Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 12.09.–18.09.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid 

 

Esmaspäev, 12. september 2022 

Kell 8.30 Priit Värv, Eliise-Berta Tarto, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Marilin Aasoja osalevad Tartu 2024 produktsiooni läbirääkimiste ettevalmistuse koosolekul 

Kell 8.30 Karmen Paavel, Rutt Hanni osalevad koduhooldustöötjate ja hoolduskoordinaatori kohtumisel 

Kell 9 Hegri Narusk, Monika Õigus hangete avamisel 

Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10 kantselei koosolek 

Kell 11 Kertu Vuks, Maarika Uprus, Priit Värv ja Heiki Hansen osalevad Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu edasise menetluse arutelul 

Kell 12.30 Priit Värv, Eliise-Berta Tarto, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Marilin Aasoja Tartu 2024 produktsiooni läbirääkimistel - Eesti Liikumis- ja Heaolufestival 

Kell 13 lastekaitse koosolek 

Kell 13.00 Jessica Kaur Elva Gümnaasiumis võrgustikukohtumisel 

Kell 13.30 Hegri Narusk, Hendri Seinberg, Paul Sinisaar Elva Puiestee tn ülevaatusel 

Kell 14 Priit Värv Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi esindajaga kohtumisel 

Kell 16 Kertu Vuks ja Sirli Pippar kohtumisel Elva soojusmajanduse arengukava koostajaga 

 

Teisipäev, 13. september 2022 

Kogu päev Karmen Paavel ja Rutt Hanni osalevad „Tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna koostöö, kohaliku tasandi praktika“ teemapäeval Pärnus 

Kell 9 Kertu Vuks, Maarika Uprus, Jaanika Saar ja Margus Ivask detailplaneeringu teemalisel arutelul 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Hegri Narusk nutika ülekäiguraja kohtumisel 

Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 10 Gelija Otsa ja Kristi Kalmus rahvastikuregistri infohommik 

Kell 13 Heiki Hansen, Eliise-Berta Tarto, Liis Lehiste, Auli Mäesalu kohtumisel valla koolijuhtidega 

Kell 14 Gerda Kiipli-Hiir Valgamaa Partnerluskogu strateegia koosolekul Sangastes 

Kell 14 Kertu Vuks VÄLK meeskondade seminaril Tartus 

Kell 14 finantsosakonna koosolek 

Kell 14 Hegri Narusk jäätmejaamade ülevaatusel 

Kell 15 Eliise-Berta Tarto, Sirli Pippar, Sirle Lüüs Maal elamise päeva korraldustiimi töökoosolekul  

Kell 15 Priit Värv kohtub riigihalduse minister Riina Solmaniga Tallinnas 

Kell 16 Marilin Aasoja ja Liis Lehiste raamatukogude nõukogu koosolekul 

Kell 18 Heiki Hansen, Liis Lehiste ja Imbi Rõivassepp haridus- ja noorsootöökomisjonis 

Kell 18 Priit Värv, Kertu Vuks maaelu- ja majanduskomisjonis 

 
Kolmapäev, 14. september 2022 

Kogu päev Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Sirle Lüüs URBACT seminaril Narvas 

Kogu päev Imbi Rõivassepp, Inna Rebane, Triinu Põlgast, Triin Ojasoo Sakus rahandusministeeriumi koolituspäeval 

Kell 8 Sirli Pippar üle-eestilisel Maal elamise päeva infokoosolekul veebis 

Kell 9 sotsiaaltöö spetsialistide infokoosolek 

Kell 10 Kertu Vuks ja Sirli Pippar energiajuhtimise praktikumis kohalikele omavalitsustele ja kogukondadele 

Kell 10.30 sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjoni koosolek 

Kell 11 osaleb Karmen Paavel ajakirja Sotsiaaltöö 25. Konverentil 

Kell 11 Hegri Narusk kohtumisel ventilatsioonitööde projekteerijatega 

Kell 11 Laura Kuusk Tartu Maakohtus kohtuistungil 

Kell 11 Priit Värv osaleb Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolek 

Kell 13 Heiki Hansen, Karmen Paavel valla sotsiaalnõunike koosolekul 

Kell 18 Kertu Vuks osaleb arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul  

 

Neljapäev, 15. september 2022  

Kogu päev Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Sirle Lüüs URBACT seminaril Narvas 

Kell 10 Hegri Narusk, Kristjan Vilu Emajõe Veevärk nõukogu koosolekul 

Kell 10 Kertu Vuks, Anneli Lepik Tervise Arengu Instituudi Inspiratsiooniseminaril Paides 

Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir, Karmen Paavel hoolduskoordinatsiooni projekti võrgustikukohtumisel 

Kell 14 Sirli Pippar RTK ja Rahandusministeeriumi toetuste taotlemise infopäeval  

Kell 15 Heiki Hansen, Gerda Kiipli-Hiir, Merilin Vipper, Imbi Rõivassepp Perepesa lepingu arutelul 

 

Reede, 16. september 2022 

Kogu päev Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Sirle Lüüs URBACT seminaril Narvas 

Kell 9.30 Priit Värv Murumuna spordipäeval 

Kell 10  Kertu Vuks ja Sirli Pippar Tartumaa Arendusseltsi Leader strateegia visiooniseminaril 

“Kuidas luua Tartumaast Euroopa parim Leader-piirkond?” 

Kell 10 Imbi Rõivassepp osaleb rahandusministeeriumi finantsjuhtide korraldustiimi koosolekul 

Kell 12 Priit Värv TAS Leader visiooniseminaril 

 
Majast väljas: 
Sten Saarekivi 05.09.-12.09.2022 haiguslehel, asendaja Margit Berg-Jürgens 

Liis Lehiste 12.09.2022 puhkusel, asendaja Heiki Hansen 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 05.09.–11.09.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

Esmaspäev, 5. september 2022
Kogu päev Hille Deede lapse kaasamise koolitusel Sotsiaalkindlustusametis
Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek
Kell 10 kantselei koosolek
Kell 10 Heiki Hansen, Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Eve Jõgi, Jessica Kaur Elva valla alushariduse juhtide kohtumisel
Kell 11 Gerda Kiipli-Hiir ja Anneli Lepik võrgustikukohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses
Kell 11 Kertu Vuks kohtumisel SA Kultuur ja Sport juhiga
Kell 13 Kertu Vuks, Sirli Pippar, Eliise-Berta Tarto turundus- ja turismitiimi koosolekul
Kell 14.30 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel Tartu Maarja koolis
Kell 15 Kertu Vuks, Heiki Hansen, Marilin Aasoja, Liis Lehiste, Sirli Pippar MTÜ ja investeeringutoetuste arutelu
Kell 18 Priit Värv, Heiki Hansen ja Kertu Vuks rahvakoosolekul Rõngu rahvamajas 

Teisipäev, 6. september 2022
Kogu päev Marilin Aasoja lähetuses Ida-Virumaal
Kogu päev Karmen Paavel Päästeameti koolitusseminaril „Kriisireguleerimise kunst“
Kell 9 Sirli Pippar ja Kertu Vuks kohtumisel Pulmalill OÜ-ga
Kell 9 vallamajandusosakonna koosolek
Kell 10 vallavalitsuse istung
Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek
Kell 12 Priit Värv kohtumisel Rally Estonia esindajaga
Kell 13 Kertu Vuks kohtumisel Kultuurikompassi korraldajatega 
Kell 13 Heiki Hansen Eesti Linnade ja Valdade Liidu TST töörühma kohtumisel
Kell 14 Kertu Vuks osaleb Valgamaa Parnterluskogu ettevõtluse teemalisel seminaril Sangastes
Kell 18 Priit Värv, Heiki Hansen ja Kertu Vuks rahvakoosolekul Elva kultuurikeskuses  

Kolmapäev, 7. september 2022
Kogu päev Marilin Aasoja lähetuses Ida-Virumaal
Kell 8 Sirli Pippar Maal elamise päeva üle-eestilisel infotunnil veebis
Kell 9 Vallavalitsuse meeskonna infokoosolek
Kell 10 lastekaitsemeeskonna ning haridus-ja kultuuriosakonna koostöö arutelu
Kell 11 finantsosakonna koosolek
Kell 11 Merilin Vipper ja Gerda Kiipli-Hiir omavahelisel arutelul
Kell 11.30 Priit Värv notaris
Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir ja Karmen Paavel koostöökohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuse ning SA Lapse Heaolu Arengukeskusega Perepesa käivitamise teemadel
Kell 13 Hegri Narusk Elva jäätmejaama arutelul
Kell 13-14.30 Eve Jõgi STAR programmi arenduskoosolekul
Kell 15 Sirle Lüüs infotunnis „Euroopa Liidu Struktuurifondi võimalused noorsootöös ja huvihariduses“
Kell 19 Priit Värv ja Heiki Hansen kohtumisel Elva valla spordiklubidega 

Neljapäev, 8. september 2022 
Kogu päev Sirle Lüüs koolitusel „Noorte vaimse tervise koolitusprogramm“
Kell 9 Gerda Kiipli-Hiir, Rutt Hanni, Anneli Lepik ja Alo Rebane sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjoni koosolekul
Kell 10 Kertu Vuks, Priit Värv ja Sirli Pippar LEADER toetuste teemalisel arutelul
Kell 11 Sirli Pippar Energiatõhususe meelsusuuringut tutvustaval veebiseminaril
Kell 11 Kertu Vuks, Heiki Hansen, Priit Värv kohtumisel Omnivaga
Kell 13 Eliise Berta Tarto, Kertu Vuks, Heiki Hansen, Priit Värv Tartu 2024 produktsiooni läbirääkimiste ettevalmistusel
Kell 13 Hegri Narusk vallamajandusobjektide ülevaatusel
Kell 13 Jessica Kaur Tartus psühhiaatriakliinikus võrgustikukohtumisel
Kell 14 Liis Lehiste ja Auli Mäesalu TAHK koosolekul Tartus
Kell 14 Sirli Pippar Valgamaa Partnerluskogu strateegia seminaril Sangastes
Kell 18 Kertu Vuks Puhja piirkonnakogu koosolekul 

Reede, 9. september 2022
Kogu päev Sirle Lüüs koolitusel „Noorte vaimse tervise koolitusprogramm“
Kell 9 Gerda Kiipli-Hiir ja Karmen Paavel Lapse Heaolu Arengukeskuse ja Tartu Ülikooli „2-aastase lapse kõne toetamise“ teenuse infokohtumisel
Kell 9 Marilin Aasoja, Eliise-Berta Tarto Tartu 2024 omavalitsuste infotund
Kell 10 Marilin Aasoja, Eliise-Berta Tarto, Liis Lehiste, Priit Värv Elva valla sünnipäeva jm sündmuste tähistamise arutelul
Kell 13 Hille Deede arutelukohtumisel Tartu kriminaalhooldusosakonnas  

Majast väljas: 
Kristi Kalmus 23.08.-11.09.2022 puhkusel, asendaja Gelija Otsa
Kadri Koddala 05.09.-09.09.2022 õppepuhkusel, asendaja Triinu Paas
Kristi Liiv 05.09.-09.09.2022 puhkusel
Sten Saarekivi 05.09.-12.09.2022 haiguslehel, asendaja Margit Berg-Jürgens
Eve Jõgi 08.09-09.09.2022 õppepuhkusel, asendaja Jessica Kaur

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 29.08.–04.09.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 29. august 2022

Kogu päev Priit Värv, Kertu Vuks, Margus Ivask, Salle Ritso, Hegri Narusk, Imbi Rõivassepp, Liis Lehiste, Kristi Kalmus, Merilin Vipper,
Kaisa Kangro, Triinu Paas, Gelija Otsa, Hendri Seinberg, Sten Saarekivi, Margit Berg-Jürgens, Kullo Laos, Marilin Aasoja, Auli Mäesalu,
Kayvo Kroon, Sirle Lüüs, Terje Korss, Monika Õigus, Daisy Sild, Anne-Mai Johanson koolitusel haldusmenetluse põhimõtted ja haldusakti koostamine 

Kogu päev Hille Deede lapse kaasamise koolitusel Sotsiaalkindlustusametis 

Kell 9 Lastekaitse koosolek 

Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 9 Sirli Pippar veebikohtumisel Tartu Loomemajanduskeskusega loovhommikute teemal 

Kell 10 Karmen Paavel, Kristi Liiv, Rutt Hanni Tartumaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemalisele teabepäeval 

Kell 14 Karmen Paavel Kodud tuleohutuks projekti raames tehtud töö ülevaatusel 

Kell 19 Kertu Vuks Rõngu piirkonnakogu koosolekul 

 

Teisipäev, 30. august 2022

Kogu päev Gerda Kiipli-Hiir, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Andres Maikov, Kaire Volmer, Ede Möldre, Ene Joosing, Sirje Erm, Alo Rebane,
Rutt Hanni, Anneli Lepik, Karmen Paavel, Laura Kuusk, Eve Jõgi, Jessica Kaur, Sirje Tali, Kristi Liiv, Katrina Mets, Paul Sinisaar koolitusel
haldusmenetluse põhimõtted ja haldusakti koostamine 

Kogu päev Liis Lehiste ja Marilin Aasoja Tartumaa kultuurikorralduse hea tava arutelupäeval 

