Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 23.01–29.01.2023

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → 

 

Esmaspäev, 23. jaanuar 2023 

Kell 8.30 Liis Lehiste ja Heiki Hansen kohtumisel Elva gümnaasiumi direktori ja juhtkonnaga 

Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 Kantselei koosolek 

Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir, Rutt Hanni, Anneli Lepik, Alo Rebane, Karmen Paavel eelmise aasta kokkuvõtte ja selle aasta tegevuste koosolekul 

Kell 11 Priit Värv, Sirli Pippar, Eliise-Berta Tarto Kentsi paisjärve arutelul 

Kell 11 Anneli Lepik Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsejuhtumite nõustamisteenuse disaini eelkohtumisel 

Kell 13 lastekaitsetiimi koosolek 

Kell 13 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 13 Sirli Pippar, Eliise-Berta Tarto turismi- ja turundustiimi koosolekul 

Kell 13 Priit Värv sportlaste tunnustuste arutelul 

Kell 13 Liis Lehiste kohtumas kultuuriministriga Tartumaa Omavalitsuste Liidus.  

Kell 14 Eliise-Berta Tarto Tartu 2024 produktsiooni läbirääkimistel  

Kell 15 Eliise-Berta Tarto ja Karmen Paavel kriisiinfo arutelul 

Kell 18 Jaanika Saar ja Margus Ivask Postipoiste maja ideelahenduse avalikul arutelul 

 

Teisipäev, 24. jaanuar 2023 

Kell 9 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 9 Gerda Kiipli-Hiir ja Rutt Hanni kohtumisel MTÜ Iseseisev Elu juhi Maire Koppeliga 

Kell 9 Hille Deede, Anneli Lepik Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) arenduste veebikoolitusel 

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 10 Hegri Narusk Rannu kooli projektaruandluse arutelul 

Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir ja Karmen Paavel ennetustöö arutelul 

Kell 11 Vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 12 Eliise-Berta Tarto 2023. aasta liikumisfestivali töökoosolekul  

Kell 13 Eliise-Berta Tarto Tartumaa toidufestivali arutelul  

Kell 13 Heiki Hansen, Liis Lehiste, Markus Toompere kogukonnavaldkonna tunnustamise arutelul 

Kell 13 Priit Värv Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse tegevuste arutelul 

Kell 13 Hegri Narusk Verevi platvormi arutelul 

Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir, Karmen Paavel, Anneli Lepik, Auli Mäesalu psühhosotsiaalse abi aktiivgrupi arutelul 

Kell 14 Eliise-Berta Tarto Tartumaa meediaspetsialistide koostöökohtumisel  

Kell 15 Gerda Kiipli-Hiir ja Rutt Hanni kohtumisel Sotsiaalkindlustusameti spetsialisti Lilia Raudheidinguga  

Kell 18 Auli Mäesalu haridus- ja noorsootöökomisjonis 

  

Kolmapäev, 25. jaanuar 2023 

Kogu päev Hegri Narusk, Kullo Laos tänavavalgustite tootmisettevõttega tutvumas 

Kogu päev Rutt Hanni, Karmen Paavel ja Sirje Tali Kuressaare Hoolekande ja Toetava Hariduse Keskuses 

Kell 9.30 sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek 

Kell 9.30 Heiki Hansen, Liis Lehiste, Kristi Liiv, Sirle Lüüs noorsootöötajatega kohtumisel 

Kell 10 Kaire Volmer koolitusel Ebaseaduslike ehitiste seadustamine 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 11 sotsiaalteenuste ja  -toetuste komisjon 

Kell 11 Liis Lehiste Eesti Linnade ja Valdade Liidu kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolekul 

Kell 12 Eliise-Berta Tarto Elva valla raadio saate salvestusel  

Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir, Anneli Lepik ja Hille Deede juhtumikoosolekul 

Kell 13 Eliise-Berta Tarto ja Sirle Lüüs meediaringi arutelul  

Kell 14 Priit Värv Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA nõukogu koosolek 

Kell 14.30 Heiki Hansen SA Elva Kultuur ja Sport nõukogus 

Kell 16 Gerda Kiipli-Hiir ja Anneli Lepik järelhooldusteenuse teemalisel kohtumisel Haapsalu Hoolekandekeskusega 

 

Neljapäev, 26. jaanuar 2023 

Kogu päev Hegri Narusk, Kullo Laos tänavavalgustite tootmisettevõttega tutvumas 

Kogu päev Rutt Hanni, Karmen Paavel, Sirje Tali Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine kohalikul tasandil lõpuseminaril 

Kogu päev Monika Õigus veebikoolitusel Riigihangetest kriisi ajal 

Kell 9 Heiki Hansen, Merilin Vipper, Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Eliise-Berta Tarto Elva linna lasteaedade kaasamisseminari kokkuvõtte arutelul 

Kell 10 Priit Värv kohtumisel Politsei ja Piirivalve ameti Lõuna prefektuuris 

Kell 11 Liis Lehiste, Auli Mäesalu kohtumisel Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomise ja piloteerimise projekti hankevõitjaga 

Kell 11 Eliise-Berta Tarto Tartu 2024 infoseminaril  

Kell 13 Heiki Hansen, Gerda Kiipli-Hiir kohtumisel Perekeskuse personaliga 

Kell 18 Priit Värv Tartu ja Tartumaa spordiaasta pidulikul lõpetamisel 

 

Reede, 27. jaanuar 2023 

Kogu päev Priit Värv, Heiki Hansen Kohalike Omavalitsuste inspiratsioonipäeval Tallinnas 

Kogu päev Rutt Hanni, Karmen Paavel, Sirje Tali Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine kohalikul tasandil lõpuseminaril 

Kogu päev Liis Lehiste ja Jaanika Saar Loov Vald kogukonnakiirendi häkatonil  

Kell 9 Eliise-Berta Tarto Tartu 2024 infotunnis  

Kell 10 Hegri Narusk, Hendri Seinberg nutikate liikluskorraldusvahendite arutelul 

 

Laupäev, 28. jaanuar 2023 

Kogu päev Liis Lehiste ja Jaanika Saar Loov Vald kogukonnakiirendi häkatonil 

 
Majast väljas: 

20.01.-03.02.2023 Kertu Vuks puhkusel, asendaja Heiki Hansen 

24.01.-27.01.2023 Sirli Pippar puhkusel, asendaja Jaanika Saar 

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 16.01–22.01.2023

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

Esmaspäev, 16. jaanuar 2023

Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 9 Hegri Narusk riigihanke arutelul 

Kell 10 Hille Deede veebikoolitusel Laste ja noorte psühholoogilised probleemid, märkamine ja toetus 

Kell 10 Eliise-Berta Tarto, Auli Mäesalu, Heiki Hansen korralduse avaliku väljapaneku arutelul  

Kell 10 Liis Lehiste ja Markus Toompere kultuurijuhtide kohtumisel Rannu rahvamajas 

Kell 10 Hegri Narusk projektide arutelul 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 11 Kantselei koosolek 

Kell 11 Karmen Paavel ja Eliise-Berta Tarto kriisikommunikatsiooni arutelul 

Kell 11 Jaanika Saar, Kertu Vuks ja Margit Berg-Jürgens Puhja jäätmemaja teemalisel arutelul  

Kell 12 Priit Värv notaris 

Kell 13 Heiki Hansen, Liis Lehiste, Auli Mäesalu kohtumisel lasteaiajuhtidega Konguta Kooli lasteaias 

Kell 13 Karmen Paavel Puhja kooliümbruse liiklusohutuse teemalisel kohtumisel 

Kell 13.30 Priit Värv notaris 

Kell 14 Priit Värv notaris 

Kell 15 Priit Värv Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse nõukogu koosolekul 

Kell 16 Volikogu erakorraline istung 

Kell 18 Jaanika Saar, Kertu Vuks kohtumisel Palupera piirkonnakoguga 

 

Teisipäev, 17. jaanuar 2023

Kogu päev Sirli Pippar Elva valla turismiettevõtjate arenguprogrammi esimesel kohtumisel Sääniku talus 

Kell 8.30-13 Priit Värv, Gerda Kiipli-Hiir, Karmen Paavel, Liis Lehiste Päästeameti kriisiõppusel 

Kell 9 Sirle Lüüs Puhja piirkonna noortemaleva arutelul 

Kell 13 Heiki Hansen, Liis Lehiste, Imbi Rõivassepp, Sirle Lüüs, Auli Mäesalu koolijuhtidega kohtumisel Palupera Põhikoolis 

Kell 13 Hegri Narusk Õnneseene kütte- ja ventilatsiooniprojekti arutelul 

Kell 14 Margit Berg-Jürgens, Sten Saarekivi, Jaanika Saar ja Eliise-Berta Tarto roheteemade arutelul 

Kell 14 Priit Värv ettevõtluse töörühma kohtumisel 

Kell 14 Karmen Paavel Rahvatervise projekti meeskonnajuhtide kokkusaamisel 

Kell 15 Karmen Paavel TASi LEADER strateegia rahastusmeetme töögrupi kohtumisel 

  

Kolmapäev, 18. jaanuar 2023

Kell 9 sotsiaaltööspetsialistide koosolek 

Kell 9 Karmen Paavel ennetustööspetsialistide kohtumisel 

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 10 Karmen Paavel Päästeameti infohommikul 

Kell 10.30 sotsiaalteenuste ja –toetuste komisjon 

Kell 11 Vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 12 Eliise-Berta Tarto Elva valla raadio saate salvestusel  

Kell 13 Heiki Hansen, Gerda Kiipli-Hiir STAR arenduste arutelul 

Kell 13.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 14 Heiki Hansen, Gerda Kiipli-Hiir, Karmen Paavel, Auli Mäesalu, Laura Kuusk narkoennetuse koolitusel 

Kell 16 Sirli Pippar, Kertu Vuks, Jaanika Saar investeeringutoetuse hindamiskomisjoni koosolekul  

Kell 17 Kertu Vuks, Heiki Hansen, Priit Värv, Liis Lehiste, Auli Mäesalu ja Eliise-Berta Tarto Elva linna lasteaedade kaasamisseminaril 

 

Neljapäev, 19. jaanuar 2023

Kogu päev Priit Värv Tartumaa Arendusseltsi strateegia juhtgrupi seminaril 

Kogu päev Gerda Kiipli-Hiir ja Karmen Paavel kriisitegevuste arutelu 
Kell 10 Kaisa Kangro kohtuistungil Tallinnas 

Kell 10 Sirli Pippar ja Eliise-Berta Tarto 2023. aasta liikumisfestivali töökoosolekul 

Kell 11 Hegri Narusk Verevi platvormi arutelul 

Kell 10 Kertu Vuks minuomavalitsus.ee töörühmaarutelul  

Kell 13 Laura Kuusk Tartu Maakohtus kohtuistungil 

Kell 13 Alo Rebane Tartumaa Omavalitsuste Liidus sotsiaaltöö koosolekul 

Kell 13 Heiki Hansen ja Markus Toompere tegevustoetuste arutelul 

Kell 14 Eliise-Berta Tarto ja Gelija Otsa sisekommunikatsiooniteemalisel arutelul  

Kell 15.00 Liis Lehiste ja Auli Mäesalu veebikohtumisel Tartu linna ja Tartumaa omavalitsustega Ukraina teemad hariduses 

Kell 15 Kertu Vuks Kogukondliku sidetaristu rajamise toetuse tingimuste seminaril 

 

Reede, 20. jaanuar 2023

Kogu päev Priit Värv Tartumaa Arendusseltsi strateegia juhtgrupi seminaril 

Kell 10 Sirle Lüüs, Eliise-Berta Tarto ja Liis Lehiste noortevolikogu ja õpilasesinduste kohtumisel 

Kell 10 Karmen Paavel, Mirelle Liiv Hoolduskoordinatsiooni projekti kohtumisel Sotsiaalministeeriumi esindajaga 

Kell 11 Karmen Paavel kohtumisel Lääne-Harju Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistiga 

Kell 13 Kristi Liiv ja Gerda Kiipli-Hiir Tartumaa Omavalitsuste Liidu NEET-noorte projekti kohtumisel 

Kell 15 Heiki Hansen SA Elva Kultuur ja Sport nõukogus 

 

Pühapäev, 22. jaanuar 2023

Kell 11 Sirli Pippar ja Markus Toompere piiriülese projekti kirjutamisel Rõngu Rahvamajas 

 
Majast väljas:

Anneli Teder 12.01.-20.01.2023 puhkusel, asendaja Tatjana Žuravljova 

Jessica Kaur 16.01.-20.01.2023 puhkusel, asendab Eve Jõgi 

Alo Rebane 17.01.-18.01.2023 puhkusel 

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 09.01–15.01.2023

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → 

 

Esmaspäev, 9. jaanuar 2023 

Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 9 vallamajanduse koosolekud 

Kell 9.30 Sirle Lüüs noorsootöötajatega maleva arutelul 

Kell 10 Kertu Vuks, Maarika Uprus ja Heiki Hansen kohtumisel detailplaneeringu teemadel 

Kell 11 Kantselei koosolek 

Kell 11 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 11 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 11 Merilin Vipper ja Hille Deede sotsiaalteenuse määramise muutmise otsuse arutelul  

Kell 13 lastekaitse meeskonna koosolek 

Kell 14 Hegri Narusk, Kaisa Kangro, Monika Õigus riigihangete arutelul 

Kell 13 Sirli Pippar, Eliise-Berta Tarto ja Kertu Vuks turismi- ja turundustiimi koosolekul  

Kell 13 Priit Värv kriisiõppusel 

Kell 15 Kertu Vuks, Maarika Uprus ja Kaisa Kangro detailplaneeringu arutelul  

Kell 15 Jessica Kaur Elva Gümnaasiumis võrgustiku kohtumisel 

 

