Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 3.05.2021–9.05.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid 

 

Esmaspäev, 3. mai 2021 

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Hille Deede võrgustikukohtumisel 

Kell 10 Merilyn Säde Elva miljoni töökoosolekul 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 11.30 Kertu Vuks töökoosolekul arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Veiko Sepaga  

Kell 12.30 Marika Saar kohtub SA Elva laste- ja perekeskuse juhatajaga  

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu, Kertu Kattai osalevad valla lasteaiajuhtide koosolekul 

Kell 13 Mikk Järv kohtumisel kohvik Lohvik esindajatega 

Kell 13 Hegri Narusk heakorra alasel arutelul 

Kell 13 Heiki Hansen Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istungil 

Kell 14 Marika Saar kohtub SA Elva kultuur ja sport juhatajaga  

Kell 14 lastekaitsetiimi koosolek 

Kell 14 Salle RitsoVeiko Sepp, Maarika Uprus üldplaneeringu eskiisi õiguslike kommentaaride arutelul 

Kell 14.30 Heiki Hansen AS Emajõe Veevärgi arutelul 

Kell 15 Mare Tamm osaleb ELVL õpetajate palgakorralduse infopäeva korralduskoosolekul 

Kell 15 Marika Saar kohtub Tartumaa omavalitsuste liidu kultuurinõunikuga  

 

Teisipäev, 4mai 2021 

Kell 8.30 Mare Tamm kohalike omavalitsuste infotunnis digiõpikute teemal  

Kell 9 Marika Saar osaleb sotsiaalnõunike, ennetustööspetsialisti ja osakonna juhatajaga arutelul  

Kell 9 Mikk Järv, Jaanika Saar kohtumisel Madis Šumanoviga 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu valla koolijuhtide koosolekul 

Kell 11 Kertu Vuks, Imbi Rõivassepp, Kayvo Kroon ja Merilyn Säde töökoosolekul eelarve avaliku vaate kommunikatsiooni teemadel 

Kell 13–16 Merilyn Säde Tartu 2024 kommunikatsioonijuhtide kommunikatsiooni koolitusel 

Kell 13 Hegri Narusk Rõngu ehitusobjekti ülevaatusel 

Kell 13 Marika Saar, Salle Ritso osalevad SA Elva laste- ja perekeskuse nõukogu koosolekul 

Kel13 Mare Tamm koostöövestlusel Rõngu keskkooli direktoriga 

Kell 14 Janeli Nielson võrgustikukohtumisel 

Kell 14 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel  

Kell 14.30 Marika Saar kohtub Sa Uderna hooldekodu juhatajaga 

 

Kolmapäev, 5mai 2021 

Kell 9 sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek 

Kell 9 Marika Saar osaleb õpisündmusel “Õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamine”  

Kell 9 Maano Koemets piirkonnakogude arutelul 

Kell 10 Janeli Nielson ja Anneli Lepik võrgustikukohtumisel 

Kell 10 Hegri Narusk hangete ettevalmistamisel 

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 11 Heiki Hansen osaleb TOL-i juhatuse koosolekul 

Kell 11 Kertu Vuks, Veiko Sepp ja Sirli Pippar arendusprojektide teemalisel arutelul 

Kell 13 Marika Saar, Milvi Sepp ja Kaisa-Karoliina Kokk osalevad SKA sotsiaalteenuste strateegilise nõustamise kohtumisel  

Kell 13 Kertu VuksKayvo Kroon, Mare Tamm IT –alasel nõupidamisel Õnneseene ja Murumuna lasteaedade juhtidega 

Kell 14 Mare Tamm ettevõtete ja koolide koostööseminaril Edu ja Tegu 
Kell 14.45-15.15 Merilyn Säde TÜ ajakirjandustudengitele õppetöö raames intervjuud andmas 
Kell 15 Marika Saar osaleb koostööprojekti laste rühi parandamiseks kohtumisel 
Kell 16 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Marika Saar, Mikk Järv, Merilyn Säde, Kaisa-Karoliina Kokk käitumisjuhiste töörühma arutelul  

 

Neljapäev, 6. mai 2021  

Kogu päev: Laura Kuusk koolitusel “ Töö lastega perega, kus esineb lähisuhtevägivalda 

Kell 10 Janeli Nielson võrgustikukohtumisel Rõngu keskkoolis 

Kell 10 Kertu Vuks osaleb turismivaldkonna infopäeval 

Kell 10 Hegri Narusk Pika tn ehituskoosolekul 

Kell 10 Heiki Hansen, Marika Saar, Mare Tamm kohtumisel Hariduse Edendamise SA esindajatega 

