Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 01.06.2020–07.06.2020

 

Esmaspäev, 1. juuni 2020

Kell 8.30 vallavalitsuse koosolek
Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek
Kell 10 vallamajanduse osakonna koosolek
Kell 10 Marika Saar osaleb ELVL sotsiaalvaldkonna teemarühma ja Sotsiaalministeeriumi perelepituse teemalisel e-koosolekul 
Kell 10 finantsosakonna koosolek
Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna e-koosolek
Kell 10.30 Piret Hallast, Hille Deede e-võrgustikukohtumisel Sotsiaalkindlustusametiga 
Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane, Liis Lehiste haridusteemalisel e-koosolekul
Kell 13 Hegri Narusk, Toomas Jäerveoja, Heiki Hansen kohtumisel Apteegi tn kinnistuomanikega
Kell 13-14 Sille Kask magistritöö kaitsmisel
Kell 13-15 Mare Tamm, Liis Lehiste, Margit Kiin, Cetlin Keskküla osalevad hankekomisjonis
Kell 14 sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek 
Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Teisipäev, 2. juuni 2020

Kogu päev:  Hegri Narusk Eesti Jäätmekäitlejate Liidu teabepäeval Tallinnas
Kell 8.30 Marika Saar osaleb Elva Laste- ja Perekeskuse sotsiaalteenuste koostöölepingu arutelu kohtumisel 
Kell 9 Kertu Vuks, Mikk Järv, Allan Allik arendusprojektide arutelul 
Kell 10 Elva Vallavalitsuse istung
Kell 10 Margit Kink noorsootöö hindamise koosolekul
Kell 10 Kertu Vuks EAS-i välisinvesteeringute kaasamise teemalisel seminaril 
Kell 11.30 Maano Koemets, Margit Kink  Elva valla noortevolikogu koosolekul
Kell 13 Eva Kuslap, Milvi Sepp, Tatjana Žuravljova kohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses seoses projektiga “Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas” 
Kell 13 Mare Tamm, Liis Lehiste, Margit Kiin, Cetlin Keskküla osalevad hankekomisjonis
Kell 13 Jaanika Saar ja Hemminki Otstavel arutelu viitade teemal
Kell 18 Marika Saar viib läbi haridusvõrgu analüüsi fookusgrupi intervjuu  

Kolmapäev, 3. juuni 2020

Kell 8.30 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Piret Hallast sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis
Kell 9 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses
Kell 9 Marika Saar ja Kertu Vuks osalevad Kaasamise hea tava koostamise arutelul Põltsamaa vallaga
Kell 9.30 Piret Hallast e-võrgustikukohtumise Rajaleidja keskusega eestkostetava lapse küsimustes
Kell 10 Hegri Narusk ehitiste omanikujärelevalve arutelul
Kell 10 Jaanika Saar ja Heiki Hansen arutelul Kesk tn juurdepääsutee Arbi järve äärde
Kell 11 Marika Saar, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane, Mare Tamm, Liis Lehiste valla haridusjuhtide e-koosolekul
Kell 11 Kertu Vuks ja Jaanika Saar kohtumisel ERR- esindajatega 
Kell 12 Eve Jõgi kohtumisel Elva laste- ja Perekeskuses
Kell 13-14 Maano Koemets Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul
Kell 13-15 Margit Kink Loov Tartumaa koolitusel
Kell 15 Marika Saar, Margit Kink Tartu2024 kohtumisel
Kell 15 Kertu Vuks, Mikk Järv, Maarika Uprus kohtumisel  Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre maaüksuste detailplaneeringu koostajatega 
Kell 17.45 Milvi Sepp Puhja lasteaia hoolekogu koosolekul
Kell 18 Majanduskomisjoni koosolek volikogu saalis
Kell 18 Marika Saar viib läbi haridusvõrgu analüüsi fookusgrupi intervjuu 

Neljapäev, 4. juuni 2020

Kell 10 Piret Hallast, Hille Deede e-võrgustikukohtumisel
Kell 10 Marika, Saar, Liis Lehiste, Inna Rebane, Mare Tamm, Margit Kink, Imbi Rõivassepp huvihariduse ja huvitegevuse teemalisel nõupidamisel
Kell 10 Kertu Vuks NG kollaste akende programmi ja Tartu 2024 ühisel arutelul 
Kell 10.30 Mikk Järv Võrtsjärve külastuskeskuses koos Viljandi valla esindajaga 
Kell 11 Piret Hallast e-võrgustiku kohtumisel 
Kell 14 Marika Saar kohtub Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskuse juhatajaga 
Kell 14 Kertu Vuks arutelul Pärnu linnavalitsuse planeeringute osakonna juhiga 
Kell 14 Mikk Järv, Heiki Hansen, Jaanika Saar, Ene Joosing Rõngu kogukonnakeskuse projekteerimise koosolekul 

Reede, 5. juuni 2020

Kell 9-12 üldplaneeringu juhtgrupp üldplaneeringu töökoosolekul volikogu saalis (Maarika Uprus, Jaanika Saar, Mikk Järv, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Maano Koemets)
Kell 11-15 Hegri Narusk Kesk tn vaegtööde ülevaatusel
Kell 10-15 Marika Saar osaleb sotsiaal- ja terviseosakonna  ametnike supervisioon Elva Kultuurikeskuses 

Puhkusel: 

Allan Allik 25.05.2020–01.06.2020, asendaja Kertu Vuks 
Elise Aher 07.05.2020–03.06.2020, asendaja Eve Jõgi 
Ene Sõber 25.05.2020–05.06.2020, asendaja Sirje Erm 
Kayvo Kroon 25.05.2020–08.06.2020 
Eva Kuslap 03.06.2020–17.06.2020, asendaja Milvi Sepp 
Merilyn Säde 1.06.2020–14.06.2020 asendajad: Triinu Paas, Marika Saar
Sille Kask 01.06.2020–01.06.2020, õppepuhkusel, asendaja Elo Kasetalu
Triin Ojasoo 01.06.2020–05.06.2020, asendaja Triinu Paas 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 25.05.2020-31.05.2020

Esmaspäev, 25. mai 2020

Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 Kertu Vuks Tartumaa Arendusseltsi, NG kollaste akende ja Tartu 2024 koosolekul Tartus 

Kell 10 Eve Jõgi kohtuistungil Tartu Maakohtus 

Kell 11 Marika Saar, Imbi Rõivassepp, Mare Tamm, Inna Rebane, Liis Lehiste haridusvaldkonna teemalisel e-nõupidamisel 

Kell 12 Piret Hallast eestkostetava lapsega Kuressaare kohtumajas kohtuistungil 

Kell 13 Heiki Hansen koosolekul Aakre teemadel

Kell 14 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink raamatukogujuhtide e-koosolekul 

Kell 15 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 16.30  Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Hemminki Otstavel turismi- ja turunduse koosolek 

 

Teisipäev, 26. mai 2020

Kell 8.30 vallavalitsuse liikmed ja finantsspetsialistid eelarve arutelul  

Kell 9 Milvi Sepp, Eva Kuslap projekti muutmise ja koostamise e-koosolekul 

Kell 10 Elva Vallavalitsuse istung 

Kell 11 Hegri Narusk Pika tn projekti arutelul 

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm, Milvi Sepp Margit Kink, Lauri Tamm noortevaldkonna e-nõupidamisel 

Kell 13 Hegri Narusk Elva Kesk tn vaegtööde ülevaatusel 

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste lasteaiajuhtide e-koosolekul 

Kell 14 Mikk Järv MTÜ Andmesidevõrk üldkoosolekul Krootusel 

Kell 14 Heiki Hansen koosolekul

Kell 15 Terje Korss Valgamaa Partnerluskogu revisjonikomisjoni koosolekul Otepääl 

Kell 15 Marika Saar osaleb väärtuspõhise juhtimise lahendussalga koosolekul  

 

Kolmapäev, 27. mai 2020

Kell 9 meeskonna infokoosolek 

Kell 11 Milvi Sepp, Eva Kuslap, Alo Rebane ja Piret Hallast sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis 

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste koolijuhtide e-koosolekul 

Kell 11 Margit Kink Tartumaa kultuurijuhtide koosolekul 

Kell 11 Toomas Järveoja Tartus notar

Kell 13 Hegri Narusk tänavavalgustuse projekti arutelul 

Kell 13 Salle Ritso osaleb Tartumaa linna- ja vallasekretäride koosolekul 

Kell 13 Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus üldplaneeringu töörühma koosolekul  

Kell 13 Marika Saar, Milvi Sepp, Lauri Tamm osalevad NEET-noorte arutelul  

Kell 13 Sotsiaaltöö e-koosolek 

 

Neljapäev, 28. mai 2020

Kell 10–13 Marika Saar, Margit Kink, Kertu Vuks kultuurijuhtide koosolekul 

Kell 12 Kertu Vuks osaleb Praxise fookusgrupi intervjuus 

Kell 12.30 Piret Hallast Sotsiaalkindlustusameti võrgustikusupervisioonil 

Kell 13 Mikk Järv SA VVV arengukava koosolekul 

Kell 14 Mare Tamm, Liis Lehiste valla tugispetsialistide e-koosolekul 

Kell 15 Margit Kink ENK noorsootööspetsialistide kohtumisel 

Kell 16.30 Mare Tamm Elva valla haridusvõrgu analüüsi fookusgrupi e-kohtumisel lapsevanematega 

Kell 18 Kertu Vuks Elva valla haridusvõrgu analüüsi fookusgrupi e-kohtumisel piirkonnakogude esindajatega  

 

Reede, 29. mai 2020  

Kell 9.30 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel 

Kell 10 Margit Kink Elamusfestivali noorteala koosolekul 

Kell 11 Hegri Narusk, Terje Raadom Elva randade suplushooaja valmiduse ülevaatusel 

Kell 12.30 Liis Lehiste Elva valla haridusvõrgu analüüsi fookusgrupi e-kohtumisel tugispetsialistidega 

Kell 13 Anneli Lepik ja Hille Deede võrgustikukohtumisel 

Kell 14 Piret Hallast võrgustikukohtumisel  

Kell 14 Liis Lehiste Elva valla haridusvõrgu analüüsi fookusgrupi e-kohtumisel õpetajatega 

Kell 15 Mare Tamm osaleb Elva valla haridusvõrgu analüüsi fookusgrupi e-kohtumisel õpetajatega 

 

Puhkusel:

Allan Allik 25.05.2020-01.06.2020 asendaja Kertu Vuks

Elise Aher 07.05.2020-03.06.2020 asendaja Eve Jõgi

Ene Sõber 25.05.2020-05.06.2020 asendaja Sirje Erm

Kayvo Kroon 25.05.2020-08.06.2020

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 18.05.2020-24.05.2020

Esmaspäev, 18. mai 2020

Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 9 Liis Lehiste ja Triinu Põlgast koosolekul Piksel OÜ esindajate ja huvikoolide juhtidega  

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 finantsosakonna e-koosolek 

Kell 10 lastekaitsemeeskonna e-koosolek 

Kell 10.30 Mikk Järv, Kertu Vuks ja Allan Allik arendusprojektide koosolekul 

Kell 11 Toomas Järveoja ja Mikk järv kohtumisel Puhja kiriku esindajatega 

Kell 12 Mikk Järv kohtumisel Elva rulapargi ehitajaga Betoondetail OÜ 

Kell 13 Hegri Narusk ja Cetlin Keskküla riigihangete arutelul 

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 14 Piret Hallast veebipõhisel koostöökohtumisel 