Teisipäev, 10. jaanuar 2023 

Kell 9 Kertu Vuks, Liis Lehiste ja Priit Värv noorte kullafondi arutelul 

Kell 9 Sirli Pippar Tartumaa Arendusseltsi Leader strateegia töögrupi koosolekul veebis 

Kell 9.45 Hegri Narusk, Terje Korss, Kayvo Kroon Archibus arutelul 

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 10 Liis Lehiste formaal- ja mitteformaalõppe lõimimise töörühma veebiseminaril  

Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 12 Sirli Pippar ja Kertu Vuks Kentsi järve väikevormide koosolekul 

Kell 14 Heiki Hansen, Liis Lehiste, Eliise-Berta Tarto, Kertu Vuks Elva Perekeskuse strateegiakoosolekul 

Kell 14 Hegri Narusk Elva jäätmejaama objektil 

Kell 14 Imbi Rõivassepp rahandusministeeriumi korraldatud finantsjuhtide korraldustiimi koosolekul 

Kell 15 Sirli Pippar Tartumaa Arendusseltsi Leader strateegia töögrupi koosolekul veebis 

Kell 18 Kertu Vuks, Jaanika Saar Ulila jõujaam 100/avalikul arutelul Ulilas 

 

Kolmapäev, 11. jaanuar 2023 

Kogu päev Gerda Kiipli-Hiir, Alo Rebane, Katrina Mets isikukeskse erihoolekande teenusmudeli tutvustamise infopäeval Pärnus 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 10 Priit Värv kohtumisel Politsei ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuriga 

Kell 11 Priit Värv Tartumaa Omavalitsuste Liidu koosolekul 

Kell 11 Kertu Vuks Riigikantselei Müksatoni infoseminaril 

Kell 12 Eliise-Berta Tarto Elva valla raadio salvestusel  

Kell 13 Priit Värv, Kertu Vuks ja Liis Lehiste Tartumaa arengustrateegia 2040 uuendamise lõpusündmusel 

Kell 13 Merilin Vipper ja Auli Mäesalu alushariduse korralduste korrastamise arutelul  

Kell 17.30 Kertu Vuks ja Sirli Pippar Kredex renoveerimise teemalisel infopäeval Rannus Rahvamajas 

 

Neljapäev, 12. jaanuar 2023 

Kogu päev Jessica Kaur supervisioonil Tartus 

Kell 8.30 Gerda Kiipli-Hiir, Alo Rebane, Anneli Lepik, Rutt Hanni sotsiaalteenuste ja –toetuste määramise komisjoni koosolekul 

Kell 9 Heiki Hansen, Imbi Rõivassepp ja Liis Lehiste Elva Gümnaasiumi eelarve teemalisel koosolekul 

Kell 10 Priit Värv notaris 

Kell 10 Sirli Pippar ja Kertu Vuks Loovhommikul Elvas Pillapalla peotoas 

Kell 10 Hegri Narusk riigihankeobjekti ülevaatusel 

Kell 13 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Maarika Uprus  üldplaneeringu juhtrühma koosolekul 

Kell 13 Liis Lehiste ja Auli Mäesalu Tartumaa Omavalitsuste Liidu kohtumisel 

Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir ja Rutt Hanni külastamas Rõngu Hooldekodu 

Kell 15 Kertu Vuks kohtumisel SA Elva Kultuur ja Sport juhiga 

Kell 17 Eve Jõgi ja Jessica Kaur Elva Lasteaias Õnneseen lastevanemate koosolekul abivajavast lapsest rääkimas 

Kell 18 Heiki Hansen, Priit Värv spordikomisjonis 

 

Reede, 13. jaanuar 2023 

Kell 9 Imbi Rõivassepp, Liis Lehiste, Heiki Hansen lasteaed Murumuna eelarve teemalisel koosolekul 

Kell 17 Priit Värv ja Kertu Vuks kohtumisel Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse retkejuhtidega 

 

Laupäev, 14. jaanuar 2023 

Kell 11 Kertu Vuks ja Priit Värv Konguta rahvamajas Külade Kärajatel 

Kell 18 Priit Värv Ülenurme spordihoone avamisel 

 
Majast väljas: 

Karmen Paavel 02.01.-13.01.2023 puhkusel

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 02.01–08.01.2023

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → 

 

Esmaspäev, 2. jaanuar 2023 

Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 10 Kantselei koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 13 Sirli Pippar ja Kertu Vuks Touresti arutelul 

Kell 14 Jessica Kaur Palupera Põhikoolis võrgustikukohtumisel 

Kell 14 Kertu Vuks ja Maarika Uprus koostöövestlusel 

 

Teisipäev, 3. jaanuar 2023 

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 10 Sirli Pippar projekti arutelul Elav Elva keskuses 

Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 13 Kertu Vuks koostöövestlusel SA Kultuur ja Sport juhiga 

Kell 14 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

 

Kolmapäev, 4. jaanuar 2023 

Kogu päev Jessica Kaur Tartus Pereteraapia koolitusel 

Kell 8.30 Heiki Hansen ja Liis Lehiste kohtumisel Elva Gümnaasiumi juhtkonnaga 

Kell 9 Sirli Pippar ja Kertu Vuks Reku sadamaala tingimuste arutelul 

Kell 10 Kertu Vuks, Heiki Hansen, Liis Lehiste, Markus Toompere, Sirle Lüüs projektitoetuste komisjoni koosolekul 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 10.30 sotsiaalteenuste ja –toetuste komisjon 

Kell 13 Heiki Hansen sotsiaalnõunikega koosolekul 

Kell 14 Kertu Vuks koostöövestlusel Kayvo Krooniga 

Kell 15 Sirle Lüüs ja Liis Lehiste huvikava hindamiskomisjoni kohtumisel 

Kell 18 Kertu Vuks, Maarika Uprus Elva valla üldplaneeringu avalikul arutelul Palupera mõisakoolis 

 

Neljapäev, 5. jaanuar 2023 

Kell 9 Merilin Vipper, Gerda Kiipli-Hiir, Rutt Hanni, Anneli Lepik, Alo Rebane sotsiaahoolekandelise abi andmise korra muutmise arutelul  

Kell 10 Kertu Vuks koostöövestlusel Ede Möldrega 

Kell 10 Heiki Hansen, Gerda Kiipli-Hiir, Merilin Vipper töö-, sotsiaal- ja tervise (TST) töörühma koosolekul 

Kell 10 Markus Toompere, Sirle Lüüs Tartumaa kultuurimaleva kohtumisel 

Kell 12.30 Kertu Vuks ELVL ehituse ja maade töörühma arutelul 

Kell 14 Sirli Pippar ja Kertu Vuks koostöövestlusel 

 

Reede, 6. jaanuar 2023 

Kell 10 Kertu Vuks Minuomavalitsus.ee avatud valitsemise töörühma arutelul 

Kell 10 Kantselei koosolek

Kell 12.30  Kertu Vuks, Sirli Pippar, Gerda Kiipli-Hiir Eesti Liikumis- ja Elamusfestivali arutelul Elav Elva keskuses 

 
Majast väljas: 

Priit Värv 27.12.2022-06.01.2023 puhkusel, asendaja Kristjan Vilu 

Kristi Kalmus 08.12.2022-08.01.2023 puhkusel asendaja Gelija Otsa 

Karmen Paavel 02.01.-13.01.2023 puhkusel 

Hegri Narusk 02.01.-04.01.2023 puhkusel, asendaja Margus Ivask 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 26.12.2022–01.01.2023

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → 

 

Esmaspäev, 26. detsember 2022  2. jõulupüha - vallavalitsus suletud! 

 

Teisipäev, 27. detsember 2022 

Kell 9.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 13 Kertu Vuks, Sirli Pippar piiriäärse kootööprogrammi tegevuste arutelul 

Kell 15 Kertu Vuks kohtumisel SA Elva Kultuur ja Sport juhiga 

 

Neljapäev, 29. detsember 2022  

Kell 10 Liis Lehiste ja Markus Toompere spordivaldkonna tunnustamise arutelul 

 
Majast väljas: 

Kayvo Kroon 12.12.-30.12.2022 puhkusel 

Auli Mäesalu 21.12-30.12.2022 puhkusel asendaja Liis Lehiste 

Eve Jõgi 15.12.-30.12.2022 puhkusel, asendaja Jessica Kaur 

Kaire Volmer 21.12.-30.12.2022 puhkusel, asendaja Reet Värnik 

Kertu Vuks 28.12.-30.12.2022 puhkusel, asendaja Margus Ivask 

Katrina Mets 27.12.-30.12.2022 puhkusel, asendaja Anne-Mai Johanson 

Eliise-Berta Tarto 27.12.-30.12.2022 puhkusel, asendaja Triinu Paas 

Maarika Uprus 27.12.-30.12.2022 puhkusel, asendaja Jaanika Saar 

Salle Ritso 29.12.-30.12.2022 puhkusel, asendaja Kaisa Kangro 

Priit Värv 27.12.2022-06.01.2023 puhkusel, asendaja Kristjan Vilu 

Kristi Kalmus 08.12.2022-08.01.2022 puhkusel asendaja Gelija Otsa 

Laura Kuusk 27.12-30.12.2022 puhkusel, asendaja Hille Deede 

Anneli Lepik 27.12-30.12.2022 puhkusel 

Alo Rebane 27.12.-29.12.2022 puhkusel 

Heiki Hansen 27.12.-30.12 puhkusel, asendaja Kristjan Vilu 

Kullo Laos 27.12.-30.12.2022 puhkusel, asendaja Hendri Seinberg 

Sirje Erm 22.12.-30.12.2022 puhkusel, asendaja Ene Kütt 

Triinu Paas 30.12.2022 puhkusel 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 19.12–25.12.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → 

 

Esmaspäev, 19. detsember 2022  

Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 9.30 Kertu Vuks, Maarika Uprus ja Jaanika Saar kohtumisel Käo tänava arenduse teemadel 

Kell 10 kantselei koosolek 

Kell 10 Hegri Narusk Elva muusikakooli ventilatsiooniprojekti arutelul  

Kell 10.30 Kertu Vuks kohtumisel Puhja Maanaiste seltsi liikmetega 

Kell 11 Anneli Lepik ja Gerda Kiipli-Hiir lastele tugiteenuste osutamise arutelul Varajase Kaasamise Keskusega   

Kell 11 Priit Värv notaris 

Kell 13 Jessica Kaur Elva Gümnaasiumis võrgustikukohtumisel 

Kell 13 Hegri Narusk kalmistute ülevaatusel 

Kell 13 Kertu Vuks, Maarika Uprus ja Kaisa Kangro detailplaneeringute korra arutelu 

Kell 13 Priit Värv ja Karmen Paavel Ole valmis infotunnil Saint-Gobain Eesti AS-is 

Kell 13.30 Priit Värv notaris 

Kell 14 Kertu Vuks, Maarika Uprus kohtumisel Kannistiku kinnistu omanikuga 

Kell 14 Liis Lehiste Elva Laste- ja Perekeskuse nõukogu koosolekul 

Kell 15 Hegri Narusk, Paul Sinisaar, Hendri Seinberg Tartu-Elva maantee eskiisprojekti arutelul 

Kell 16 vallavolikogu istung 

 

Teisipäev, 20. detsember 2022 

Kell 9 Kertu Vuks, Priit Värv, Karmen Paavel arutelul huvitegevuse toetamise teemadel 

Kell 9.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 10 Hegri Narusk arenguvestlusel 

Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 11.30 Heiki Hansen ja Liis Lehiste Elva lasteaed Õnneseene sünnipäeval 

Kell 13 Kogu meeskond koolitusel Tegutsemine tulekahju korral 

Kell 13 Kertu Vuks kohtumisel Palupera teenuskeskuses  

Kell 13 Heiki Hansen, Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Sirle Lüüs, Markus Toompere haridus- ja kultuuriosakonna 2023. aasta tööplaani arutelul 

Kell 14.30 Jessica Kaur Palupera Põhikoolis võrgustikukohtumisel 

Kell 14.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 15 Hegri Narusk arenguvestlusel 

Kell 15.30 Kertu Vuks, Jaanika Saar, Terje Korss, Sirli Pippar kohtumisel Arbi järve äärse ärimooduli konkursi raames 

 
Kolmapäev, 21. detsember 2022 

Kogu päev Hegri Narusk kohtumisel Kommunaalmajanduse Ühingu liikmetega 

Kogu päev Priit Värv allasutuste külastamisel 
Kell 9.30 Priit Värv notaris 

Kell 13 Merilin Vipper Tartu Maakohtus istungil  

Kell 15.30 Kertu Vuks, Sirli Pippar, Maarika Uprus kohtumise Elva ja Käärdi soojamajadusarengukava koostajaga 

 

Neljapäev, 22. detsember 2022  

Kogu päev Priit Värv allasutuste külastamisel 

Kell 9 Hegri Narusk arenguvestlusel 

Kell 9.30 Priit Värv notaris 
Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir ja Karmen Paavel rahvatervise projekti arutelul 
Kell 10 Kertu Vuks, Eliise-Berta Tarto ja Kristi Kalmus veebilehe teemalisel arutelul 

Kell 10 Karmen Paavel rahvatervise projekti arutelul 

Kell 11 Kertu Vuks ja Daisy Sild koostöövestlusel 

Kell 13 Hegri Narusk arenguvestlusel 

Kell 13 Kertu Vuks, Kristjan Vilu, Margus Ivask, Heiki Hansen, Priit Värv Elva-Nõo riigitee eskiisi arutelul 
Kell 13.30 Gerda Kiipli-Hiir, Eliise-Berta Tarto ja Genadi Dalke sõjapõgenikele suunatud info jagamise arutelul 

 

Reede, 23. detsember 2022 - lühendatud tööpäev, vallamaja avatud 8-13 

 
Majast väljas: 