Kogu päev Hille Deede lapse kaasamise koolitusel Sotsiaalkindlustusametis 

Kogu päev Gelija Otsa seminaril “Kaugtöö kõverused” 

Kell 9 Karmen Paavel kohtumisel Toila, Rakvere ja Otepää valla ennetustööspetsialistidega 

Kell 9 Kertu Vuks, Margus Ivask, Jaanika Saar, Heiki Hansen ja Priit Värv ehitusõiguse alasel arutelul 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 12 Kertu Vuks ja Margus Ivask kohtumisel Ridangoga  

Kell 13 Hegri Narusk ehitusobjektide ülevaatusel 

 
Kolmapäev, 31. august2022

Kogu päev Heiki Hansen, Karmen Paavel, Rutt Hanni Elva valla eakamate tervisepäeval Konguta rahvamajas 

Kogu päev Hille Deede lapse kaasamise koolitusel Sotsiaalkindlustusametis 

Kell 8 Sirli Pippar Maal elamise päeva üle-Eestilisel töökoosolekul veebis 

Kell 9.30 Kertu Vuks spordi- ja liikumisfestivali arutelul  

Kell 10 Priit Värv notaris 

Kell 11 Marilin Aasoja ja Liis Lehiste rahvamajade ja raamatukogude juhtide kohtumisel  

Kell 12 Gerda Kiipli-Hiir infopäeval "Psühhosotsiaalne kriisisekkumine kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenusena ja koostööst Mahenaga” Tallinnas 

Kell 13 Priit Värv Elva valla eakamate tervisepäeval 

Kell 13 Hegri Narusk kohtumisel kommunaalettevõtjatega 

Kell 14 Merilin Vipper, Marilin Aasoja ja Liis Lehiste projektitoetuste korra muutmise arutelul  

Kell 15 sotsiaal- ja terviseosakonna töötajad sotsiaaltööspetsialist Ene Sõbra viimase tööpäeva tähistamisel Rõngus 

Kell 16 Liis Lehiste ja Auli Mäesalu HOP projekti koosolekul 

Kell 18 Kertu Vuks, Heiki Hansen, Priit Värv rahvakoosolekul Puhjas  

 

Neljapäev, 1. september 2022 

Kell 9 Priit Värv Valguta Lasteaed-Algkooli aktusel 

Kell 9 Heiki Hansen Rannu kooli aktusel 

Kell 10 Priit Värv Konguta kooli aktusel 

Kell 10 Heiki Hansen Puhja kooli aktusel 

Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir Perepesa koosolekul 

Kell 11 Priit Värv Elva Gümnaasiumi aktusel 

Kell 14 Heiki Hansen Minuomavalitsuse spordi valdkonna töörühmas 

 

Reede, 2. september 2022

Kell 10 Marilin Aasoja ja Liis Lehiste Koostöövestlusel Rõngu rahvamaja juhatajaga 

Kell 10.30 Kertu Vuks kohtumisel Lõuna-Eesti maakondlike arenduskeskuste juhtidega  

Kell 12 Marilin Aasoja ja Liis Lehiste koostöövestlusel Aakre rahvamaja juhatajaga 

Kell 13 sotsiaalosakond koostööseminaril 

Kell 14 Sirli Pippar Maal elamise päeva töökoosolekul  

Kell 17 Priit Värv Elva muusikakooli aktusel 

 

Laupäev, 3. september 2022

Kell 11 Kertu Vuks, Priit Värv, Heiki Hansen Külade kärajatel Ulilas  

 

Pühapäev, 4. september 2022

Kell 12 Priit Värv vabatahtliku pääste 115. aastapäeval 

 
Majast väljas:

Daisy Sild 15.08.-02.09.2022 puhkusel, asendaja Ede Möldre 
Kristi Kalmus 23.08.-11.09.2022 puhkusel, asendaja Gelija Otsa 

Kristjan Vilu 22.08.-09.09.2022 puhkusel, asendaja Heiki Hansen 

Kullo Laos 22.08.-04.09.2022 puhkusel 

Maia Kukk 30.08.-01.09.2022 puhkusel 

Margit Berg-Jürgens 15.08.-02.09.2022 puhkusel, asendaja Sten Saarekivi 

Terje Korss 22.08.-01.09.2022 puhkusel 

Triin Ojasoo 12.08.-02.09.2022 puhkusel 

Triinu Põlgast 22.08.-04.09.2022 puhkusel, asendaja Imbi Rõivassepp 

Triinu Paas 01.09-02.09.2022 õppepuhkus 

Kadri Koddala 01.09.2022 

Rutt Hanni 01.09.2022 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 22.08.–28.08.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 22. august 2022

Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  

Kell 10 kantselei koosolek  

Kell 11 Kertu Vuks, Margus Ivask ja Jaanika Saar Verevi rannahoone arhitektuurikonkursi teemalisel arutelul  

Kell 11 Hille Deede Ukraina lapsega Rajaleidja keskuses õppenõustamisel 

Kell 12.30 Hegri Narusk, Paul Sinisaar Puiestee tn ehituse töökoosolekul 

Kell 13 Eliise-Berta Tarto, Sirli Pippar ja Kertu Vuks turismi- ja turundusteemalisel koosolekul  

Kell 13 Priit Värv, Heiki Hansen, Kaisa Kango arutelul 

Kell 16 Volikogu  

Kell 18 Priit Värv Konguta kooli hoolekogus 

 

Teisipäev, 23. august 2022

Kogu päev Karmen Paavel Eesti ennetusnõukogude suvekoolis Kurgjärvel 

Kell 8.30 Kertu Vuks kohtumisel SA Kultuur- ja Sport juhiga  

Kell 9 Hegri Narusk Elva häirekeskuse projekteerimiskoosolekul 

Kell 9.30 Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Andres Maikov ehituslubade menetluse teemalisel arutelul 

Kell 9.30 Haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 11 Vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek  

Kell 13 Eliise-Berta Tarto, Sirli Pippar, Heiki Hansen, Liis Lehiste, Marilin Aasoja HipHop Festivali järelkoosolekul 

Kell 13 Hegri Narusk Puhja seltsimaja objektil 

Kell 13 Merilin Vipper, Gerda Kiipli-Hiir, Alo Rebane arutelul  

Kell 14 Kertu Vuks Lõuna-Eesti madalhooaja kampaania turunduskoosolekul 

Kell 15 Kertu Vuks, Eliise-Berta Tarto, Heiki Hansen, Liis Lehiste, Marilin Aasoja Tartu 2024 meeskonna koosolekul 

Kell 16 Heiki Hansen, Priit Värv, Kertu Vuks, Eliise-Berta Tarto, Sirli Pippar Maal elamise päeva arutelul  

 
Kolmapäev, 24. august2022

Kogu päev Heiki Hansen, Liis Lehiste, Marilin Aasoja, Sirle Lüüs ja Auli Mäesalu haridustöötajate inspiratsioonipäeval Rannu rahvamajas 

Kogu päev Karmen Paavel Eesti ennetusnõukogude suvekoolis Kurgjärvel 

Kell 9 sotsiaalosakonna koosolek  

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 10 Kertu Vuks Rahandusministeeriumi digiprojektide ümarlaual 

Kell 10.30 Gerda Kiipli-Hiir, Alo Rebane ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis 

Kell 13 Kertu Vuks osaleb sTARTUpDay seminaril  

Kell 13 Merilin Vipper, Gerda Kiipli-Hiir, Alo Rebane, Sirje Tali arutelul 

Kell 14 Priit Värv notaris 

Kell 16 Priit Värv haridustöötajate inspiratsioonipäeval 

Kell 18 Kertu Vuks osaleb Rannu piirkonnakogu esimesel koosolekul 

 

Neljapäev, 25. august 2022 

Kell 9 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse ehitusel 

Kell 10 Imbi Rõivassepp ja Inna Rebane osalevad programmi Veera uuenduste koolitusel 

Kell 10 Karmen Paavel ja Gerda Kiipli-Hiir ringkäigul Elva valla eakate päevakeskustes 

Kell 11 Hegri Narusk, Paul Sinisaar, Hendri Seinberg kergliiklusteede ülevaatusel 

Kell 12.30 Eliise-Berta Tarto, Sirli Pippar, Sirle Lüüs Maal elamise päeva korraldustiimi töökoosolekul 

Kell 19 Heiki Hansen Elva linna ukrainlaste kohtumisõhtul 

 

Reede, 26. august 2022

Kell 10 Kertu Vuks VEERA platvormi seminaril  

Kell 10 Karmen Paavel arutelul “KOV väljakutsed elanikkonnakaitse arendamisel” 

Kell 14 Kertu Vuks, Heiki Hansen SA Elva Kultuur ja Sport nõukogu koosolekul 

 

Laupäev, 27. august 2022

Kell 12 Priit Värv Elva väepäeval Tartumaa Tervisespordikeskuses 

 
Majast väljas:

Anneli Lepik 22.08.-26.08.2022 puhkusel, asendaja Rutt Hanni 

Daisy Sild 15.08.-02.09.2022 puhkusel, asendaja Ede Möldre 

Eve Jõgi 22.08-26.08.2022 puhkusel, asendaja Jessica Kaur  

Hendri Seinberg 14.07.-02.09.2022 puhkusel, asendaja Paul Sinisaar 

Kristjan Vilu 22.08.-09.09.2022 puhkusel, asendaja Heiki Hansen 

Kullo Laos 22.08.-04.09.2022 puhkusel 

Maarika Uprus 08.08.-26.08.2022 puhkusel, asendaja Jaanika Saar 

Margit Berg-Jürgens 15.08.-02.09.2022 puhkusel, asendaja Sten Saarekivi 

Tatjana Žuravljova 15.08.-25.08.2022 puhkusel 

Terje Korss 22.08.-01.09.2022 puhkusel 

Triin Ojasoo 12.08.-02.09.2022 puhkusel 

Triinu Põlgast 22.08.-04.09.2022 puhkusel, asendaja Imbi Rõivassepp 

Kristi Kalmus 23.08.-11.09.2022 puhkusel, asendaja Gelija Otsa 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 15.08.–21.08.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid 

 

Esmaspäev, 15. august 2022 

Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 10 kantselei koosolek  

Kell 10 Hegri Narusk, Paul Sinisaar Puiestee tänava ehituskoosolekul 

Kell 10 Eliise-Berta Tarto, Sirli Pippar, Liis Lehiste, Marilin Aasoja Elva valla sündmuste ja sihtkohtade kommunikatsioonistrateegia arutelul Elav Elva keskuses 

Kell 14 Liis Lehiste ja Auli Mäesalu Tartumaa täiskasvanuhariduse võrgustiku kohtumisel 

Kell 18 Priit Värv ja Kertu Vuks osalevad rahanduskomisjoni koosolekul 

 

Teisipäev, 16. august 2022 

Kogu päev Laura Kuusk, Eve Jõgi, Jessica Kaur lastekaitse suvekoolis 

Kell 9 Heiki Hansen ja Gerda Kiipli-Hiir Perepesa lepingu koosolekul 

Kell 9.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir ja Karmen Paavel ennetustöö eelarve arutelul 

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 11 Vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek osakond 

Kell 12 Priit Värv TAS Leader visiooniseminaril 

Kell 13 Heiki Hansen, Liis Lehiste, Sirle Lüüs, Marilin Aasoja ja Auli Mäesalu ürituste arutelul 

Kell 13 Hegri Narusk kommunaalteemalisel arutelul 

Kell 17 Heiki Hansen Spordikomisjonis 

 
Kolmapäev, 17. august2022 

Kogu päev Laura Kuusk, Eve Jõgi, Jessica Kaur lastekaitse suvekoolis 

Kogu päev Karmen Paavel ja Mirelle Liiv Valgamaa, Saaremaa, Viljandi ja Elva hoolduskoordinatsiooni ja PAIK projektide ühiskohtumisel 

Kell 9 Priit Värv Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul 

Kell 10 Heiki Hansen, Liis Lehiste õppevahendite tutvustusel 

Kell 10 Imbi Rõivassepp osaleb rahandusministeeriumis finantsjuhtide korraldustiimi koosolekul 

Kell 11 Sirli Pippar osaleb Maal elamise päeva töökoosolekul 

Kell 14 Eliise-Berta Tarto, Priit Värv ja Sirli Pippar kommunikatsiooni koosolekul 

Kell 14 Heiki Hansen, Liis Lehiste ja Marilin Aasoja kohtumisel Rannu Rahvamajas 

 

Neljapäev, 18. august 2022  

Kell 9 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse ehitusel 

Kell 10 Liis Lehiste ja Sirle Lüüs koostöövestlusel Uula huvikeskuses 

Kell 11 Heiki Hansen, Gerda Kiipli-Hiir, Karmen Paavel sotisaalnõunike koosolekul 

Kell 11 Priit Värv, Liis Lehiste ja Marilin Aasoja Hellenurme Raamatukogu juubeliüritusel 

Kell 13 Liis Lehiste ja Marilin Aasoja koostöövestlusel Puhja seltsimajas 

Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir ja Karmen Paavel koostöökohtumisel Viljandi Perepesaga 