Kell 15 haridus- ja kultuuriosakonna e-koosolek 

Kell 15 Maano Koemets, Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Inna Rebane, Imbi Rõivassepp, Antonina Uffert ja Eve Nõmmemaa tulemusjuhtimise arendamise töörühma koosolekul 

 

Teisipäev, 19. mai 2020

Kell 9 Maano Koemets MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond hindamiskomisjoni koosolekul Valmas 

Kell 10 Elva vallavalitsuse istung 

Kell 10 Kertu Vuks kohtumise SA Elva Teenuste juhiga 

Kell 11 Hegri Narusk Kesk tn projekti tööde ülevaatusel 

Kell 13 osakonnajuhatajate kommunikatsioonikoosolek 

Kell 13 Marika Saar ja Margit Kink osalevad spordiklubijuhtide koosolekul 

Kell 14 Mare Tamm ja Liis Lehiste osalevad Tartu valla haridusjuhtide e-nõupidamisel 

Kell 14 Piret Hallast, Hille Deede Tartu Maakohtus kohtuistungil  

Kell 14 Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Jaanika Saar Elva Keskväljaku galerii teemalisel arutelul  

 

Kolmapäev, 20. mai 2020

Kell 9 Marika Saar, Kertu Vuks ja Merilyn Säde kaasamise hea tava töökoosolekul Põltsamaa vallavalitsuse esindajatega 

Kell 9 Milvi Sepp, Eva Kuslap, Alo Rebane ja Piret Hallast sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjonis 

Kell 10 Hegri Narusk ja Terje Raadom jäätmekava koosolekul 

Kell 9 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Piret Hallast Sotsiaalkindlustusameti supervisioonipäeval Zoomis 

Kell 10 Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosolekul Kurepalus 

Kell 11 Hegri Narusk tänavavalgustuse projekti arutelul 

Kell 11 Margit Kink osaleb koolitusel “Mida peab teadma kunstist nimega läbirääkimised aastal 2020?” 

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehise osalevad koolijuhtide e-koosolekul 

Kell 13-16 Hegri Narusk ehitusspetsialistide töökoosolekul 

Kell 13 Milvi Sepp, Alo Rebane, Eva Kuslap ja sotsiaaltööspetsialistid koosolekul 

Kell 13 Heiki Hansen ja Kertu Vuks arutelul Fontese esindajaga  

Kell 14 Kertu Vuks ja Cetlin Keskküla sõidujagamishanke arutelul  

Kell 14-16 Eva Kuslap ja Gerti Sööt sotsiaalala töötajate e-tunnustusüritusel  

 

Neljapäev, 21. mai 2020

Kell 9 Margit Kink, Mare Tamm osalevad kultuurijuhtide koosolekul 

Kell 12 Margit Kink osaleb Loov Tartumaa koolitusel 

Kell 13 Merilyn Säde, Kayvo Kroon, Hegri Narusk ja Allan Allik sisekommunikatsiooni lahendussalga e-koosolekul 

Kell 14 Mare Tamm osaleb Aasta Õpetaja komisjoni e-koosolekul 

Kell 14 Mikk Järv, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Ene Joosing Rõngu kogukonnakeskuse projekteerimiskoosolekul 

Kell 15 Sille Kask, Lauri Tamm, Anneli Lepik, Eve Jõgi, Liis Lehiste, Ene Joosing, Hille Deede motivatsiooni lahendussalga koosolekul 

 

Reede, 22. mai 2020  

Kell 10 Margit Kink osaleb Tartumaa kultuurijuhtide koosolekul 

Kell 13 Hegri Narusk jäätmejaama projekteerimiskoosolekul 

Kell 14 Piret Hallast võrgustikukohtumisel 

 

Puhkusel: 

Elise Aher 07.05.2020 - 03.06.2020 asendaja Eve Jõgi

Marika Saar 18.05.2020 – 11.05.2020 asendaja Toomas Järveoja

Sirje Erm 18.05.2020 - 22.05.2020 asendaja Ene Sõber

Sten Saarekivi 18.05.2020 - 24.05.2020 asendaja Terje Raadom

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 11.05.2020-17.05.2020

Esmaspäev, 11. mai 2020

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse e-koosolek

Kell 9 Piret Hallast, Anneli Lepik e-võrgustikukohtumisel

Kell 10 finantsosakonna e-koosolek

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna e-koosolek 

Kell 10 lastekaitsemeeskonna e-koosolek 

Kell 10.30 Mikk Järv, Kertu Vuks, Allan Allik arendusprojektide e-koosolekul 

Kell 11 Marika Saar, Merilyn Säde, Kertu Vuks turismi- ja turunduse koosolek

Kell 12 Kertu Vuks, Cetlin Keskküla sõidujagamise hanke teemalisel arutelul  

Kell 14 Anneli Lepik Tartu Maakohtus kohtuistungil 

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna e-koosolek 

Kell 14 Marika Saar, Margit Kink, Mare Tamm e-koosolekul raamatukogude juhtidega 

Kell 14 Piret Hallast, Hille Deede eestkostetava lapse e-võrgustikukohtumisel 

Kell 16 Elva Vallavolikogu e-istung 

 

Teisipäev, 12. mai 2020

Kell 9 Marika Saar osaleb sotsiaalnõunike ja osakonna juhatajaga koosolekul  

Kell 9.45–13 Merilyn Säde veebikoolitusel “Sisekommunikatsiooni põhimõtted kriisi ajal” 

Kell 10 Mare Tamm osaleb Innove veebiseminaril haridusjuhtidele 

Kell 10 Elva Vallavalitsuse e-istung  

Kell 10 Piret Hallast, Anneli Lepik kodukülastustel 

Kell 11 Marika Saar, Imbi Rõivassepp, Mare Tamm, Inna Rebane, Liis Lehiste haridusteemalisel e-nõupidamisel 

Kell 14 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde kaasamise hea tava töökoosolek Põltsamaa Vallavalitsusega

 

Kolmapäev, 13. mai 2020  

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hallast, Eva Kuslap sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis 

Kell 10 finantsosakonna e-koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna e-koosolek 

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste koolijuhtide e-koosolekul 

Kell 13 Eva Kuslap, Sille Kask, Ene Sõber sotsiaalteenuste juhendite parendamise e-koosolekul 

Kell 14 Mare Tamm, Margit Kink noorsootöötajate e-koosolekul 

Kell 15 Mare Tamm, Liis Lehiste Tartumaa täiskasvanuhariduse veebiseminaril  

 

Neljapäev, 14. mai 2020

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink kultuuritöötajate e-koosolekul 

Kell 13.30 Piret Hallast, Hille Deede eestkostetavate lastega e-võrgustikukohtumisel 

Kell 14 Marika Saar, Salle Ritso, Margit Kiin, Milvi Sepp, Piret Hallast, Eva Kuslap väärtuspõhise juhtimise koosolek  

 

Reede, 15. mai 2020  

Kell 9 Marika Saar, Mare Tamm haridusvõrgu analüüsi töögrupi e-nõupidamisel 

Kell 11 Mare Tamm, Liis Lehiste lasteaiajuhtide e-koosolekul 

  

Puhkusel: 

12.05.2020-15.05.2020 Cetlin Keskküla õppepuhkusel 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 04.05.2020-10.05.2020

Esmaspäev, 4. mai 2020 

Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate e-koosolek 

Kell 10 valla kriisikomisjoni e-koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna e-koosolek 

Kell 10 finantsosakonna e-koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna e-koosolek 

Kell 10 Eve Jõgi Tartu Maakohtus istungil 

Kell 10.30 lastekaitsemeeskonna e-koosolek 

Kell 10.30 Mikk Järv, Kertu Vuks ja Allan Allik arendusprojektide arutelu koosolekul 

Kell 11 Mare Tamm ja Liis Lehiste e-nõupidamisel Aakre koolijuhiga  

Kell 11.15 Kertu Vuks, Mikk Järv Keskväljaku ja Kesk tänava müügipaviljonide pakkumiste teemalisel e-arutelul 

Kell 12 Piret Hallast Elva valla eestkostetava lapse e-võrgustikukohtumisel 

Kell 12 Mare Tamm ja Liis Lehiste e-nõupidamisel Valguta koolijuhiga 

Kell 14 Mare Tamm ja Liis Lehiste e-nõupidamisel Järve lasteaia juhiga 

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna e-koosolek 

Kell 18 Maano Koemets eestseisuse koosolekul 

 

Teisipäev, 5. mai 2020 

Kell 10 Elva Vallavalitsuse e-istung 

Kell 10 Allan Allik ja Maano Koemets hajaasustuse programmi paikvaatlusel Rannu piirkonnas 

Kell 10 Mare Tamm ja Liis Lehiste osalevad Innove e-seminaril haridusjuhtidele  

Kell 13 Milvi Sepp, Eva Kuslap, Salle Ritso, Kaisa-Karoliina Kokk koduteenuse koosolekul 

Kell 13 Anneli Lepik e-võrgustikukohtumisel  

Kell 13 Kertu Vuks Tartu Teaduspargi e-seminaril „Idee Teisipäev“ 

 

Kolmapäev, 6. mai 2020 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hallast, Eva Kuslap sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis 

Kell 9.30 haridus- ja kultuuriosakonna e-koosolek 

Kell 10 finantsosakonna e-koosolek 

Kell 10-11 Margit Kink koolitusel “Vaimse tervise algteadmised noortega töötavatele inimestele” 

Kell 11 Mare Tamm ja Liis Lehiste osalevad valla koolijuhtide e-koosolekul 

Kell 12 Margit Kink Tartumaa kultuurijuhtide koosolekul 

Kell 13 Piret Hallast veebikohtumisel Elva valla eestkostetavate lastega 

Kell 13 Imbi Rõivassepp, Inna Rebane ja Mare Tamm e-nõupidamisel Elva Gümnaasiumi direktoriga 
Kell 13 Margit Kink Loov Tartumaa koolitusel 

Kell 14 Hegri Narusk Elva jäätmejaama projekteerimise e-koosolekul 
Kell 14 Milvi Sepp, Eva Kuslap, Alo Rebane ja sotsiaaltööspetsialistid töökoosolekul 

Kell 15 Salle Ritso Tartumaa linna- ja vallasekretäride e-kohtumisel

Kell 15 Kaisa-Karoliina Kokk ja Margit Kiin osalevad Tööinspektsiooni e-loengul

 

Neljapäev, 7. mai 2020 

Kogu päev: Milvi Sepp osaleb sotsiaalvaldkonna juhtide veebi-supervisioonis 

Kell 10 Mikk Järv, Kullo Laos, Merilyn Säde, Triin Ojasoo, Triinu Paas, Jaanika Saar, Mare Tamm töörühma e-koosolekul 

Kell 10 Maano Koemets, Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Kaisa-Karoliina Kokk, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane, Antonina Uffert ja Eve Nõmmemaa lahendussalga töörühma e-koosolekul 

Kell 11 Mare Tamm ja Liis Lehiste osalevad valla lasteaiajuhtide e-koosolekul 

Kell 13 Piret Hallast, Hille Deede e-võrgustikukohtumisel 

Kell 14 Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar Rõngu kogukonnakeskuse projekteerimise koosolekul 

Kell 13 Allan Allik, Merilyn SädeHegri NaruskKayvo Kroon sisekommunikatsiooni edendamise lahendussalga töörühma e-koosolekul 
Kell 13 Margit Kink Kultuurikompassil 