Antonina Uffert 08.12.-22.12.2022 puhkusel, asendaja Triinu Põlgast 

Kayvo Kroon 12.12.-30.12.2022 puhkusel 

Kristi Kalmus 08.12.2022-08.01.2022 puhkusel asendaja Gelija Otsa 

Auli Mäesalu 21.12-30.12.2022 puhkusel asendaja Liis Lehiste 

Ene Joosing 19.12-23.12.2022 puhkusel 

Anne-Mai Johanson 21.12-22.12.2022 puhkusel asendaja Katrina Mets 

Sirli Pippar 22.12.2022 puhkusel, asendaja Kertu Vuks 

Eve Jõgi 15.12.-30.12.2022 puhkusel, asendaja Jessica Kaur 

Sten Saarekivi 30.11.-22.12.2022 puhkusel, asendaja Margit Berg-Jürgens 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 12.12–18.12.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →

Esmaspäev, 12. detsember 2022 
Kogu päev Hille Deede laste kaasamise praktilisel koolitusel Tartu lastemajas 
Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 10 kantselei koosolek
Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek
Kell 10 Priit Värv osaleb Minuomavalitsuse Ettevõtluskeskkonna töörühma teisel kohtumisel
Kell 10.30 Gerda Kiipli-Hiir, Karmen Paavel ja Eliise-Berta Tarto sotsiaalkampaania arutelul
Kell 11 Kertu Vuks arutelul SA Elva Kultuur ja Sport juhiga
Kell 11 Hegri Narusk hangete arutelul
Kell 13 Priit Värv ja Karmen Paavel Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istungil
Kell 13 kantselei koosolek
Kell 13 Liis Lehiste, Auli Mäesalu Tartumaa Omavalitsuste Liidu haridusjuhtide kohtumisel
Kell 13 Kertu Vuks, Eliise-Berta Tarto ja Sirli Pippar turismi- ja turundustiimi arutelul
Kell 14 Kertu Vuks ja Maarika Uprus arutelul Konguta piirkonna tuletõrjevõtutiikide teemadel
Kell 15 Kertu Vuks, Eliise-Berta Tarto, Jaanika Saar ja Margit Berg-Jürgens kliima- ja keskkond töögrupi arutelul
Kell 15 Heiki Hansen Elva Teenuste nõukogu koosolekul
Kell 16 Eestseisuse koosolek
Kell 17.30 Rahanduskomisjoni koosolek
Kell 18 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Maarika Uprus Paluperas üldplaneeringu avalikul arutelul  

Teisipäev, 13. detsember 2022
Kell 9 Kertu Vuks töörühma “Kohalikud omavalitsused rohepöördes” arutelul
Kell 9 haridus- ja kultuuriosakonna infokoosolek
Kell 10 Vallavalitsuse istung
Kell 10 Liis Lehiste, Sirle Lüüs noortevolikogu ja õpilasesinduste kohtumisel Elva kultuurikeskuses
Kell 10 Hegri Narusk Elva muusikakooli ventilatsiooniprojekti arutelul
Kell 10 Markus Toompere Tartumaa kultuuristrateegia koosolekul Nõos
Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek
Kell 13 Hegri Narusk Elva jäätmejaama haldamise arutelul
Kell 13 Priit Värv notaris
Kell 13 Kertu Vuks innoprogrammi lõpuettekannete seminaril
Kell 13 Auli Mäesalu ja Jessica Kaur kohtumisel Elva Õnneseene lasteaias
Kell 13.30 Priit Värv kohtumisel Vellavere-Vapramäe-Vitipalu SA tegevjuhiga
Kell 15 Priit Värv, Heiki Hansen, Eliise-Berta Tarto ja Gerda Kiipli-Hiir Elva Haigla Tervisekeskuse avamisel  

Kolmapäev, 14. detsember 2022
Kogu päev Jessica Kaur pereteraapia koolitusel Tartus
Kell 8.30 Heiki Hansen, Liis Lehiste kohtumisel Elva gümnaasiumi juhtkonnaga
Kell 10 Priit Värv, Heiki Hansen, Triinu Paas, Eliise-Berta Tarto, Karmen Paavel, Rutt Hanni osalevad Elva valla eakate mõtteringil
Kell 10 finantsosakonna koosolek
Kell 13 Kertu Vuks arutelul Estover Piimatööstusega
Kell 13.30 Gerda Kiipli-Hiir, Karmen Paavel, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid hoolduskoordinatsioooni projekti kohtumisel
Kell 13.30 Liis Lehiste, Markus Toompere, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane tegevustoetuste arutelul
Kell 15 Kertu Vuks, Liis Lehiste, Heiki Hansen, Markus Toompere Loov vald arutelul 
Kell 16 Priit Värv Ülenurme spordihoone avamisel
Kell 18 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Maarika Uprus Puhjas üldplaneeringu avalikul arutelul 

Neljapäev, 15. detsember 2022 
Kogu päev Hegri Narusk, Margit Berg-Jürgens jäätmejaamade külastusel
Kell 10 Sirli Pippar Elva valla loomeettevõtjate loovhommikul Elva Kultuurikeskuses
Kell 10 Kertu Vuks Planning citys seminaril 
Kell 10.30 Karmen Paavel hoolduskoordinatsiooni projekti infokohtumisel
Kell 13 Auli Mäesalu ja Jessica Kaur kohtumisel Elva Järve Lasteaias 

Reede, 16. detsember 2022
Kell 10 Auli Mäesalu ja Karmen Paavel kriisiplaanide arutelul
Kell 12 Kertu Vuks SA Tartumaa Turism nõukogu koosolekul 
Kell 14 Gerda Kiipli-Hiir Elva Laste- ja Perekeskuses tugiisikuteenuse teemalisel kohtumisel   

Majast väljas:
Antonina Uffert 08.12.-22.12.2022 puhkusel, asendaja Triinu Põlgast
Kaisa Kangro 12.12.-16.12.2022 puhkusel, asendab Salle Ritso
Kayvo Kroon 12.12.-30.12.2022 puhkusel
Kristi Kalmus 08.12.2022-08.01.2022 puhkusel asendaja Gelija Otsa
Sten Saarekivi 30.11.-14.12.2022 puhkusel, asendaja Margit Berg-Jürgen
Sirli Pippar 12.12.-14.12.2022 ja 16.12.2022 puhkusel, asendaja Kertu Vuks 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 05.12–11.12.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → 

 

Esmaspäev, 5. detsember 2022  

Kell 8 Heiki Hansen ja Gerda Kiipli-Hiir perekeskuse küsimustes koosolekul 

Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 10 Heiki Hansen, Liis Lehiste, Markus Toompere kultuurijuhtide koosolekul Elva spordihoone seminariruumis 

Kell 10 kantselei koosolek 

Kell 10 Laura Kuusk ja Auli Mäesalu Kammeri koolis võrgustikukohtumisel 

Kell 10.30 Kertu Vuks, Jaanika Saar, Reet Värnik ja Kaire Volmer ehitusvaldkonna teemalisel arutelul 

Kell 13 Priit Värv ja Karmen Paavel Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni ühisistungil 

Kell 13 Hegri Narusk, Monika Õigus riigihangete arutelul 

Kell 13.30 Heiki Hansen, Karmen Paavel, Auli Mäesalu, Liis Lehiste, Eliise-Berta Tarto, Anneli Lepik Elva valla haridusasutuste hädaolukorra lahendamise plaani arutelul 

Kell 14 Priit Värv, Markus Toompere Elva Tervise- ja heaolukeskuse avamisel 

Kell 14 Kertu Vuks ja Salle Ritso sisekontrolli arendamise arutelul  

Kell 14 Jessica Kaur Elva Gümnaasiumis võrgustikukohtumisel 

Kell 15 Heiki Hansen ja Kertu Vuks kohtumisel MTÜ Sooveerega 

Kell 15 Auli Mäesalu, Liis Lehiste huvikava hindamiskomisjonis 

 

Teisipäev, 6. detsember 2022 

Kogu päev Laura Kuusk ja Anneli Lepik koolitusel Suure abivajadusega ja riskikäitumisega noored  

Kell 9.30 Haridus- ja kultuuriosakonna infokoosolek 

Kell 10 Sirli Pippar, Hegri Narusk Kohalike Omavalitsuste hoonete energiatõhususe projektitoetuse infopäeval  

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 11 Vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek 

Kell 13 Hegri Narusk Emajõe Veevärk nõukogu koosolekul 

Kell 13.15 Jessica Kaur Elva Gümnaasiumis võrgustikukohtumisel 

Kell 14 Gerda Kiipli-Hiir Ukraina sõjapõgenike toetamise teemalisel kohtumisel 

Kell 18 Liis Lehiste haridus- ja noorsootöökomisjonis 

 
Kolmapäev, 7. detsember 2022 

Kogu päev Kertu Vuks ja Eliise-Berta Tarto Kodanikuühiskonna Sihtkapitali seminaril Kelle oma on koostöö? 

Kell 8 Elva Vallavalitsuse meeskonna infokoosolek 

Kell 9 Gerda Kiipli-Hiir Tartumaa Ühistranspordikeskuse üldkoosolekul 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 10 Priit Värv Tartumaa Omavalitsuste Liidu koosolekul 

Kell 10 Karmen Paavel SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kogemuspäeval Tartus 

Kell 11 Gerda Kiipli-Hiir Euroopa Sotsiaalfondi toetusmeetme tutvustamisel 

Kell 13 Priit Värv notaris 

Kell 13 Heiki Hansen MTÜ Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustiku üldkoosolekul 

Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir ja lastekaitsetiim SA Elva Laste- ja Perekeskuses tugiisikuteenuse mõttetalgutel 

Kell 18 Kertu Vuks arengu- ja planeeringukomisjonis 

Kell 18 Liis Lehiste ja Markus Toompere kultuurikomisjonis 

 

Neljapäev, 8. detsember 2022  

Kell 9 Gerda Kiipli-Hiir ja Alo Rebane koostöökohtumisel MTÜ Iseseisev Elu juhataja Maire Koppeliga 

Kell 9 Heiki Hansen, Liis Lehiste, Auli Mäesalu külaskäigul Järveküla lasteaias 

Kell 9 Kertu Vuks võrgustikupõhise kogukondade kaasamise teemalisel arutelul 

Kell 10 Eliise-Berta Tarto ja Karmen Paavel Päästeameti Lõuna keskuses kriisikommunikatsiooni vahendite arutelul  

Kell 10 Hegri Narusk Rõngu kogukeskuse objektil 

Kell 13 Heiki Hansen, Karmen Paavel, Gerda Kiipli-Hiir, Rutt Hanni rahvatervise projekti arutelul 

Kell 13 Priit Värv ja Kertu Vuks kohtumisel Estoveri tehases 

Kell 18 Sotsiaalkomisjon 

Kell 18 Kertu Vuks, Maarika Uprus ja Jaanika Saar üldplaneeringu avalikul arutelu Rannu Rahvamajas 

 

Reede, 9. detsember 2022 

Kell 9 Terje Korss, Karmen Paavel, Kaisa Kangro, Priit Värv kriisiaja lepingute arutelul 

Kell 13.30 Priit Värv notaris 

Alates kell 14.00 vallamaja suletud elektritööde tõttu!  

 

Laupäev, 10. detsember 2022  

Kell 14 Priit Värv Eesti Maaspordiliit Jõud aastalõpu galal 

 
Majast väljas: 

Triinu Paas 24.11.-08.12.2022 puhkusel, asendaja Kadri Koddala 

Anne-Mai Johanson 01.12.-09.12.2022 puhkusel, asendaja Katrina Mets 

Sten Saarekivi 30.11.-14.12.2022 puhkusel, asendaja Margit Berg-Jürgens 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 28.11–04.12.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → 

 

Esmaspäev, 28. november 2022  

Kogu päev Jessica Kaur Tartus Pereteraapia koolitusel 

Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 9.30 Sirle Lüüs kohtumisel noorsootöötajatega maleva teemal 

Kell 10 Heiki Hansen, Liis Lehiste, Markus Toompere spordivaldkonna tunnustamise koosolekul 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10 kantselei koosolek 

Kell 10.30 lastekaitsetiimi koosolek 

Kell 10.45 Heiki Hansen Puhja kooli eelarve arutelul 

Kell 11 Kertu Vuks kohtumisel SA Elva Kultuur ja Sport juhiga 

Kell 13 Priit Värv, Heiki Hansen, Karmen Paavel, Gerda Kiipli-Hiir, Rutt Hanni, Eliise-Berta Tarto kriisikindluse koosolekul 

Kell 13 Eliise-Berta Tarto, Sirli Pippar, Kertu Vuks turismi- ja turundusteemalisel koosolekul  

Kell 14 Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Kaisa Kangro kohtumisel spordipargi projekteerimise teemadel 

Kell 15 Eliise-Berta Tarto ja Kertu Vuks keskkonna ja kliima tegevuste arendamise arutelul  

Kell 15.30 Heiki Hansen Kohtumisel Ulilas 

Kell 17 Kertu Vuks ja Jaanika Saar osalevad Rannu piirkonnakogu arutelul 

 

Teisipäev, 29. november 2022 

Kell 9 Priit Värv, Heiki Hansen, Gerda Kiipli-Hiir, Rutt Hanni ja Imbi Rõivassepp sotsiaaltranspordi hinna koosolekul 

Kell 9 Kertu Vuks ja Jaanika Saar kohtumisel Horizon projekti teemadel 

Kell 9 Markus Toompere Konguta rahvamajas 

Kell 9.30 Haridus- ja kultuuriosakonna infokoosolek 

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 11 Vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek 

Kell 11.30 Karmen Paavel koos politseiga Puhja päevakeskuses vestlusringil 

Kell 13 Eliise-Berta Tarto, Sirli Pippar, Kertu Vuks kohtumisel Elva valla toitlustusettevõtjatega  

Kell 13 Heiki Hansen, Liis Lehiste ja Auli Mäesalu koolijuhtidega kohtumisel 

Kell 13 Priit Värv notaris 

Kell 13 Jessica Kaur, Anneli Lepik, Laura Kuusk kinnise lasteasutuse teenuse infotunnis 