Kell 13 Eliise-Berta Tarto ja Gelija Otsa sisekommunikatsiooni teemalisel arutelul  

 

Reede, 19. august 2022 

Kell 10 Hegri Narusk, Monika Õigus riigihangete arutelul 

 

Pühapäev, 21. august 2022 

Kell 12 Priit Värv Tartumaa Kaunis kodu 2022 tänuüritusel 

 
Majast väljas: 

Anneli Teder 15.08.-17.08.2022 puhkusel  

Daisy Sild 15.08.-02.09.2022 puhkusel, asendaja Ede Möldre 

Hendri Seinberg 14.07.-02.09.2022 puhkusel, asendaja Paul Sinisaar 

Hille Deede 18.07.-19.08.2022 puhkusel, asendaja Laura Kuusk 

Maarika Uprus 08.08.-26.08.2022 puhkusel, asendaja Jaanika Saar 

Kertu Vuks 15.08.-21.08.2022 puhkusel, asendaja Heiki Hansen 

Margit Berg-Jürgens 15.08.-02.09.2022 puhkusel, asendaja Sten Saarekivi 

Tatjana Žuravljova 15.08.-25.08.2022 puhkusel 

Triin Ojasoo 12.08.-02.09.2022 puhkusel, asendaja Triinu Põlgast 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 8.08.–14.08.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid 

 

Esmaspäev, 8. august 2022 

Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 9.30 Gerda Kiipli-Hiir seeniortöö infotunnil 

Kell 10 kantselei koosolek  

Kell 10 Arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10 Imbi Rõivassepp osaleb rahandusministeeriumi finantsjuhtide arutelul 

Kell 10 Hegri Narusk, Monika Õigus riigihanget arutelul 

Kell 13 Priit Värv, Karmen Paavel RKK ühisistungil teemaga gaasi varustuskindlus ja hetkeolukord 

Kell 13 Sirli Pippar ja Kertu Vuks turundus – ja turismitiimi koosolekul 

Kell 14 Hegri Narusk ehitusprojektide ülevaatusel 

Kell 14.30 Kertu Vuks arutelul nõudetranspordi teemadel 

 

Teisipäev, 9. august 2022 

Kogu päev Karmen Paavel Võrtsjärve Ühendusega õppereisil Limbaži piirkonnas 

Kell 9.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 9.30 Eve Jõgi, Laura Kuusk, Gerda Kiipli-Hiir võrgustikukohtumisel 

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 11 Vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 14 Hegri Narusk Konguta ehitusobjektide ülevaatusel 

Kell 18 Kertu Vuks, Priit Värv Maaelu- ja turismikomisjoni ning majandus- ja keskkonnakomisjoni ühiskoosolekul 

 
Kolmapäev, 10. august2022 

Kogu päev Karmen Paavel Võrtsjärve Ühendusega õppereisil Limbaži piirkonnas 

Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir infopäeval “Rahvusvahelise kaitse saajate tööturul osalemist toetavate tegevuste taotlusvoor” 

Kell 10 Kertu Vuks kohtumisel Tartumaa Turismis 

Kell 10 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel Kammeri koolis 

Kell 12 Kertu Vuks kohtumisel Tartu2024 teemadel 

Kell 12.30 Priit Värv notaris 

Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir Viljandis tutvumas Perepesaga 

Kell 13 Eve Jõgi STAR-programmi arendusmeeskonna veebiarutelul 

Kell 18 Kertu Vuks, Priit Värv arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul  

 

Neljapäev, 11. august 2022  

Kogu päev Karmen Paavel Võrtsjärve Ühendusega õppereisil Limbaži piirkonnas 

Kell 9 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse koosolekul 

Kell 10 Heiki Hansen, Liis Lehiste ja Gerda Kiipli-Hiir kohtumisel Elva Laste- ja Perekeskusega 

Kell 10 Laura Kuusk ja Auli Mäesalu võrgustikukohtumisel  

Kell 10 Eve Jõgi, Terje Korss kohtumisel Paluperas 

Kell 12 Priit Värv notaris 

Kell 13 Hegri Narusk kohtumisel Emajõe Veevärgiga 

Kell 13 Kertu Vuks, Liis Lehiste, Heiki Hansen arutelul tegevustoetuste teemadel 

Kell 14 Sirli Pippar Maal elamise päeva infokoosolekul veebis 

Kell 15 Priit Värv kohtumisel Kentsi paisjärve arendus teemadel 

Kell 18 Kertu Vuks haridus- ja noorsootöö, kultuurikomisjoni, spordikomisjoni ja sotsiaal- ja tervisekomisjoni ühiskoosolekul 

 

Reede, 12. august 2022 

Kogu päev  Kertu Vuks Arvamusfestivalil Paides 

Kell 10 Karmen Paavel, Mirelle Liiv arutamas hoolduskoordinatsiooni projekti tegevuste üle 

Kell 10 Priit Värv notaris 

Kell 10 Liis Lehiste Tartu 2024 infotunnil  

 
Majast väljas: 

Andres Maikov 01.08.-12.08.2022 puhkusel, asendaja Kaire Volmer 

Eliise-Berta Tarto 01.08.-12.08.2022 puhkusel, asendaja Triinu Paas 

Gelija Otsa 20.07.-09.08.2022 puhkusel, asendaja Kristi Kalmus 

Hendri Seinberg 14.07.-02.09.2022 puhkusel, asendaja Paul Sinisaar 

Hille Deede 18.07.-19.08.2022 puhkusel, asendaja Laura Kuusk 

Jessica Kaur 01.08.-12.08.2022 puhkusel, asendaja Eve Jõgi 

Maarika Uprus 08.08.-26.08.2022 puhkusel, asendaja Jaanika Saar 

Inna Rebane 11.08.-12.08.2022 puhkusel, asendaja Imbi Rõivassepp 

Anneli Teder 08.08.-10.08.2022 puhkusel 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 1.08.–7.08.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 1. august 2022

Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 10 Vallavalitsuse istung  

Kell 10 Karmen Paavel ja Gerda Kiipli-Hiir SPOKU arutelul 

Kell 12 Priit Värv kohtumisel Teedla küla inimestega 

Kell 13 kantselei koosolek  

Kell 14 Kertu Vuks madalhooaja kampaania Metsast taldrikule arutelul 

Kell 18 Kertu Vuks ja Maarika Uprus Käärdi tee 5 detailplaneeringu avalikul arutelul 

 

Teisipäev, 2. august 2022

Kogu päev Imbi Rõivassepp rahandusministeeriumi pilootprojekti miniseminaril Rakveres 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 11 Vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek 

Kell 11 Kristjan Vilu, Hegri Narusk, Paul Sinisaar Nõo-Elva eskiisi tutvustaval koosolekul 

Kell 13 Priit Värv ja Karmen Paavel arutavad Elva valla elanikkonnakaitsealaseid plaane 

Kell 13 Kertu Vuks Tartu 2024 raames toimuva kogukonnaprogrammi teemalisel veebiarutelul 

Kell 14 Kertu Vuks sõidujagamise pilootprojekti arutelul 

 
Kolmapäev, 3. august2022

Kogu päev Priit Värv Eesti kalanduspiirkondade suveseminaril 

Kogu päev Imbi Rõivassepp rahandusministeeriumi pilootprojekti miniseminaril ja kohtumisel Rakvere linnavalitsuses 

Kell 9 sotsiaaltööspetsialistide koosolek 

Kell 9 Sirle Lüüs ja Karmen Paavel arutavad ennetustöövõimaluste üle noorsootöös 

Kell 9.30 Priit Värv e-notaris 

Kell 10.30 Gerda Kiipli-Hiir ja sotsiaalnõunikud sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis 

Kell 11 Priit Värv notaris 

Kell 14 Priit Värv, Kertu Vuks ja Sirli Pippar kommunikatsiooniteemalisel arutelul 

Kell 15 Margit Berg-Jürgens, Kristjan Vilu kohtumisel Rõngu jäätmejaama teemadel 

Kell 18 Kertu Vuks Rõngu piirkonnakogu kohtumisel 

 

Neljapäev, 4. august 2022 

Kogu päev Priit Värv Eesti kalanduspiirkondade suveseminaril 

Kogu päev Karmen Paavel Kriisinõustamise A&B psühhosotsiaalse toe tagamise koolitusel 

Kell 10 Laura Kuusk ja Gerda Kiipli-Hiir võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 18 Kertu Vuks piirkonnakogude seminaril  

 

Reede, 5. august 2022

Kogu päev Karmen Paavel Kriisinõustamise A&B psühhosotsiaalse toe tagamise koolitusel 

Kogu päev Sirle Lüüs Tartumaa noorte töömalevate kokkutulekul 

 

Laupäev, 6. august 2022 

Kogu päev Sirle Lüüs Tartumaa noorte töömalevate kokkutulekul 

 
Majast väljas:

Alo Rebane 18.07.-05.08.2022 puhkusel, asendaja Anneli Lepik 

Auli Mäesalu 18.07-05.08.2022 puhkusel, asendaja Liis Lehitse 

Andres Maikov 01.08.-12.08.2022 puhkusel, asendaja Kaire Volmer 

Ede Möldre 11.07.-05.08.2022 puhkusel 

Eliise-Berta Tarto 01.08.-12.08.2022 puhkusel, asendaja Triinu Paas 

Ene Joosing 11.07.-05.08.2022 puhkusel 

Ene Sõber 18.07.-05.08.2022 puhkusel, asendaja Sirje Tali 

Gelija Otsa 20.07.-09.08.2022 puhkusel, asendaja Kristi Kalmus 

Heiki Hansen 25.07.-05.08.2022 puhkusel, asendaja Kertu Vuks 

Hendri Seinberg 14.07.-02.09.2022 puhkusel, asendaja Paul Sinisaar 

Hille Deede 18.07.-19.08.2022 puhkusel, asendaja Laura Kuusk 

Inna Rebane 18.07.-05.08.2022 puhkusel, asendaja Imbi Rõivassepp 

Jaanika Saar 11.07.-01.08.2022 puhkusel, asendaja Maarika Uprus 

Marilin Aasoja 01.08.-05.08.2022 puhkusel, asendaja Sirle Lüüs 

Rutt Hanni 11.07.-05.08.2022 puhkusel, asendaja Gerda Kiipli-Hiir  

Triinu Põlgast 25.07.-02.08.2022 puhkusel 

Jessica Kaur 01.08-12.08.2022 puhkusel, asendab Eve Jõgi 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 25.07.–31.07.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid 

 

Esmaspäev, 25. juuli 2022 

Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek  
Kell 10 Kertu Vuks, Maarika Uprus ja Kaisa Kangro kohtumisel ehituskeeluvööndi vähendamise teemal 

Kell 11 Kertu Vuks kohtumisel Kulbilohu krossiraja esindajaga  

Kell 13 kantselei koosolek  

Kell 13 Kertu Vuks ja Eliise-Berta Tarto turismi- ja turundustiimi arutelul  

Kell 14.30 Merilin Vipper, Gerda Kiipli-Hiir ja Karmen Paavel koostöölepingu arutelul 

 

Teisipäev, 26. juuli 2022 

Kogu päev Priit Värv osaleb Eesti Linnade ja Valdade liidu esindusel “Networks of Towns Active EU Project” Prahas 

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 10 Haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 11 Vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek 

 
Kolmapäev, 27. juuli 2022 

Kogu päev Priit Värv osaleb Eesti Linnade ja Valdade liidu esindusel “Networks of Towns Active EU Project” Prahas 

 

Neljapäev, 28. juuli 2022  

Kogu päev Priit Värv osaleb Eesti Linnade ja Valdade liidu esindusel “Networks of Towns Active EU Project” Prahas 

Kell  17 Kertu Vuks, Maarika Uprus ja Jaanika Saar läbi viimas töötubasid AESOP konverentsi raames 

 

Reede, 29. juuli 2022 

Kogu päev Priit Värv osaleb Eesti Linnade ja Valdade liidu esindusel “Networks of Towns Active EU Project” Prahas 

 
Majast väljas: 

