 

Margit Kink 28.08.2019-10.09.2019 puhkusel, asendaja Liis Lehiste

Mikk Järv 29.08.2019-13.09.3019 puhkusel, asendaja Toomas Järveoja

Triin Ojasoo 19.08.2019-06.09.2019 puhkusel, asendaja Triinu Paas

Triinu Paas 3.09.2019-10.09.2019 puhkusel, asendajad Kristi Kalmus ja Merilyn Säde

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 26.08.2019–01.09.2019

 

Esmaspäev, 26. august 2019 
kogu päev Eve Jõgi, Elise Aher koolitusel “Lapse toetamine kriminaalprotsessis ja taasohvristamise vältimine” Tartus 
kell 8.30 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek
kell 9 Eve Jõgi kohtumisel Sotsiaalkindlustusametis 
kell 10 Vallamajandusosakonna koosolek
kell 10-12.30 Maano Koemets koolitusel “Korruptsiooniriskid kohalikus omavalitsuses”
kell 10-15 Marika Saar, Liis Lehiste, Margit Kink ja Mare Tamm korraldamas ja osalemas üritusel “Õpetaja - tuleviku tegijate kujundaja” Elva Kultuurikeskuses 
kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 
kell 16 volikogu istung

Teisipäev, 27. august 2019 
kogu päev Piret Hallast Kohtla-Järvel eestkostetavat last “Torujõe” ravikeskusesse paigutamas 
kogu päev Kertu Vuks Maal elamise päeva infopäeval Väätsal  
kell 9 sotsiaalosakonna nõunike koosolek  
kell 10 Elva Vallavalitsuse istung 
kell 14-16 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Sille Kask  infopäeval „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“  
kell 14 Mikk Järv, Jaanika Saar Spordihoone projekteerimise koosolekul Tallinnas

Kolmapäev, 28. august 2019 
kogu päev Piret Hallast Saaremaal asendushooldusel oleva lapse küsimust lahendamas 
kell 9:00 Hegri Narusk Kesk tn ehituskoosolekul 
kell 10-12 Hille Deede SKA ja PPA koostöökohtumisel Tartu
kell 13 Marika Saar osaleb haridusministri vastuvõtul  
kell 13 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Eva Kuslap sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjonis

Neljapäev, 29. august 2019 
kogu päev Piret Hallast Saaremaal asendushooldusel oleva lapse küsimust lahendamas 
kogu päev Kertu Vuks “Loovus päästab maailma-kas oleme valmis?” konverentsil  
kogu päev Hille Deede Tartus perelepitusalasel koolitusel 
kell 9-11 Imbi Rõivassepp, Inna Rebane, Mare Tamm, Marika Saar ja Liis Lehiste haridus- ja kultuuriosakonna ning finantsosakonna ühiskoosolekul 
kell 11 Marika Saar kohtub EG ametiühingu esindajatega  
kell 11 –16  Mare Tamm ja Milvi Sepp osalemas Otepää Varajase Kaasamise Keskuse koostööpäeval

Reede, 30. august 2019 
kogu päev Hille Deede Tartus perelepitusalasel koolitusel 
kogu päev Eve Jõgi ja Elise Aher Tallinnas seminaril “Laste heaolu indikaatorid: praegune seis ja võimalused laste olukorra kirjeldamisel” 
kell 9 Toomas Järveoja, Marika Saar, Liis Lehiste ja Mare Tamm osalevad Elva valla laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhtide tänuhommikul Rõngu Rahvamajas 
kell 9-10 Eva Kuslap hooldustöötajatega koosolek 
kell 10 Hegri Narusk Puhja kooli ehituskoosolekul 
kell 10 Kertu Vuks kohtumisel Grant Thornton Baltic esindajatega  
kell 13-16 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste, Gerda Kiipli-Hiir, Margit Kiin ja Piret Hallast tugiteenuse koostöögrupi kohtumisel vallamajas

Laupäev, 31. august 2019 
kogu päev Hille Deede Tartus  perelepitusalasel koolitusel 
kell 11 Kertu Vuks, Merilyn Säde Külade Kärajatel Rõngu Rahvamajas

 

Majast väljas:

Anneli Lepik 26.08.2019-30.08.2019 puhkusel, asendaja Hille Deede

Daisy Sild 12.08.2019-30.08.2019 puhkusel, asendaja Kullo Laos

Heiki Hansen 12.08.2019-30.08.2019 puhkusel, asendaja Toomas Järveoja

Mikk Järv 29.08.2019-13.09.3019 puhkusel, asendaja Toomas Järveoja

Sille Kask 27.08.2019-30.08.2019 puhkusel, asendaja Elo Kasetalu

Terje Korss, 21.08.2019-30.08.2019 puhkusel

Toomas Järveoja, 21.08.2019-28.08.2019 puhkusel, asendaja Marika Saar

Triin Ojasoo 19.08.2019-06.09.2019 puhkusel, asendaja Triinu Paas

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 19.08.2019–25.08.2019

Esmaspäev, 19. august 2019 
kogu päev Marika Saar, Maano Koemets, Kertu Vuks Ukrainas Baikivtsi omavalitsusega tutvumas 
kell 8.00 Eva Kuslap ja Anneli Lepik võrgustikukohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses 
kell 9.00 Lastekaitsemeeskonna töökoosolek 
kell 9.00 Mikk Järv, Hegri Narusk Puhja kooli ehituskoosolek 
kell 10 Haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 
kell 13 Mare Tamm kohtumisel juhtimisettevõtte Civitta esindaja Ragne Kasesaluga tugiteenuste projekti jätkumise raames