Kell 13 Heiki Hansen, Mikk Järv Elva spordihoone ehituskoosolekul 

Kell 14 Mikk Järv, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Ene Joosing Rõngu kogukonnakeskuse projekteerimise koosolekul 
Kell 15 Piret Hallast kohtumisel Elva valla eestkostetavate lastega 

Kell 14 Mare Tamm e-nõupidamisel Elva Muusikakooli juhiga 

Kell 18 Marika Saar, Kertu Vuks, Mikk Järv ja Maano Koemets osalevad volikogu ettevõtlus- ja turismikomisjoni koosolekul  

 

Reede, 8. mai 2020   

Kell 10 Piret Hallast e-võrgustikukohtumisel 

Kell 10 Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni koosolek kooseisus Maano Koemets, Mikk Järv, Allan Allik, Terje Korss, Ede Möldre, Ene Joosing, Milvi Sepp  

Kell 13 kantselei e-koosolek 

Kell 14 Piret Hallast e-võrgustikukohtumisel 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 27.04.2020-03.05.2020

Esmaspäev, 27. aprill 2020

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse e-koosolek 

Kell 9 Anneli Lepik, Piret Hallast e-võrgustikukohtumisel 

Kell 10 valla kriisikomisjoni e-koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna e-koosolek 

Kell 10 finantsosakonna e-koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna e-koosolek 

Kell 10 Hille Deede e-võrgustikukohtumisel 

Kell 10 Piret Hallast osaleb “Seksuaalharidus koolitus laste ja noortega töötavatele spetsialistidele” 

Kel 10.30 Mikk Järv, Kertu Vuks, Allan Allik arendusprojektide teemalisel arutelul 

Kell 11 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Hemminki Otstavel turismi- ja turunduskoosolekul 

Kell 12 arengu- ja planeeringuosakonna e-koosolek  

Kell 13.30 Piret Hallast Sotsiaalkindlustusameti e-supervisioonil 

Kell 14 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste osalevad TALIS raporti e-kohtumisel 

Kell 15 Hegri Narusk, Kullo Laos, Kristjan Vilu Pika tn projekteerimise arutelul 

 

Teisipäev, 28. aprill 2020

Kogu päev: Sotsiaal- ja terviseosakonna lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialistid toiduabipakke jagamas 

Kell 9 Marika Saar, Milvi Sepp, Kaisa-Karoliina Kokk lastekaitsespetsilisti kandideerimisvestlustel 

Kell 9 Mare Tamm, Liis Lehiste e-kohtumisel Järve lasteaia direktoriga 

Kell 10 Mare Tamm, Liis Lehiste Innove haridusjuhtide virtuaalseminaril 

Kell 10 Piret Hallast osaleb “Seksuaalharidus koolitus laste ja noortega töötavatele spetsialistidele” 

Kell 10.30 Hegri Narusk kultuurikeskuse garantiitööde ülevaatusel 

Kell 11 osakonnajuhatajate kommunikatsioonikoosolek 

Kell 12.30 Marika Saar, Milvi Sepp, Kaisa-Karoliina Kokk lastekaitsespetsilisti kandideerimisvestlustel 

Kell 12.30 Mare Tamm, Margit Kink, Liis Lehiste omaalgatusfondi komisjonis 

Kell 13 Hegri Narusk KIK tänavavalgustusprojekti arutelul

Kell 15 Marika Saar osaleb lastekaitsespetsialistide ja haridus- ja kultuuriosakonna e-koosolekul 

Kell 16 Maano Koemets TOL revisjonikomisjoni e-koosolekul 

Kell 18 Toomas Järveoja, Mikk Järv, Kertu Vuks osalevad Palupera piirkonnakogu ja AS Kiirkanduri esindajatega kohtumisel 

 

Kolmapäev, 29. aprill 2020

Kell 8.30 Marika Saar, Imbi Rõivassepp, Mare Tamm, Inna Rebane, Liis Lehiste haridusteemalisel e-nõupidamisel  

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Eva Kuslap, Piret Hallast sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjonis 

Kell 10 Maano Koemets KOV-ide infoveebiseminaril 

Kell 10 finantsosakonna e-koosolek 

Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste lasteaiajuhtide e-koosolekul 

Kell 10 Hegri Narusk heakorrateemalisel e-koosolekul 

Kell 10–14 Margit Kink koolitusel “Vaimse tervise algteadmised noortega töötavatele inimestele” 

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste koolijuhtide e-koosolekul 

Kell 11.30 Väärtuspõhise juhtimise e-koosolek 

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm e-nõupidamisel Elva Gümnaasiumi direktoriga 

Kell 13 Piret Hallast veebikohtumisel Elva valla eestkostetavate lastega 

Kell 14 Milvi Sepp osakonna sotsiaaltöö koosolekul 

Kell 14 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink osalevad kultuurijuhtide e-koosolekul 

Kell 15 Marika Saar, Mare Tamm, Kertu Vuks osalevad veebiseminaril “Coaching: muutuste juhtimise töövahend” 

 

Neljapäev, 30. aprill 2020

Kogu päev: Marika Saar osaleb Eesti juhtide konverentsil “Inspireeriv ja usaldav juhtimine”  

Kell 10 Mikk Järv, Mare Tamm, Triin Ojasoo, Jaanika Saar, Merilyn Säde, Triinu Paas osalevad töörühma e-kohtumisel 

Kell 10–14 Margit Kink koolitusel “Vaimse tervise algteadmised noortega töötavatele inimestele” 

Kell 10.30 Piret Hallast, Hille Deede e-võrgustikukohtumisel  

Kell 13 Piret Hallast, Hille Deede e-võrgustikukohtumisel 

Kell 13 Hegri Narusk, Allan Allik, Merilyn Säde, Kayvo Kroon sisekommunikatsiooni koosolekul 

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Kertu Vuks osalevad veebinaril “Coaching: muutuste juhtimise töövahend” II 

Kell 14 Mikk Järv SA Tartumaa Turism nõukogu koosolekul 

Kell 15.30 haridus- ja kultuuriosakonna e-koosolek 

 

Reede, 1. mai 2020  

Kevadpüha

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 20.04.2020-26.04.2020

Esmaspäev, 20aprill 2020

Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate e-koosolek

Kell 10 valla kriisikomisjoni e-koosolek

Kell 10 vallamajandusosakonna e-koosolek

Kell 10 finantsosakonna virtuaalne koosolek

Kell 10 Marika Saar osaleharidus- ja kultuuriosakonna e-koosolekul 

Kell 10.30 lastekaitsemeeskonna e-koosolek

Kell 10.30 Mikk Järv, Kertu Vuks, Allan Allik arendusprojektide koosolekul 

Kell 11 Kertu Vuks arutelul Keskkonnaõiguse Keskusega 

Kell 13 Piret Hallast eestkostetava lapse e-võrgutikukoosolekul

Kell 13 Hegri Narusk, Allan Allik, Merilyn Säde, Kayvo kroon sisekommunikatsiooni koosolekul

Kell 14 Hegri NaruskCetlin Keskküla riigihangete arutelul

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

Kell 15 Marika Saar, Milvi Sepp, Salle Ritso, Margit Kiin, Piret Hallast ja Eva Kuslap osalevad väärtuspõhise juhtimise lahendussalga koosolekul 

 

Teisipäev, 21aprill 2020

Kell 10 virtuaalne Elva Vallavalitsuse istung

Kell 10 Mare Tamm osaleb Innove veebiseminaril haridusjuhtidele

Kell 11 Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks, Allan Allik arutelul Emajõe Veevärgiga ÜVK teemadel

Kell 13 Kertu Vuks ja Hemminki Otstavel turismirakenduste arutelul

Kell 13 Hegri Narusk tänavavalgustuse projekti arutelu rakendusüksuse esindajatega

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink e-koosolekul raamatukogude direktoritega 

Kell 15 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde kaasamise teemalisel arutelul Põltsamaa vallavalitsusega  

 

Kolmapäev, 22aprill 2020

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Eva Kuslap, Piret Hallast sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjonis

Kell 9 Marika Saar, Imbi Rõivassepp, Mare Tamm, Inna Rebane, Liis lehiste haridusteemalisel e-koosolekul

Kell 9.30 hooldustöötajad osalevad e-supervisioonis

Kell 10 Hegri Narusk ehitusvaldkonna arutelul

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste valla koolijuhtide e-koosolekul

Kell 11 finantsosakonna virtuaalne koosolek

Kell 13 Margit Kink Loov Tartumaa e-koolitusel

Kell 14 Milvi Sepp, Marika Saarsotsiaaltööspetsialistid ja -nõunikud sotsiaaltöö e-koosolekul

Kell 15.30 Marika Saar osaleb haridus- ja kultuuriosakonna e-koosolek

 

Neljapäev, 23. aprill 2020

Kell 10 Hegri Narusk ja Sten Saarekivi heakorrateemalisel e-koosolekul

Kell 11  Mare Tamm, Margit Kink kultuurijuhtide koosolekul

Kell 13 Piret Hallast, Hille Deede eestkostetavate laste e-võrgustikukoosolekul

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Kertu Vuks, Imbi Rõivassepp, Liis Lehiste, Inna Rebane haridusvõrgu teemalisel e-koosolekul  

Kell 13 Heiki Hansen, Mikk Järv Elva spordihoone ehituskoosolekul

Kell 14 Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Ene Joosing Rõngu kogukonnakeskuse projekteerimise teemalisel arutelul 

Kell 14.30 Marika Saar, Milvi Sepp, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane, Eva Kuslap osalevad koduteenuse hinnamudeli e-arutelul 

 

Reede, 24. aprill 2020  

Kell 14 Piret Hallast osaleb eestkostetava lapse e-võrgutikukoosolekul

Kell 10 Marika Saar osaleb haridus- ja kultuuriosakonna e-koosolekul 

Kell 13 kantselei e-koosolek

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 13.04.2020-19.04.2020

Esmaspäev, 13aprill 2020

Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate e-koosolek

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna e-koosolek

Kell 10 finantsosakonna virtuaalne koosolek

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

Kell 10 Toomas Järveoja, Marika Saar, Merilyn Säde, Margit Kiin ja Lauri Tamm valla kriisikomisjoni e-koosolek

Kell 10 Piret Hallast, Hille Deede eestkostetava lapse e-võrgutikukoosolekul

Kell 10.30 Mikk Järv, Kertu Vuks, Allan Allik arendusprojektide e-arutelul  

Kell 11 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde  turismi- ja turunduse koosolek

Kell 12 Piret Hallast osaleb eestkostetava lapse e-kohtumisel

Kell 13 Milvi Sepp, Eve Jõgi osalevad lastekaitsemeeskonna e-koosolekul

Kell 13 Hegri Narusk tänavavalgustuse e-koosolekul

Kell 13 Marika Saar, Kertu Vuks, Mare Tamm e-kohtumisel haridusvõrgu teemal

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

Kell 16 elektrooniline vallavolikogu istung www.volis.ee keskkonnas

 

Teisipäev, 14aprill 2020

Kogu päev: Sille Kask Elva ja Palupera abivajavatele lastega peredele toiduabi jagamas

Kell 9 Marika Saar sotsiaalosakonna juhataja ja sotsiaalnõunike e-koosolekul  

Kell 9 Hegri Narusk ja Heiki Hansen ehitusspetsialisti kandideerimisvestlusel

Kell 9.30 Merilyn Säde e-koosolekul koos Future Dialogi ning Järva ja Hiiumaa kommunikatsioonijuhtidega