Kell 14 Karmen Paavel Rahvatervise projekti meeskonnajuhtide kohtumisel 

Kell 15 Jessica Kaur hooldus ja eeskoste infotunnis 

Kell 18 Kertu Vuks, Maarika Uprus, Jaanika Saar ja Priit Värv üldplaneeringu avalikul arutelul Elva kultuurikeskuses 

 
Kolmapäev, 30. november 2022 

Kogu päev Heiki Hansen ja Eliise-Berta Tarto Taanis Union of the Baltic Cities (UBC) juhatuse kohtumisel  

Kogu päev Anneli Lepik ja Laura Kuusk Tallinnas koolitusel Suure abivajadusega ja riskikäitumisega noored 

Kogu päev Rutt Hanni Viljandis dementsuse teemalisel infoseminaril 

Kogu päev Kertu Vuks Tallinnas seminaril Muutus algab teadmisest, teadmine algab mõõtmisest 

Kell 9.30 sotsiaalosakond koostöökohtumisel Töötukassaga 

Kell 10 Markus Toompere Puhja seltsimajas 

Kell 10 Sirli Pippar minuomavalitsus.ee kohaliku arengu veebiseminaril Muutus algab teadmisest, teadmine algab mõõtmisest 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 11 Heiki Hansen, Auli Mäesalu rahastamise veebinaril 

Kell 12 Sirli Pippar veebikoolitusel Kohalike omavalitsuste võimalused ja kuidas olla edukas Euroopa Liidu 2021+ struktuurivahendite kasutamisel 

Kell 14 Karmen Paavel Tartumaa Omavalitsuste Liidu arvamusrännakul Teadlikkus vaimsest tervisest 

Kell 15 Eliise-Berta Tarto VAAL kaardirakenduse tutvustamise veebiseminaril  

Kell 16 Kertu Vuks Valgamaa Partnerluskogu strateegia arutelul 

 

Neljapäev, 1. detsember 2022  

Kogu päev Priit Värv Pärnus Kalanduspiirkondade aastalõpuseminaril 

Kogu päev Heiki Hansen ja Eliise-Berta Tarto Taanis Union of the Baltic Cities (UBC) juhatuse kohtumisel 

Kell 9 Gerda Kiipli-Hiir, Karmen Paavel eakate vastu suunatud vägivalla arutelul 

Kell 10 Jessica Kaur, Anneli Lepik, Laura Kuusk puuet taotlevate laste ja puudega täisealiste andmevahetusel kohalikele omavalitsustele 

Kell 10 Kertu Vuks minuomavalitsus.ee avatud valitsemise töörühma koosolekul 

Kell 10 Markus Toompere Rannu rahvamajas 

Kell 13 Kertu Vuks minuomavalitsus.ee arengukavade teemalise töörühma koosolekul 

Kell 18 Kertu Vuks, Maarika Uprus, Jaanika Saar üldplaneeringu avalikul arutelul Rõngu rahvamajas  

 

Reede, 2. detsember 2022 

Kogu päev Priit Värv Pärnus Kalanduspiirkondade aastalõpuseminaril 

Kogu päev Heiki Hansen ja Eliise-Berta Tarto Taanis Union of the Baltic Cities (UBC) juhatuse kohtumisel 

Kogu päev Jessica Kaur, Laura Kuusk, Hille Deede ja Anneli Lepik puudega laste tugiteenuste osutajate tunnustusüritusel Tartus V Spa konverentsikeskuses 

Kell 10 Sirli Pippar rahvaloenduse virtuaalsel infotunnil kohalikele omavalitsustele 

 

Laupäev, 3. detsember 2022  

Kogu päev Priit Värv, Eliise-Berta Tarto, Karmen Paavel Pärnus evakuatsiooniõppusel Orkaan 2022 

 
Majast väljas: 

Maia Kukk 15.11.-28.11.2022 puhkusel 

Kaire Volmer 25.11.-28.11.2022 puhkusel, asendaja Andres Maikov 

Triinu Paas 24.11.-08.12.2022 puhkusel, asendaja Kadri Koddala 

Anne-Mai Johanson 01.12.-09.12.2022 puhkusel, asendaja Katrina Mets 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 21.11–27.11.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → 

 

Esmaspäev, 21. november 2022  

Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 10 Kertu Vuks osaleb RTK regionaalse hindamiskomisjoni arutelul 

Kell 10 kantselei koosolek 

Kell 10 Jessica Kaur, Eve Jõgi kohtuistungil Tartu Maakohtus 

Kell 10 Eliise-Berta Tarto kohtumisel Tartu 2024ga  

Kell 11 Eliise-Berta Tarto omavalitsusportaali prototüübi tagasiside arutelul  

Kell 11 Hille Deede võrgustikukohtumisel Elva Laste-ja Perekeskuses 

Kell 11 Karmen Paavel Rannu päevakeskuses vestlusringis Turvaliselt ja teadlikult läbi elu 

Kell 11.30 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Varajase Kaasamise Keskuses 

Kell 13 Hegri Narusk Elva muusikakooli ventilatsiooniprojekti arutelul 

Kell 13 Heiki Hansen, Liis Lehiste ja Auli Mäesalu osalevad kohtumisel valla lasteaiajuhtidega 

Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir, Rutt Hanni ja Gelija Otsa töövestlustel 

Kell 14 Imbi Rõivassepp osaleb Eesti Linnade ja Valdade Liidu poolt korraldatud e-kohtumisel Tõnis Lukase ja Riina Solmaniga alushariduse, huvihariduse ja kultuuritöötajate rahastamise teemal 

Kell 14.30 Kertu Vuks, Imbi Rõivassepp ja Eliise-Berta Tarto eelarvevaate arendamise nõupidamisel 

Kell 15 Hegri Narusk Elva Gümnaasiumi sademeveeprojekti töökoosolekul 

Kell 15.30 vallavalitsuse istung 

 

Teisipäev, 22. november 2022 

Kogu päev Priit Värv Lõuna-Eesti regionaalsel seminaril 

Kogu päev Laura Kuusk ja Anneli Lepik Tallinnas koolitusel Suure abivajadusega ja riskikäitumisega noored 

Kogu päev Kertu Vuks ja Jaanika Saar Lõuna-Eesti Regionaalseminaril Sidusa ruumipoliitika kujundamine, kvaliteetse ja jätkusuutliku elukeskkonna saavutamine 

Kell 10 Hegri Narusk Verevi platvormi projekteerimiskoosolekul 

Kell 10.30 Heiki Hansen, Liis Lehiste ja Auli Mäesalu osalevad kohtumisel Kiili valla esindajatega 

Kell 11 Jessica Kaur Elva Õnneseene Lasteaias vestlusel 

Kell 11 Hille Deede võrgustikukohtumisel Puhja Koolis 

Kell 13 Jessica Kaur Elva Murumuna Lasteaias võrgustikukohtumisel 

Kell 13 Kristjan Vilu, Hegri Narusk, Kaisa Kangro, Salle Ritso, Imbi Rõivassepp ja Monika Õigus virtuaalkohtumisel Rahandusministeeriumi Riigihangete ja riigiabi järelevalvega  

Kell 14 Karmen Paavel Kooliümbruse liiklusohutuse juhendi arutelul 

Kell 18 Priit Värv Konguta kooli hoolekogus 

 
Kolmapäev, 23. november 2022 

Kogu päev Monika Õigus Tallinnas Praktiline riigihangete koolitus edasijõudnutele 

Kell 9 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Liis Lehiste Hellenurme noortekeskuse teemalisel arutelul 

Kell 9.15 Sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek 

Kell 10 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Liis Lehiste, Markus Toompere osalevad kogukonnavaldkonna tunnustamise arutelul 

Kell 10.30 Sotsiaal- ja terviseosakonna komisjoni koosolek 

Kell 11 Heiki Hansen, Liis Lehiste, Auli Mäesalu osalevad nõupidamisel lastehoidude komplekteerimise osas 

Kell 12 Finantsosakond vaheauditist kokkuvõtete tegemise töökoosolek Pärnus 

Kell 13 Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Eve Jõgi, Jessica Kaur, Hille Deede, Laura Kuusk, Gerda Kiipli-Hiir ja Anneli Lepik kohtumisel lasteaedade tugipersonaliga 

Kell 14 Karmen Paavel tervisestatistika andmebaase tutvustav koolitus 

Kell 14.45 Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Eve Jõgi, Jessica Kaur, Hille Deede, Laura Kuusk, Gerda Kiipli-Hiir ja Anneli Lepik kohtumisel koolide tugipersonaliga 

Kell 15 Priit Värv Võrtsjärve Kalanduspiirkonna üldkoosolekul 

Kell 16 Heiki Hansen, Liis Lehiste väljasõidul raamatukogujuhtidega 

 

Neljapäev, 24. november 2022  

Kogu päev Eve Jõgi Lastekaitse Liidu seminaril Vaimne tervis ja suitsiid 

Kogu päev Karmen Paavel Valdkonnaülese ennetustöö konverentsil Rakvere vallas 

Kogu päev Eliise-Berta Tarto Tartu 2024 meediakoolitusel  

Kogu päev Liis lehiste ja Auli Mäesalu kohtumisel Tartu tugiteenuste keskuses ja Forseliuse koolis 

Kell 9.30 Priit Värv osaleb Tartu maakonna lasteaedade spordipäeval Tartu Ülikooli spordihoones 

Kell 9.30 Jessica Kaur ja Hille Deede veebiseminaril Laste vaimse tervise toetamine 
Kell 10 Anneli Lepik Perepesa võrgustikutöö veebiseminaril 
Kell 11 Gerda Kiipli-Hiir ja Rutt Hanni Rõngus kohtumisel eakatega 
Kell 13.30 Priit Värv kohtumisel Politsei- ja Piirivalveameti esindajatega 
Kell 13 Hegri Narusk Elva jäätmejaama töökoosolekul 
Kell 15.30 Kertu Vuks ja Maarika Uprus töökoosolekul detailplaneeringu koostamise teemadel 
Kell 18 Sirli Pippar, Priit Värv ja Eliise-Berta Tarto Tartu Ärinõuandla 2022 kodanikuühenduste tunnustamisel 
Kell 18 Maarika Uprus, Kertu Vuks ja Jaanika Saar Vikerkaare 24 ja Oru 2//Peedi detailplaneeringu eskiisi tutvustaval avalikul arutelul 

 

Reede, 25. november 2022 

Kogu päev Eve Jõgi MARAC sügisseminaril Kontrolliv vägivald ja lähisuhtevägivalla tapmised 

Kogu päev finantsosakond osaleb Tartus raamatupidamisprogrammi Pmen uuenduste koolitusel. 

Kogu päev Gerda Kiipli-Hiir tegemas ettekannet SOS Lasteküla Eesti Ühingu infopäeval Laste vaimne tervis 

Kogu päev Hegri Narusk ringmajanduse arutelul Tartu Regiooni Energiaagentuuri, ja Tartumaa Omavalitsuste Liiduga 

 

Laupäev, 26. november 2022  

Kell 14.15 Heiki Hansen kohtumisel Elva Gümnaasiumis 

 

Pühapäev, 27. november 2022 

Kell 11 Priit Värv 1. advendi tähistamisel Rõngu Rahvamajas 

 
Majast väljas: 

Maia Kukk 15.11.-28.11.2022 puhkusel 

Sirle Lüüs 21.11.-25.11.2022 õppevisiidil Saksamaal 

Alo Rebane 21.11.-25.11.2022 puhkusel 

Inna Rebane 21.11.-24.11.2022 puhkusel, asendaja Imbi Rõivassepp 

Katrina Mets 21.11.-22.11.2022 puhkusel, asendaja Anne-Mai Johanson 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 14.11–20.11.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

Esmaspäev, 14. november 2022 
Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek
Kell 10 kantselei koosolek
Kell 10 lastekaitsetiimi koosolek
Kell 11 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Liis Lehiste, Markus Toompere projektitaotluste hindamiskomisjoni arutelul
Kell 11 Hille Deede võrgustikukohtumisel Elva Laste-ja Perekeskuses
Kell 12.30 Karmen Paavel, Rutt Hanni ja Mirelle Liiv hoolduskoordinatsiooni projekti arutelul
Kell 13 Heiki Hansen, Liis Lehiste ja Auli Mäesalu kohtumisel Põltsamaa vallaga
Kell 13 Jessica Kaur Elva Murumuna lasteaias võrgustikukohtumisel
Kell 13 Eliise-Berta Tarto, Sirli Pippar ja Kertu Vuks turismi- ja turundustiimi koosolekul 
Kell 14 Eliise-Berta Tarto, Gelija Otsa ja Gerda Kiipli-Hiir uue töötaja sisseelamisprogrammi arutelul
Kell 14 Kertu Vuks kohtumisel Rõngu monumendiplatsi teemadel
Kell 15 Eliise-Berta Tarto, Kertu Vuks, Sten Saarekivi, Margit Berg-Jürgens ja Jaanika Saar keskkonna- ja kliimategevuste arendamise arutelul 
Kell 15.40 Sirli Pippar Võrtsjärve Ühendusega paikvaatlusel Tamme paljandil
Kell 16 Priit Värv revisjonikomisjoni koosolekul
Kell 17.15 Heiki Hansen lasteaed Õnneseene hoolekogus 

Teisipäev, 15. november 2022
Kogu päev Liis Lehiste Liikuma kutsuva kooli sügisseminaril
Kell 10 vallavalitsuse istung
Kell 10 Anneli Lepik Eesti Puuetega Inimeste Koja tugiisikuteenuse teemalisel infoseminaril veebis
Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir ja Karmen paavel ennetustöö tegevuste arutelul
Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek
Kell 13 Heiki Hansen ja Auli Mäesalu Steam Webinaril
Kell 14 Eliise-Berta Tarto Tartu 2024 vabatahtlike kaasamise võrgustiku kohtumisel 
Kell 14.30 Heiki Hansen, Anneli Lepik, Gerda Kiipli-Hiir, Liis Lehiste laste koolitranspordi arutelul
Kell 15 Jaanika Saar koosolekul Ulila Jõujaam 100 a.
Kell 16 Eliise-Berta Tarto, Kertu Vuks ja Priit Värv Elva valla raadio saate salvestamisel   