Teisipäev, 20. august 2019

Riigipüha - taasiseseisvumispäev 
Vallavalitsus suletud
Mikk Järv Konguta Külapäeval

Kolmapäev, 21. august 2019 
kell 8.30 Elva Elamusfestivali koosolek Margit Kink, Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste 
kell 9.00 Piret Hallast PPA-s eestkostel viibiva lapse esindajana ütlusi andmas 
kell 11.00 Marika Saar osaleb Eesti Linnade ja Valdade Liidu hariduse töörühma ja HTMI vahelisel kohtumisel  
kell 15 Marika Saar kohtub HTMI nõunik Piret Sappiga haridusevaldkonna rahastamise teemadel  
kell 15 Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Eneken Padar ja Riina Sirel kohtuvad Promenaadi maja (Kesk 28) projekteerijatega
 
Neljapäev, 22. august 2019 
kogu päev Alo Rebane, Piret Hallast Sotsiaalkindlustusameti eestkosteteemalisel infopäeval Jõhvis 
kell 9 Vallavalitsuse istung 
kell 10 Marika Saar ja Salle Ritso osalevad Elva Laste- ja Perekeskuse nõukogu koosolekul  
kell 10 Hegri Narusk Keskväljaku ehituskoosolekul 
kell 10-13 Eneken Padar Maa-ameti inspektoriga ringsõidul vallas 
kell 13-16 Milvi Sepp Varase Kaasamise Keskuses koostöökohtumisel 
kell 13-15 Marika Saar, Mare Tamm, Salle Ritso ja Margit Kiin osalevad huvitegevuse transpordi toetuse ja noorte omaalgatusfondi toetuse kordade loomise arutelul 
kell 13 Mikk Järv, Hegri Narusk Elva spordihoone ehituskoosolekul 
kell 15 Marika Saar, Mikk Järv, Imbi Rõivassepp, Hegri Narusk osalevad spordihoone asjaajamise üleandmise koosolekul 

Reede, 23. august 2019 
kell 10 Kertu Vuks, Marika Saar kohtuvad Elva valla turismijuhiga  
kell 15 Kertu Vuks, Marika Saar kohtuvad TOLi arendusjuhiga noorte ettevõtlikkuse aktiviseerimise projekti aruteluks  
kell 13-16 Mare Tamm osaleb Valgas Eesti haridusstrateegia 2035 eesmärkide avalikul arutelul

Laupäev, 24. august 2019 
kogu päev Elva Elamusfestival 2019 Margit Kink, Marika Saar, Mare Tamm, Kertu Vuks, Liis Lehiste

Majast väljas:

Anneli Teder 19.08.2019-19.08.2019  puhkusel
Daisy Sild 12.08.2019-30.08.2019 puhkusel, asendaja Kullo Laos
Ede Möldre 12.08.2019-19.08.2019 puhkusel
Heiki Hansen 12.08.2019-30.08.2019 puhkusel, asendaja Toomas Järveoja
Hille Deede 29.07.2019-24.08.2019 puhkusel, asendaja Anneli Lepik
Kaisa-Karoliina Kokk 19.-23.08.2019 puhkusel, asendaja Margit Kiin
Kertu Vuks 16.08.2019-19.08.2019 välislähetusel (Ukraina) 
Kullo Laos 19.08.2019-23.08.2019 puhkuse, asendaja Kristjan Vilu
Lauri Tamm 05.08.2019 -19.08.2019 puhkusel, asendaja Piret Hallast
Maano Koemets, 16.08.2019-19.08.2019 välislähetusel (Ukraina)
Maarika Uprus 05.08.2019-23.08.2019 puhkusel, asendaja Jaanika Saar
Marika Saar, 16.08.2019-19.08.2019 välislähetusel (Ukraina)
Merilyn Säde 12.08.2019-23.08.2019 puhkusel   
Tatjana Žuravljova, 16.08.2019-23.08.2019 puhkusel, asendaja Anneli Teder
Triin Ojasoo 19.08.2019-06.09.2019 puhkusel, asendab Triinu Paas

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 12.08.2019–18.08.2019

Esmaspäev, 12. august 2019

kell 8.30 vallavalitsuse koosolek

kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek

kell 9.30 Kertu Vuks ettevõtlusseminaril Kagu-Eesti Innovatsioonikeskuses 

kell 9.30 Marika Saar osaleb kultuuriseminaril “Kultuur ei kao, vaid teiseneb”. 

kell 10 Piret Hallast, Anneli Lepik, Eve Jõgi, Elise Aher lastekaitsemeeskonna töökoosolekul

 