Kell 11.30 Anneli Lepik Elva Perekeskuses juhtumiplaanide vahehindamisel 

Kell 12.30 Merilyn Säde Elva miljoni II üleskutsuva video võtetel 

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu haridusvaldkonna määruse eelnõu töögrupi arutelul 

Kell 13 Heiki Hansen, Mikk JärvHegri Narusk Rannu kooli ehituskoosolekul 

Kell 14 Maano Koemets Verevi detailplaneeringuala ja ujula alternatiivide kaalumise  arutelul 

Kell 15.30 Mikk Järv Ulila keskuse ehituskoosolekul 

 

Reede, 7. mai 2021 

Kell 9 Merilyn Säde Tartu 2024 omavalitsuste e-infotunnis 

Kell 9 Marika Saar osaleb erivajadustega laste reformi KOV töögrupi kohtumisel  

Kell 10 Maano Koemets, Salle Ritso, Imbi Rõivassepp käitumisjuhiste rühmaarutelul 

Kell 10.30 Mikk Järv, Hegri NaruskJaanika Saar Kesk tn paikvaatlusel RTK esindajatega 

Kell 11 Merilyn Säde, Sirli Pippar ja Veiko Sepp arendustegevuse veebirubriigi arutelul 

Kell 13 Marika Saar osaleb ELVL kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma kohtumisel  

Kell 13 Kertu Vuks arutelul Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna juhatajaga  

 

 

 

Majast väljas:  

Katrina Mets 03.05-04.05.2021, asendaja Elo Kasetalu 

Kullo Laos 03.05- 07.05.2021, asendaja Hendri Seinberg 

Riina Sirel 27.04- 06.05.2021, asendaja Andres Maikov 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 26.04.2021–2.05.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 26. aprill 2021

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 Merilyn Säde Elva miljoni töökoosolekul 

Kell 10 Marika Saar osaleb haridus- ja kultuuriosakonna koosolekul  

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 11 Anneli Lepik Elva laste- ja perekeskuses juhtumiplaanide vahehindamisel 

Kell 11.15 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel 

Kell 11.30 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel Elva gümnaasiumis 

Kell 13 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Hemminki Otstavel turunduse ja turismitiimi töökoosolekul 

Kell 13 Hegri Narusk jäätmejaamade arendamise arutelul 

Kell 13 Mare Tamm koostöövestlusel Rannu kooli direktoriga 

Kell 14 Marika Saar osaleb lastekaitsetiimi koosolekul  

Kell 16 volikogu istung 

 

Teisipäev, 27. aprill 2021

Kell 9 Marika Saar ja Mare Tamm kohtumisel Elva gümnaasiumi juhtkonnaga 

Kell 9 Kertu Vuks, Mikk Järv, Maarika Uprus kohtumisel Nõo vallavallavalitsuse esindajatega planeeringuküsimustes 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 11 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse ehituskoosolekul 

Kell 11 Mare Tamm koostöövestlusel Puhja kooli direktoriga 

Kell 12.30 Heiki Hansen kohtumisel Jüri Ratasega 

Kell 13 Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Sten Saarekivi matkaradade arenduse teemalisel arutelul 

Kell 13 Mare Tamm koostöövestlusel Elva gümnaasiumi direktoriga  

Kell 14 Marika Saar kohtub MTÜ Iseseisev Elu juhi Maire Koppeliga  

Kell 16.30 Heiki Hansen Tartu notaris 

Kell 18 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Mikk Järv osalevad veekogude komisjoni kohtumisel 

 

Kolmapäev, 28. aprill 2021

Kell 8 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel  

Kell 9 Heiki Hansen notaris 

Kell 9 Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid koosolekul 

Kell 9 hajaasustuse programmi komisjoni koosolek 

Kell 9-15 Hegri Narusk hangete ettevalmistamise arutelul  

Kell 10 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde osalevad koos Elva meeskonnaga Loov Tartumaa arenguprogrammi eestvedajate kohtumisel  

Kell 11 Eve Jõgi, Kertu Kattai veebikonverentsil "Paremad töötingimused läbi sotsiaalse dialoogi avalikus sektoris” 

Kell 11 Hendri Seinberg Rannu sademeveekanalisatsiooni ehituskoosolekul 

Kell 12.30 Marika Saar osaleb Elva valla kultuurijuhtide kohtumisel  

Kell 13 Kertu Vuks, Merilyn Säde UBC konverentsi töötoa korralduskoosolekul veebis 