Kell 10 virtuaalne Elva Vallavalitsuse istung

Kell 10 Anneli Lepik, Piret Hallast võrgustikukohtumisel

Kell 11 Mare Tamm Innove veebiseminaril haridusjuhtidele

Kell 11 osakonnajuhatajate kommunikatsioonikoosolek 

Kell 11 Alo Rebane Tartu Maakohtus eestkoste pikendamise eelistungil

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Kertu Vuks, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane, Liis Lehiste haridusvõrgu teemalisel e-koosolekul

Kell 14 Kertu Vuks arutelul Rõuge vallavalitsusega e-teenuste ja kaasava eelarve rakendamisest

Kell 14 Marika Saar, Margit Kink osalevad Elva valla spordiklubide koosolekul

 

Kolmapäev, 15aprill 2020

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Eva Kuslap, Piret Hallast sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjonis

Kell 9 Hegri Narusk hangete teemalisel arutelul

Kell 10 Mikk Järv, Kertu Vuks, Allan Allik ÜVK võrgu arendamise teemalisel arutelul  

Kell 9-11 Marika Saar, Mare Tamm, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane, Liis Lehiste haridusteemalisel e-koosolekul

Kell 11 finantsosakonna virtuaalne koosolek

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste, Lauri Tamm koolijuhtide e-koosolekul

Kell 12 Margit Kink osaleb Tartumaa kultuurijuhtide koosolekul

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink osalevad Elva valla kultuurijuhtide koosolekul

Kell 14 Milvi Sepp osakonna sotsiaaltöö e-koosolekul

Kell 14 Kertu Vuks Nationa Geographicu kollaste akende projektikoosolekul 

 

Neljapäev, 16. aprill 2020

Kell 10 Salle Ritso, Mare Tamm, Margit Kiin, Liis Lehiste, Cetlin Keskküla lastehoiuteenuse hanke teemalisel e-koosolekul

Kell 11 Hegri Narusk, Mikk Järv Puhja kooli küsimuste e-arutelu

Kell 10.30 Marika Saar, Milvi Sepp, Imbi Rõivassepp, Eva Kuslap, Inna Rebane koduteenuse hinnamudeli e-arutelul

Kell 1Piret Hallast, Hille Deede eestkostetavate laste e-võrgustikukoosolekul

 

Reede, 17. aprill 2020  

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste, Lauri Tamm lasteaiajuhtide e-koosolekul

Kell 14 Piret Hallast osaleb eestkostetava lapse e-võrgutikukoosolekul

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 06.04.2020-12.04.2020

NB! Vallavalitsus ja teenuskeskused on alates 16. märtsist suletud. Kodanike vastuvõttu ei toimu, ametnikud teevad kaugtööd. Palume ametnike poole pöörduda e-kirja ja telefoni teel. Kontaktid leiate valla kodulehel: www.elva.ee/kontaktid  

Esmaspäev, 6aprill 2020

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse e-koosolek

Kell 10 kriisikomisjoni e-koosolek

Kell 10 finantsosakonna virtuaalne koosolek

Kell 10 vallamajandusosakonna virtuaalne koosolek

Kell 10.30 Mikk Järv, Kertu Vuks, Allan Allik arendusprojektide e-arutelul

Kell 10.30 lastekaitse meeskonna e-koosolek

Kell 11 Marika Saar osaleb haridus- ja kultuuriosakonna koosolekul 

Kell 11 Margit Kink osaleb Kambja kultuurijuhtide koosolekul

Kell 11.30 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks, Maarika Uprus, Jaanika Saar Olerexi arenduse teemalisel e-arutelul 

Kell 12.30 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Jaanika Saar infostendide e-arutelul 

Kell 13 Margit Kink osaleb Loov Tartumaa iseseisva töö arutelul

Kell 13 Piret Hallast eestkostetava lapse e-võrgustikukoosolekul

Kell 14 Mare TammMargit Kiin ja Liis Lehiste muusikakooli vastuvõtukorra e-arutelul

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna virtuaalkoosolek

Kell 15 kantselei e-koosolek

Kell 18 volikogu eestseisuse e-koosolek

 

Teisipäev, 7aprill 2020

Kell 9 Piret Hallast eestkostetava lapse e-võrgustikukoosolekul 

Kell 10 Vallavalitsuse istung

Kell 10 Kertu Vuks arutelul CleanTech ForEst meeskonnaga

Kell 13 Marika Saar, Kertu Vuks, Allan Allik, Mare Tamm, Inna Rebana, Imbi Rõivassepp, Liis Lehiste haridusvõrgu analüüsi arutelu

Kell 13 Margit Kink osaleb Elamusfestivali koosolekul

Kell 15 Kertu Vuks arutelul WIMB meeskonnaga 

Kell 15 Marika Saar osaleb riigi majandusprognooside teemalisel e-koosolekul 

 

Kolmapäev, 8aprill 2020

Kell 9 Milvi Sepp, Eva Kuslap, Alo Rebane, Piret Hallast sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis

Kell 10 Marika Saar osaleb Tartu2024 koosolekul 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna e-koosolek

Kell 10 finantsosakonna virtuaalne koosolek

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste osalevad Elva valla koolijuhtide koosolekul 

Kell 13 Margit Kink osaleb Loov Tartumaa koolituse e-õppes

Kell 14 Kertu Vuks TAS-i arutelukoosolekul 

Kell 14 Milvi Sepp virtuaalsel sotsiaaltöö koosolekul

 

Neljapäev, 9. aprill 2020

kell 10.30 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste, Lauri Tamm osalevad Elva valla lasteaiajuhtide koosolekul 

Kell 11 Kertu Vuks SpeakSmart argumenteerimiskoolituse jätkukoolitusel 

Kell 13 Marika Saar osaleb koosolekul spordijuhi ja spordikomisjoni juhiga 

Kell 13 Piret Hallast, Hille Deede Elva valla eestkostetavate lastega e-võrgustikukohtumisel

Kell 14 Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar Rõngu kogukonnakeskuse projekteerimise koosolekul

Kell 14 Margit Kink osaleb noorsootöötajate koosolekul

Kell 15 Mare Tamm, Liis Lehiste, Cetlin Keskküla ja Margit Kiin osalevad lastehoidude hanke teemalisel koosolekul

 

Reede, 10. aprill 2020  SUUR REEDE

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 30.03.2020–05.04.2020

NB! Vallavalitsus ja teenuskeskused on alates 16. märtsist suletud. Kodanike vastuvõttu ei toimu, ametnikud teevad kaugtööd. Palume ametnike poole pöörduda e-kirja ja telefoni teel. Kontaktid leiate valla kodulehel: www.elva.ee/kontaktid  

 

Esmaspäev, 30. märts 2020

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek

Kell 10 Elva valla kriisikomisjoni koosolek

Kell 10 finantsosakonna koosolek

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

Kell 10.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

Kell 10.30 Milvi Sepp osaleb lastekaitsemeeskonna e-koosolekul

Kell 11 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel turismi- ja turunduse e-koosolek

Kell 11 Sille Kask osaleb Eesti Töötukassa töötasu hüvitamise meetme e-infotunnil

Kell 13 Margit Kink Loov Tartumaa iseseisva töö e-arutelul

Kell 13 Marika Saar, Liis Lehiste ja Mare Tamm e-kohtumisel Fontese esindajaga

Kell 14 Mare Tamm ja Margit Kiin muusikakooli vastuvõtukorra e-arutelul

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna virtuaalne koosolek 

Kell 15 Margit Kink noorsootöötajate e-nõupidamisel

 

Teisipäev, 31. märts 2020

Kell 10 virtuaalne Elva Vallavalitsuse istung

Kell 11 Marika Saar, Kertu Vuks, Margit Kink, Merilyn Säde Elamusfestivali koosolekul

Kell 13 Marika Saar ja Salle Ritso Elva Laste- ja Perekeskuse nõukogu koosolek

Kell 14 Mare Tamm ja Liis Lehiste Tartumaa haridusametnike e-nõupidamisel

 

Kolmapäev, 1aprill 2020

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Eva Kuslap ja Piret Hallast sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise e-komisjonis

Kell 10 finantsosakonna koosolek

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste osalevad Elva valla koolijuhtide e-koosolekul 

Kell 12 Margit Kink Tartumaa kultuurijuhtide e-koosolekul

Kell 13 Marika Saar osaleb Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA nõukogu koosolekul 

Kell 13 Kertu Vuks ja Cetlin Keskküla sõidujagamishanke arutelul 

Kell 14 Milvi Sepp osaleb virtuaalsel sotsiaaltööspetsialistide koosolekul

Kell 15 Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosolek

 

Neljapäev, 2. aprill 2020

Kell 9 Marika Saar, Merilyn Säde osalevad spordivaldkonna turundamise koosolekul 

Kell 10 Kertu Vuks Arukate külade arenguprogrammi seminaril 

Kell 11 Liis Lehiste osaleb muusikakooli juhi ja ARNO- keskkonna arendajaga e-koosolekul

Kell 11 EL 2021-2027 programmperioodi ettepanekute töörühma koosolek

Kell 14 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hallast asendushooldusteenuselt lahkuva lapse Skype võrgustikukohtumise

Kell 15 Imbi Rõivassepp, Inna Rebane, Eve Nõmmemaa Tartumaa finantstöötajate nõupidamine 

 

Reede, 3. aprill 2020 

Kell 9 Milvi Sepp, Piret Hallast, Lauri Tamm lastekaitsemeeskonna kodulehe e-koosolek

Kell 10.30 Liis Lehiste, Mare Tamm, Margit Kiin Ja Cetlin Keskküla lastehoidude hanke teemalisel e-koosolekul

Kell 11.30 Mare Tamm, Liis Lehiste osalevad Elva valla lasteaiajuhtide e-koosolekul

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 23.03.2020–29.03.2020

NB! Vallavalitsus ja teenuskeskused on alates 16. märtsist suletud. Kodanike vastuvõttu ei toimu, ametnikud teevad kaugtööd. Palume ametnike poole pöörduda e-kirja ja telefoni teel. Kontaktid leiate valla kodulehel: www.elva.ee/kontaktid  

Esmaspäev, 23. märts 2020

Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate virtuaalne koosolek

Kell 10 Marika SaarMilvi Sepp, Piret Hallast,  Elise Aher, Eve Jõgi, Hille Deede, Anneli Lepik osalevad lastekaitsemeeskonna arutelul 

Kell 10 finantsosakonna virtuaalne koosolek

Kell 10 vallamajandusosakonna virtuaalne koosolek

Kell  11 arengu- ja planeeringuosakonna virtuaalne koosolek

Kell 12 Maano Koemets, Heiki Hansen, Mikk Järv, Marika Saar, Salle Ritso, Kertu Vuks ja Maarika Uprus Verevi detailplaneeringu teemalisel virtuaalsel arutelul

Kell 13 Mikk Järv, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Margit Kiin Elva keskväljaku müügipaviljonide konkursi teemalisel arutelul 

Kell 14 Kertu Vuks National Geographicu Kollaste Akende virtuaalsel projektikoosolekul 

Kell 15 Marika Saar, Salle Ritso, Margit Kiin, Kaisa-Karoliina Kokk, Kristi Kalmus registripidaja konkursi valikukomisjoni e-koosolekul. 