Teisipäev, 13. august 2019

kogu päev: Kertu Vuks ja Merilyn Säde Kagu-Eesti maineseminaril “Maine kui kohaliku elu peegel” Otepääl

kell 9 sotsiaal- ja terviseosakonna sotsiaalnõunike koosolek

kell 9 Mikk Järv seminaril “Planeerimine, ehitamine ja elamumajandus“

kell 10 vallavalitsuse istung

kell 11 Marika Saar, Liis Lehiste, Inna Rebane, Imbri Rõivassepp haridusmudeli rahastamise arutelu 

kell 13 Marika Saar kohtub Gerda Kiipli-Hiire ja Tiiu Vaasiga Väärikate Ülikooli teemadel 

kell 14 Marika Saar kohtub SA Elva Kultuur ja Sport juhatajaga 

kell 16 Marika Saar osaleb haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul 

kell 18 Heiki Hansen, Marika Saar, Maano Koemets volikogu majanduskomisjoni koosolekul

 

Kolmapäev, 14. august 2019

kell 9.30 Marika Saar ja Kertu Vuks seminaril regionaalsest vaatest ja teenustest "Millist muutust me tahame?" Väimelas 

kell 10 Toomas Järveoja Tartu Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolek

kell 14 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hallast sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjonis

kell 18 Mikk Järv, Kertu Vuks, Maano Koemets volikogu arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul

 

Neljapäev, 15. august 2019

kell 10 Mikk Järv ja Kertu Vuks Tartumaa Arendusseltsi infopäeval Tartus

kell 13 Elva Elamusfestivali koosolek (Margit Kink, Marika Saar, Mare Tamm, Kertu Vuks, Liis Lehiste).

kell 14-16 Tartus Civitta Eesti fookusgrupiintervjuul osaleb Terje Korss (intervjuu Sotsiaalfondist rahastatud noortemeetme projektist, mida 2017-2018 viie endise KOV partnerina vedas MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus)

kell 18 Marika Saar osaleb sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolekul 

 

Laupäev, 17. august 2019

kogu päev: Marika Saar, Maano Koemets, Kertu Vuks  Ukrainas Baikivtsi omavalitsusega tutvumas

 

Pühapäev, 18. august 2019

kogu päev: Marika Saar, Maano Koemets, Kertu Vuks Ukrainas Baikivtsi omavalitsusega tutvumas

 

Majast väljas:

Allan Allik 05.08.2019-18.08.2019 asendaja Kertu Vuks

Daisy Sild 12.08.2019-30.08.2019 asendaja Kullo Laos

Ede Möldre 12.08.2019-19.08.2019          

Eva Kuslap 07.08.2019-14.08.2019 asendaja Milvi Sepp

Heiki Hansen 12.08.2019-30.08.2019 asendaja Toomas Järveoja

Hille Deede 29.07.2019-24.08.2019 asendaja Anneli Lepik

Lauri Tamm 05.08.2019 -19.08.2019 asendaja Piret Hallast

Maarika Uprus 05.08.2019-23.08.2019 asendaja Jaanika Saar

Merilyn Säde 12.08.2019-23.08.2019       

Salle Ritso 22.07.2019-16.08.2019 asendaja Margit Kiin

Sirje Erm 29.07.2019-16.08.2019 asendaja Ene Sõber

Triinu Põlgast 09.08.2019-15.08.2019

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 05.08.2019–11.08.2019

Esmaspäev, 5. august 2019

kell 8.30 vallavalitsuse koosolek

kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek

kell 10 Heiki Hansen, Hegri Narusk vallamajandusosakonna koosolek

kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

kell 10.30 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste, Margit Kink osalevad noorte omaalgatusprogrammi arutelul 

kell 12.30 Marika Saar ja Margit Kink kohtuvad kultuuriveebi arendajatega 

kell 12.30 Kertu Vuks kohtub detailplaneeringu sotsiaalsete mõjude hindajaga 

kell 18.00 Heiki Hansen, Mikk Järv, Jaanika Saar Elva turuplatsi avalik arutelu

 

Teisipäev, 6. august 2019

kell 8.30 Kertu Vuks, Kristjan Vilu ja Sten Saarekivi on Mustjärve õpperaja arendamise koosolekul

kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

kell 11 Toomas Järveoja, Mikk Järv, Kertu Vuks kohtumisel välijõusaalide müügiesindajatega

kell 13 Mare Tamm ja Margit Kink kohtuvad K. Põldmäe-Steinbergiga

kell 13 Kertu Vuks ja Jaanika Saar kohtumisel Tiidriku tee arendajatega 

kell 14 Mare Tamm, Liis Lehiste ja Margit Kink kohtuvad organisatsiooni Noored Kotkad esindajaga

kell 18 Elva vs Järva heategevuslik võrkpallivõistlus Aravetel

 

Kolmapäev, 7. august 2019

kell 9 Marika Saar, Inna Rebane, Imbi Rõivassepp, Mare Tamm haridusvaldkonna finantseerimismudeli arutelul

kell 11 Marika Saar, Milvi Sepp, Piret Hallast asendushoolduse korraldamisest

 

Neljapäev 8. august 2019

kogu päev Kertu Vuks ametnike välitööde konverentsil “Õnne valem “ Põlvas 

kell 18 Elva vs. Järva heategevuslik korvpallivõistlus Elvas

 

Reede, 9. august 2019

kogu päev Marika Saar ja Kertu Vuks osalevad Arvamusfestivali aruteludes 

 

Laupäeva, 10. august 2019

Kogu päev Kertu Vuks osaleb Arvamusfestivalil

 

Majast väljas:

Allan Allik 05.08.2019-18.08.2019 asendaja Kertu Vuks

Alo Rebane 22.07.2019-09.08.2019 asendaja Milvi Sepp

Eve Nõmmemaa 05.08.2019-11.085.2019 asendaja Antonina Uffert

Hegri Narusk 22.07.2019-05.08.2019 asendaja Heiki Hansen

Hille Deede 29.07.2019-24.08.2019 asendaja Anneli Lepik

Kristi Kalmus 16.07.2019-09.08.2019 asendaja Margit Kiin

Maarika Uprus 05.08.2019-23.08.2019 asendaja Jaanika Saar

Maia Kukk 29.07.2019-11.08.2019

Salle Ritso 22.07.2019-16.08.2019 asendaja Margit Kiin

Sille Kask 25.07.2019-07.08.2019 asendaja Elo Kasetalu

Sirje Erm 29.07.2019-16.08.2019 asendaja Ene Sõber

Terje Raadom 15.07.2019-05.08.2019 asendaja Sten Saarekivi

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 27.09-3.08.2019

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 29.07.2019–3.08.2019

Esmaspäev, 29. juuli 2019 
kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek  
kell 11 Kertu Vuks, Allan Allik arutelul võimalike rahastustaotluste üle  
kell 13 Kertu Vuks, Maarika Uprus, Heiki Hansen, Mikk Järv, Toomas Järveoja Käärdi lasteaia detailplaneeringu eskiisi töökoosolekul
kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  

Teisipäev, 30. juuli 2019 
kell 10 vallavalitsuse istung 

Neljapäev 1. august 2019 
kell 13 Kertu Vuks, Marika Saar, Merilyn Säde Elva Elamusfestivali korralduskoosolekul  
kell 15 Kertu Vuks, Kristjan Vilu, Sten Saarekivi, Maano Koemets arutelul Tamme paljandi ja Mustjärve matkaraja teemadel  
kell 18 Kertu Vuks, Maarika Uprus, Mikk Järv Tervisekeskuse detailplaneeringu avalikul koosolekul  

Majast väljas:

Alo Rebane 22.07.2019-09.08.2019 asendaja Milvi Sepp 

Ede Möldre 22.07.2019-02.08.2019 

Eve Jõgi 08.07.2019-02.08.2019 asendaja Lauri Tamm 

Hegri Narusk 22.07.2019-05.08.2019 asendaja Heiki Hansen 

Hille Deede 29.07.2019-24.08.2019 asendaja Anneli Lepik 

Inna Rebane 22.07.2019-31.07.2019 asendaja Imbi Rõivassepp 

Jaanika Saar 15.07.2019-02.08.2019 asendaja Kertu Vuks 

Kaisa-Karoliina Kokk 12.07.2019-02.08.2019 asendaja Margit Kiin 

Kristi Kalmus 16.07.2019-09.08.2019 sendaja Margit Kiin 

Liis Lehiste 15.07.2019-02.08.2019 asendaja Mare Tamm 

Marika Saar 01.07.2019-31.07.2019 asendaja Toomas Järveoja 

Piret Hallast 01.07.2019-02.08.2019 asendaja Lauri Tamm 

Salle Ritso 22.07.2019-16.08.2019 asendaja Margit Kiin 

Sille Kask 25.07.2019-07.08.2019 asendaja Elo Kasetalu 

Terje Korss 15.07.2019-01.08.2019  

Terje Raadom 15.07.2019-05.08.2019 asendaja Sten Saarekivi 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 22.07.2019–28.07.2019

Esmaspäev, 22. juuli 2019

kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek

kell 10 Merilyn Säde ja Kertu Vuks kohtumisel valla uue turismijuhiga

kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

kell 11 Merilyn Säde ja Kertu Vuks kaasava eelarve arutelul

kell 13.30 Heiki Hansen, Mikk Järv Act Now koosolekul

kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

kell 18 Kertu Vuks, Mikk Järv, Toomas Järveoja ja Heiki Hansen Ulila rahvakoosolekul 

 

Teisipäev, 23. juuli 2019

kell 10-11 Elva Vallavalitsuse istung

kell 12 Merilyn Säde kohtumisel Marek Pihlakuga

 

Reede, 26. juuli 2019

kell 19 Lasterikaste Perede Liidu Suvekool

 

Laupäev, 27. juuli 2019
Kogu päev: Kertu Vuks Külade maapäeval Räpinas

 

Majast väljas:

Alo Rebane 22.07.2019-09.08.2019 asendaja Milvi Sepp

Anneli Teder 22.07.2019-26.07.2019

Antonina Uffert 18.07.2019-26.07.2019 asendaja Eve Nõmmemaa

Ede Möldre 22.07.2019-02.08.2019

Ene Joosing 08.07.2019-26.07.2019 teenuskeskus suletud

Ene Sõber 01.07.2019-26.07.2019 asendaja Sirje Erm

Eva Kuslap 22.07.2019-26.07.2019 asendaja Milvi Sepp

Eve Jõgi 08.07.2019-02.08.2019 asendaja Lauri Tamm

Hegri Narusk 22.07.2019-05.08.2019 asendaja Heiki Hansen

Hille Deede 22.07.2019-16.08.2019 asendaja Anneli Lepik

Inna Rebane 22.07.2019-31.07.2019 asendaja Imbi Rõivassepp

Jaanika Saar 15.07.2019-02.08.2019 asendaja Kertu Vuks

Kaisa-Karoliina Kokk 12.07.2019-02.08.2019 asendaja Margit Kiin

Kristi Kalmus 16.07.2019-09.08.2019 sendaja Margit Kiin

Liis Lehiste 15.07.2019-02.08.2019 asendaja Mare Tamm

Marika Saar 01.07.2019-31.07.2019 asendaja Toomas Järveoja

Piret Hallast 01.07.2019-02.08.2019 asendaja Lauri Tamm

Salle Ritso 22.07.2019-16.08.2019 asendaja Margit Kiin

Tatjana Žuravljova 12.07.2019-26.07.2019 asendaja Anneli Teder

Terje Korss 15.07.2019-01.08.2019 

Terje Raadom 15.07.2019-05.08.2019 asendaja Sten Saarekivi

Triinu Põlgast 15.07.2019-26.07.2019 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 15.07-21.07.2019

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 15.07.201921.07.2019

Esmaspäev, 15. juuli 2019 
kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 
kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 
kell 16 vallavolikogu istung 
 

Teisipäev, 16. juuli 2019 
kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

 

Kolmapäev, 17. juuli 2019 
kell 12 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Hegri Narusk Elva spordihoone nurgakivi pidulikul üritusel 

 

Neljapäev, 18. juuli 2019

kell 10 Hegri Narusk Kesk tn ehituskoosolekul

kell 14 Hegri Narusk Elva valla jäätmejaamade ülevaatusel

 

Reede, 19. juuli 2019

kell 10 Hegri Narusk Puhja kooli ehituskoosolekul 

 

Majast väljas: 
Anneli Lepik 1.07-19.07 puhkusel, asendab Hille Deede 
Elo kasetalu 8.07-21.07 puhkusel, asendab Sille Kask 
Ene Joosing 8.07-26.07 puhkusel 
Eve Jõgi 8.07-2.08 puhkusel, asendab Lauri Tamm 
Ene Sõber 1.07-26.07 puhkusel, asendab Sirje Erm 
Laura-Liis Õnneleid 7.07-19.07 puhkusel, asendab Sirje Erm 
Marika Saar 1.07-31.07 puhkusel, asendab Toomas Järveoja 
Milvi Sepp 1.07-17.07 puhkusel, asendab Alo Rebane 
Piret Hallast 1.07-2.08 puhkusel, asendab Lauri Tamm 
Kaisa-Karoliina Kokk 15.07-02.08 puhkusel, asendab Margit Kiin 
Kertu Vuks 01.07-19.07 puhkusel, asendab Mikk Järv 
Kristi Kalmus 16.07-09.08 puhkusel, asendab Triin Ojasoo

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 08.07.2019–14.07.2019

Esmaspäev, 8. juuli 2019 
kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 
kell 10-12 Heiki Hansen, Hegri Narusk vallamajandusosakonna koosolek 
kell 13 Heiki Hansen, Jaanika Saar turuplatsi pargi projekteerimise koosolek 
kell 1316 Liis Lehiste, Margit Kink ja Kaisa-Karoliina Kokk Tartus kohtumisel SPOKU esindajatega 

 
Teisipäev, 9. juuli 2019 
kell 10 Kertu Vuks kohtumisel IT arenduse teemalisel kohtumisel Viljandis  
kell 10 vallavalitsuse istung 
kell 13 Heiki Hansen koosolekul Elva Varahalduse OÜs 
kell 13 Merilyn Säde, Mikk Järv kohtumisel spordijuhi Madis Šumanoviga 
kell 18 Maano Koemets volikogu eestseisuse koosolekul vallamajas

 
Laupäev, 13. juuli 2019  
Elva Kohvikutepäev 
kell 19.20 Shell Helix Rally Estonia: Elva Linnakatse

 

Majast väljas:

Eva Kuslap 25.0614.07 puhkusel, asendab Alo Rebane 
Imbi Rõivassepp 25.0612.07 puhkusel, asendab Heiki Hansen 
Anneli Lepik 1.0719.07 puhkusel, asendab Hille Deede 
Ene Sõber 1.0726.07 puhkusel, asendab Sirje Erm 
Eve Nõmmemaa 1.0714.07 puhkusel, asendab Antonina Uffert 
Kertu Vuks 1.0714.07 puhkusel, asendab Mikk Järv 
Laura-Liis Õnneleid 1.0719.07 puhkusel, asendab Sirje Erm 
Mare Tamm 17.0612.07 puhkusel 
Margit Kiin 18.0612.07 puhkusel, asendab Kaisa-Karoliina Kokk 
Marika Saar 1.0731.07 puhkusel,  asendab Toomas Järveoja 
Milvi Sepp 1.0717.07 puhkusel, asendab Alo Rebane 
Piret Hallast 1.072.08 puhkusel, asendab Lauri Tamm

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 01.07.2019–07.07.2019

Esmaspäev, 1. juuli 2019

Kogu päev Alo Rebane kodukohanduse taotluste esitanud kodude külastamine Elva linnas

Kell 8.30 vallavalitsuse koosolek

Kell 9-10 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek

Kell 10 Kertu Vuks ja Maarika Uprus planeeringuteemalisel kohtumisel  

Kell 10 Heiki Hansen, Hegri Narusk vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 Eve Jõgi Tartu Maakohtus kohtuistungil