Alo Rebane 18.07.-05.08.2022 puhkusel, asendaja Anneli Lepik 

Anneli Teder 20.07.-27.07.2022 puhkusel 

Auli Mäesalu 18.07-05.08.2022 puhkusel, asendaja Liis Lehitse 

Ede Möldre 11.07.-05.08.2022 puhkusel 

Ene Joosing 11.07.-05.08.2022 puhkusel 

Ene Sõber 18.07.-05.08.2022 puhkusel, asendaja Sirje Tali 

Eve Jõgi 11.07.-29.07.2022 puhkusel, asendaja Jessica Kaur 

Gelija Otsa 20.07.-09.08.2022 puhkusel, asendaja Kristi Kalmus 

Hegri Narusk 11.07.-29.07.2022, puhkusel, asendaja Kristjan Vilu 

Heiki Hansen 25.07.-05.08.2022 puhkusel, asendaja Kertu Vuks 

Hendri Seinberg 14.07.-02.09.2022 puhkusel, asendaja Paul Sinisaar 

Hille Deede 18.07.-19.08.2022 puhkusel, asendaja Laura Kuusk 

Inna Rebane 18.07.-05.08.2022 puhkusel, asendaja Imbi Rõivassepp 

Jaanika Saar 11.07.-01.08.2022 puhkusel, asendaja Maarika Uprus 

Kaire Volmer 18.07.-31.07.2022 puhkusel, asendaja Andres Maikov 

Karmen Paavel 14.07.-29.07.2022 puhkusel 

Kristi Liiv 11.07.-29.07.2022 puhkusel 

Kristjan Vilu 25.07.-29.07.2022 puhkusel, asendaja Margus Ivask 

Kullo Laos 25.07.-28.07.2022 puhkusel, asendaja Paul Sinisaar 

Maia Kukk 18.07.-31.07.2022 puhkusel 

Priit Värv 26.07.-29.07.2022 komandeeringus 

Rutt Hanni 11.07.-05.08.2022 puhkusel, asendaja Gerda Kiipli-Hiir  

Salle Ritso 04.07.-29.07.2022 puhkusel, asendaja Kaisa Kangro 

Sirli Pippar 11.07.-31.07.2022 puhkusel, asendaja Kertu Vuks  

Sirle Lüüs 25.07.-29.07.2022 puhkusel, asendaja Marilin Aasoja 

Sten Saarekiri 25.07.-29.07.2022, asendaja Margit Berg-Jürgens 

Tatjana Žuravljova 13.07.-27.07.2022 puhkusel 

Terje Korss 18.07.-31.07.2022 puhkusel 

Triinu Paas 25.07.-29.07.2022 puhkusel, asendaja Kadri Koddala 

Triinu Põlgast 25.07.-02.08.2022 puhkusel 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 18.07.–24.07.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

Esmaspäev, 18. juuli 2022
Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 10 kantselei koosolek 

Teisipäev, 19. juuli 2022
Kell 10 Vallavalitsuse istung
Kell 10.45 Anneli Lepik SA Elva Laste ja Perekeskuses juhtumiplaanide vahehindamisel
Kell 11 Vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek
Kell 15 Kertu Vuks, Margus Ivask, Maarika Uprus päikesepargi arenduse arutelul  

Kolmapäev, 20. juuli 2022
Kogu päev: Priit Värv osaleb 27. Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistlusel
Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja -teenuste komisjoni koosolekul
Kell 14 Eliise-Berta Tarto, Triinu Paas, Priit Värv osalevad kommunikatsioonikoosolekul
Kell  18 Kertu Vuks osaleb Puhja piirkonnakogu esimesel koosolekul 

Neljapäev, 21. juuli 2022 
Kogu päev: Priit Värv osaleb 27. Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistlusel   

Pühapäev, 24. juuli 2022
Kogu päev: Eliise-Berta Tarto, Marilin Aasoja Tartu 2024 raames Autovabaduse puiesteel  

 
Majast väljas:
Alo Rebane 18.07.-05.08.2022 puhkusel, asendaja Anneli Lepik
Anneli Teder 20.07.-27.07.2022 puhkusel
Auli Mäesalu 18.07-05.08.2022 puhkusel, 18.-24.07 asendab Heiki Hansen, 25.07.-05.08 asendab Liis Lehitse
Ede Möldre 11.07.-05.08.2022 puhkusel
Ene Joosing 11.07.-05.08.2022 puhkusel
Ene Sõber 18.07.-05.08.2022 puhkusel, asendaja Sirje Tali
Eve Jõgi 11.07.-29.07.2022 puhkusel, asendaja Jessica Kaur
Gelija Otsa 20.07.-09.08.2022 puhkusel, asendaja Kristi Kalmus
Hegri Narusk 11.07.-29.07.2022, puhkusel, asendaja Kristjan Vilu
Hendri Seinberg 14.07.-02.09.2022 puhkusel, asendaja Paul Sinisaar
Hille Deede 18.07.-19.08.2022 puhkusel, asendaja Laura Kuusk
Inna Rebane 18.07.-05.08.2022 puhkusel, asendaja Imbi Rõivassepp
Jaanika Saar 11.07.-01.08.2022 puhkusel, asendaja Maarika Uprus
Kaire Volmer 18.07.-31.07.2022 puhkusel, asendaja Andres Maikov
Kadri Koddala 11.07.-22.07.2022 puhkusel, asendaja Triinu Paas
Karmen Paavel 14.07.-29.07.2022 puhkusel
Kertu Vuks 11.07.-22.07.2022 puhkusel, asendaja Heiki Hansen
Kristi Liiv 11.07.-29.07.2022 puhkusel
Liis Lehiste 05.07.-22.07.2022 puhkusel, asendaja Heiki Hansen
Maia Kukk 18.07.-31.07.2022 puhkusel
Marilin Aasoja 18.07-20.07.2022 majast väljas
Monika Õigus 11.07.-22.07.2022 puhkusel
Rutt Hanni 11.07.-05.08.2022 puhkusel, asendaja Gerda Kiipli-Hiir 
Salle Ritso 04.07.-29.07.2022 puhkusel, asendaja Kaisa Kangro
Sirli Pippar 11.07.-31.07.2022 puhkusel
Sten Saarekivi 04.07.-22.07.2022 puhkusel, asendaja Margit Berg-Jürgens
Tatjana Žuravljova 13.07.-27.07.2022 puhkusel
Terje Korss 18.07.-31.07.2022 puhkusel
Triin Ojasoo 18.07.-22.07.2022 puhkusel, asendaja Triinu Põlgast

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 11.07.–17.07.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

Esmaspäev, 11. juuli 2022 
Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 9.30 Eliise-Berta Tarto Eesti Liikumis- ja Spordifestivali koosolekul 
Kell 10 kantselei koosolek
Kell 10 Heiki Hansen, Auli Mäesalu ja Inna Rebane “Huvikava vahearuanded ja eelarve” koosolekul
Kell 11 Maarika Uprus ja Hendri Seinberg kohtumisel Mesika ja Karro detailplaneeringu koostaja ja arendajaga planeeringuala sademevee lahenduse küsimuses

Teisipäev, 12. juuli 2022
Kell 9 Haridusosakonna koosolek
Kell 10 Vallavalitsuse istung
Kell 11 Vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek
Kell 13 Karmen Paavel, Mirelle Liiv hoolduskoordinatsiooni projekti I kvartali kokkuvõte Sotsiaalministeeriumiga
Kell 16.30 Kertu Vuks kohtumisel SA Elva Kultuur ja Spordiga elektrisõidukite laadimisjaama teemadel 

Kolmapäev, 13. juuli 2022
Kell 9.30 Eliise-Berta Tarto Eesti Liikumis- ja Spordifestivali koosolekul
Kell 10.30 Sotsiaaltoetuste ja -teenuste komisjoni koosolek
Kell 13 Heiki Hansen, Gerda Kiipli-Hiir, Karmen Paavel sotsiaalnõunikega koosolekul
Kell  17 Kertu Vuks Palupera piirkonnakogu uue koosseisu esimesel koosolekul  

 

Majast väljas:
Andres Maikov 04.07.-17.07.2022, puhkusel, asendaja Kaire Volmer
Anneli Lepik 27.06.-17.07.2022, puhkusel, asendaja Alo Rebane
Anneli Teder 14.07.-15.07.2022, puhkusel
Ede Möldre 11.07.-05.08.2022, puhkusel
Ene Joosing 11.07.-05.08.2022 puhkusel
Eve Jõgi 11.07-29.07.2022 puhkusel, asendaja Jessica Kaur
Hegri Narusk 11.07.-29.07.2022, puhkusel, asendaja Kristjan Vilu
Jaanika Saar 11.07.-01.08.2022, puhkusel, asendaja Maarika Uprus
Kadri Koddala 11.07.-22.07.2022 puhkusel, asendaja Triinu Paas
Karmen Paavel 14.07. - 29.07.2022 puhkusel
Kertu Vuks 11.07.-22.07.2022, puhkusel, asendaja Heiki Hansen
Kristi Liiv 11.07.-.29.07.2022
Laura Kuusk 20.06-15.07.2022 puhkusel, asendaja Hille Deede
Liis Lehiste 05.07-22.07 puhkusel, asendaja Heiki Hansen
Monika Õigus 11.07.-22.07.2022
Priit Värv 30.06.-15.07.2022 puhkusel, asendaja Heiki Hansen
Rutt Hanni 11.07.-05.08.2022 puhkusel, asendaja Gerda Kiipli-Hiir 
Salle Ritso 04.07.-29.07.2022, puhkusel, asendaja Kaisa Kangro
Sirje Tali 27.06.-15.07.2022 puhkusel, asendaja Sirje Erm
Sirli Pippar 11.07-31.07.2022 puhkusel
Sten Saarekivi 04.07.-22.07.2022, puhkusel, asendaja Margit Berg-Jürgens 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 04.07.–10.07.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid 

 

Esmaspäev, 4. juuli 2022 
Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 9.30 Eliise-Berta Tarto Eesti Liikumis- ja Spordifestivali koosolekul  

Kell 10 kantselei koosolek 

Kell 11 Hegri Narusk, Monika Õigus, Salle Ritso, Margus Ivask Elva Gümnaasiumi hanke arutelul 

Kell 11 Heiki Hansen, Liis Lehiste, Marilin Aasoja, Sirle Lüüs, Auli Mäesalu koosolekul “Tunnustus- ja tänuürituste korraldamine” 

Kell 11.45 Gerda Kiipli-Hiir, Karmen Paavel kohtumisel SA Laste ja Perekeskusega  

Kell 13 Heiki Hansen, Liis Lehiste kohtumisel 

Kell 14 Hegri Narusk, Heiki Hansen Rõngu kogukonnakeskuse arutelul 

Kell 15 Kertu Vuks, Heiki Hansen, Jaanika Saar, Eliise-Berta Tarto Elva turismiinfo- ja külastuskeskuse pidulikul avamisel 

Kell 18 Kertu Vuks, Heiki Hansen, Eliise-Berta Tarto arengukava rahvakoosolekul Rannu rahvamajas 

 

Teisipäev, 5. juuli 2022 

Kell 9 Heiki Hansen koduhooldustöötajate arutelul 

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 11 Hegri Narusk Pikk tänava korduvülevaatusel 

Kell 11 Vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek 

 
Kolmapäev, 6. juuli 2022 

Kell 9 Sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek 

Kell 11 Kertu Vuks Tartumaa Omavalitsuste Liidus kliimakava arutelul 

Kell 14 Sirli Pippar, Kertu Vuks ja Eliise-Berta Tarto kommunikatsioonikoosolekul 

Kell 18 Kertu Vuks, Heiki Hansen, Eliise-Berta Tarto arengukava arutelul Puhja seltsimajas 

 

Neljapäev, 7. juuli 2022  

Kell 9 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse ehitusel 

Kell 9 Kertu Vuks ja Kayvo Kroon IT teemade arutelul  

Kell 11 Kertu Vuks ja Eliise- Berta Tarto kohtumisel Rae vallavalitsusega 

Kell 18 Kertu Vuks, Heiki Hansen, Eliise-Berta Tarto arengukava arutelul Elva spordihoone peeglisaalis 

 

Reede, 8. juuli 2022 

Kell 13 Hegri Narusk kohtumisel liiklusloendurite tootjatega 

 

Laupäev, 9.juuli 2022 

Kogu päev Vallavalitsuse tiim kohvikutepäeval toimetamas kohvikus MUHVIK 

 
Majast väljas: 

Imbi Rõivassepp 14.06.-08.07.2022 puhkusel, asendaja Inna Rebane 

Laura Kuusk 20.06-15.07.2022 puhkusel, asendaja Hille Deede 

Anneli Lepik 27.06.-17.07 puhkusel, asendaja Rutt Hanni 

Merilin Vipper 27.06.-10.07.2022 puhkusel, asendaja Salle Ritso 
Sirje Tali 27.06.-15.07.2022 puhkusel, asendaja Sirje Erm 
Priit Värv 30.06.-15.07.2022 puhkusel, asendaja Heiki Hansen 

Jessica Kaur 04.07.-08.07.2022 puhkusel, asendaja Eve Jõgi 

Teele Kravtšenko 06.07-8.07.2022 puhkusel, asendab Ene Sõber 

Liis Lehiste 05.07-22.07 puhkusel, asendaja Heiki Hansen 

Andres Maikov 04.07.-17.07.2022, puhkusel, asendaja Kaire Volmer  

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 27.06.–03.07.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid 

 

Esmaspäev, 27. juuni 2022 

Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 9.30 Eliise-Berta Tarto Eesti Liikumis- ja Spordifestivali koosolekul  

Kell 10 Kertu Vuks, Kayvo Kroon, Salle Ritso, Ene Joosing, Ede Möldre ja Jaanika Saar valvekaamerate teemalisel arutelul 

Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja Sotsiaalministeeriumi ühiskoosolekul asendushoolduse rahastuse teemal 

Kell 10 Heiki Hansen, Liis Lehiste, Sirle Lüüs arengukava arutelul 

Kell 11 Kertu Vuks, Margus Ivask, Heiki Hansen ja Priit Värv Elva gümnaasiumi projekti arutelul 

Kell 11 Jaanika Saar Järve lasteaias hooviala täiendamise arutelul 

Kell 12 Liis Lehiste inspiratsioonipäeva arutelul 

Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir ja sotsiaalnõunikud Alo Rebane ja Rutt Hanni kohtumisel Eesti Töötukassaga 