Kolmapäev, 16. november 2022
Kogu päev Kertu Vuks Ringmajanduse teemalisel seminaril
Kell 9.30 Auli Mäesalu Elva Lasteaed Murumuna sünnipäeval
Kell 9.30 Gerda Kiipli-Hiir, Rutt Hanni, Alo Rebane ja Karmen Paavel sotsiaaltööspetsialistidega koosolekul
Kell 10 Priit Värv Tartu 2024 kohalike omavalitsuste juhtide koosolekul
Kell 10 finantsosakonna koosolek
Kell 10.30 sotsiaaltoetuste ja -teenuste komisjon
Kell 13 Heiki Hansen, Priit Värv, Liis Lehiste, Markus Toompere, Sirle Lüüs kuld- ja teemantpulma tähistamisel Elva Kultuurikeskuses
Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) arenduste infopäeval
Kell 14 Eliise-Berta Tarto omavalitsuste portaali prototüübi tutvustamisel 
Kell 16 Heiki Hansen, Priit Värv, Liis Lehiste, Markus Toompere, Sirle Lüüs sündide pidulikul tähistamisel Elva Kultuurikeskuses 

Neljapäev, 17. november 2022 
Kogu päev Gerda Kiipli-Hiir ja Anneli Lepik puuetega laste tugiteenuste projekti lõpuseminaril
Kogu päev Kaire Volmer Päästeameti ehitusvaldkonna infopäeval
Kogu päev Jaanika Saar ja Markus Toompere Valgas konverentsil “Loo või Loobu”.
Kell 9 Kertu Vuks kohtumisel Rohetiigri eestvedajaga
Kell 10 Kertu Vuks ja Sirli Pippar Elva valla ettevõtjate Loovhommiku kohtumisel Puhjas
Kell 10 Imbi Rõivassepp osaleb rahandusministeeriumi infoseminaril
Kell 13 Maarika Uprus, Kertu Vuks ja Margus Ivask Tartu mnt 1 ja 3 detailplaneeringu töökoosolekul
Kell 14 Kertu Vuks ja Kayvo Kroon arutelul kogukondade lairibavõrgu toetamise meetme teemadel
Kell 14 Karmen Paavel kohtumisel Laste ja noorte heaolu võrgustikuga
Kell 14 Eliise-Berta Tarto ja Gelija Otsa sisekommunikatsiooni teemalisel arutelul 
Kell 15 Liis Lehiste Tartumaa Täiskasvanuhariduse võrgustiku kohtumisel Kõrvekülas
Kell 18 Jessica Kaur ja Laura Kuusk Elva Õnneseene lasteaias lastevanemate üldkoosolekul lastekaitse tööd ning koostööd lasteaiaga tutvustamas 
Kell 18 Kertu Vuks kohtumisel Peipsiääre vallas 

Reede, 18. november 2022
Kogu päev Jessica Kaur ja Laura Kuusk Võrus koolitusel „Vägivalla ennetus kogukonnas“
Kell 8 Kristi Liiv veebiseminaril „Karjääriteooriad ja nende rakendamine praktikas“
Kell 9 Eliise-Berta Tarto Tartu 2024 kohalike omavalitsuste infotunnis 
Kell 10 Kertu Vuks osaleb SA Tehvandi Spordikeskus Tartumaa Tervisespordikeskuse investeerimisnõukoja kohtumisel
Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir ja Karmen Paavel vaimse tervise teenuste arutelul
Kell 13 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek  

Majast väljas:
07.11.-20.11.2022 Katrina Mets puhkusel, asendaja Anne-Mai Johanson
14.11.-18.11.2022 Kadri Koddala õppepuhkusel, asendaja Triinu Paas
14.11.-18.11.2022 Kayvo Kroon puhkusel

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 07.11–13.11.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid 

 

Esmaspäev, 7. november 2022  

Kogu päev Anneli Lepik ja Laura Kuusk Tallinnas koolitusel Suure abivajadusega ja riskikäitumisega noored 

Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10 kantselei koosolek 

Kell 10 Priit Värv, Heiki Hansen, Liis Lehiste, Markus Toompere, Eliise-Berta Tarto, Karmen Paavel kultuurijuhtide kohtumisel Elav Elva keskuses 

Kell 11 Kertu Vuks osaleb Rahandusministeeriumis rohepöörde analüüsi tulemusi tutvustaval seminaril 

Kell 13 Hegri Narusk Elva jäätmejaama objektil 

Kell 13 Heiki Hansen, Liis Lehiste, Auli Mäesalu lasteaedade suvepuhkuste arutelul 

Kell 16 Volikogu istung 

Kell 17 Sirle Lüüs kohtumisel noortevolikoguga 

 

Teisipäev, 8. november 2022 

Kogu päev Heiki Hansen, Liis Lehiste, Auli Mäesalu Eesti Linnade ja Valdade Liidu Kohalike Omavalitsuste haridusjuhtide õppepäeval Viimsi vallas 

Kogu päev Jessica Kaur Kiira Järve Perepraksises pereteraapia koolitusel Tartus 

Kell 9 Kertu Vuks, Gerda Kiipli-Hiir, Karmen Paavel eakate esinduskogu projekti arutelul 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 üldplaneeringu juhtgrupi koosolek, osalevad Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus 

Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 13 Karmen Paavel, Gerda Kiipli-Hiir, Rutt Hanni Vabatahtlike seltsiliste projekt arutelul 

Kell 15 Hegri Narusk Elva Gümnaasiumi sademeveeprojekti ülevaatusel 

 
Kolmapäev, 9. november 2022 

Kogu päev Heiki Hansen, Liis Lehiste, Auli Mäesalu Eesti Linnade ja Valdade Liidu Kohalike Omavalitsuste haridusjuhtide õppepäeval Viimsi vallas 

Kogu päev Karmen Paavel, Gerda Kiipli-Hiir, Rutt Hanni Paides koolitusel Hea elukeskkond - kelle valikute küsimus 

Kogu päev Kristi Liiv noortegarantii tugisüsteemi koostööpäevadel Tartus 

Kogu päev Monika Õigus Riigihangete seminaril Tallinnas Uus normaalsus - inimõigused ja sotsiaalne vastutus riigihangetes 

Kell 9 finantsosakonna koosolek 

Kell 10 Kertu Vuks kohtumisel valguskaabli internetiühenduste teemadel Kanepis 

Kell 10 Audiitor finantsosakonnas 

Kell 10.30 sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjoni koosolek 

Kell 13 Kertu Vuks, Sirli Pippar ja Maarika Uprus arutelul Elva linna soojamajandusarengukava teemadel 

Kell 15 Kertu Vuks minuomavalitsus.ee valitsemise töörühma koosolekul 

 

Neljapäev, 10. november 2022  

Kogu päev Heiki Hansen ja Liis Lehiste kohtumisel Kiili ja Rae vallaga 

Kogu päev Priit Värv, Karmen Paavel, Eliise-Berta Tarto, Gerda Kiipli-Hiir, Jessica Kaur kriisikoolitustel (laiendatud kriisikomisjon + korteriühistud) 

Kogu päev Kristi Liiv noortegarantii tugisüsteemi koostööpäevadel Tartus 

Kogu päev Kertu Vuks seminaril Saaremaa vallas  

Kogu päev Eve Jõgi konverentsil Aitamise hind Tallinnas 

Kogu päev kantselei kohtumisel Pärnu linnavalitsuses 

Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir koostöökohtumisel Tõrva Vallavalitsuses sõjapõgenike koordinatsiooni projekti raames 

 

Reede, 11. november 2022 

Kogu päev kantselei kohtumisel Pärnu linnavalitsuses 

Kell 10 Jessica Kaur Elva Lasteaias Õnneseen kohtumisel 

Kell 10.30 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Liis Lehiste, Sirli Pippar, Sirle Lüüs, Markus Toompere Loov vald kohtumisel 

Kell 10 Hegri Narusk Konguta rahvamaja objektil 

Kell 11 Gerda Kiipli-Hiir ja Rutt Hanni kohtumisel Rõngu Rahvamajas 

Kell 13.30 Heiki Hansen, Imbi Rõivassepp ja Liis Lehiste kohtumisel Elva gümnaasiumi direktoriga 

 
Majast väljas: 

07.11.-20.11.2022 Katrina Mets puhkusel, asendaja Anne-Mai Johanson 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 31.10–06.11.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid 

 

Esmaspäev, 31. oktoober 2022  

Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10 kantselei koosolek 

Kell 10 Liis Lehiste ja Auli Mäesalu Haridus-ja kultuuriosakonna ja lastekaitsetiimi koostöökohtumisel 

Kell 10.30 Kertu Vuks ehitusspetsialisti konkursi kohtumisel 

Kell 11.30 Kertu Vuks ehitusspetsialisti konkursi kohtumisel 

Kell 13 Karmen Paavel, Anneli Lepik, Rutt Hanni arutamas Rahvatervise võimekuse tõstmise projekti ajakava 

Kell 13 Jessica Kaur Elva Gümnaasiumis võrgustikukohtumisel 

Kell 13 Sirli Pippar, Eliise-Berta Tarto turismi- ja turundustiimi koosolekul 

Kell 13 Kertu Vuks avatud valitsemise kohalikul tasandi ekspertrühma kohtumisel 

Kell 13 Eve Jõgi Töökeskkond ja võrgustikutöö koolitusel 

Kell 14 Karmen Paavel riigi- ja kohalike omavalitsuste kriisikommunikatsiooni mudeli väljatöötamise grupiintervjuus 

Kell 17.30 Priit Värv rahanduskomisjonis 

 

Teisipäev, 1. november 2022 

Kogu päev Kaisa Kangro Rahandusministeeriumi planeerimisseaduse koolitusel 

Kogu päev Priit Värv Kõrgemal elanikkonnakaitse kursusel Vihula mõisas 

Kell 9.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 9.30 Alo Rebane ümarlaual AS Hoolekandeteenused Uuemõisa Kodu töötajatega 

Kell 9.30 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Daisy Sild Maa-ameti veebikoolitusel 

Kell 10 Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus üldplaneeringu juhtrühma töökoosolekul 

Kell 11.15 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir, Anneli Lepik, Karmen Paavel, Alo Rebane, Liis Lehiste SITREP keskkonna koolitusel 

Kell 15.15 Auli Mäesalu, Karmen Paavel vaimse heaolu projekti kohtumisel 

Kell 17 Auli Mäesalu Elva Järve Lasteaia hoolekogu koosolekul 

 
Kolmapäev, 2. november 2022 

Kogu päev Heiki Hansen, Liis Lehiste, Sirli Pippar, Sirle Lüüs URBACT projekti kohtumisel Tallinnas 

Kogu päev Alo Rebane konverentsil Kriis - upud või õpid Tallinnas 

Kogu päev Kaisa Kangro Rahandusministeeriumi planeerimisseaduse koolitusel 

Kogu päev Priit Värv Kõrgemal elanikkonnakaitse kursusel Vihula mõisas 

Kell 9 finantsosakonna koosolek 

Kell 10.30 sotsiaalteenuste ja –toetuste komisjoni koosolek 

Kell 13 sotsiaalosakond külastamas Uderna ja Hellenurme hooldekodusid 

Kell 15 Karmen Paavel Arvamusrännaku tutvustuskohtumisel 

 

Neljapäev, 3. november 2022  

Kogu päev Heiki Hansen, Liis Lehiste, Sirli Pippar URBACT projekti kohtumisel Tallinnas 

Kogu päev Sirle Lüüs noorsootöö kvaliteedi hindamise välishindajate koolitusel 

Kogu päev Alo Rebane konverentsil Kriis - upud või õpid Tallinnas 

Kogu päev Priit Värv Kõrgemal elanikkonnakaitse kursusel Vihula mõisas 

Kell 8.40 Kertu Vuks ehitusspetsialisti konkursi kohtumisel 

Kell 10 valla konsolideerimisgruppi kuuluvate asutuste raamatupidajate nõupidamine 

Kell 12 Eliise-Berta Tarto Tartu 2024 vabatahtlike kaasajate võrgustiku seminaril  

Kell 12 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Gerda Kiipli-Hiir ja Karmen Paavel Elva valla eakate mõtteringi kohtumisel Rõngu rahvamajas 

Kell 15 Karmen Paavel Rahvatervise võimekuse tõstmise projekti arutelul 

Kell 15 Kertu Vuks, Eliise-Berta Tarto Tartu 2024 keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise parimate praktikate ja kogemuste vahetamise seminaril  

 

Reede, 4. november 2022 

Kell 9 lastekaitsetiim külastamas Elva Perepesa 

Kell 9 Eliise-Berta Tarto Tartu 2024 kohalike omavalitsuste infotunnis 

Kell 10 Sirli Pippar ja Kertu Vuks ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava koosolekul 

Kell 10 Heiki Hansen, Sirle Lüüs malevateemalisel kohtumisel noorsootöötajatega 

Kell 11 Karmen Paavel väärikate ülikooli loengul 

Kell 12 Sirle Lüüs kohtumisel Viljandi valla noorsootööspetsialisti ja noortekeskuse juhatajaga 

Kell 13 Priit Värv, Karmen Paavel, Eliise-Berta Tarto Elva Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti ühishoone nurgakivi üritusel  

Kell 14 Auli Mäesalu, Liis Lehiste Ukraina teemade arutelul Tartumaa omavalitsuste liidus 