Kell  13 Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Allan Allik, Kayvo Kroon arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

 
Teisipäev, 2. juuli 2019

Kell 8.30 Heiki Hansen, Hegri Narusk Puhja kooli ehituskoosolekul

Kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

Kell 10.30 Rally Estonia korraldusmeeskonnaga kohtumine telkla osas 

Kell 13 Alo Rebane Töötukassas Vaksali büroos

Kell 13 Maano Koemets, Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks,  Maarika Uprus, Kullo Laos, Kristjan Vilu, Allan Allik, Jaanika Saar ÜP juhtgrupi koosolek

 
Kolmapäev, 3. juuli 2019 
Kell 11 Heiki Hansen, Mikk Järv kohtumine Eesti Andmesidevõrgu esindajatega 
 

Neljapäev, 4. juuli 2019

Kell 11 Marika Saar osaleb Vabariigi Presidendi kutsel laulu- ja tantsupeo tänuüritusel 

Kell 10 Hegri Narusk, Heiki Hansen Kesk tn ehituskoosolek

 

Reede, 5. juuli 2019 
Ilmub Elva valla leht! 
 
Laupäev, 6. juuli 2019  

Kell 13 Maano Koemets, Toomas JärveojaMikk Järv, Marika Saar, Kertu Vuks osalevad laulu- ja tantsupeo rongkäigul 

 

Majast väljas:

Margit Kink - 3.07 ja 5.07

Kertu Vuks 01.07-14.07 puhkusel

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 24.06.2019–30.06.2019

Esmaspäev, 24. juuni 2019 
Riigipüha - vallamaja suletud

 
Teisipäev, 25. juuni 2019

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek

Kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

Kell 11 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 11-15 vallasekretär Salle Ritso Lõuna-Eesti valla- ja linnasekretäride kohtumisel Elva Vallavalitsuses, osalevad Milvi Sepp, Alo Rebane ja Piret Hallast

Kell 13 Marika Saar ja Margit Kink kohtuvad Anita Pavlovaga 

Kell 13 Piret Hallast kohtumisel hooldusperega

Kell 15 Marika Saar ja Salle Ritso SA Elva Laste- ja Perekeskuse nõukogu kohtumisel 

Kell 12 Anneli Lepik SA Elva Laste ja Perekeskuses juhtumiarutelul

 
Kolmapäev, 26. juuni 2019  
Kogu päev sotsiaalnõunik Alo Rebane kodukohanduse taotluste esitanud kodude külastamine Puhja, Konguta ja Rannu piirkonnas

Kell 11 Toomas Järveoja, Hegri Narusk, Kristjan Vilu kohtumisel OÜ Ühistumajad ja OÜ Vestika esindajatega

Kell 13.30 Piret Hallast ja Anneli Lepik Tartu Maakohtus kohtuistungil

Kell 13 Kertu Vuks ja Marika Saar kohtumisel Tartu Ärinõuandlas

Kell 15 Marika Saar kohtumisel Feet Complete esindajatega 

 

Neljapäev, 27. juuni 2019 
Kogu päev Kertu Vuks National Geographicu projekti  „Living on the edge" seminaril ja ringsõidul Lõuna-Eestis

Kogu päev Mikk Järv KIK infopäeval Tallinnas

Kell 10 Piret Hallast ja Anneli Lepik Tartu Maakohtus kohtuistungil

Kell 10 Hegri Narusk, Heiki Hansen Elva Kesk tn ehituskoosolekul 

Kell 13-14 Sotsiaaltoetuste ja teenuste määramise komisjon

Kell 16 Piret Hallast ja Eve Jõgi peretugiisikuga kohtumisel 

Kell 16 Marika Saar ja Toomas Järveoja kohtuvad TERA kooli esindajaga

 

Reede, 28. juuni 2019 
Kogu päev Kertu Vuks National Geographicu projekti  „Living on the edge" seminaril ja ringsõidul Lõuna-Eestis

Kell 9 Marika Saar kohtub Elva Gümnaasiumi ametiühingu esindajatega

Kell 10 Hegri Narusk, Kristjan Vilu Aru Mõisa väetiseküüni likvideerimise projekti ülevaatusel KIK esindajatega 

Kell 12 Toomas Järveoja Tartu Omavalitsuste Liidus juhatuse koosolekul

 

Majast väljas:

Sille Kask puhkusel 25.06-02.07.2019 
Eva Kuslap puhkusel 25.06-14.07.2019
Margit Kink puhkusel 27.06-28.06.2019

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 17.06.2019–23.06.2019

Esmaspäev, 17. juuni 2019

kogu päev Jaanika Saar osaleb Tallinnas Siseakadeemias  Turvalise ruumi loome tööseminaril 

kogu päev Kertu Vuks osaleb kohaliku omavalitsuse teenusportaal (KOVTP) seminaril Tallinnas

kell 9 Piret Hallast SA Elva Laste- ja Perekeskuses juhtumiplaanide koostamisel

kell 10 osakonna juhatajate koosolek 

kell 10-12 STO lastekaitsemeeskonna töökoosolek

kell 11 vallamajandusosakonna koosolek

kell 11-13 Marika Saar ja Mikk Järv osalevad PATEE tegevuskava arutelul 

kell 13-16 Terje Raadom, Lauri Tamm ja Kaisa-Karoliina Kokk Tartus kohtumisel SPOKU esindajatega

kell 13-14 Milvi Sepp kohtub SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja Gerda Kiipli-Hiirega

kell 13 Piret Hallast SA Elva Laste- ja Perekeskuses juhtumiplaanide koostamisel

kell 16 Elva Vallavolikogu istung 

 