Kell 13 Eliise-Berta Tarto, Sirli Pippar ja Kertu Vuks turismi- ja turundustiimi koosolekul 

Kell 14 Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus AESOP konverentsi arutelul 

Kell 15 Kertu Vuks ja Eliise-Berta Tarto Rally Estonia kommunikatsiooniarutelul 

Kell 18 Priit Värv, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Eliise-Berta Tarto arengukava aruteluõhtul Konguta rahvamajas 

 

Teisipäev, 28. juuni 2022 

Kell 8.30 Heiki Hansen, Liis Lehiste ukrainlaste keeleõppe teemalisel koosolekul 

Kell 9.30 Liis Lehiste, Marilin Aasoja, Sirle Lüüs haridus- ja kultuuriosakonna koosolekul 

Kell 9 Gerda Kiipli-Hiir, Karmen Paavel, Rutt Hanni, Alo Rebane arengukava sotsiaal- ja tervisevaldkonna töörühma koosolekul 

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 11 Vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek 

Kell 13 Heiki Hansen, Liis Lehiste, Marilin Aasoja kohtumisel Tartu 2024 teemadel Astrid Hallikuga  

Kell 13 kantselei koosolek 

Kell 14 Gerda Kiipli-Hiir Rannu teenuskeskuses 

Kell 15 Karmen Paavel, Sirle Lüüs Võrtsjärve Ühenduse uue LEADER strateegia koostamise haridusvaldkonna kaasamisseminaril 

Kell 16.30 Heiki Hansen, Priit Värv, Liis lehiste, Marilin Aasoja Elva Rock tagasiside koosolekul Elva Kultuur ja Sport SA-ga  

 
Kolmapäev, 29. juuni 2022 

Kogu päev Sirli Pippar Valgamaa Partnerluskogu visiooniseminaril  

Kell 9 arutavad Kertu Vuks ja Karmen Paavel Elva valla turvalisuse tulevikuplaanide üle 

Kell 9.30 Eliise-Berta Tarto Eesti Liikumis- ja Spordifestivali koosolekul 

Kell 10 Marilin Aasoja, Eliise-Berta Tarto Maal elamise päeva infotunnis 

Kell 10.30 Gerda Kiipli-Hiir ja sotsiaalnõunikud Rutt Hanni ja Alo Rebane sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis 

Kell 12 Priit Värv volinike arupärimisel 

Kell 12.30 Kertu Vuks osaleb Valgamaa Partnerluskogu seminaril 

Kell 13.00 Marilin Aasoja, Eliise-Berta Tarto, Liis Lehiste, Heiki Hansen Eesti Hip Hop Festivali arutelul  

Kell 15 Karmen Paavel, Rutt Hanni Võrtsjärve Ühenduse uue LEADER strateegia koostamise sotsiaalvaldkonna kaasamisseminaril 

Kell 18 Priit Värv, Kertu Vuks, Eliise-Berta Tarto Palupera mõisakooli saalis toimuval aruteluõhtul 

 

Neljapäev, 30. juuni 2022  

Kell 9 Eliise-Berta Tarto Eesti Liikumis- ja Spordifestivali koosolekul maakondade spordijuhtidega 

Kell 9 Heiki Hansen, Gerda Kiipli-Hiir toimetulekutoetuse maksmisega seotud muudatuste infopäeval 

Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir ja Heiki Hansen kohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja Esta Tamme ning Nõustamis- ja Rehabilitatsioonikeskuse juhi Katti Kasega 

Kell 14 Kertu Vuks, Eliise-Berta Tarto, Sirli Pippar Tartumaa Arendusseltsi ümarlaua kohtumisel 

Kell 15.30 Kertu Vuks innovatsiooniprogrammi meeskonna arutelul  

Kell 18 Heiki Hansen, Priit Värv, Kertu Vuks, Eliise-Berta Tarto Rõngu rahvamajas toimuval aruteluõhtul  

 

Reede, 01. juuli 2022 

Kell 11 Eliise-Berta Tarto kohtumisel turundusagentuuriga Nobel Digital  

 
Majast väljas: 

Kristi Kalmus 10.02.-27.06.2022, asendaja Gelija Otsa 

Daisy Sild 13.06-01.07.2022 puhkusel, asendaja Ede Möldre 

Imbi Rõivassepp 14.06.-08.07.2022 puhkusel, asendaja Inna Rebane 

Laura Kuusk 20.06-15.07.2022 puhkusel, asendaja Hille Deede 
Triinu Põlgast 20.06.-01.07.2022 puhkusel 

Anneli Lepik 27.06.-17.07 puhkusel, asendaja Rutt Hanni 

Auli Mäesalu 27.06-01.07.22 puhkusel, asendaja Liis Lehiste 

Kaisa Kangro 27.06.-30.06.2022 puhkusel, asendaja Salle Ritso 

Merilin Vipper 27.06.-10.07.2022 puhkusel, asendaja Salle Ritso 

Kristjan Vilu 27.06.-01.07.2022 puhkusel, asendaja Heiki Hansen 

Laura Kuusk 20.06.-15.07.2022 puhkusel, asendaja Hille Deede 
Sirje Tali 27.06.-15.07.2022 puhkusel, asendaja Sirje Erm 
Tatjana Žuravljova 27.06.-28.06.2022 puhkusel 
Priit Värv 30.06.-15.07.2022 puhkusel 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 20.06.–26.06.2022

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontakti

Esmaspäev, 20. juuni 2022
Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek
Kell 10 kantselei koosolek
Kell 11 Kertu Vuks, Margus Ivask, Kristjan Vilu, Priit Värv, Heiki Hansen BALTCAP seminaril
Kell 13 Priit Värv, Karmen Paavel RKK Kriisikoosolekul
Kell 13 Priit Värv, Kertu Vuks, Margus Ivask, Heiki Hansen ja Kristjan Vilu Elva gümnaasiumi rekonstrueerimiseteemalisel arutelul 
Kell 14 Hille Deede veebiseminaril “Elatis ja varasuhted”
Kell 18 Priit Värv Rõngu keskkooli lõpuaktusel
Kell 18 Maarika Uprus, Kertu Vuks ja Jaanika Saar Kesk 40 ja Pikk 10 detailplaneeringu lähteseisukohti tutvustaval rahvakoosolekul 

Teisipäev, 21. juuni 2022
Kell 9 Liis Lehiste ja Auli Mäesalu kohtumisel Anija Vallaga (haridusvõrk)
Kell 9 Kertu Vuks, Eliise-Berta Tarto, Gelija Otsa ja Salle Ritso võrdse kohtlemise põhimõtete koostamise arutelul
Kell 9.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek
Kell 10 Vallavalitsuse istung
Kell 11 Karmen Paavel kohtub Nelli Jungi ja Rainer Meltsiga Vaikuseminutitest
Kell 11 Vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek
Kell 11 Priit Värv Elva gümnaasiumi lõpuaktusel
Kell 11 Kertu Vuks arutelul Rapla vallavalitsusega detailplaneeringute lepingute teemadel
Kell 14 Heiki Hansen , Liis Lehiste, Marilin Aasoja, Sirle Lüüs väljasõidul kultuurijuhtidega
Kell 15 Priit Värv Elva gümnaasiumi lõpuaktusel
Kell 17 Priit Värv Elva gümnaasiumi lõpuaktusel  

Kolmapäev, 22. juuni 2022
Kell 9 Heiki Hansen, Liis Lehiste ja Auli Mäesalu väljasõidul haridusjuhtidega
Kell 9 Karmen Paavel arutelul „Ennetustegevused Tartumaal 2022-2025“
Kell 9 Gerda Kiipli-Hiir sotsiaaltööspetsialistide ja sotsiaalnõunike töökoosolekul
Kell 9.30 Eliise-Berta Tarto ja Kertu Vuks Eesti Liikumis- ja spordifestivali koosolekul 
Kell 14 Eliise-Berta Tarto, Kertu Vuks, Priit Värv, Triinu Paas ja Sirli Pippar kommunikatsioonikoosolekul
Kell 15.30 Priit Värv kohtumisel Päästeametiga
Kell 20 Priit Värv Puhja Kihelkonnapäeval 

Neljapäev, 23. juuni 2022 – VALLAVALITSUS SULETUD
Kell 11 Priit Värv ja Eliise-Berta Tarto Tartus Maakaitsepäeval
Kell 15 Priit Värv võidutule jagamisel Elva vallas 

Reede, 24. juuni 2022 – VALLAVALITSUS SULETUD

 
Majast väljas:
Kristi Kalmus 10.02.-01.07.2022, asendaja Gelija Otsa
Auli Mäesalu 20.06.2022
Daisy Sild 13.06-01.07.2022 puhkusel, asendaja Ede Möldre
Eliise-Berta Tarto 20.06.2022, asendaja Triinu Paas
Eve Jõgi 20.06-22.06.2022 puhkusel, asendaja Jessica Kaur
Imbi Rõivassepp 14.06.-08.07.2022 puhkusel, asendaja Inna Rebane
Kadri Koddala 20.06.-22.06.2022, puhkusel, asendaja Triinu Paas
Kaire Volmer, 20.06.-22.06.2022, puhkusel, asendaja Andres Maikov
Kristi Liiv, 20.06.-22.06.2022
Kullo Laos, 20.06.-22.06.2022, puhkus
Laura Kuusk 20.06-15.07.2022 puhkusel, asendaja Hille Deede
Sirje Erm 6.06.-22.06.2022 puhkusel, asendaja Ene Sõber
Terje Korss 13.06.-22.06.2022, puhkusel
Triinu Põlgast 20.06.-01.07.2022 puhkusel

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 13.06.–19.06.2022

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid 

 

Esmaspäev, 13. juuni 2022 

Kell 8.30 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 9.30 Eliise-Berta Tarto Eesti Liikumis- ja Spordifestivali koosolekul  

Kell 10 Alo Rebane kohtuistungil Tartu Maakohtus 

Kell 10 Anneli Lepik SA Elva Laste- ja Perekeskuses juhtumiplaanide vahehindamisel 

Kell 10.30 Priit Värv, Karmen Paavel päästeameti projekti arutelul 

Kell 11 Merilin Vipper, Auli Mäesalu ja Jessica Kaur koosolekul  

Kell 13 Karmen Paavel laste ja noorte heaolu võrgustiku kohtumisel 

Kell 13 kantselei koosolek 

Kell 13 lastekaitsemeeskonna koosolek 

Kell 13 Sirli Pippar, Eliise-Berta Tarto turismi- ja turundustiimi koosolekul 

Kell 14.30 Priit Värv, Kertu Vuks arutelul 

Kell 15 Eliise-Berta Tarto Tartu Maratoni ürituste teemalisel arutelul  

Kell 16 Volikogu istung 

 

Teisipäev, 14. juuni 2022 

Kogu päev Marilin Aasoja kultuurikorraldajate väljasõidul Harglasse 

Kogu päev Kertu Vuks SmartEnCity lõpukonverentsil Vitoria-Gasteizis 

Kogu päev Sirle Lüüs Eesti Noorsootöötajate Kogu üldkoosolekul 

Kell 9 Priit Värv kohtumisel Mõrrakuuri esindajaga 

Kell 9 Sirli Pippar kohalike omavalitsuste arendusjuhtide ja ettevõtlusspetsialistide koostöövõrgustiku ning maakondlike arendusorganisatsioonide ühisel e-seminaril   

Kell 9.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 10 Laura Kuusk kohtumisel Rõngu koolis 

Kell 11 Vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek 

Kell 12 Priit Värv küüditatute mälestusüritusel 

Kell 12 Eliise-Berta Tarto WRC Rally Estonia pressikonverentsil  

Kell 13 Karmen Paavel Tartumaa tervist edendavate lasteaedade ja tervist edendavate koolide laiendatud nõukoja kohtumisel   

 
Kolmapäev, 15. juuni 2022 

Kogu päev Laura Kuusk Maarjamaa Hariduskolleegiumis Valgejõe õppekeskuses 

Kogu päev Kertu Vuks SmartEnCity lõpukonverentsil Vitoria-Gasteizis 

Kell 8.30 Karmen Paavel, Gerda Kiipli-Hiir, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamise laiema võrgustiku kohtumisel 

Kell 9.30 Eliise-Berta Tarto Eesti Liikumis- ja Spordifestivali koosolekul 

Kell 10 Anneli Lepik SA Elva Laste- ja Perekeskuses juhtumiplaanide vahehindamisel 

Kell 10.30 Gerda Kiipli-Hiir, Alo Rebane ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis 

Kell 11 Priit Värv, Auli Mäesalu, Marilin Aasoja, Sirle Lüüs lusikapeol 

Kell 12 Finantsosakonna koosolek - kokkuvõtete tegemine I poolaastast 

Kell 13 Eve Jõgi STAR programmi arendusmeeskonna veebikoosolekul 

Kell 14 Priit Värv, Auli Mäesalu, Marilin Aasoja, Sirle Lüüs lusikapeol 

Kell 14 Priit Värv Eesti Linnade ja Valdade Liidu eelarve ja rahanduse töörühmas 

Kell 15 Sirli Pippar omavalitsuste 2021. aasta teenustasemete avalikustamisel veebis 