 

Teisipäev, 24. märts 2020

Kell 9 Marika Saar, Kertu Vuks, Margit Kink, Merilyn Säde Elva Elamusfestivali virtuaalsel arutelul

Kell 10 Hille Deede koostöökohtumisel - kodukülastusel Viljandis 

Kell 13 Toomas Järveoja, Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde väärtuspõhise juhtimise teemalisel arutelul  

Kell 14 Jaanika Saar virtuaalsel arutelul  Tartu maakonna komisjoniga  teemal “Eesti Kaunis kodu 2020  

Kell 15 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde virtuaalsel arutelul

 

Kolmapäev, 25. märts 2020

Kell 9 Marika Saar osaleb virtuaalsel kohtumise Tartu2024 meeskonnaga. 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Eva Kuslap ja Piret Hallast virtuaalses sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 12 Margit Kink Tartumaa kultuurijuhtide virtuaalsel koosolekul

Kell 14 Milvi Sepp virtuaalsel sotsiaaltööspetsialistide koosolekul

Kell 14 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Kertu Vuks Hellenurmes Palliplatsi kinnistu külastusel

Kell 16 Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Margit Kink Elva valla mälestuspinkide teemalisel arutelul

 

Neljapäev, 26. märts 2020

Kell 13 Marika Saar, Kertu Vuks, Mare Tamm, Liis Lehiste, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane, Allan Allik haridusvõrgu analüüsi virtuaalsel arutelul

Kell 14 Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar Rõngu kogukonnakeskuse virtuaalne projektikoosolek

 

Reede, 27. märts 2020 

Kell 10 Hille Deede võrgustikukohtumine Skype vahendusel

Kell 10.30 Mare Tamm, Margit Kiin, Liis Lehiste ja Cetlin Keskküla lapsehoiuteenuse tellimise teemalisel arutelul 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 16.03.2020–22.03.2020

NB! Vallavalitsus ja teenuskeskused on alates 16. märtsist suletud. Kodanikke vastuvõttu ei toimu. Palume ametnike poole pöörduda e-kirja ja telefoni teel. Kontaktid leiate valla kodulehel: www.elva.ee/kontaktid  

 

Esmaspäev, 16. märts 2020

Kell 9 Sotsiaal- ja terviseosakonna sotsiaalnõunike ja juhataja koosolek

Kell 12.30 Toomas Järveoja, Marika Saar, Heiki Hansen Mikk Järv, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane lisaeelarve arutelu

Kell 14 virtuaalne arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

 

Teisipäev, 17. märts 2020

Kell 9 Marika Saar osalev haridus- ja kultuuriosakonna virtuaalsel koosolekul 

Kell 10 virtuaalne Elva Vallavalitsuse istung

Kell  11 virtuaalne osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse arutelu

Kell 14 Kertu Vuks, Marika Saar ja Merilyn Säde virtuaalsel sisekommunikatsiooniarutelul

 

Kolmapäev, 18. märts 2020

Kell 9 Milvi Sepp, Eva Kuslap, Alo Rebane ja Piret Hallast sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise virtuaalses komisjonis

Kell 9 Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste osalevad virtuaalsel kaasava hariduse teemalisel arutelul 

Kell 14 Alo Rebane kohtuistungil Tartu Maakohtus

 

Reede, 20. märts 2020 

Kell 10 Kertu Vuks, Marika Saar tegevusaruande koostamise virtuaalsel arutelul

Kell 10.30 Hille Deede ümarlaud Skype vahendusel

  

Puhkusel:  

Kaisa-Karoliina Kokk põhipuhkusel 04.03.2020–17.03.2020 asendaja Margit Kiin

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 09.03.2020–15.03.2020

Esmaspäev, 9. märts 2020

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek
Kell 10 Kertu Vuks, Marika Saar, Merilyn Säde turismi-ja turundusteemalisel koosolekul
Kell 10 hardus- ja kultuuriosakonna koosolek
Kell 11 Kertu Vuks, Toomas Järveoja kohtumisel Olerex esindajatega
Kell 11.30 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek
Kell 13 Marika Saar osaleb Elva valla spordiklubide kohtumisel 
Kell 14 Kertu Vuks, Jaanika Saar keskväljakute teemalisel kohtumisel Põlvas
Kell 16 Elva Vallavolikogu istung

Teisipäev, 10. märts 2020

Kell 9 Kertu Vuks, Merilyn Säde VÄLK teemalisel arutelul TOL-is
Kell 9 Marika Saar ja Milvi Sepp sotsiaalnõunike koosolekul  
Kell 10 Elva Vallavalitsuse istung
Kell 10 Hille Deede juhtumivõrgustiku koosolekul Lastemajas
Kell 10.30 Marika Saar osaleb haridus- ja kultuuriosakonna kohtumisel Rapla Vallavalitsuse esindajatega
Kell 11 osakonnajuhatajate kommunikatsioonikoosolek
Kell 14 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste, Imbi Rõivassepp, Margit Kiin lasteaia- ja koolijuhtide kohtumisel vallamajas
Kell 14 Hille Deede juhtumivõrgustiku koosolek
Kell 18 Toomas Järveoja, Marika Saar, Mikk Järv ja Mare Tamm osalevad ringkäigul Puhja Koolis ja vana koolihoone arutelul

Kolmapäev, 11. märts 2020

Kogu päev: Elva Vallavalitsuse meeskonnakoolitus 
Kell 15 Kertu Vuks NULA inkubaatori seminaril Tartus Spark Demos
Kell 19 Marika Saar osaleb volikogu spordikomisjoni koosolekul 

Neljapäev, 12. märts 2020

Kell 8–12 Triinu Paas Tartu Telia kontoris, seminar "Kuidas korraldada oma ettevõttes suure hulga kõnedele vastamine võimalikult efektiivselt"
Kell 9 Milvi Sepp, Eva 
Kuslap, Alo Rebane ja Piret hallast sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis
Kell 11 Marika Saar osaleb ELVL hariduse- ja noorsootöö teemarühma ja ministeeriumi kohtumisel Tartus
Kell 12 Kertu Vuks, Mikk Järv Tarkade linnade klubi kohtumisel 
Kell 14 Milvi Sepp  ja lastekaitsemeeskond kodulehe ülevaatamise koosolekul
Kell 19 Marika Saar osaleb elvauudised.ee avaüritusel 

Reede, 13. märts 2020  

Kogu päev Hille Deede Tartu Herbert Masingu Kooli 27. sünnipäeva tähistaval konverentsil „Tabamata äng – räägime traumakogemusest“.
Kogu päev Ede Möldre koolitusel „Maakorralduse ja katastrimõõdistamise õiguslikud küsimused“
Kell 13 Marika Saar kohtub Tartu Ülikooli Eetikakeskuse esindajatega 
Kell 16 Marika Saar kohtub Euroopa kultuuripealinn Tartu2024 meeskonnaga 

Pühapäev, 15. märts 2020

Kell 14 toimub rahvatantsurühm Meelespea 35. sünnipäev

Majast väljas: 

Kaisa-Karoliina Kokk põhipuhkusel, 4.03.2020–17.03.2020 asendaja Margit Kiin 
Sille Kask õppepuhkusel 02.03.202013.03.2020 asendaja Elo Kasetalu 
Heiki Hansen põhipuhkusel 02.03.202012.03.2020 asendaja Toomas Järveoja

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 2.03.2020–8.03.2020

Esmaspäev, 2. märts 2020

Kogu päev Mikk Järv, Kertu Vuks Act Now projektikohtumisel Rootsis
Kell 9 osakonna juhatajate ja vallavalitsuse liikmete koosolek
Kell 10 finantsosakonna koosolek 
Kell 14 Milvi Sepp lastekaitsemeeskonna koostöökohtumisel PPA-ga 
Kell 18 Eestseisuse koosolekul vallamajas

Teisipäev, 3. märts 2020

Kogu päev Mikk Järv, Kertu Vuks Act Now projektikohtumisel Rootsis
Kogu päev Marika Saar osaleb kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogrammis sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna abilinnapeadele ja -vallavanematele Tartus
Kogu päev Piret Hallast hooldusperega kohtumisel Ida-Virumaal
Kell 10 Elva Vallavalitsuse istung
Kell 11–12.30 Maano Koemets, Maarika Uprus, Jaanika Saar, Allan Allik, Kullo Laos üldplaneeringu juhtgrupi töökoosolek koos planeerija ja KSH eksperdiga
Kell 14 Toomas Järveoja Tartu Omavalitsuste Liidus koosolekul
Kell 15 Maano Koemets, Terje Raadom kohtumisel Tulimäe pöördumise esitajatega Vehendis 

Kolmapäev, 4. märts 2020

Kogu päev Mikk Järv, Kertu Vuks Act Now projektikohtumisel Rootsis
Kogu päev Marika Saar osaleb kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogrammis sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna abilinnapeadele ja -vallavanematele Tartus
Kogu päev Mare Tamm osaleb KOV haridusjuhtide arenguprogrammis Pärnus
Kell 9 Elva Vallavalitsuse meeskonna infokoosolek
Kell 10.30 Sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek matkakeskuses
Kell 11  Maano Koemets,  Kayvo Kroon, Kristi Kalmus, Triin Ojasoo kohtumisel Tartu vallavolikogu ajutise VOLIS-komisjoniga volikogu saalis
Kell 11 Toomas Järveoja Tartu Omavalitsuste Liidus
Kell 13 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses
Kell 13 Milvi Sepp, Eva Kuslap, Alo Rebane, Piret Hallast sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjonis
Kell 13 Maano Koemets Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul Tartus
Kell 16.30 Marika Saar, Liis Lehiste osalevad volikogu haridus- ja noorsootöökomisjonis Palupera Mõisakoolis
Kell 17 Anneli Lepik, Piret Hallast võrgustikukohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses 

Neljapäev, 5. märts 2020

Kogu päev Marika Saar osaleb Euroopa Komitee poolt korraldataval üritusel “Women in politics: overcoming the gender gap" Brüsselis 
Kogu päev Kertu Vuks TAS-i koolitusel “Juhtimine ja motivatsioon” 
Kogu päev Mare Tamm osaleb KOV haridusjuhtide arenguprogrammis Pärnus
Kell 10 Liis Lehiste kohtumisel Piksel OÜ-s seoses huvikoolide mooduliga
Kell 10 Hegri Narusk, Jaanika Saar Elva valla bussipeatuste ülevaatus,
Kell 11 Anneli Lepik kohtumisel Lastemajas Tartus
Kell 13 Milvi Sepp, Piret Hallast kohtumisel SA Innove Rajaleidja juhi Ines Kerikmäega
Kell 13 Mikk Järv Elva spordihoone ehituskoosolekul
Kell 15 Mikk Järv SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu nõukogu koosolekul
Kell 17.30 Kertu Vuks VÄLK konkursi lõpuüritusel SPARK Demos 

Reede, 6. märts 2020 

Kell 9 –13 Margit Kink noorsootöötajate koolitusel
Kell 9.30–12 Marika Saar, Kertu Vuks, Mare Tamm, Merilyn Säde kohtumisel seoses Euroopa kultuuripealinn 2024ga  Kell 11 Toomas Järveoja, Marika Saar kohtumisel Elva päevakeskuses 
Kell 13 Margit Kink Harjumaal väljasõidul noortevolikoguga (Idee 45 koolitusel)
Kell 13 Kertu Vuks, Jaanika Saar, Kullo Laos, Sten Saarekivi kaasava eelarve ideede elluviimise arutelul 
Kell 14 Kertu Vuks, Merilyn Säde, Jaanika Saar töökoosolekul seoses Elva linnasüdame avamisüritusega 