Teisipäev, 18. juuni 2019

kell 9 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

kell 9 sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek (osaline koosseis)

kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

kell 10-15 Milvi Sepp, Mikk Järv, Maano Koemets osalevad hajaasustuse programmi hindamiskomisjonis

kell 15-17 Marika Saar, Milvi Sepp, Lauri Tamm, Merilyn Säde tervise ja heaolu komisjoni koosolekul

kell 16 Maano Koemets osaleb Puhja Kooli lõpuaktusel 

 

Kolmapäev, 19. juuni 2019 

kell 9-13 Maano Koemets Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul Nõo vallamajas

kell 9-11 STO hoolekande koosolek 

kell 9 Piret Hallast SA Elva Laste- ja Perekeskuses juhtumiplaanide koostamisel

kell 11-12 Sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjon 

kell 15 Piret Hallast kohtub eestkostetavate laste lähisugulastega

 

Neljapäev, 20. juuni 2019

kell 9-11 Eva Kuslap ja hooldustöötajad OÜ Sentechi heaolumonitoride koolitusel volikogu saalis

kell 10 Heiki Hansen, Hegri Narusk Kesk tänava ehituse koosolek

kell 10.30 Piret Hallast osaleb SKA kriisihooldusperede teenuse arutelul Tartus

kell 12 Marika Saar osaleb Rõngu Keskkooli 9. klassi lõpuaktusel

kell 14 Toomas Järveoja osaleb Rannu Kooli lõpuaktusel 

kell 16 Toomas Järveoja osaleb Rõngu Keskkooli 12. Klassi lõpuaktusel 

 

Reede, 21. juuni 2019

kell 12 Marika Saar osaleb Elva Gümnaasiumi 9. klassi lõpuaktusel 

kell 16 Toomas Järveoja osaleb Elva Gümnaasiumi 12. Klassi lõpuaktusel

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 10.06.2019–16.06.2019

Esmaspäev, 10. juuni 2019

kell 8.30 Mare Tamm Elva Gümnaasiumis kogupäevakooli teemalisel nõupidamisel

kell 9 Lastekaitsemeeskonna koosolek

kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek

kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek, haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

kell 13-16.30 Maano Koemets, Milvi Sepp, Terje Korss hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni paikvaatlustel 

kell 15 Kertu Vuks, Mikk Järv, Heiki Hansen, Maarika Uprus kohtumisel Tartumaa Tervisekeskuse esindajatega  
 

Teisipäev, 11. juuni 2019

kell 9 Hille Deede ümarlaual psühhiaatriakliinikus

kell 10 Anneli Lepik ja Piret Hallast Tartu Maakohtus kohtuistungil

kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

kell 11 Kertu Vuks, Mikk Järv, Heiki Hansen, Jaanika SaarHegri Narusk, Heiki Hansen kohtumisel Kesk tänava projekti arhitektidega  
kell 11-15 Maano Koemets ja Marika Saar Eesti Linnade ja Valda Liidu volikogu koosolekul Rae vallas

kell 15.30 Marika Saar osaleb Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA nõukogu koosolekul 

kell 13 Kertu Vuks SA Elva Laste- ja Perekodu arengukava koostamise seminaril 

kell 18 Maano Koemets volikogu eestseisuse koosolekul 

kell 18 Mikk Järv Valguta Lasteaed-Algkool õppeaasta lõpuaktusel 

  
Kolmapäev, 12. juuni 2019  
kogu päev Kertu Vuks Transpordi ja liikuvuse arengukava töörühma koosolekul Tallinnas

kell 9 –10.30 STO hoolekande koosolek

kell 10-12 Mikk Järv, Terje Korss, Allan Allik kohtumine soojamajanduse inseneriga seoses Aakre küla soojamajanduse arengukava koostamisega

kell 10-11 Sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjon

kell 15 Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosolekul

kell 16 Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi üldkoosolekul

kell 17  Maano Koemets, Marika Saar, Liis Lehiste, Mare Tamm osalevad tänuüritusel “Elva valla 100 noort tegijat” 

 
Neljapäev, 13. juuni 2019 
kogu päev Allan Allik, Kullo Laos GIS veebiplatvormi loomise koolitus Tallinnas

kell 9.00 Hille Deede ümarlauakohtumisel Puhja lasteaias

kell 10-15 Kertu Vuks ja Maano Koemets omavalitsuste avatud valitsemise teemalisel seminaril Pärnus

kell 11 Marika Saar kohtub kultuurijuhtidega 

kell 13 Milvi Sepp, Alo Rebane, Eva Kuslap ja Piret Hallast Tartumaa sotsiaaltöötajate kohtumisel Nõos 

Kell 18 Kertu Vuks, Mikk Järv ettevõtjate mentorklubis Rõngu Rahvamajas 

 