Kell 17 Priit Värv, Auli Mäesalu, Marilin Aasoja, Sirle Lüüs üritusel “Elva valla 100 Noort Tegijat” 

 

Neljapäev, 16. juuni 2022 

Kell 10 Karmen Paavel kohtub Toila ja Rakvere ennetustööspetsialistidega 

Kell 11 Gerda Kiipli-Hiir, Priit Värv, Karmen Paavel, Auli Mäesalu, Anneli Lepik Ukraina sõjapõgenike teemalisel kohtumisel Sotsiaalministeeriumi esindaja Toomas Jõgevaga 

Kell 14 Sirli Pippar, Sirle Lüüs, Eliise-Berta Tarto Maal elamise päeva koosolekul 

Kell 17.30 Priit Värv TAS Noortefondi tänusündmusel 

 

Reede, 17. juuni 2022 

Kogu päev Karmen Paavel, Eve Jõgi Akrose I Liikumiskonverentsil  

Kell 9 Eliise-Berta Tarto Tartu 2024 kohalike omavalitsuste infotunnis  

Kell 10 Priit Värv ja Gerda Kiipli-Hiir kohtumisel MTÜ Iseseisev Elu esindajaga 

Kell 10 Kertu Vuks, Kayvo Kroon, Margus Ivask, Salle Ritso kohtumisel E-ITS ja valvekaamerate teemadel  

Kell 14 Priit Värv Rannu kooli lõpuaktusel 

Kell 14 Sirli Pippar ja Kertu Vuks kohtumisel Reku sadamaala naaberkinnistu omanikuga 

Kell 16 Priit Värv Puhja kooli lõpuaktusel 

Kell 18 Priit Värv Rõngu Keskkooli lõpuaktusel 

 

Laupäev, 18. juuni 2022 

Kell 12 Priit Värv Palupera põhikooli lõpuaktusel 

 

Pühapäev, 19. juuni 2022 

Kell 11 Priit Värv Elva Baptistikoguduse 92. aastapäeval 

 
Majast väljas: 

Kristi Kalmus 10.02.-01.07.2022, asendaja Gelija Otsa 
Sirje Erm 6.06.-22.06.2022 puhkusel, asendaja Ene Sõber 

Imbi Rõivassepp 14.06.-08.07.2022 puhkusel, asendaja Inna Rebane 

Auli Mäesalu 17.06.22 ja 20.06.2022 

Heiki Hansen 09.06-20.06.2022 puhkusel, asendaja Kertu Vuks 

Liis Lehiste 13.06-17.06.2022 lähetusel 

Daisy Sild 13.06-01.07.2022 puhkusel, asendaja Ede Möldre 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 06.06.–12.06.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid 

 

Esmaspäev, 6. juuni 2022 

Kogu päev Priit Värv ja Karmen Paavel KOV juhtide riigikaitseseminaril 

Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 9 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel Elva Laste- ja Perekeskuses 

Kell 9 Hegri Narusk Elva Pika tn ülevaatusel 

Kell 9.30 Eliise-Berta Tarto Eesti Liikumis- ja Spordifestivali koosolekul  

Kell 10 kantselei koosolek 

Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir kohtumine Perepesas ehitaja ja SA Elva Laste- ja Perekeskuse esindajatega 

Kell 10 Hendri Seinberg, Paul Sinisaar Elva Puiestee tn ehituskoosolekul 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10 Heiki Hansen, Liis Lehiste, Sirle Lüüs, Auli Mäesalu arengukava arutelul 

Kell 11 Eliise-Berta Tarto ja Kertu Vuks konverentsi materjalide ettevalmistamise arutelul  

Kell 12 Priit Värv, Kertu Vuks ja Sirli Pippar kohtumisel Reku detailplaneeringu koostajatega 

Kell 12 Liis Lehiste Elva Laste- ja Perekeskuse nõukogu koosolekul 

Kell 13 Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Sirle Lüüs tunnustusavalduse komisjonis (aasta noor ja õpilaste aasta haridustegu) 

Kell 13 Hegri Narusk Elva jäätmejaama ehituskoosolekul 

Kell 13 Anneli Lepik kohtumisel Tilsi Perekodus 

Kell 15 Sirle Lüüs, Liis Lehiste kohtumisel noorsootöötajatega Konguta rahvamajas 

Kell 15 Eliise-Berta Tarto kohtumisel turundusagentuuriga Nobel Digital Eesti Liikumis- ja Spordifestivali raames  

Kell 16 Heiki Hansen, Kertu Vuks veebikohtumisel Ukraina sõprusomavalitsuste esindajatega 

Kell 18  Kertu Vuks Valgamaa Partnerluskogu arengustrateegia kohtumisel Hellenurmes 

 

Teisipäev, 7. juuni 2022 

Kogu päev Karmen Paavel konverentsil “Turvaliste kogukondade Eesti“ 

Kell 9 Kertu Vuks Reku sadama arendustegevuste arutelul 

Kell 13-15 Lastekaitsetiimi koostöökohtumine SA Elva Laste- ja Perekeskuse ja haridusosakonnaga 

Kell 9.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 11 Vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek 

Kell 12 Priit Värv Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu koosolekul 

Kell 13 Hegri Narusk kommunaalvaldakonna arutelul 

Kell 13 Auli Mäesalu ja Liis Lehiste Elva Laste- ja Perekeskuses haridus- ja kultuuriosakonna ning sotsiaal- ja terviseosakonna ühiskohtumisel  

Kell 13 Kertu Vuks arutelul maakondade  turismikoostöö teemalisel arutelul 

Kell 17.30 rahanduskomisjon 

 
Kolmapäev, 8. juuni 2022 

Kogu päev Anneli Lepik ja Laura Kuusk Jõhvis asendushoolduse teemapäeval 

Kogu päev Priit Värv COOP 120 konverentsil 

Kogu päev Jaanika Saar ja Maarika Uprus Rahandusministeeriumi korraldatud õppepäeval Saaremaal 

Kell 9.30 Eliise-Berta Tarto ja Kertu Vuks Eesti Liikumis- ja Spordifestivali koosolekul  

Kell 10 Sirli Pippar ja Kertu Vuks kohtumisel ettevõtjatega pakendiringluse teemal 

Kell 10 Liis Lehiste koostöövestlusel Elva huviala- ja koolituskeskuse direktoriga 

Kell 11 Eliise-Berta Tarto Tartu Maratoni koostöövõimaluste teemalisel arutelul 

Kell 11 Marilin Aasoja seminaril “Raamatukogu saab olla ka teie tegevuse võimestaja!” 

Kell 13 Eve Jõgi STAR andmeregistri arenduse arutelul veebis 

Kell 13 Heiki Hansen, Karmen Paavel, Alo Rebane, Rutt Hanni sotsiaal- ja terviseosakonna nõunike koosolekul 

Kell 13 Kertu Vuks Murumuna lasteaia arengukava seminaril 

Kell 13 Liis Lehiste koostöövestlusel Elva gümnaasiumi direktoriga 

Kell 14 Finantsosakonna koosolek 

Kell 14 Eliise-Berta Tarto, Priit Värv, Triinu Paas kommunikatsioonikoosolekul 

Kell 15 Priit Värv, Kertu Vuks TAS-i  üldkoosolekul 

Kell 16 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva Gümnaasiumis 

 

Neljapäev, 9. juuni 2022 

Kogu päev Eve Jõgi, Karmen Paavel võrgustikukohtumisel “Vaimne tervis kogukonna tasandil” 

Kogu päev Jaanika Saar ja Maarika Uprus Rahandusministeeriumi korraldatud õppepäeval Saaremaal 

Kogu päev Merilin Vipper ja Gelija Otsa uuendavad töölepinguid  

Kell 9 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse ehituskoosolekul 

Kell 9 Kertu Vuks ja Sirli Pippar kohtumisel Tartu Loomemajanduskeskuse esindajatega 

Kell 9 Liis Lehiste koostöövestlusel Puhja lasteaia direktoriga 

Kell 10 Kertu Vuks, Margus Ivask, Priit Värv, Heiki Hansen kohtumisel BaltCap’iga 

Kell 12 Priit Värv, Sirle Lüüs Tartumaa noorsootöötajate tänusündmusel 

Kell 13 Auli Mäesalu üleriigilise laulu- ja tantsupeo maakondlikus komisjonis 

Kell 13 Liis Lehiste koostöövestlusel Elva muusikakooli direktoriga 

Kell 14 Hegri Narusk riigihangete arutelul 

Kell 15 Liis Lehiste Tartumaa Omavalitsuste Liidu haridusvõrgustiku kohtumisel 

Kell 16:30 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva Gümnaasiumis 

 

Reede, 10. juuni 2022 

Kogu päev Eve Jõgi lähisuhtevägivallaga seotud e-kursuse inspiratsioonipäeval 

Kell 9.30 Kertu Vuks, Jaanika Saar, Hegri Narusk Elva valla kliimakava arutelul 

Kell 10 Anneli Lepik Tartu Maakohtus istungil 

Kell 11 Karmen Paavel inspiratsiooniseminaril: tervisealgatused piirkonnas 

Kell 12 Priit Värv Aakre Lasteaed-Algkooli lõpuaktusel 

Kell 13 Karmen Paavel arengukava arutelul 

Kell 16 Priit Värv kohtumisel MTÜ Ajamäluga 

Kell 18 Priit Värv Konguta kooli lõpuaktusel 

 

Laupäev, 11. juuni 2022 

Kell 10 Priit Värv, Liis Lehiste Valguta Lasteaed-Algkooli lõpuaktusel 

 
Majast väljas: 

Kristi Kalmus 10.02.-01.07.2022, asendaja Gelija Otsa 

Kayvo Kroon 24.05.-07.06.2022 puhkusel, asendab Kertu Vuks 

Hille Deede 01.06.-07.06.2022 puhkusel, asendab Laura Kuusk 

Kadri Koddala 08.06.-09.06.2022 puhkusel, asendab Triinu Paas 

Jessica Kaur 6.06.-10.06.2022 puhkusel, asendab Eve Jõgi 
Sirje Erm 6.06.-22.06 puhkusel, asendab Ene Sõber 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 30.05.–05.06.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 30. mai 2022

Kell 9 Heiki Hansen, Auli Mäesalu, Merilin Vipper, Kaisa Kangro läbirääkimistel Nupu lastehoiuga

Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek

Kell 9 Hegri Narusk, Hendri Seinberg, Paul Sinisaar, Kullo Laos Puiestee tn ehituskoosolekul

Kell 9.30 Eliise-Berta Tarto Eesti Liikumis- ja Spordifestivali koosolekul 

Kell 10 Liis Lehiste koostöövestlusel Elva lasteaed Murumuna direktoriga

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

Kell 10 Kantselei koosolek

Kell 11 Priit Värv, Sirli Pippar, Kertu Vuks, Kristjan Vilu, Jaanika Saar arutelul Kentsi paisjärve hangete teemal

Kell 13 Priit Värv, Karmen Paavel regionaalsete kriisikomisjonide koosolekul

Kell 13 Kertu Vuks, Sirli Pippar, Eliise-Berta Tarto turismi- ja turundustiimi koosolekul

Kell 14 Hegri Narusk, Margit-Berg Jürgens, Sirli Pippar KIK projekti arutelul

Kell 14 Heiki Hansen, Liis Lehiste, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane kohtumisel Elva Gümnaasiumi direktori ja õppejuhtidega

Kell 14 Sirli Pippar KIK kompostrite ja konteinerite projekti koosolekul

Kell 14 Priit Värv, Karmen Paavel KOV kriisivalmiduse meetme arutelul

Kell 15 Sirli Pippar, Sirle Lüüs, Marilin Aasoja Maal elamise päeva arutelul

Kell 15 Hegri Narusk Elva jäätmejaama ehituse ülevaatus

Kell 17 Kertu Vuks kohtumisel Elva Tervisekeskuse esindajaga

 

Teisipäev, 31. mai 2022

Kell 8.15 Eve Jõgi tutvustamas lastekaitsetööd 2.klassi lastele

Kell 9 Priit Värv notaris

Kell 9.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

Kell 10 Vallavalitsuse istung

Kell 11 Vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek

Kell 12 Hille Deede võrgustikukohtumisel 

Kell 12 Sotsiaalosakond osakonnaüritusel Puhjas

Kell 12.30 Kertu Vuks Tartu maakonna kliimainvesteeringute ja -tegevuste mõtestamise seminaril

Kell 13 Liis Lehiste koostöövestlusel Konguta Kooli direktoriga

Kell 14 Hegri Narusk Supelranna tn ehitusel

Kell 15 Heiki Hansen, Auli Mäesalu, Merilin Vipper, Kaisa Kangro läbirääkimistel Pihlamarja lastehoiuga

Kell 15 Hegri Narusk Pikk tn ülevaatusel

Kell 18 Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Karmen Paavel haridus- ja noorsootöökomisjonis

Kell 18 Sotsiaalkomisjon

 
Kolmapäev, 1. juuni 2022

Kogu päev Jaanika Saar Tartu maakonna “Kaunis kodu” konkursi komisjoni ringsõidul