Laupäev, 7. märts 2020

Kogu päev Margit Kink Harjumaal väljasõidul noortevolikoguga (Idee 45 koolitusel) 

Pühapäev, 8. märts 2020

Kogu päev Margit Kink Harjumaal väljasõidul noortevolikoguga (Idee 45 koolitusel) 

Majast väljas: 

Mare Tamm põhipuhkusel 27.02.2020–03.03.2020 asendaja Marika Saar
Margit Kink põhipuhkusel 02.03.2020–05.03.2020 asendaja Liis Lehiste
Mikk Järv 02.03.2020–04.03.2020 Act Now kohtumisel Rootsis
Kertu Vuks 02.03.2020–04.03.2020 Act Now kohtumisel Rootsis
Sille Kask õppepuhkusel 02.03.2020–13.03.2020 asendaja Elo Kasetalu
Heiki Hansen põhipuhkusel 02.03.2020–12.03.2020 asendaja Toomas Järveoja
Sirje Erm põhipuhkus 02.03.2020–06.03.2020 asendaja Ene Sõber 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 24.02.2020–1.03.2020

Esmaspäev, 24. veebruar 2020

Eesti Vabariigi aastapäev, vallavalitsus suletud

Kell 12 Mikk Järv, Marika Saar, Kertu Vuks, Margit Kink, Liis Lehiste osalevad Tartumaa Omavalitsuste Liidu vabariigi aastapäeva vastuvõtul  

Kell 15 Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktus Elva Kultuurikeskuses, osalevad Maano Koemets, Marika Saar, Merilyn Säde, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Margit Kink, Kayvo Kroon 

 

Teisipäev, 25. veebruar 2020

Kogu päev: Kayvo Kroon infopäeval Viljandis 

Kell 10 Elva Vallavalitsuse istung 

Kell 10 Milvi Sepp, Eva Kuslap kohtuvad Rõngu Rahvamaja ja Rõngu Maanaiste Seltsiga 

Kell 10 Kertu Vuks Emajõe uuringute tutvustusel Tartus 

Kell 11 Piret Hallast, Anneli Lepik kodukülastusel 

Kell 13 Margit Kink osaleb koolitusel “Kuidas koduleht ja Facebook enda kasuks tööle saada?” 

Kell 13.30 Kertu Vuks kohtumisel SA Elva Kultuur ja Sport juhiga 

Kell 14 Elva Vallavolikogu istung 

Kell 15 Kertu Vuks arutelul lasteaias Õnneseen 

Kell 15.45 Kertu Vuks, Allan Allik ettevõtlusvaldkonna arutelul 

Kell 18 Marika Saar, Mikk Järv, Kertu Vuks, Maarika Uprus osalevad volikogu arengu- ja planeeringukomisjoni ja sotsiaal- ja tervisekomisjoni ühiskoosolekul 

 

Kolmapäev, 26. veebruar 2020

Kogu päev: Hegri Narusk, Salle Ritso ja Terje Raadom Tallinnas teabepäeval “Liigiti kogumine ja korraldatud jäätmevedu” 

Kell  9–15 Alo Rebane, Sirje Erm kohtumisel SA Taheva Sanatoorium 

Kell 9–15 Elva valla laste ja perede visioonipäev “Kiusamise ennetamine” Elva Kultuurikeskuses, osalevad Marika Saar, Mare Tamm, Milvi Sepp,  Liis Lehiste, Margit Kink, Lauri Tamm, Eve Jõgi, Elise Aher, Hille Deede, Piret Hallast

Kel 10 Heiki Hansen, Kertu Vuks kohtumisel Tartu kiirabiga 

Kell 10–14 Kayvo Kroon RIKS info seminar “Varundamine Riigipilve” 

Kell 13 Kertu Vuks ja Heiki Hansen kohtumisel MTÜ Hellenurme mõis ja Birchlagoon esindajatega  

Kell 18 Heiki Hansen volikogu rahanduskomisjoni koosolek volikogu saalis 

 

Neljapäev, 27. veebruar 2020

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hallast, Eva Kuslap sotsiaaltoetuste ja -teenuste komisjonis 

Kell 10 Piret Hallast, Elise Aher kodukülastusel 

Kell 10 Maano Koemets PRIAS-s hindamiskomisjoni liikmete koolitusel 

Kell 10 Heiki Hansen Archibus koosolek

Kell 13 Heiki Hansen spordihoone ehituskoosolek

Kell 13 Piret Hallast, Lauri Tamm, Mare Tamm, Elise Aher laste ja perede komisjoni istungil 

Kell 15 Elise Aher ümarlaual Elva Gümnaasiumis 

Kell 18 Kertu Vuks, Jaanika Saar kohtumisel Palupera piirkonnakoguga 

Kell 18 Heiki Hansen volikogu majanduskomisjoni koosolek volikogu saalis 

 

Reede, 28. veebruar 2020 

Ilmub Elva valla leht nr 68

Kogu päev: Eve Jõgi Kriisinõustamise teooria ja praktika koolituspäeval “Abistaja eneseabi ja professionaalne psühhohügieen” Tallinnas 

Kell 8.30 Eva Kuslap koos hooldustöötajatega koosolekul 

Kell 9 Terje Raadom kohtumisel Keskkonnainspektsiooniga  

Kell 10 Heiki Hansen notaril  

Kell 12.30 Marika Saar kohtub Tartumaa kultuurinõunikuga  

Kell 15 Margit Kink osaleb kultuurikompassil 

 

Laupäev, 29. veebruar 2020  

Kell 15 Maano Koemets 36. Eesti omavalitsuste talimängude juhtide võistlusel Viru-Nigula vallas 

 

Majast väljas: 

Anneli Teder põhipuhkusel 25.02.2020–27.02.2020 asendaja Tatjana Žuravljova

Elo Kasetalu põhipuhkusel 25.02.2020–28.02.2020 asendaja Sille Kask

Inna Rebane põhipuhkusel 25.02.2020–28.02.2020 asendaja Imbi Rõivassepp

Kertu Vuks põhipuhkusel 27.02.2020–28.02.2020 asendaja Mikk Järv

Mare Tamm põhipuhkusel 27.02.2020–03.03.2020 asendaja Marika Saar

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 17.02.2020–23.02.2020

Esmaspäev, 17. veebruar 2020

Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10.30 Mikk Järv, Kertu Vuks, Allan Allik projektikoosolekul 

Kell 10.30 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Kammeri koolis 

Kell 11 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel turismi- ja turunduse koosolekul 

Kell 12.30 Mare Tamm ja Liis Lehiste koostöökohtumisel Murumuna lasteaias 

Kell 13 Toomas Järveoja, Merilyn Säde ja Margit Kink Elva linna päevaga seotud korralduskoosolekul 

Kell 13 Hegri Narusk, Kristjan Vilu, Kullo Laos Kärneri-Lootuse-Peedu tee projekteerimise arutelul 

Kell 13 Kertu Vuks lasteaias Õnneseen arengukava arutelu korraldamas 

Kell 14 Heiki Hansen koosolekul seoses Hellenurme mõisapargi heakorraga 

Kell 14 Marika Saar osaleb lastekaitsemeeskonna ja haridusosakonna koostöökoosolekul  

Kell 15 arengu- ja planeeringu osakonna koosolek 

 

 

Teisipäev, 18. veebruar 2020

Kogu päev: Allan Allik KIKi keskkonnaprogrammi infopäeval Tartus 

Kogu päev: Margit Kink Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse üldkogu ja infoseminaril 

Kogu päev: Mare Tamm osaleb Haridusfoorumil Tallinnas 

Kogu päev: Milvi Sepp, Alo Rebane, Eva Kuslap ja Lauri Tamm külas Tori vallal  

Kell 9 Liis Lehiste seoses huvikoolide liidesega ARNOs kohtumisel Piksel OÜ-s.  

Kell 9–12 Merilyn Säde Tartus Efektiivse sisuturunduse koolitusel 

Kell 9.30 Hille Deede kohtuistungil Tartu Maakohtus 

Kell 10 vallavalitsuse istung  

Kell 10–17 Hegri Narusk KIK infopäeval Tartus  

Kell 10.20 Kertu Vuks, Jaanika Saar Elva valla kaasava eelarve ideede autoritega kohtumine 

Kell 11 Kertu Vuks, Heiki Hansen, Mikk Järv kohtumisel Lõuna-Eesti Hooldekeskuse esindajatega 

Kell 11.30 Anneli Lepik kohtumisel SA Elva Laste-ja Perekeskuses 

Kell 12 Toomas Järveoja notaris 

Kell 13 Anneli Lepik ja Piret Hallast võrgustikukohtumisel Valguta Lasteaed-Algkoolis 

 

Kolmapäev, 19. veebruar 2020

Kogu päev: Margit Kink noortevaldkonna võrgustiku kohtumisel 

Kogu päev: Hegri Narusk Tallinnas kergliiklustee asjaajamisel 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hallast ja Eva Kuslap sotsiaaltoetuste ja -teenuste komisjonis 

Kell 10–12 Heiki Hansen ELVL teede transpordikomisjonis Tallinnas 

Kell 10 Marika Saar, Mikk Järv töökoosolekutel Sihtasutuses Elva Kultuur ja Sport  

Kell 10 Sille Kask MAPPA kohtumisel Elvas 

Kell 10.30 Mare Tamm ja Liis Lehiste koostöökohtumisel Rannu lasteaias 

Kell 13 Mare Tamm ja Liis Lehiste koostöökohtumisel Puhja lasteaias 

Kell 14 sotsiaaltööspetsialistide koosolek Rannus  

Kell 14 Marika Saar ja Salle Ritso osalevad SA Elva Laste- ja Perekeskuse nõukogu koosolekul  

Kell 15.40 Kertu Vuks kohtumisel Elva Gümnaasiumis 

Kell 18 Kertu Vuks, Maarika Uprus, Mikk Järv Verevi detailplaneeringu avalikul arutelul  

 

Neljapäev, 20. veebruar 2020

Kogu päev: Liis Lehiste osaleb kompetentsikeskuste koostöökohtumisel Viljandis 

Kell 9 Margit Kink, Mare Tamm, Marika Saar kultuurijuhtide koosolekul 

Kell 10.30 haridusvõrgu analüüsi töökomisjoni koosolek  

Kell 11 Piret Hallast tugiperega kohtumisel Otepääl 

Kell 13 Marika Saar, Merilyn Säde ja Lauri Tamm terviseinfo teemalisel koosolekul 

Kell 14 Heiki Hansen, Mikk Järv Elva spordihoone koosolekul 

 

Reede, 21. veebruar 2020 

Kell 9–13 Eva Kuslap ja Lauri Tamm kodukülastustel projekti “Kodud tuleohutuks” raames 

Kell 9 Toomas Järveoja, Marika Saar Rannu Kooli aastapäevaaktusel 

Kell 10 Maano Koemets osaleb Puhja Koolis vabariigi aastapäeva aktusel  

Kell 10 Anneli Lepik kohtumisel Otepää Gümnaasiumis 

Kell 13.30 Kertu Vuks, Marika Saar, Maano Koemets, Toomas Järveoja Elva Gümnaasiumi “Kodanik ja ühiskond” hindamiskomisjonis  

Kell 14 Milvi Sepp, Mare Tamm, Liis Lehiste, Terje Korss, Lauri Tamm ja Eva Kuslap sotsiaaltranspordialasel ühisarutelul 