Kell 14 Jessica Kaur KLAT-teenuse infotunnis 

Kell 14 Heiki Hansen, Kertu Vuks SA Elva Kultuur ja Sport nõukogu koosolekul 

Kell 14.30 Karmen Paavel kohtumisel Elva valla laste ja noorte heaolu võrgustikuga 

 
Majast väljas: 

Priit Värv 25.10.-31.10.2022 puhkusel, asendaja Kristjan Vilu 

Kertu Vuks 02.11.2022, asendaja Heiki Hansen 

Anne-Mai Johanson 03.11.-04.11.2022 õppepuhkusel, asendaja Katrina Mets 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 24.10–30.10.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid 

 

Esmaspäev, 24. oktoober 2022  

Kell 8.30 Kertu Vuks, Salle Ritso, Kaisa Kangro elektriautode laadimisjaama arutelul 

Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 9.30 Karmen Paavel arutelul hoolduskoordinatsiooni laiema võrgustiku tegevused 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10 kantselei koosolek 

Kell 10 Priit Värv lasteaia-ja koolitoidu teemalisel koosolekul 

Kell 11 lastekaitsetiimi koosolek 

Kell 11 Kertu Vuks, Karmen Paavel Eakate esinduskogu projekti arutelu 

Kell 11 Heiki Hansen, Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Sirle Lüüs, Inna Rebane huvihariduse ja –tegevuse kava pakkumiste hindamistabeli arutelul 

Kell 12.15 Kertu Vuks kohtumisel Tepsli OÜ esindajaga 

Kell 13 Priit Värv, Heiki Hansen, Liis Lehiste, Gerda Kiipli-Hiir, Hille Deede, Auli Mäesalu, Jessica Kaur, Karmen Paavel, Eliise-Berta Tarto Perepesa avamisel 

Kell 13 Kertu Vuks kohtumisel Pargi 2 konkursi raames 

Kell 14 Gerda Kiipli-Hiir laste nõukogu koosolekul SA Elva Laste- ja Perekeskuses 

Kell 14 Jessica Kaur Elva Lasteaias Murumuna võrgustikukohtumisel 

Kell 15 Kertu Vuks aasta küla konkursikomisjoni kohtumisel Valgutas 

Kell 16 Eve Jõgi ümarlauakohtumisel Elva Gümnaasiumis 

Kell 18 Heiki Hansen, Priit Värv, Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Eliise-Berta Tarto Elva valla 5. sünnipäeva üritusel 

 

Teisipäev, 25. oktoober 2022 

Kogu päev Kertu Vuks Horizon projekti avaseminaril Ermuas 

Kogu päev Hegri Narusk ja Sten Saarekivi Tallinnas maastikuehituse maailmameistrivõistluste töid hindamas 

Kell 9 Margit Berg-Jürgens osaleb koosolekul Biojäätmed ja KOVihommik keskkonnaspetsialistidele 

Kell 9.30 Gerda Kiipli-Hiir ja Anneli Lepik kohtumisel Perepesas 

Kell 9.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 9.30 Karmen Paavel kohtumisel Lõuna prefektuuri politseikapten Anti Peiponeniga 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 13 Karmen Paavel kohtumisel Kooliümbruse ja koolitee liiklusohutuse juhendi piloteerimine Puhja Koolis 

Kell 13 Eliise-Berta Tarto Tartu 2024-ga Eesti Liikumis-ja Heaolufestivali projekti teisel kohtumisel  

Kell 14.30 Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Sirle Lüüs, Sirli Pippar noorte omaalgatusfondi komisjoni koosolekul 

Kell 17 Priit Värv, Heiki Hansen, Liis Lehiste Tubli lugeja tänuüritusel Rõngu Rahvamajas 

 
Kolmapäev, 26. oktoober 2022 

Kogu päev Kertu Vuks Horizon projekti avaseminaril Ermuas 

Kogu päev Margit Berg-Jürgens ja Sten Saarekivi koolitusel Kõrghaljastuse säilimine ehitus- ja kaevetöödel 

Kell 8.30 Sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek 

Kell 10 Karmen Paavel Tartumaa väärikate tervise- ja ohutuspäeval 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 13 Hegri Narusk kohtumisel projekteerimisettevõtjatega 

Kell 13 Jessica Kaur Hellenurmes koostöökohtumisel 

 

Neljapäev, 27. oktoober 2022  

Kogu päev Kristi Liiv ja Gerda Kiipli-Hiir Vaimne tervis ja mõtestatus konverentsil Pärnus 

Kogu päev Kertu Vuks Horizon projekti avaseminaril Ermuas 

Kogu päev Jessica Kaur Tartus perepsühholoogia koolitusel 

Kogu päev Karmen Paavel Inspiratsioonikonverentsil Vaba tahe sotsiaalhoolekandes – kellele ja miks? 

Kell 9 Hegri Narusk tänavavalgustuse arutelul 

Kell 10 Priit Värv kohtumisel siseministri asekantsleriga 

Kell 10 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse omanikujärelevalvega kohtumisel 

Kell 11 Liis Lehiste kohalike omavalitsuste haridusjuhtidele veebinaril värbamise teemal 

Kell 13 Hegri Narusk Emajõe Veevärk nõukogu koosolekul 

Kell 16 Heiki Hansen, Liis Lehiste Puhja raamatukogu juubelil 

 

Reede, 28. oktoober 2022 

Kogu päev Kertu Vuks Horizon projekti avaseminaril Ermuas 

Kogu päev Eliise-Berta Tarto, Sirli Pippar Maal elamise päeva lõpuüritusel Paides  

Kell 10 Eve Jõgi supervisioonil 

Kell 12.30 Karmen Paavel, Hegri Narusk Tartumaa energia- ja kliimakava koostamise protsessi lõpuseminaril 

Kell 13 Liis Lehiste kohtumisel Rõngu piirkonna hallatavate asutuste juhtidega  

 

Laupäev, 29. oktoober 2022  

Kell 11 Kertu Vuks kogukonnaseminaril Uusna külamajas 

 
Majast väljas: 

Kullo Laos 19.10.-26.10.2022 puhkusel, asendaja Hendri Seinberg 

Priit Värv 25.10.-31.10.2022 puhkusel, asendaja Kristjan Vilu 

Laura Kuusk 24.10.-28.10.2022 puhkusel, asendaja Hille Deede 

Anneli Lepik 26.10.-28.10.2022 puhkusel, asendaja Alo Rebane 

Eliise-Berta Tarto 26.10.2022 puhkusel, asendaja Triinu Paas  

Kertu Vuks 25.10-28.10.2022 lähetuses Ermuas 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 17.10–23.10.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 17. oktoober 2022  

Kogu päev Laura Kuusk ja Anneli Lepik Tervise Arengu Instituudi koolitusel “Suure abivajaduse ja riskikäitumisega noored”  

Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10 kantselei koosolek 

Kell 10 Eve Jõgi Eesti traumateadliku kohtlemise juhiste (Trauma-Informed Care) veebiarutelul 

Kell 10.30 Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Sirle Lüüs kohtumisel Rõngu ja Aakre kogukonna võtmeinimestega 

Kell 10.30 Tartu kiirabi õpetamas elustamist “Sinu käed võivad päästa elu” 

Kell 11 Kertu Vuks kohtumisel SA Elva Kultuur ja Sport juhiga 

Kell 13 Maarika Uprus, Jaanika Saar, Andres Maikov ja Kaire Volmer Tartumaa Tervisespordikeskuse ehitusõiguse koosolekul 

Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir, Karmen Paavel, Rutt Hanni, Alo Rebane eurotoetuste arutelul 

Kell 13 Heiki Hansen, Liis Lehiste alushariduse juhtide koosolekul 

Kell 14 Sirli Pippar, Kertu Vuks turismi- ja turundustiimi koosolekul 

Kell 14 Sirle Lüüs kohtumisel Elva Avatud Noortekeskuse noorsootöötajatega 

Kell 15 Karmen Paavel, Rutt Hanni, Mirelle Liiv kohtumisel Tartu linna hoolduskoordinaatoritega 

Kell 15 Kertu Vuks, Maarika Uprus, Jaanika Saar ja Kaire Volmer päikesepargi projekteerimistingimuste koosolekul  

Kell 16 erakorraline volikogu istung 

Kell 18 Priit Värv kohtumisel Rõngu Vabatahtliku Päästega 

 

Teisipäev, 18. oktoober 2022

Kogu päev Sten Saarekivi looduses liikumise ja keskkonnamõju hindamise teabepäeval 

Kogu päev Sirli Pippar Enesejuhtimise koolitusel Tartus 
Kogu päev Jaanika Saar ja Maarika Uprus Tartus Ruumilise planeerimise seminaril 

Kogu päev Daisy Sild maa korralise hindamise veebikoolitusel 

Kell 9 Kertu Vuks kohtumisel sotsiaalosakonnaga eurotoetuste teemadel 

Kell 9.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 13 Kertu Vuks kohtumisel haridus- ja kultuuriosakonnaga eurotoetuste teemadel 

Kell 13 Heiki Hansen, Gerda Kiipli-Hiir, Terje Korss sotsiaalpindade halduse arutelul 

Kell 14 Eliise-Berta Tarto valla äpi infoseminaril 

Kell 15 Kertu Vuks osaleb külalislahkuse võrgustiku töötoas  

Kell 15 Sirle Lüüs kohtumisel Rannu noortekeskuse noorsootöötajatega 

Kell 18 Priit Värv, Liis Lehiste haridus- ja noorsootöökomisjoni ja kultuurikomisjoni ühiskoosolekul 

 
Kolmapäev, 19. oktoober 2022

Kogu päev Karmen Paavel hoolduskoordinatsiooni projekti kohtumisel Tartus 

Kogu päev Jaanika Saar Tallinnas Kultuurikatlas Ruumiloome kompetentsikeskuse loomise arutelul 

Kell 9 Kertu Vuks kohtumisel Peipsiääre vallas 

Kell 9.30 Eliise-Berta Tarto, Heiki Hansen, Liis Lehiste, Merilin Vipper, Priit Värv, Gerda Kiipli-Hiir SA Laste- ja Perekeskuse teemalisel arutelul  

Kell 10 Hegri Narusk arutelul Keskkonnaministeeriumiga 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 10 Jessica Kaur Hellenurmes perede tugiisikuga kohtumas 

Kell 11 Eliise-Berta Tarto ja Sirle Lüüs noorsootöö nädala arutelul  

Kell 11.30 Priit Värv, Liis Lehiste Liikumis- ja heaolufestivali koosolekul 

Kell 12 Gerda Kiipli-Hiir Puhja päevakeskuses 

Kell 14 Eliise-Berta Tarto, Triinu Paas ja Sirli Pippar kommunikatsiooni koosolekul  

Kell 16 Sirle Lüüs kohtumisel Puhja noortekeskuse noorsootöötajaga 

Kell 18 Priit Värv osaleb jooksu- ja jalgrattakrosside sügissarja 2022 autasustamisel 

 

Neljapäev, 20. oktoober 2022 

Kogu päev  Kertu Vuks Kliimamuutus ja energiajuhtimine kohalikus omavalitsuses lõpuseminaril Tallinnas 

Kogu päev Karmen Paavel konverentsil “Õnnelik noor” ERMis 

Kogu päev Monika Õigus Riigihangete registri infopäeval  

Kell 9 Karmen Paavel kohtub Rakvere, Otepää ja Toila valla ennetustööspetsialistidega 

Kell 9 Liis Lehiste, Auli Mäesalu URBACT infokoosolekul 

Kell 10 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse arutelul 

Kell 10 Eliise-Berta Tarto, Heiki Hansen ja Priit Värv SITREP keskkonna koolitusel  

Kell 10 Sirli Pippar Elva valla loomeettevõtjate loovhommikul Elav Elva keskuses 

Kell 14 Eliise-Berta Tarto ja Gelija Otsa sisekommunikatsiooni teemalisel arutelul  

Kell 15 Sirle Lüüs kohtumisel Hellenurme Avatud Noortekeskuse noorsootöötajaga 

 

Reede, 21. oktoober 2022

Kell 8.30 Kertu Vuks veebiarutelul Tori vallavalitsusega 

Kell 9 Sirle Lüüs Rõngu piirkonna Huvikava Ideepahvakul 

Kell 11 Kertu Vuks, Maarika Uprus ja Kaisa Kangro detailplaneeringute teemalisel arutelul 

Kell 13 Kertu Vuks, Sirli Pippar, Hegri Narusk vallamajandusosakonna projektitoetuse võimaluste arutelul 

Kell 13 Eliise-Berta Tarto, Priit Värv ja Heiki Hansen Elva Tervisekeskuse avamisel 

 
Majast väljas:

Gelija Otsa 11.10.-19.10.2022 puhkusel, asendaja Kristi Kalmus 

Kullo Laos 19.10.-26.10.2022 puhkusel, asendaja Hendri Seinberg 

Andres Maikov 20.10.-21.10.2022 puhkusel, asendaja Kaire Volmer 

Rutt Hanni 18.10.-21.10 õppepuhkusel, asendaja Gerda Kiipli-Hiir 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 10.10–16.10.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

Esmaspäev, 10. oktoober 2022 
Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek
Kell 10 kantselei koosolek
Kell 10 Liis Lehiste, Sirle Lüüs, Auli Mäesalu Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamise I kohtumisel
Kell 10.30 vallavalitsuse liikmed, Imbi Rõivassepp ja Inna Rebane 2023. aasta eelarve arutelu
Kell 11 Hegri Narusk Puhja Seltsimaja ülevaatusel
Kell 13 Merilin Vipper kohtumisel Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja Esta Tammega
Kell 13 Kertu Vuks, Jaanika Saar kohtumisel „Ulila Jõujaam 100“ teemadel
Kell 13 Jessica Kaur Elva Lasteaias Õnneseen võrgustikukohtumisel
Kell 14 Maarika Uprus, Jaanika Saar ja Hendri Seinberg Nõo valla Paadi detailplaneeringu koosolekul
Kell 14.30 Heiki Hansen minuomavalitsus.ee spordi töörühma kohtumisel
Kell 14.30 Eliise-Berta Tarto ja Karmen Paavel Elva valla riski- ja kriisiplaani arutelul Päästeametis
Kell 14.45 Jessica Kaur Elva Gümnaasiumis võrgustikukohtumisel
Kell 18 Karmen Paavel loengul „Nipid enda ja lapse toetamiseks pingelistes olukordades” 