Kell 9 meeskonna infokoosolek

Kell 10.30 Gerda Kiipli-Hiir, Rutt Hanni, Anneli Lepik ja Alo Rebane sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis

Kell 10 Hegri Narusk hangete arutelul

Kell 13 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Liis Lehiste, Auli Mäesalu fookusgrupi arutelul “Lasteaed Murumuna arendustegevus”

Kell 14 Eliise-Berta Tarto ja Kertu Vuks Tartu 2024 veebiseminaril “Keskkonnahoidlik kultuurikorraldus”

Kell 15.30 Heiki Hansen, Auli Mäesalu, Merilin Vipper, Kaisa Kangro läbirääkimistel Õunakese lastehoiuga 

Kell 18 Priit Värv Annikoru Skatepargi avamisel

Kell 18 Kertu Vuks arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul

Kell 18 Kultuurikomisjon

 

Neljapäev, 2. juuni 2022

Kell 9 Kertu Vuks, Maarika Uprus, Jaanika Saar kohtumisel Peedu ravikodu huvitatud isikuga

Kell 9 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse ehituskoosolekul

Kell 10 Liis Lehiste coachingul

Kell 10 Rutt Hanni üldhooldusteenuse rahastamisega seotud arutelul veebis

Kell 10.45 Kertu Vuks ja Jaanika Saar kohtumisel Tori vallavalitsuse esindajatega

Kell 11 Heiki Hansen sotsiaaltranspordi arutelul Luunjas

Kell 11 Priit Värv ühistranspordikeskuse koosolekul

Kell 11 Anneli Lepik Tartu Maakohtus istungil

Kell 12 Priit Värv Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse väljasõidul

Kell 13 Liis Lehiste koostöövestlusel Puhja kooli direktoriga

Kell 13.30 Eve Jõgi STAR arenduse arutelul veebis

 

Reede, 3. juuni 2022

Kogu päev Vallavalitsuse meeskonnaüritus

 

Laupäev, 4. juuni 2022

Kogu päev Vallavalitsuse meeskonnaüritus

 

Pühapäev, 5. juuni 2022

Kell 19 Heiki Hansen, Priit Värv Tartumaa Tantsupeol

 
Majast väljas:

Kristi Kalmus 10.02.-01.07.2022, asendaja Gelija Otsa

Kayvo Kroon 24.05.-07.06.2022 puhkusel, asendab Kertu Vuks

Hille Deede 01.06.- 07.06.2022 puhkusel, asendab Laura Kuusk

 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 23.05.–29.05.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 23. mai 2022 
Kogu päev Kertu Vuks Tartumaa Omavalitsusliidu õppereisil Nordplus programmi raames 

Kogu päev Kaire Volmer, Jaanika Saar, Maarika Uprus Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Tartu talituse õppepäev 

Kell 8.30 Liis Lehiste ja Karmen Paavel lasteaedade kriisiplaanide teemalisel arutelul 

Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 9.30 Eliise-Berta Tarto Eesti Liikumis- ja Spordifestivali koosolekul  

Kell 9.30-10.30 Anneli Lepik asendushooldusteenuse uuringu tutvustusel 

Kell 10 Liis Lehiste koostöövestlusel Elva lasteaed Õnneseene direktoriga 

Kell 10.30 lastekaitsetiimi koosolek 

Kell 11 Priit Värv, Kaisa Kangro kohtumisel Mägestiku pubiga 

Kell 11 Heiki Hansen koosolekul 

Kell 11 Hegri Narusk, Kristjan Vilu AS Emajõe Veevärk koosolekul 

Kell 12.30 Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Anneli Lepik, Karmen Paavel Elva valla lasteaedade kriisiplaani aluse loomisel 

Kell 14.30 Merilin Vipper, Kaisa Kangro, Inna Rebane, Auli Mäesalu, Liis Lehiste lastehoidude hanke koosolekul  

Kell 16 Volikogu istung 

 

Teisipäev, 24. mai 2022

Kogu päev Jessica Kaur ja Laura Kuusk Tartu Vangla infopäeval 

Kogu päev Kertu Vuks Tartumaa Omavalitsusliidu õppereisil Nordplus programmi raames 

Kogu päev Sirli Pippar Kliimamuutuste juhtimise III töötoas Pärnus 

Kell 8.30 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 9.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 11 Vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek 

Kell 13 Hegri Narusk Supelranna tn ehitusel 

Kell 13 Hille Deede kohtuistungil Tartu Maakohtus 

Kell 14 Priit Värv notaris 

Kell 14 Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Sirle Lüüs koolide tugispetsialistide kohtumisel 

Kell 15 Hegri Narusk Puiestee tn tänavavalgustuse arutelul 

Kell 16 Priit Värv, Heiki Hansen Rannu katlamaja avamisel 

Kell 18 Priit Värv Muusikakoolis lõpuaktusel 

 
Kolmapäev, 25. mai 2022

Kogu päev Jessica Kaur lastekaitsespetsialistide töönõustamisel Tartus 

Kogu päev Kertu Vuks Tartumaa Omavalitsusliidu õppereisil Nordplus programmi raames 

Kogu päev Milvi Sepp, Karmen Paavel Tartumaa valdade sotsiaalvaldkonna koostöökogul Suure-Jaanis 

Kell 10 Heiki Hansen koosolekul Elva raamatukoguga  

Kell 13 Liis Lehiste koostöövestlusel Valguta Lasteaed-Algkooli direktoriga 

Kell 13 Merilin Vipper ja Laura Kuusk koosolekul  

Kell 13 Alo Rebane STARi arenduse koosolekul 

Kell 14 Priit Värv, Eliise-Berta Tarto, Sirli Pippar kommunikatsioonikoosolekul 

Kell 14 finantsosakonna koosolek 

Kell 15 Liis Lehiste HTMi infotunnis 

Kell 15 Hille Deede ümarlauakohtumisel Puhja Koolis 

Kell 15 Priit Värv notaris 

Kell 15 Terje Korss Palupera põhikooli hoolekogu koosolekul valla esindajana 

Kell 15 Jaanika Saar, Maarika Uprus, Daisy Sild, Sten Saarekivi, Kaisa Kangro, Kaire Volmer planeerimise ja ehituse töörühma arengukava koostamise kohtumisel 

 

Neljapäev, 26. mai 2022

Kogu päev Kertu Vuks Tartumaa Omavalitsusliidu õppereisil Nordplus programmi raames 

Kell 8.30 Milvi Sepp, Rutt Hanni, Alo Rebane ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis 

Kell 9 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse ehituskoosolekul 

Kell 9 Priit Värv ja Jaanika Saar Puhja miniareena projekti muutmise koosolekul 

Kell 10 Liis Lehiste koostöövestlusel Rannu kooli direktoriga 

Kell 10 Karmen Paavel kohtumisel Toila valla Ennetustööspetsialistiga 

Kell 13 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel 

Kell 13 Liis Lehiste ja Auli Mäesalu õpetajate kvalifikatsioonide seire arutelul HTMis 

Kell 14 Priit Värv, Karmen Paavel kohtumisel Päästeameti esindajatega 

Kell 15 Terje Korss Vapramäe-Vellavere, Vitipalu SA nõukogu koosolekul Vapramäe loodusmajas 

 

Reede, 27. mai 2022

Kell 8 Jessica Kaur Elva Gümnaasiumis võrgustikukohtumisel 

Kell 10 Liis Lehiste koostöövestlusel Palupera kooli direktoriga 

 
Majast väljas:

Kristi Kalmus 10.02.-01.07.2022, asendaja Gelija Otsa 

Margit Berg-Jürgens 16.05.-27.05.2022 puhkusel, asendaja Sten Saarekivi 

Kadri Koddala 27.05.2022, asendaja Triinu Paas 

Tatjana Žuravljova 23.05.-27.05.2022 puhkusel 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 16.05.–22.05.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 16. mai 2022

Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek

Kell 9 Eve Jõgi ümarlauavestlusel Elva Gümnaasiumis

Kell 9 Hille Deede ja Anneli Lepik võrgustikukohtumisel veebis

Kell 9.30 Eliise-Berta Tarto Eesti Liikumis- ja Spordifestivali koosolekul

Kell 10 Karmen Paavel kohtub psühhosotsiaalse kriisiabi teemadel Marko Tiirmaaga

Kell 10 Merilin Vipper ja Anneli Lepik koosolekul

Kell 10 Liis Lehiste ja Sirle Lüüs kohtumisel noorsootöötajatega

Kell 10.30 Kertu Vuks, Salle Ritso, Kayvo Kroon ja Eliise-Berta Tarto nõupidamisel

Kell 12 Kertu Vuks osaleb ELVL  eelarve läbirääkimiste ruumi, elamumajanduse ja maade töörühma koosolekul

Kell 13 Kantselei koosolek

Kell 13 Priit Värv regionaalsete kriisikomisjonide ühisistungil

Kell 13 Lastekaitsetiimi ja haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

Kell 14 Priit Värv Lõuna-Eesti RKK erakorralisel istungil

Kell 14.30 Milvi Sepp, Anneli Lepik ja Karmen Paavel arengukava profiili koostamisel

Kell 16 Kertu Vuks osaleb maaelu- ja turismikomisjoni koosolekul

Kell 17.30 Karmen Paavel Imeliste aastate koolitusgrupi lõpetamisel.

 

Teisipäev, 17. mai 2022

Kogu päev Teele Kravtšenko koolituselSissejuhatus pereteraapiasse”

Kogu päev Eliise-Berta Tarto Tartu 2024 kommunikatsioonikoolitusel

Kell 9 Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Maarika Uprus planeeringuarutelul

Kell 9.30 Haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

Kell 10 Vallavalitsuse istung

Kell 10 Karmen Paavel koolitusel “Liikumisvõimaluste toetamine töökohal”

Kell 11 Vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek

Kell 11 Sirli Pippar mobiilsusuuringute lõpuseminaril veebis

Kell 12 Hille Deede võrgustikukohtumisel veebis

Kell 12 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel Rannu koolis

Kell 12 Liis Lehiste koostöövestlusel Rannu lasteaia direktoriga

Kell 13 Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Maarika Uprus AESOP töötubade korralduse arutelul

Kell 14 Karmen Paavel kohtumisel Rakvere valla ennetustööspetsialistiga

Kell 14 Heiki Hansen, Liis Lehiste ja Auli Mäesalu kohtumisel koolijuhtidega

Kell 15 Priit Värv TAS juhatuse koosolekul

Kell 15 finantsosakonna koosolek

Kell 19.30 Priit Värv U23 Keegli MMi avamisel

 
Kolmapäev, 18. mai 2022

Kogu päev Imbi Rõivasssepp ja Liis Lehiste HTM-i korraldatud õpetajate palgakorraldust käsitleval teabepäeval Viljandis

Kell 9 Priit Värv, Sirli Pippar, Kertu Vuks koosolekul

Kell 9.30 Eliise-Berta Tarto Eesti Liikumis- ja Spordifestivali koosolekul

Kell 9.30 Sirle Lüüs seminaril “Uuenduslike noorsootöö mudelite tutvustamine” Tartus

Kel 10 Kertu Vuks, Priit Värv, Sirli Pippar Kentsi paisjärve arendustegevuste arutelul

Kell 10 Merilin Vipper, Auli Mäesalu koosolekul

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Anneli Lepik ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis

Kell 11 Priit Värv, Sirli Pippar, Eliise-Berta Tarto kommunikatsioonikoosolekul

Kell 13 Priit Värv, Karmen Paavel “Sipelgas 2022” ettevalmistusel

Kell 14 Priit Värv Eesti Linnade ja Valdade Liidu töörühmas

Kell 14 Eve Jõgi ümarlauakohtumisel Elva Gümnaasiumis

Kell 15 Kertu Vuks, Sirli Pippar ja Eliise-Berta Tartu turismi- ja turundusteemalisel arutelul

Kell 18 Sirli Pippar, Maia Kukk, Sirle Lüüs Maal elamise päeva aruteluõhtul Hellenurmes

 

Neljapäev, 19. mai 2022

Kogu päev haridus- ja kultuuriosakond, sotsiaal- ja terviseosakond, Priit Värv, Heiki Hansen Rakvere vallas kogemusi vahetamas

Kell 10 Kaire Volmer Päästeameti infopäeval

Kell 15 Kertu Vuks innovatsioonitiimi arutelul

Kell 16 Kertu Vuks, Sirli Pippar arengukava koostamise töörühma arutelul

Kell 18 Priit Värv, Sirli Pippar, Eliise-Berta Tarto mentorklubis

 

Reede, 20. mai 2022

Kogu päev Eliise-Berta Tarto Tartu 2024 väljasõidul Kaunases

Kogu päev Karmen Paavel Raplamaa näidisohutusõppusel ÄKK

Kell 10 Kertu Vuks, Priit Värv võõrustavad Järva valla delegatsiooni

Kell 10 Liis Lehiste koostöövestlusel Rõngu lasteaia direktoriga

Kell 13.30 Eve Jõgi ja Jessica Kaur Elva Õnneseene lasteaias  “Abivajavast lapsest teavitamine” infot jagamas