Kell 19 Marika Saar, Mikk Järv osalevad Puhja seltsimajas vabariigi aastapäevale pühendatud kontserdil  

Kell 20 Marika Saar osaleb Rõngu Rahvamaja vabariigi aastapäevale pühendatud peol 

 

Laupäev, 22. veebruar 2020  

Kell 12–16 Margit Kink noortevolikogu koolitusel ja koosolekul 

 

 

Majast väljas: 

Triin Ojasoo 17.02.2020-21.02.2020 puhkusel, asendaja Triinu Paas 

Cetlin Keskküla 20.02.2020-21.02.2020 õppepuhkusel, asendaja Hegri Narusk 

Sille Kask 20.02.2020-21.02.2020 õppepuhkusel, asendaja Elo Kasetalu 

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 10.02.2020–16.02.2020

Esmaspäev, 10. veebruar 2020

Kogu päev Sille Kask vinguandurite kampaania raames Elva päästekomandoga kodukülastustel Paluperas

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  

Kell 9 Piret Hallast võrgustikukohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuse peremajas

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

Kell 13 Marika Saar, Merilyn Säde, Mare Tamm, Inna Rebane, Triinu Põlgast, Salle Ritso ja Margit Kink töökoosolekul

Kell 10.30 Mikk Järv, Kertu Vuks ja Allan Allik projektikoosolekul

Kell 11 Anneli Lepik Piret Hallast  ja Hille Deede võrgustikukohtumisel Rannu teenuskeskuses

Kell 11 Kertu Vuks kohtumisel Elva Gümnaasiumi aine Kodanik ja ühsikond raames 

Kell 12 Mare Tamm ja Liis Lehiste kohtumisel Elva valla lastehoidude juhtidega 

Kell 13 Heiki Hansen, Mikk Järv koosolek

kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

Kell 14 Hille Deede ja Piret Hallast võrgustikukohtumisel Puhja Seltsimaja ruumides

Kell 15 Toomas Järveoja, Kertu Vuks, Mikk Järv kohtumisel Hellenurme mõisa teemadel

 

Teisipäev, 11. veebruar 2020

Kell 9 Mare Tamm ja Liis Lehiste koostöökohtumisel Õnneseene lasteaias 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Eva Kuslap Tartus ühisarutelul “Eakate naiste vastane vägivald”

Kell 11 Marika Saar ja Margit Kink osaleb Tartumaa kultuurijuhtide koosolekul Elvas 

Kell 11 Merilyn Säde, Triinu Paas ja osakonnajuhatajad kommunikatsioonikoosolek

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste, Merilyn Säde, Margit Kink, Hemminki Otstavel kohtumisel raamatukogujuhtidega Elva linnaraamatukogus

Kell 13 Heiki Hansen, Hegri Narusk, Terje Korss kohtumisel G4S esindajatega 

Kell 15 Maano Koemets kohtumisel Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuhiga

Kell 18 Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Ede Möldre Ulila rahvakoosolek

 

Kolmapäev, 12. veebruar 2020

Kogu päev Milvi Sepp, Sille Kask, Elo Kasetalu, Sirje Erm, Laura-Liis Õnneleid, Ene Sõber SKA toimetulekutoetuse teemapäeval Tartus

Kell 10 Mikk Järv SA Tartu turism nõukogu koosolekul Tartus

Kell 10.30 Mare Tamm ja Margit Kink koostöövestlusel Rannu raamatukogu direktoriga

Kell 11 Toomas Järveoja notaril

Kell 11 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel SA Elva Laste-ja Perekeskuses

Kell 11.45 Mare Tamm ja Margit Kink koostöövestlusel Konguta raamatukogu direktoriga

Kell 12 Kertu Vuks kohtumisel Tartu linna turundusjuhiga

Kell 13 Marika Saar kohtub Madis Šumanovi ja Marek Naarisega sporditurismi teemadel 

Kell 13 Toomas Järveoja, Mikk Järv MKM internetivõrgu arendamise koosolekul Otepääl

Kell 15 Mare Tamm ja Margit Kink koostöövestlusel Elva raamatukogu direktoriga

Kell 15 Kertu Vuks ja Jaanika Saar kohtumisel Ulila kaasava eelarve idee teostamise teemadel

Kell 18 Heiki Hansen, Kertu Vuks osaleb Palupera piirkonnakogu koosolekul

 

Neljapäev, 13. veebruar 2020

Kogu päev Margit Kink osaleb Intellektikal

Kogu päev Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi juhatuse väljasõidul Valgamaal

Kogu päev Piret Hallast osaleb koolitusel “Kogemuslik õpe juhtidele: kolm coaching'u liiki” Tallinnas

Kogu päev Maano Koemets külaskäigul Viimsi vallas

Kell 9 sotsiaaltoetuste ja teenuste määramise komisjon

Kell 9.30 Mare Tamm ja Liis Lehiste koostöökohtumisel Rõngu lasteaias

Kell 10 Kertu Vuks ja Jaanika Saar kohtumisel Kirepi kaasava eelarve idee teostamise teemadel 

Kell 13 Toomas Järveoja, Terje Korss tööautode teemaline sisekoolitus

Kell 13 Mare Tamm, Margit Kiin ja Liis Lehiste koostöökohtumisel Konguta koolis

Kell 13 Heiki Hansen spordihoone ehituskoosolek

Kell 14 Kertu Vuks, Sten Saarekivi ja Terje Raadom Elva Gümnaasiumis Kodanik ja ühiskond aine raames

Kell 14 Milvi Sepp ja Alo Rebane kohtumisel Elva Puuetega Inimeste Ühinguga

Kell 15 Maarika Uprus ja Jaanika Saar Tartu Linnavalitsuses koostatavratta- ja jalgteede võrgustiku arutelul

Kell 15 Toomas Järveoja, Heiki Hansen SW Energia Puhja katlamaja avatud uste päev

Kell 16.30 Toomas Järveoja, Mikk Järv, Triinu Paas Puhja katlamaja avamisel

 

Reede, 14. veebruar 2020 SÕBRAPÄEV!

Ilmub Elva valla leht nr 67

Kogu päev Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi juhatuse väljasõidul Valgamaal

Kell 9 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink nõupidamisel

kell 9.30-11 Sten Saarekivi ja Terje Raadom LA Murumunas Elva Gümnaasiumi õpilastega Kodanik ja ühiskond aine raames teadusteater

Kell 9 Heiki Hansen, Hegri Narusk, Allan Allik, Kullo Laos tänavavalgustuse arutelul 

Kell 10-14 Maano Koemets Powerpoint esitluste loomise koolitusel Tartus

Kell 11 Kertu Vuks, Maarika Uprus koosolekul Järve 9 krundi detailplaneeringu teemadel 

Kell 11 Mare Tamm kohtumisel muusikakooli direktoriga

Kell 13 Kertu Vuks Elva Gümnaasiumis aine Kodanik ja ühiskond raames 

 

Majast väljas: 

Jaanika Saar puhkusel 07.02.2020-11.02.2020 asendaja Maarika Uprus
Marika Saar majast väljas 13.02.2020

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 03.02.2020–09.02.2020

Esmaspäev, 3. veebruar 2020

Kogu päev: Sille Kask vinguandurite kampaania raames Elva päästekomandoga kodukülastustel

Kell 8.30 Anneli Lepik kohtumisel Töötukassas

Kell 8.30 Inna Rebane ja Mare Tamm nõupidamisel Elva Gümnaasiumi direktoriga

Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

Kell 10 finantsosakonna koosolek

Kell 10 Anneli Lepik kohtumisel Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliinikus

Kell 10.30 Kertu Vuks, Mikk Järv, Allan Allik aredusprojektide arutelul 

Kell 11 Marika Saar, Merilyn Säde, Kertu Vuks ja Hemminki Otstavel turismi- ja turunduse koosolekul

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste nõupidamisel Murumuna ja Õnneseene lasteaedade direktoritega

Kell 14 Milvi Sepp ja Marika Saar lastekaitsemeeskonna koosolekul

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

Kell 16 Marika Saar, Mikk Järv, Kertu Vuks SA Elva Kultuur ja Sport nõukogu koosolekul

Kell 18 Maano Koemets, Toomas Järveoja, Marika Saar, Kertu Vuks arutelul Elva valla piirkonnakogudega

 

Teisipäev, 4. veebruar 2020

Kogu päev: Mare Tamm KOV haridusjuhtide arenguprogrammi õppepäeval Jõgeval

Kogu päev: Kertu Vuks haridusjuhtide praktikaprogrammi avaseminaril Tallinnas

Kogu päev: Marika Saar osaleb kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogrammis sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna abilinnapeadele ja -vallavanematele Pärnus 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Eva Kuslap, Piret Hallast, Lauri Tamm osakonnasisesel koosolekul

Kell 10 vallavalitsuse istung

Kell 10 Liis Lehiste Haridus- ja Teadusministeeriumi teabepäeval Tartus

Kell 11 Toomas Järveoja Tartu Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul

Kell 11 Milvi Sepp ja Eva Kuslap kohtuvad Rõngu Rahvamaja juhatajaga

Kell 12.15 Triinu Paas Rõngu Keskkoolis, USA saatkond külastab Rõngu Keskkooli

Kell 14 Merilyn Säde ja Jaanika Saar Tõrvas “Hea avalik ruum” raames valminud keskväljakute koosolekul

Kell 13 Sille Kask kohtumisel Eesti Haigekassa esindajaga

Kell 14 Milvi Sepp, Piret Hallast ja Alo Rebane järelhooldusteenuse kohtumisel

 

Kolmapäev, 5. veebruar 2020

Kogu päev: Mare Tamm KOV haridusjuhtide arenguprogrammi õppepäeval Jõgeval

Kogu päev: Marika Saar osaleb kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogrammis sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna abilinnapeadele ja vallavanematele Pärnus

Kell 9 Sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek

Kell 11 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hallast ja Eva Kuslap sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise koosolekul

Kell 12 vallavaraspetsialist Terje Korss Eesti Energia ärikliendiseminaril

Kell 13 Eve Jõgi ümarlauakohtumisel Elva Gümnaasiumis

Kell 15.30 Kertu Vuks kohtumisel Palupera põhikooli direktoriga

Kell 16 Piret Hallast kohtumisel Elva valla hooldusperega

Kell 17.30 Kertu Vuks läbi viimas Puhja lasteaia arengukava seminari 

 

Neljapäev, 6. veebruar 2020

Kogu päev Milvi Sepp supervisoonil Sotsiaalkindlustusametis

Kell 9 Marika Saar, Mare Tamm, Allan Allik, Inna Rebane, Liis Lehiste, Imbi Rõivassepp, Kertu Vuks haridusvõrgu teemalisel nõupidamisel

Kell 9-10.30 Margit Kink noorsootöötajate koolitusel

Kell 10 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Maarjamaa Hariduskolleegiumis

Kell 10-16 Jaanika Saar ja Maarika Uprus Tartus seminaril “Planeeringu vormistamine”.