Reede, 14. juuni 2019 
kogu päev Liis Lehiste ARNO suvepäevadel Väätsa mõisas

koge päev Maano Koemets, Milvi Sepp, Terje Korss hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni paikvaatlustel

kogu päev Hille Deede perelepitusalasel baaskoolitusel Tartus

kell 9 Marika Saar ja Maano Koemets küüditatute mälestushetkel Palupera raudteejaamas

kell 11 Marika Saar ja Mare Tamm osalevad kohtumise Elva Gümnaasiumi ametiühingu esindajatega 

kell 13 Lauri Tamm Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustiku koostöökohtumisel Jõgeval

kell 15 Maano Koemets küüditatute mälestuspäeval Elva Matkakeskuses

 
Laupäev, 15. juuni 2019 
kogu päev Hille Deede perelepitusalasel baaskoolitusel Tartus

kell 11 Marika Saar osaleb Palupera Põhikooli lõpuaktusel 

 

Majast väljas:

Merilyn Säde 3.06–16.06 puhkusel

Karmen Moont 3.06–14.06 puhkusel

Meelis Hõbemägi 10.06–21.06 puhkusel

Elo Kasetalu 10.06–21.06 puhkusel

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 10.06.2019–16.06.2019

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 10.06.201916.06.2019

 

Esmaspäev, 10. juuni 2019 
kell 8.30 Mare Tamm Elva Gümnaasiumis kogupäevakooli teemalisel nõupidamisel

kell 9 Lastekaitsemeeskonna koosolek

kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek

kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek, haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

kell 13-16.30 Maano Koemets, Milvi Sepp, Terje Korss hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni paikvaatlustel 

kell 15 Kertu Vuks, Mikk Järv, Heiki Hansen, Maarika Uprus kohtumisel Tartumaa Tervisekeskuse esindajatega  
 

Teisipäev, 11. juuni 2019

kell 9 Hille Deede ümarlaual psühhiaatriakliinikus 
kell 10 Anneli Lepik ja Piret Hallast Tartu Maakohtus kohtuistungil

kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

kell 11 Kertu Vuks, Mikk Järv, Heiki Hansen, Jaanika SaarHegri Narusk, Heiki Hansen kohtumisel Kesk tänava projekti arhitektidega  
kell 11-15 Maano Koemets ja Marika Saar Eesti Linnade ja Valda Liidu volikogu koosolekul Rae vallas

kell 15.30 Marika Saar osaleb Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA nõukogu koosolekul 

kell 13 Kertu Vuks SA Elva Laste- ja Perekodu arengukava koostamise seminaril 

kell 18 Maano Koemets volikogu eestseisuse koosolekul 

kell 18 Mikk Järv Valguta Lasteaed-Algkool õppeaasta lõpuaktusel 

  
Kolmapäev, 12. juuni 2019  
kogu päev Kertu Vuks Transpordi ja liikuvuse arengukava töörühma koosolekul Tallinnas

kell 9 –10.30 STO hoolekande koosolek

kell 10-12 Mikk Järv, Terje Korss, Allan Allik kohtumine soojamajanduse inseneriga seoses Aakre küla soojamajanduse arengukava koostamisega

kell 10-11 Sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjon

kell 15 Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosolekul

kell 16 Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi üldkoosolekul

kell 17  Maano Koemets, Marika Saar, Liis Lehiste, Mare Tamm osalevad tänuüritusel “Elva valla 100 noort tegijat” 

 
Neljapäev, 13. juuni 2019 
kogu päev Allan Allik, Kullo Laos GIS veebiplatvormi loomise koolitus Tallinnas
kell 9.00 Hille Deede ümarlauakohtumisel Puhja lasteaias 
kell 10-15 Kertu Vuks ja Maano Koemets omavalitsuste avatud valitsemise teemalisel seminaril Pärnus 
kell 11 Marika Saar kohtub kultuurijuhtidega 

kell 13 Milvi Sepp, Alo Rebane, Eva Kuslap ja Piret Hallast Tartumaa sotsiaaltöötajate kohtumisel Nõos 

Kell 18 Kertu Vuks, Mikk Järv ettevõtjate mentorklubis Rõngu Rahvamajas 

 

Reede, 14. juuni 2019 
kogu päev Liis Lehiste ARNO suvepäevadel Väätsa mõisas

Maano Koemets, Milvi Sepp, Terje Korss hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni paikvaatlustel

Hille Deede perelepitusalasel baaskoolitusel Tartus 
kell 9 Marika Saar ja Maano Koemets küüditatute mälestushetkel Palupera raudteejaamas

kell 11 Marika Saar ja Mare Tamm osalevad kohtumise Elva Gümnaasiumi ametiühingu esindajatega 

kell 13 Lauri Tamm Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustiku koostöökohtumisel Jõgeval 
kell 15 Maano Koemets küüditatute mälestuspäeval Elva Matkakeskuses

 
Laupäev, 15. juuni 2019 
kogu päev Hille Deede perelepitusalasel baaskoolitusel Tartus 
kell 11 Marika Saar osaleb Palupera Põhikooli lõpuaktusel 

Majast väljas:

Merilyn Säde 3.06–16.06 puhkusel

Karmen Moont 3.06–14.06 puhkusel

Meelis Hõbemägi 10.06–21.06 puhkusel

Elo Kasetalu 10.06–21.06 puhkusel

Näitan: 41-60
Elemente lehe kohta 20
of 5