Kell 15 Heiki Hansen UBC (Union of the Baltic Cities) üldkonverentsil

 

Laupäev, 21. mai 2022

Kogu päev Eliise-Berta Tarto Tartu 2024 väljasõidul Kaunases

Kogu päev Karmen Paavel evakuatsiooniõppusel “Sipelgas 2022”

Kell 13 Priit Värv evakuatsiooniõppusel “Sipelgas 2022”

Kell 17 Priit Värv RN Stuudio kontserdil

 

Pühapäev, 22. mai 2022

Kogu päev Eliise-Berta Tarto Tartu 2024 väljasõidul Kaunases

Kell 20 Priit Värv täiskasvanute Keegli MMi avamisel

 
Majast väljas:

Kristi Kalmus 10.02.-01.07.2022, asendaja Gelija Otsa

Ede Möldre 09.05.-18.05.2022 puhkusel

Teele Kravtšenko 18.05.-20.05.2022 õppepuhkusel

Margit Berg-Jürgens 16.05.-27.05.2022 puhkusel, asendaja Sten Saarekivi

Priit Värv 16.05.-17.05.2022 puhkusel, asendaja Kristjan Vilu

Kristi Liiv 16.05.-20.05.2022 puhkusel

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 9.05.–15.05.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

Esmaspäev, 9. mai 2022

Kell 8 Laura Kuusk Elva Gümnaasiumis võrgustikukohtumisel  

Kell 9 Jessica Kaur Elva Gümnaasiumis võrgustikukohtumisel 

Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 9 kantselei koosolek 

Kell 9.30 Eliise-Berta Tarto Liikumis- ja spordifestivali koosolekul 

Kell 10 Heiki Hansen alushariduse juhtidega kohtumisel 

Kell 10 Hegri Narusk, Gelija Otsa, Kristjan Vilu teedespetsialisti kandidaadi vestlusel 

Kell 10 Heiki Hansen, Liis Lehiste, Auli Mäesalu lasteaia juhtide koosolekul  

Kell 11 Sirli Pippar ja Kertu Vuks toitlustusettevõtjatega pakendiringluse arutelul 

Kell 12 Kertu Vuks intervjuul turismijuhi kandidaadiga 

Kell 13 Priit Värv, Eliise-Berta Tarto, Sirli Pippar kohtumisel Natty’ga 

Kell 13 Heiki Hansen ja Liis Lehiste kohtumisel Rõngu lasteaia ja Aakre LAK juhtidega 

Kell 13.30 lastekaitsetiimi koosolek 

Kell 14 Hegri Narusk, Gelija Otsa, Kristjan Vilu teedespetsialisti kandidaadi vestlusel 

Kell 15 Kertu Vuks kohtumisel innovatsiooniprogrammi KOV-id rohepöördes raames 

Kell 15 Hille Deede ümarlauakohtumisel Elva Gümnaasiumis 

Kell 15.30 Eve Jõgi ümarlauakohtumisel Elva Gümnaasiumis 

 

Teisipäev, 10. mai 2022

Kell 8 Eve Jõgi ümarlauakohtumisel Elva Gümnaasiumis 

Kell 9 Hegri Narusk Elva jäätmejaama ehitusel 

Kell 9.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 10 Kertu Vuks kohtumisel innovatsiooniprogrammi KOV-id rohepöördes raames 

Kell 10 Karmen Paavel koolitusel “Toetava õhkkonna kujundamine töökohal” 

Kell 11 Vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek 

Kell 14 Eliise-Berta Tarto ja Karmen Paavel kriisikommunikatsiooni teemalisel arutelul  

Kell 14 Hegri Narusk ehitusobjektide ülevaatusel 

Kell 15 Heiki Hansen Elva Gümnaasiumi projekti koosolekul 

Kell 15 Kertu Vuks kohtumisel innovatsiooniprogrammi KOV-id rohepöördes raames 

Kell 15 Eliise-Berta Tarto Liikumis- ja spordifestivali kommunikatsiooniplaani arutelul  

Kell 15 Margus Ivask ja Liis Lehiste KOV Kultuuri ja Spordi töörühma koosolekul Kultuuriministeeriumis 

 
Kolmapäev, 11. mai 2022

Kogu päev Margit Berg-Jürgens Tallinnas koolitusel “Menetlusdokumentide vormistamine väärteomenetluses” 

Kell 9 Eliise-Berta Tarto, Kertu Vuks ja Sirli Pippar turunduse ja turismi koosolekul  

Kell 9 Heiki Hansen, Imbi Rõivassepp, Liis Lehiste ja Merilin Vipper koosolekul 

Kell 10-15 sotsiaal- ja terviseosakonna supervisioon Elva Kultuurikeskuses 

Kell 10 Kertu Vuks kohtumisel EAS-i ja maakondlike arenduskeskuste esindajatega Lõuna-Eesti turismikoostöö teemadel 

Kell 10 Priit Värv notaris 

Kell 10.30 Priit Värv Ukraina foorumil 

Kell 11 Margus Ivask kohtumisel Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimise projekteerijaga 

Kell 13.30 Liis Lehiste ja Auli Mäesalu alushariduse tugispetsialistide koosolekul 

Kell 14 Kertu Vuks, Eliise-Berta Tarto, Priit Värv ja Sirli Pippar kommunikatsioonikoosolekul 

Kell 14 finantsosakonna koosolek 

Kell 14 Karmen Paavel Sipelgas 2022 koosolekul Päästeametis 

Kell 14.30 Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Margus Ivask arutelul 

Kell 18 Sirli Pippar Kultuurikomisjoni koosolekul Järve lasteaias 

Kell 18 Kertu Vuks arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul  

 

Neljapäev, 12. mai 2022

Kell 8.30 Heiki Hansen, Priit Värv koosolekul 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 9 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse ehituskoosolekul 

Kell 9 Priit Värv noortekonverentsil Rõngus 

Kell 9-15.30 Laura Kuusk koolitusel  „Perevägivalla spetsiifiline vorm - vanemast võõrandamine" 

Kell 10 Karmen Paavel kohtumisel TÜ Liikumislaboris 

Kell 10 Eliise-Berta Tarto seminaril “Kaasamise digilahendused omavalitsustele Islandi näitel”  

Kell 13 Heiki Hansen, Milvi Sepp, Rutt Hanni, Alo Rebane ja Karmen Paavel sotsiaal- ja terviseosakonna nõunike koosolekul 

Kell 15 Heiki Hansen Rõngu VP koosolekul 

Kell 15 Priit Värv MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna juhatuse koosolekul 

 

Reede, 13. mai 2022

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Rutt Hanni arengukava profiili koosolekul 

Kell 10 Heiki Hansen, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane ja Auli Mäesalu koosolekul 

Kell 11 Kertu Vuks, Margus Ivask, Priit Värv, Heiki Hansen, Imbi Rõivassepp BaltCap seminaril 

Kell 11 Eliise-Berta Tarto ja Karmen Paavel Elva valla kogukondade kriisiõppepäeval  

Kell 13 Hegri Narusk kohtumisel Emajõe Veevärgiga 

 
Majast väljas:

Kristi Kalmus 10.02.-01.07.2022, asendaja Gelija Otsa 

Maarika Uprus 02.05.-13.05.2022 puhkusel, asendaja Jaanika Saar 

Ede Möldre 09.05-18.05.2022 puhkusel 

Anneli Lepik 9.05.-13.05.2022 puhkusel, asendaja Milvi Sepp 

Ene Joosing 9.05-13.05.2022 puhkusel 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 02.05.–8.05.2022

Esmaspäev, 2. mai 2022
Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 9.30 Eliise-Berta Tarto Liikumis- ja spordifestivali koosolekul 
Kell 10 Sirli Pippar, Eliise-Berta Tarto ja Kertu Vuks turismi- ja turundustiimi koosolekul
Kell 10 Alo Rebane kohtuistungil Tartu Maakohtus
Kell 11 Kertu Vuks kohtumisel Murumuna lasteaia arengukava teemadel
Kell 13 Priit Värv, Karmen Paavel Lõuna-Eesti RKK korralisel istungil
Kell 13 Kertu Vuks, Salle Ritso ja Kayvo Kroon koosolekul
Kell 13 lastekaitsetiimi koosolek
Kell 14 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva gümnaasiumis
Kell 14 kantselei koosolek
Kell 16 Volikogu seminar 

Teisipäev, 3. mai 2022
Kogu päev Sirli Pippar, Ene Joosing, Terje Korss, Ede Möldre, Sirje Erm ja Kristjan Vilu hajaasustusprogrammi hindamiskomisjoni koosolekul
Kell 8 Eve Jõgi ümarlauakohtumisel Elva gümnaasiumis
Kell 9 Milvi Sepp ELVL Ukraina sõjapõgenike infokoosolekul
Kell 9.30 Laura Kuusk ja Anneli Lepik võrgustikukohtumisel
Kell 9.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek
Kell 10 Vallavalitsuse istung
Kell 11 Vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek
Kell 11 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel Elva Laste- ja perekeskuses
Kell 13 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel Rannus
Kell 13 Kertu Vuks, Margus Ivask, Priit Värv, Eliise-Berta Tarto kohvikutepäeval osalemise arutelul
Kell 13 Karmen Paavel evakuatsiooniõppus Sipelgas 2022 arutelul
Kell 13.30 Jessica Kaur Järve Lasteaias kohtumisel
Kell 15 Heiki Hansen, Jaanika Saar Elva gümnaasiumi projekti koosolek
Kell 16 Karmen Paavel kohtumisel Päästeameti ja Naiskodukaitse esindajatega
Kell 16 Kertu Vuks Valgamaa Partnerluskogu koosolekul Kivi talus
Kell 18 Karmen Paavel Päästeameti veebikoolitusel Veatu veesilm  

Kolmapäev, 4. mai 2022
Kell 8.15 Milvi Sepp, Anneli Lepik, Alo Rebane ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjonis
Kell 9.00-14.30 Jessica Kaur koolitusel 
Kell 9-12.30 Sirli Pippar infopäeval zoomis “Omavalitsuste roll eduka riigihanke läbiviimisel”
Kell 9.30 Priit Värv notaris
Kell 10 Kertu Vuks, Milvi Sepp, Anneli Lepik, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Karmen Paavel kohtumisel Jõgeva Vallavalitsusega
Kell 10 Liis Lehiste coachingul
Kell 10 Priit Värv e-notaris
Kell 10.30 Eve Jõgi STAR arendusprojekti veebikoosolekul
Kell 10.30 Priit Värv e-notaris
Kell 11 Priit Värv ühistranspordikeskuse koosolekul
Kell 11 Kertu Vuks Väärikate ülikooli hooaja lõpuüritusel
Kell 12 Kertu Vuks VÄLK meeskondade seminaril
Kell 12 Priit Värv TOLi juhatuse koosolekul
Kell 15 Kertu Vuks kohtumisel Rapla abivallavanemaga
Kell 18 Kertu Vuks osaleb Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu arutelul  

Neljapäev, 5. mai 2022
Kogu päev Sirli Pippar „Kliimamuutus ja energiajuhtimine kohalikus omavalitsuses“ II töötoas Tartus
Kogu päev Hille Deede koolitusel "Lapse osalemisõigus perekonnaõiguslikes menetlustes"
Kell 8 Eve Jõgi ümarlauakohtumisel Elva Gümnaasiumis
Kell 8.30 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel
Kell 9 Triinu Paas VOLIS2 alternatiivide arutelul
Kell 9.30 Karmen Paavel Tartumaa arengustrateegia
Kell 11 Milvi Sepp, Anneli Lepik, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Karmen Paavel arengukava koosolekul
Kell 12.30 Liis Lehiste Elva valla õppejuhtide koosolekul Puhja koolis
Kell 13 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel
Kell 15 Kertu Vuks innovatsioonitiimi arutelul
Kell 17 Kertu Vuks läbi viimas Murumuna lasteaia arengukava seminari 

Reede, 6. mai 2022
Kell 8 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel
Kell 9 Eliise-Berta Tarto Tartu2024 KOV-ide infotunnis 
Kell 9 Eve Jõgi coachingul
Kell 10 Kertu Vuks, Andres Maikov, Kaisa Kangro kohtumisel arendajaga 
Kell 10 Liis Lehiste TOL koosolekul Urkaina teemadel 

Laupäev, 7. mai 2022
Kell 13 Kertu Vuks Arbi järve loodusraja avamisel  

Pühapäev, 8.mai 2022
Kell 13 Elva vallavalitsuse esindus Tartu Maastikumaratonil
Kell 14 Priit Värv Uderna koolimajas kontsert-aktusel “Emadepäev-100”  

Majast väljas:
Kristi Kalmus 10.02.-01.07.2022, asendaja Gelija Otsa
Hegri Narusk 25.04.-08.05.2022 puhkusel, asendaja Kristjan Vilu
Auli Mäesalu 02.05.-06.05 puhkusel, asendaja Liis Lehiste
Heiki Hansen 02.05.-06.05.2022 puhkusel, asendaja Kertu Vuks
Kullo Laos 02.05.-06.05.2022 puhkusel, asendaja Hendri Seinberg
Maarika Uprus 02.05.-13.05.2022 puhkusel, asendaja Jaanika Saar 

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 11