Teisipäev, 11. oktoober 2022
Kogu päev Karmen Paavel Tartumaa haridusasutuste tervisemeeskondade sügiskoolis
Kogu päev Ede Möldre, Ene Joosing maa korralise hindamise infopäev Tartus
Kogu päev Sirli Pippar Enesejuhtimise koolitusel Tartus
Kogu päev Sirle Lüüs huvihariduse ja -tegevuse lisarahastuse sügiskoolis
Kell 9 Heiki Hansen, Gerda Kiipli-Hiir ja Terje Korss Konguta teenuskeskuse ruumide ülevaatusel
Kell 9.30 Liis Lehiste, Sirle Lüüs ja Auli Mäesalu haridus- ja kultuuriosakonna koosolekul
Kell 10 vallavalitsuse istung
Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek
Kell 12 Kertu Vuks ja Liis Lehiste arutelul Elva gümnaasiumi valikõppeaine teemal.
Kell 13 Hegri Narusk KOV hoonete generaatoritega ühendamise koosolekul
Kell 13 Heiki Hansen, Liis Lehiste ja Auli Mäesalu koolijuhtidega kohtumisel Puhjas
Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir ja Rutt Hanni eakate päevakeskustega seotud teemade arutelul
Kell 16 Liis Lehiste kohtumisel raamatukogude nõukogu ja raamatukogude juhtidega Elva Linnaraamatukogus
Kell 16 Priit Värv Tartumaa Arendusseltsi üldkogu koosolekul  

Kolmapäev, 12. oktoober 2022
Kogu päev Sirle Lüüs huvihariduse ja -tegevuse lisarahastuse sügiskoolis
Kell 9 Heiki Hansen laste- ja perekeskuses kohtumisel
Kell 9.30 sotsiaaltööspetsialistide koosolek Rannu teenuskeskuses
Kell 10 finantsosakonna koosolek
Kell 11 Priit Värv Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul
Kell 11 Karmen Paavel, Kertu Vuks, Gerda Kiipli-Hiir kohtumisel „Eakate esinduskogud KOV otsustusprotsesside mõjutajana“
Kell 11 Eliise-Berta Tarto, Sirli Pippar Maal elamise päeva tagasiside koosolekul 
Kell 13 Hegri Narusk arutelul Tartumaa Omavalitsuste Liiduga
Kell 13 Eliise-Berta Tarto omavalitsuste meediaspetsialistide koostööpäeval 
Kell 13.30 Heiki Hansen Järve lasteaias kohtumisel
Kell 14 Kertu Vuks RKT hindamiskomisjoni koolitusel 
Kell 15.15 Sirli Pippar ja Sten Saarekivi kohtumisel Valguta külaseltsi esindajaga
Kell 15 Heiki Hansen, Karmen Paavel sotsiaalnõunikega koosolekul
Kell 16 Karmen Paavel Elanikkonna valmisoleku seminaril 

Neljapäev, 13. oktoober 2022
Kogu päev Kertu Vuks Riigikantselei ruumilahenduste innovatsiooniseminaril 
Kogu päev STO lastekaitsemeeskond ja HKO meeskond supervisioonil Elva Laste- ja Perekeskusega
Kogu päev Sirle Lüüs noorte vaimse tervise koolitusprogrammi koolituspäeval
Kell 10 Sirli Pippar, Hegri Narusk KOV investeeringud jalg- ja jalgrattateedesse infotunnil veebis
Kell 10.30 Priit Värv, Eliise-Berta Tarto kriisikomisjoni koosolekul   

Reede, 14. oktoober 2022
Kogu päev Sirle Lüüs noorte vaimse tervise koolitusprogrammi koolituspäeval
Kell 9 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Liis Lehiste Rõngu kogukonnakeskuse teenuste arutelul
Kell 9 Eliise-Berta Tarto Tarto 2024 kohalike omavalitsuste infotunnis 
Kell 10.30 Eliise-Berta Tarto, Kertu Vuks, Sirli Pippar ja Jaanika Saar kohtumisel Tori valla arendustiimiga 
Kell 11 Heiki Hansen ja Liis Lehiste kohtumisel Elva Gümnaasiumi direktoriga
Kell 12 Priit Värv Lõuna-Eesti arengu päeval Tartus
Kell 14 Kertu Vuks, Liis Lehiste rahvatervise valdkonna võimekuse testimise projekti arutelul 

Laupäev, 15. oktoober 2022
Kogu päev Priit Värv, Eliise-Berta Tarto kogukondade kriisiõppepäeval  

Pühapäev, 16. oktoober 2022
Kell 10 Priit Värv Tartu 2024 KOV juhtide koosolekul 

 
Majast väljas:
Auli Mäesalu 13.10-14.10.2022 puhkusel
Gelija Otsa 11.10.-19.10.2022 puhkusel, asendaja Kristi Kalmus
Kadri Koddala 10.10.-14.10.2022 õppepuhkusel, asendaja Triinu Paas 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 03.10–09.10.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid 

 

Esmaspäev, 03. oktoober 2022  

Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 9 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10 kantselei koosolek 

Kell 10 Priit Värv kohtumisel eakatega Rannu päevakeskuses 

Kell 10 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva Perekeskuses 

Kell 10 Eliise-Berta Tarto kohtumisel Elav Elva keskuse juhiga 

Kell 10 Hegri Narusk Elva jäätmejaama objektil  

Kell 10 Sirle Lüüs Puhja koolis projektikirjutamise töötuba läbi viimas 

Kell 10 Karmen Paavel, Mirelle Liiva Hoolduskoordinatsiooni projekti kvartaliaruande arutelul 

Kell 11 Kertu Vuks kohtumisel SA Elva Kultuur ja Sport juhiga 

Kell 11 Auli Mäesalu Valguta Lasteaed-Algkoolis värbamiskomisjonis 

Kell 12 Heiki Hansen ja Liis Lehiste kohtumisel Valguta Lasteaed-Algkooli direktoriga 

Kell 13 lastekaitse koosolek 

Kell 13 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse objektil 

Kell 13 Kertu Vuks kohtumisel Elva valla sünnipäevaürituse teemadel 

Kell 13.45 Heiki Hansen ja Liis Lehiste kohtumisel Rõngu Keskkooli direktoriga 

Kell 14 Gerda Kiipli-Hiir Sotsiaalministeeriumi korraldatud veebikohtumisel hooldusreformi teemal 

 

Teisipäev, 04. oktoober 2022 

Kell 9 Kertu Vuks, Eliise-Berta Tarto ja Sirli Pippar arengukava jätkutegevuste arutelul 

Kell 9 Priit Värv, Karmen Paavel Tartumaa ohutusalase õuesõppepäeva “Õpin õues, tervis Põues” avamisel Rõngu kooli staadionil 

Kell 9.30 HKO infokoosolek 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 12 Eliise-Berta Tarto kaasava eelarve ideede tutvustamise saadete salvestusel  

Kell 12.30 Heiki Hansen kohtumisel Tartu vallaga 

Kell 13 Priit Värv kohtumisel Varahaldus OÜga 

Kell 13.30 Kertu Vuks, Karmen Paavel, Gerda Kiipli-Hiir, Anneli Lepik, Rutt Hanni, Liis Lehiste Rahvatervise valdkonna võimekuse tõstmise projekti kohtumisel 

Kell 16 Sirle Lüüs Rannu Avatud Noortekeskuses projektikirjutamise töötuba läbi viimas 

 
Kolmapäev, 05. oktoober 2022 

Kogu päev Sirli Pippar ja Kertu Vuks Tallinnas KOV arendusjuhtide seminaril 
Kell 9 Priit Värv, Karmen Paavel kohtumisel Päästeameti esindajatega  

Kell 9.30 Priit Värv, Heiki Hansen, Liis Lehiste, Gerda Kiipli-Hiir, Eliise-Berta Tarto kohtumisel Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja Esta Tammega 

Kell 10 Sirle Lüüs veebiseminaril „Millised on noortevaldkonna tulevikustsenaariumid aastani 2030?“ 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 
Kell 10.30 sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjoni koosolek 

Kell 10.30 Eliise-Berta Tarto ja Karmen Paavel kohtumisel riski- ja kriisikommunikatsiooni teemadel  
Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir, Anneli Lepik, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Karmen Paavel sotsiaal- ja terviseosakonna tööplaani ülevaatamisel 

Kell 14 Liis Lehiste Tartumaa hariduse koostöökogu kohtumisel Tartumaa Omavalitsuste Liidus 
Kell 15 Priit Värv, Karmen Paavel kriisiteemade arutelul 

 

Neljapäev, 06. oktoober 2022  

Kogu päev Karmen Paavel Vaimse tervise aastakonverentsil Tartus 
Kell 9 Priit Värv, Kertu Vuks kohtumisel Elva valla ettevõtjatega Elav Elva keskuses 

Kell 10 Kertu Vuks seminaril Palupera koolis 

Kell 15 Heiki Hansen osaleb KOV rahanduse ja sotsiaali töörühma ühiskoosolekul 

Kell 17 Priit Värv, Heiki Hansen, Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Sirle Lüüs, Eliise-Berta Tarto osalevad Elva valla haridustöötajate tänuüritusel Elva kultuurikeskuses 

  

Reede, 07. oktoober 2022 

Vallamaja suletud. Kogu vallavalitsuse meeskond osaleb koolitusel. 

 
Majast väljas: 
Jessica Kaur 29.09-07.10.2022 puhkusel, asendab Eve Jõgi 

Salle Ritso 29.09.-06.10.2022 puhkusel, asendaja Kaisa Kangro 

Daisy Sild 5.10.-07.10.2022 puhkusel, asendaja Ede Möldre 

Anne-Mai Johanson 6.10.-7.10.2022 õppepuhkusel, asendaja Katrina Mets

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 26.09–02.10.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 26. september 2022
Kogu päev Priit Värv Tartumaa Omavalitsuste liidu õppereisil Norras
Kogu päev Ede Möldre ja Ene Joosing Rahvastikuregistri konverentsil
Kell 8 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel Elva laste- ja perekeskuses
Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 9 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek
Kell 10 arengu – ja planeeringuosakonna koosolek
Kell 10 kantselei koosolek
Kell 10 Margit Berg-Jürgens ja Hegri Narusk kohtumisel Baltflex esindajatega Peedu paisu teemal
Kell 11 Sirli Pippar, Margit Berg-Jürgens, Hegri Narusk ja Kaisa Kangro biokomprostrite – ja konteinerite jagamise tingimuste arutelul
Kell 11.30 Imbi Rõivassepp, Inna Rebane, Heiki Hansen ja Liis Lehiste osalevad haridusasutuste eelarve mudeli arutelul
Kell 13 Hegri Narusk, Sten Saarekivi jõulukaunistuste arutelul
Kell 13 Auli Mäesalu, Liis Lehiste, Eliise-Berta Tarto, Marilin Aasoja täiskasvanud õppija nädala arutelul
Kell 16 Elva vallavolikogu istung 
Kell 19 Eliise-Berta Tarto näituse “Laulupeo teekond läbi aja” avamisel Elva keskväljakul  

Teisipäev, 27. september 2022
Kogu päev Priit Värv Tartumaa Omavalitsuste liidu õppereisil Norras
Kogu päev Ede Möldre, Ene Joosing Rahvastikuregistri konverentsil
Kogu päev Sirli Pippar EL toetusvahendite infopäeval Viljandis
Kell 9 Gerda Kiipli-Hiir koostöökohtumisel 2023.a konverentsi teemal Elva Laste- ja Perekeskuses
Kell 9 Liis Lehiste võrgustikukohtumisel Puhja koolis
Kell 9.30 Hille Deede kohtuistungil Tartu Maakohtus
Kell 10 vallavalitsuse istung
Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek
Kell 12 Kertu Vuks, Heiki Hansen, Liis Lehiste Loov vald seminaril 
Kell 14 Hegri Narusk kohtumisel Rõngu kogukonnakeskuse alltöövõtjatega
Kell 15 Kertu Vuks Valgamaa Partnerluskogu üldkoosolekul  

Kolmapäev, 28. september 2022
Kogu päev Priit Värv Tartumaa Omavalitsuste liidu õppereisil Norras
Kell 9 Heiki Hansen omavalitsuskogu kohtumisel
Kell 9.15 sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek
Kell 10 Auli Mäesalu, Liis Lehiste, Sirle Lüüs haridustöötajate tunnustamise komisjonis
Kell 10 finantsosakonna koosolek
Kell 10.30 sotsiaalkomisjoni koosolek
Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir sotsiaalvaldkonna koostöökogu koosolekul Tartus
Kell 13 Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Sirle Lüüs, Marilin Aasoja Rõngu ja Aakre kogukonna võtmeisikute kohtumisel 
Kell 13 Hegri Narusk, Kristjan Vilu kohtumisel Transpordiameti esindajatega
Kell 14.30 Sirli Pippar seminaril “Kuidas orienteeruda elektripakettides sügisel 2022” veebis
Kell 15 Heiki Hansen Elva Teenuste nõukogus
Kell 18 Imbi Rõivasepp, Jaanika Saar, Liis Lehiste, Kertu Vuks kaasava eelarve sõelumiskomisjonis 