Kell 10.30 Kertu Vuks kohtumisel Vahur Jaakmaga

Kell 13 Heiki Hansen spordihoone ehituskoosolekul

Kell 14 Kertu Vuks, Sten Saarekivi ja Terje Raadom Elva Gümnaasiumis Kodanik ja ühiskond aine raames

Kell 18 Toomas Järveoja, Mare Tamm, Triinu Paas, Margit Kink sportlaste tänugalal

 

Reede, 7. veebruar 2020

Kell 8.30 Mare Tamm ja Margit Kink koostöövestlusel Puhja raamatukogu direktoriga

Kell 9-11 Lauri Tamm ESF projekti koostöökohtumisel Tartus

Kell 10 Mare Tamm ja Margit Kink koostöövestlusel Rõngu raamatukogu direktoriga

Kell 11.30 Mare Tamm ja Margit Kink koostöövestlusel Aakre raamatukogu direktoriga

Kell 13 Maano Koemets, Toomas Järveoja, Marika Saar, Salle Ritso, Kertu Vuks, Hegri Narusk ja Merilyn Säde kohtumisel Elva Gümnaasiumi 11. klassi õpilastega

  

Majast väljas: 

Kullo Laos puhkusel 29.01.2020-03.02.2020 asendaja Kristjan Vilu
Mare Tamm 04.02.2020-05.02.2020 õppepäevadel asendaja Marika Saar 
Kertu Vuks 04.02.2020 seminaril Tallinnas

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 27.01.2020–02.02.2020

Esmaspäev, 27. jaanuar 2020

kogu päev: Sille Kask Tartus sotsiaaltöötaja õppepäeval „Kohtupraktika aastal 2019“

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek

Kell 9.30 Marika Saar viib läbi Puhja Kooli 9. klassi õpilastele ühiskonnaõpetuse tundi vallamajas

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 finantsosakonna koosolek

Kell 10 Kertu Vuks TAS-is Tartu Kultuuripealinn ja NG Kollaste akende projekti arutelul 

Kell 13 Eve Jõgi Tartu Maakohtus istungil

Kell 13 Mare Tamm kohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses

Kell 15 Kertu Vuks esinemas kaasava eelarve ja kogukondade kaasamise seminaril Setomaal 

Kell 16 Elva Vallavolikogu istung Elva vallamajas

 

Teisipäev, 28. jaanuar 2020

kogu päev Kertu Vuks SpeakSmart koolitusel Tartus

Kell 8.30 Milvi Sepp ja Marika Saar kohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses

Kell 9 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Otepää Gümnaasiumis

Kell 9 Margit Kink Kõrveküla Raamatukogus ja töötervishoiuarsti juures

Kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

Kell 12 Eva Kuslap infopäeval “Vabatahtlike kaasamisest hoolekandeteenuste juurde” Tartus

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kiin ja Liis Lehiste haridusjuhtide kohtumisel vallavalitsuse saalis

Kell 13 Toomas Järveoja MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse üldkoosolekul

Kell 15 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Elva Gümnaasiumis

 

Kolmapäev, 29. jaanuar 2020

kogu päev: Sille Kask vinguandurite kampaania raames Elva päästekomandoga kodukülastustel

kell 9 Margit Kink Tartumaa Omavalitsuste Liidus kohtumisel

Kell 9 Kertu Vuks kohtumisel Elva gümnaasiumi esindajaga Kodanik ja ühiskond projekti raames

Kell 11 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hallast sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis

Kell 11 Eva Kuslap infopäeval “Vananemine kultuuris” Tartu Ülikooli Kliinikumis

kell 11 Anneli Lepik Politsei-ja Piirivalveametis kohtumisel

Kell 12 Lauri Tamm  osaleb seminaril Vabatahtlike kaasamisest hoolekandeteenuste juurde

Kell 13 Elise Aher ümarlaual Tartu Lastemajas

Kell 13.30 Marika Saar osaleb Kultuurministeeriumi ja ELVL kultuuri ja spordi teemarühma kohtumisel Tallinnas 

Kell 13 Anneli Lepik Tartu Maakohtus kohtuistungil

Kell 13 Mare Tamm ja Liis Lehiste Tartumaa Hariduse Koostöökogu koosolekul TOL-is

Kell 14.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Sirje Erm, Ene Sõber sotsiaaltöö koosolekul Rõngu teenuskeskuses

Kell 16  Kertu Vuks VÄLK meeskondade pitchimise teemalisel seminaril SPARK Demos 

Kell 17 Marika Saar osaleb ENTK noortevaldkonna tunnustusüritusel Tallinnas 

 

Neljapäev, 30. jaanuar 2020

kogu päev: Merilyn Säde sisekommunikatsiooni koolitusel Tallinnas

Kogu päev:  Kertu Vuks StartupDayl Tartus 

Kell 9 Marika Saar, Mare Tamm kohtuvad Elva Gümnaasiumi ametiühinguga 

Kell 10 Piret Hallast ja Anneli Lepik kohtumisel Sotsiaalkindlustusameti esindajaga

Kell 11 Kaisa-Karoliina Kokk, Triinu Paas, Triin Ojasoo personalitarkvara PERSONA tutvustus

Kell 13 Mare Tamm Laste ja perede komisjoni istungil

Kell 13 Heiki Hansen spordihoone ehituskoosolekul

Kell 13 Terje Raadom, Sten Saarekivi Elva Gümnaasiumis läbi viimas õppeainet kodanik ja ühiskond

Kell 14 Kertu Vuks läbi viimas tundi Elva gümnaasiumis Kodanik ja ühiskond aine raames 

kell 16 Margit Kink, Marika Saar, Toomas Järveoja Lusikapeol Elva Kultuurikeskuses

Kell 16 Kertu Vuks arutelul Eva Leemetiga loomemajanduse arendamisest Elva vallas 

Kell 18 Kertu VuksMarika Saar osalevad mentorklubi kohtumisel 

 

Reede, 31. jaanuar 2020

kogu päev  Kertu Vuks StartupDayl Tartus  

Kell 8.30 Eva Kuslap hooldustöötajatega koosolek

 

Laupäev, 1veebruar 2020

Kell 18 Marika Saar osaleb segarahvatantsurühma Opsal 35. juubelil Puhja Seltsimajas 

 

Majast väljas: 

Allan Allik puhkusel 27.01.2020-31.01.2020 asendaja Kertu Vuks

Kristi Kalmus puhkusel 27.01.2020-31.01.2020 asendaja Kaisa-Karoliina Kokk

Kullo Laos puhkusel 29.01.2020-03.02.2020 asendaja Kristjan Vilu

Mikk Järv puhkusel 16.01.2020-29.01.2020 asendaja Toomas Järveoja  

Sille Kask 27.01.2020 Tartus koolitusel

Merilyn Säde 30.01.2020 Tallinnas koolitusel

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 27.01.2020–02.02.2020

Esmaspäev, 27. jaanuar 2020

kogu päev: Sille Kask Tartus sotsiaaltöötaja õppepäeval „Kohtupraktika aastal 2019“

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek

Kell 9.30 Marika Saar viib läbi Puhja Kooli 9. klassi õpilastele ühiskonnaõpetuse tundi vallamajas

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 finantsosakonna koosolek

Kell 10 Kertu Vuks TAS-is Tartu Kultuuripealinn ja NG Kollaste akende projekti arutelul 

Kell 13 Eve Jõgi Tartu Maakohtus istungil

Kell 13 Mare Tamm kohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses

Kell 15 Kertu Vuks esinemas kaasava eelarve ja kogukondade kaasamise seminaril Setomaal 

Kell 16 Elva Vallavolikogu istung Elva vallamajas

 

Teisipäev, 28. jaanuar 2020

kogu päev Kertu Vuks SpeakSmart koolitusel Tartus

Kell 8.30 Milvi Sepp ja Marika Saar kohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses

Kell 9 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Otepää Gümnaasiumis

Kell 9 Margit Kink Kõrveküla Raamatukogus ja töötervishoiuarsti juures

Kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

Kell 12 Eva Kuslap infopäeval “Vabatahtlike kaasamisest hoolekandeteenuste juurde” Tartus

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kiin ja Liis Lehiste haridusjuhtide kohtumisel vallavalitsuse saalis

Kell 13 Toomas Järveoja MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse üldkoosolekul

Kell 15 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Elva Gümnaasiumis

 

Kolmapäev, 29. jaanuar 2020

kogu päev: Sille Kask vinguandurite kampaania raames Elva päästekomandoga kodukülastustel 

kell 9 Margit Kink Tartumaa Omavalitsuste Liidus kohtumisel

Kell 9 Kertu Vuks kohtumisel Elva gümnaasiumi esindajaga Kodanik ja ühiskond projekti raames 

Kell 11 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hallast sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 11 Eva Kuslap infopäeval “Vananemine kultuuris” Tartu Ülikooli Kliinikumis 

kell 11 Anneli Lepik Politsei-ja Piirivalveametis kohtumisel

Kell 12 Lauri Tamm  osaleb seminaril Vabatahtlike kaasamisest hoolekandeteenuste juurde 

Kell 13 Elise Aher ümarlaual Tartu Lastemajas

Kell 13.30 Marika Saar osaleb Kultuurministeeriumi ja ELVL kultuuri ja spordi teemarühma kohtumisel Tallinnas  

Kell 13 Anneli Lepik Tartu Maakohtus kohtuistungil

Kell 13 Mare Tamm ja Liis Lehiste Tartumaa Hariduse Koostöökogu koosolekul TOL-is 

Kell 14.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Sirje Erm, Ene Sõber sotsiaaltöö koosolekul Rõngu teenuskeskuses

Kell 16  Kertu Vuks VÄLK meeskondade pitchimise teemalisel seminaril SPARK Demos 

Kell 17 Marika Saar osaleb ENTK noortevaldkonna tunnustusüritusel Tallinnas 

 

Neljapäev, 30. jaanuar 2020

kogu päev: Merilyn Säde sisekommunikatsiooni koolitusel Tallinnas

Kogu päev:  Kertu Vuks StartupDayl Tartus 

Kell 9 Marika Saar, Mare Tamm kohtuvad Elva Gümnaasiumi ametiühinguga  

Kell 10 Piret Hallast ja Anneli Lepik kohtumisel Sotsiaalkindlustusameti esindajaga

Kell 11 Kaisa-Karoliina Kokk, Triinu Paas, Triin Ojasoo personalitarkvara PERSONA tutvustus

Kell 13 Mare Tamm Laste ja perede komisjoni istungil

Kell 13 Heiki Hansen spordihoone ehituskoosolekul

Kell 14 Kertu Vuks läbi viimas tundi Elva gümnaasiumis Kodanik ja ühiskond aine raames 

kell 16 Margit Kink, Marika Saar, Toomas Järveoja Lusikapeol Elva Kultuurikeskuses

Kell 16 Kertu Vuks arutelul Eva Leemetiga loomemajanduse arendamisest Elva vallas 

Kell 18 Kertu VuksMarika Saar osalevad mentorklubi kohtumisel 

 

Reede, 31. jaanuar 2020

kogu päev  Kertu Vuks StartupDayl Tartus  

Kell 8.30 Eva Kuslap hooldustöötajatega koosolek

 

Laupäev, 1veebruar 2020

Kell 18 Marika Saar osaleb segarahvatantsurühma Opsal 35. juubelil Puhja Seltsimajas 

 

Majast väljas: 

Allan Allik puhkusel 27.01.2020-31.01.2020 asendaja Kertu Vuks

Kristi Kalmus puhkusel 27.01.2020-31.01.2020 asendaja Kaisa-Karoliina Kokk

Kullo Laos puhkusel 29.01.2020-03.02.2020 asendaja Kristjan Vilu

Mikk Järv puhkusel 16.01.2020-29.01.2020 asendaja Toomas Järveoja  

Sille Kask 27.01.2020 Tartus koolitusel

Merilyn Säde 30.01.2020 Tallinnas koolitusel

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 4