Neljapäev, 29. september 2022  
Kogu päev Sirle Lüüs “Noorte vaimse tervise koolitusprogrammis”
Kell 9 Auli Mäesalu, Liis Lehiste, Gerda Kiipli-Hiir, Anneli Lepik HEV transporditoetuse komisjonis
Kell 10 Kertu Vuks Valgamaa Partnerluskogu strateegiarühma kohtumisel
Kell 13 Priit Värv, Heiki Hansen, Merilin Vipper, Liis Lehiste ja Gerda Kiipli-Hiir SA Elva Laste- ja Perekeskuse kohtumisel
Kell 13 Hegri Narusk, Jaanika Saar ja Kristjan Vilu EG vundamendi hüdroisolatsiooni projekti arutelul
Kell 18 Priit Värv eakate päeva tähistamisel Puhja seltsimajas   

Reede, 30. september 2022
Kogu päev sotsiaal- ja terviseosakonna meeskonna supervisioon, osaleb ka Heiki Hansen
Kell 8.30 Priit Värv kohtumisel Rally Estonia esindajatega
Kell 9 Kertu Vuks TOL-is energia- ja kliimakava teemalisel arutelul
Kell 10 Priit Värv, Heiki Hansen, Marilin Aasoja, Liis Lehiste, Eliise-Berta Tarto kultuurijuhtide kohtumisel 
Kell 14 Priit Värv ja Liis Lehiste Tartumaa aasta õpetaja 2022 tänusündmusel 

Laupäev, 01. oktoober 2022 
Kell 19 Priit Värv Rally Estonia tänuüritusel 

Pühapäev, 02. oktoober 2022
Kell 14 Priit Värv Eakate tantsulise puhkeõhtu uue hooaja avamisel 

 
Majast väljas: 
Anneli Teder 19.09.-02.10.2022 puhkusel, asendaja Tatjana Žuravljova 
Eliise-Berta Tarto 28.09.2022, asendaja Triinu Paas
Jessica Kaur 29.09-07.10.2022 puhkusel, asendab Eve Jõgi
Kadri Koddala 19.09.-02.10.2022 puhkusel, asendaja Triinu Paas
Karmen Paavel 19.09.-30.09.2022 puhkusel
Margus Ivask 26.09.-27.09.2022 puhkusel, asendaja Kristjan Vilu 
Salle Ritso 29.09.-06.10.2022 puhkusel, asendaja Kaisa Kangro 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 19.09.–25.09.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 19. september 2022
Kogu päev Rutt Hanni osaleb TAI projekti “Rahvatervise valdkonna võimekuse tõstmine” korraldataval koolitusel
Kell 9 Anneli Lepik, Hille Deede, Gerda Kiipli-Hiir koostöökohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskusega
Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 9.30 Hegri Narusk kohtumisel OÜ Kagu Elektriga
Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek
Kell 10 kantselei koosolek
Kell 10 Eliise-Berta Tarto, Liis Lehiste, Priit Värv, Marilin Aasoja Elva valla sünnipäeva tähistamise arutelul
Kell 10.30 Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Sirle Lüüs ja Heiki Hansen kohtumisel huvikava elluviijatega
Kell 11 Gerda Kiipli-Hiir Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infotunnis energiatoetuste teemal
Kell 13 lastekaitse koosolek
Kell 13 Priit Värv Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni koosolekul
Kell 13 Eliise-Berta Tarto, Sirli Pippar turismi ja turunduse koosolekul 
Kell 14 Vallamajandusosakonna koosolek
Kell 14.30 Sirli Pippar ja Marilin Aasoja töökoosolekul investeeringutoetuse teemal
Kell 15 Sirli Pippar kohtumisel Tartu Loomemajanduskeskusega
Kell 16 Volikogu eestseisuse koosolek
Kell 18 Priit Värv kohtumisel Rõngu vabatahtliku päästega 

Teisipäev, 20. september 2022
Kogu päev Jaanika Saar PPA ja Sisekaitseakadeemia korraldataval Turvalise ruumiloome koolituse
Kell 8.30 Priit Värv, Heiki Hansen, Sirli Pippar ja Kertu Vuks toetusmeetme arutelul
Kell 9 Hegri Narusk, Ene Joosing Rõngu kogukonnakeskuse ülevaatusel
Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek
Kell 10 vallavalitsuse istung
Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek
Kell 12 Kertu Vuks, Marilin Aasoja Kultuurikompassil Mooste Folgikojas
Kell 13 Eliise-Berta Tarto Kultuurikompassil 
Kell 13 Hegri Narusk Elva Keskväljaku garantiiülevaatusel
Kell 13 Priit Värv Rõngu kogukonnakeskuse arutelul
Kell 13 Liis Lehiste Elva Laste- ja Perekeskuse nõukogu koosolekul
Kell 14 Sirli Pippar Tartumaa Arendusseltsi LEADER taotlusvooru infopäeval veebis
Kell 18 Kertu Vuks osaleb rahanduskomisjoni koosolekul  

Kolmapäev, 21. september 2022
Kogu päev Eliise-Berta Tarto ja Sirli Pippar Maal elamise päeva avaüritusel Läänemaal
Kogu päev Jaanika Saar PPA ja Sisekaitseakadeemia korraldataval Turvalise ruumiloome koolituse
Kogu päev Kertu Vuks eurotoetuste infopäeval Tartus
Kogu päev Rutt Hanni osaleb projekti ,,Kodukeskkonna vigastusriskide hindamise ja vähendamise metoodika loomine ja piloteerimine ning seda toetavad tegevused“ avaseminaril
Kell 9 sotsiaal- ja terviseosakond koostöökohtumisel Elva piirkonna konstaablitega Kell 10.30 Liis Lehiste, Heiki Hansen, Auli Mäesalu, Sirle Lüüs kohtumisel Elva valla 2022. a maleva korraldajatega
Kell 10.30 sotsiaalkomisjoni koosolek
Kell 11 Priit Värv kohtumisel Elva Päevakeskuses
Kell 12.30 Gerda Kiipli-Hiir eurotoetuste infopäeval
Kell 13 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel veebis
Kell 13 Eve Jõgi STAR arendusprogrammi arutelul veebis
Kell 15 Priit Värv Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosolekul 

Neljapäev, 22. september 2022 
Kogu päev Gerda Kiipli-Hiir infoturbe halduse baaskoolitusel
Kogu päev Jaanika Saar PPA ja Sisekaitseakadeemia korraldataval Turvalise ruumiloome koolituse
Kogu päev Hegri Narusk, Kristjan Vilu AS Emajõe Veevärk aktsionäride seminaril 
Kogu päev Priit Värv, Hegri Narusk ja Kristjan Vilu AS Emajõe Veevärk aktsionäride ja nõukogude seminaril
Kell 9 Kertu Vuks ja Hendri Steinberg kohtumisel Otepää vallavalitsuses
Kell 10 Sirli Pippar Elva valla loomeettevõtjate loovhommikul Taru Loomemajanduskeskuses
Kell 10 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel Rõngu keskkoolis
Kell 10 Marilin Aasoja Kultuurinädala zoom Tartumaa Omavalitsuste Liiduga
Kell 11 Eliise-Berta Tarto ja Gelija Otsa sisekommunikatsiooni teemalisel arutelul  

Reede, 23. september 2022
Kogu päev Priit Värv, Hegri Narusk ja Kristjan Vilu AS Emajõe Veevärk aktsionäride ja nõukogude seminaril
Kell 9 Marilin Aasoja ja Eliise-Berta Tarto Tartu 2024 kohalike omavalituste infotunnis
Kell 9.30 Heiki Hansen Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomise ja piloteerimise avaseminaril
Kell 10 Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Gerda Kiipli-Hiir, Anneli Lepik Tartumaa Heaoluprogrammi (HOP) avaseminaril
Kell 10 Sirje Erm eestkostetavaga Valga kohtumajas 

Laupäev, 24. september 2022 
Kogu päev Heiki Hansen, Sirli Pippar, Eliise-Berta Tarto, Marilin Aasoja Maal elamise päeval 

 
Majast väljas: 
Anneli Teder 19.09.-02.10.2022 puhkusel, asendaja Tatjana Žuravljova
Kadri Koddala 19.09.-02.10.2022 puhkusel, asendaja Triinu Paas
Karmen Paavel 19.09.-30.09.2022 puhkuselKatrina Mets 20.09.2022, asendab Anne-Mai Johanson
Kertu Vuks 23.09.2022 puhkusel, asendab Heiki Hansen 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 12.09.–18.09.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid 

 

Esmaspäev, 12. september 2022 

Kell 8.30 Priit Värv, Eliise-Berta Tarto, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Marilin Aasoja osalevad Tartu 2024 produktsiooni läbirääkimiste ettevalmistuse koosolekul 

Kell 8.30 Karmen Paavel, Rutt Hanni osalevad koduhooldustöötjate ja hoolduskoordinaatori kohtumisel 

Kell 9 Hegri Narusk, Monika Õigus hangete avamisel 

Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10 kantselei koosolek 

Kell 11 Kertu Vuks, Maarika Uprus, Priit Värv ja Heiki Hansen osalevad Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu edasise menetluse arutelul 

Kell 12.30 Priit Värv, Eliise-Berta Tarto, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Marilin Aasoja Tartu 2024 produktsiooni läbirääkimistel - Eesti Liikumis- ja Heaolufestival 

Kell 13 lastekaitse koosolek 

Kell 13.00 Jessica Kaur Elva Gümnaasiumis võrgustikukohtumisel 

Kell 13.30 Hegri Narusk, Hendri Seinberg, Paul Sinisaar Elva Puiestee tn ülevaatusel 

Kell 14 Priit Värv Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi esindajaga kohtumisel 

Kell 16 Kertu Vuks ja Sirli Pippar kohtumisel Elva soojusmajanduse arengukava koostajaga 

 

Teisipäev, 13. september 2022 

Kogu päev Karmen Paavel ja Rutt Hanni osalevad „Tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna koostöö, kohaliku tasandi praktika“ teemapäeval Pärnus 

Kell 9 Kertu Vuks, Maarika Uprus, Jaanika Saar ja Margus Ivask detailplaneeringu teemalisel arutelul 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Hegri Narusk nutika ülekäiguraja kohtumisel 

Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 10 Gelija Otsa ja Kristi Kalmus rahvastikuregistri infohommik 

Kell 13 Heiki Hansen, Eliise-Berta Tarto, Liis Lehiste, Auli Mäesalu kohtumisel valla koolijuhtidega 

Kell 14 Gerda Kiipli-Hiir Valgamaa Partnerluskogu strateegia koosolekul Sangastes 

Kell 14 Kertu Vuks VÄLK meeskondade seminaril Tartus 

Kell 14 finantsosakonna koosolek 

Kell 14 Hegri Narusk jäätmejaamade ülevaatusel 

Kell 15 Eliise-Berta Tarto, Sirli Pippar, Sirle Lüüs Maal elamise päeva korraldustiimi töökoosolekul  

Kell 15 Priit Värv kohtub riigihalduse minister Riina Solmaniga Tallinnas 

Kell 16 Marilin Aasoja ja Liis Lehiste raamatukogude nõukogu koosolekul 

Kell 18 Heiki Hansen, Liis Lehiste ja Imbi Rõivassepp haridus- ja noorsootöökomisjonis 

Kell 18 Priit Värv, Kertu Vuks maaelu- ja majanduskomisjonis 

 
Kolmapäev, 14. september 2022 

Kogu päev Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Sirle Lüüs URBACT seminaril Narvas 

Kogu päev Imbi Rõivassepp, Inna Rebane, Triinu Põlgast, Triin Ojasoo Sakus rahandusministeeriumi koolituspäeval 

Kell 8 Sirli Pippar üle-eestilisel Maal elamise päeva infokoosolekul veebis 

Kell 9 sotsiaaltöö spetsialistide infokoosolek 

Kell 10 Kertu Vuks ja Sirli Pippar energiajuhtimise praktikumis kohalikele omavalitsustele ja kogukondadele 

Kell 10.30 sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjoni koosolek 

Kell 11 osaleb Karmen Paavel ajakirja Sotsiaaltöö 25. Konverentil 

Kell 11 Hegri Narusk kohtumisel ventilatsioonitööde projekteerijatega 

Kell 11 Laura Kuusk Tartu Maakohtus kohtuistungil 

Kell 11 Priit Värv osaleb Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolek 

Kell 13 Heiki Hansen, Karmen Paavel valla sotsiaalnõunike koosolekul 

Kell 18 Kertu Vuks osaleb arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul  

 

Neljapäev, 15. september 2022  

Kogu päev Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Sirle Lüüs URBACT seminaril Narvas 

Kell 10 Hegri Narusk, Kristjan Vilu Emajõe Veevärk nõukogu koosolekul 

Kell 10 Kertu Vuks, Anneli Lepik Tervise Arengu Instituudi Inspiratsiooniseminaril Paides 

Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir, Karmen Paavel hoolduskoordinatsiooni projekti võrgustikukohtumisel 

Kell 14 Sirli Pippar RTK ja Rahandusministeeriumi toetuste taotlemise infopäeval  

Kell 15 Heiki Hansen, Gerda Kiipli-Hiir, Merilin Vipper, Imbi Rõivassepp Perepesa lepingu arutelul 

 

Reede, 16. september 2022 

Kogu päev Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Sirle Lüüs URBACT seminaril Narvas 

Kell 9.30 Priit Värv Murumuna spordipäeval 

Kell 10  Kertu Vuks ja Sirli Pippar Tartumaa Arendusseltsi Leader strateegia visiooniseminaril 

“Kuidas luua Tartumaast Euroopa parim Leader-piirkond?” 

Kell 10 Imbi Rõivassepp osaleb rahandusministeeriumi finantsjuhtide korraldustiimi koosolekul 

Kell 12 Priit Värv TAS Leader visiooniseminaril 

 
Majast väljas: 
Sten Saarekivi 05.09.-12.09.2022 haiguslehel, asendaja Margit Berg-Jürgens 

Liis Lehiste 12.09.2022 puhkusel, asendaja Heiki Hansen 

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 11