Kell 15 Maano Koemets Tartumaa Omavalitsuste Liidu revisjonikomisjoni koosolekul 

Kell 16.30 Eve Jõgi Võrgustikukohtumisel Elva gümnaasiumiga 

 

Neljapäev, 29. aprill 2021  

Kell 10 Hegri Narusk, Hendri Seinberg Pika tänava ehituskoosolekul 

Kell 10 Kertu Vuks Valgamaa Partnerluskogu üldkoosolekul 

Kell 10 Maano Koemets, Heiki Hansen, Marika Saar, Merilyn Säde osalevad käitumisjuhiste töörühma kohtumisel  

Kell 12 Kertu Vuks ja Marika Saar kohtumisel Tartu Loomemajanduskeskuse esindajatega 

Kell 13 Marika Saar, Anneli Lepik, Mare Tamm, Kertu Kattai eetikakogu teemalisel arutelul 

Kell 13 Hegri Narusk Rannu kooli ehituskoosolekul 

Kell 14 Mare Tamm ja Auli Mäesalu kohtumisel Elva valla haridusasutuste haridustehnoloogidega 

Kell 15.30 Mikk Järv Ulila keskuse ehituskoooslekul 

Kell 16 Eve Jõgi osaleb Suitsidaalsuse koolitusel veebis  

 

Reede, 30. aprill 2021

Kogu päev: Hille Deede veebikonverentsil “ Perelepitus eile, täna ja homme” 

Kell 8.15 Maano Koemets, Heiki Hansen Verevi detailplaneeringuala ja ujula alternatiivide kaalumise  arutelul 

Kell 9 Merilyn Säde Tartu 2024 e-infotunnis 

Kell 9 Marika Saar osaleb Elva valla tervise- ja heaoluprofiili koostamise meeskonna koosolekul  

Kell 10 Kertu Vuks Tartumaa arengustrateegia pakkumuste hindamiskomisjonis 

Kell 10 Heiki Hansen, Hegri Narusk Emajõe Veevärk nõukogu koosolekul 

Kell 10 Marika Saar osaleb uuringu Tartu tervisespordi harrastuse ja tervisespordi võimaluste tutvustusel  

Kell 15 Kertu Vuks EAS-i arutelul “Siin on turvaline” märgise kasutamisest 

 

Laupäev, 1. mai 2021

Kogu päev: Elva matkamaraton ja Elva linna sünnipäev! 

Kogu päev: Emajõe koristustalgud, osalevad Kertu Vuks ja Mikk Järv 

 

 

Majast väljas:  

Merilyn Säde 26.04-28.04.2021, asendaja Triinu Paas 

Milvi Sepp 26.04-30.04.2021, asendaja Alo Rebane 

Riina Sirel 27.04- 06.05.2021, asendaja Andres Maikov 

Sten Saarekivi 28.04-29.04.2021 õppepuhkusel, asendaja Margit Berg-Jürgens 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 19.04.2021–25.04.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid 

 

Esmaspäev, 19. aprill 2021 

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Anneli Lepik veebikohtumisel MTÜ Oma Pere esindajatega 

Kell 10 Merilyn Säde Elva miljoni töökoosolekul 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 11 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Sotsiaalkindlustusametiga 

Kell 13 Marika Saar kohtub Elva Laste- ja Perekeskuse juhatajaga  

Kell 13 Kertu Vuks osaleb “Kohalik omavalitsus ja riik” arutelul 

Kell 14 lastekaitsetiimi koosolek 

Kell 15 Marika Saar osaleb Omavalitsuspäeva korraldusmeeskonna koosolekul  

Kell 15 Kertu Vuks osaleb UBC Planeerijate töögrupi arutelul  

Kell 15.30 Heiki Hansen Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istungil 

Kell 16.30 Marika Saar kohtub Elva Kultuur ja Sport juhatajaga  

Kell 18 Maano Koemets volikogu eestseisuse koosolekul 

 

Teisipäev, 20. aprill 2021 

Kell 8 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel 

Kell 9 Anneli Lepik võrgustiku supervisioonil  

Kell 9 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Kertu Vuks kohtumisel turismijuhi ja Elva Puhkepiirkonna esindajaga 

Kell 10  Haridus- ja noorteameti seminar “360 kraadi tagasiside meetod Elva valla haridusjuhtidele 

Kell 11 Kertu Vuks KYLAS platvormi arendamise arutelul  

Kell 12 Marika Saar osaleb Regioonide Komitee ECON komisjoni koosolekul  

Kell 13 Mare Tamm ja Veronika Nikolajeva raamatukogujuhtide koosolekul 

Kell 13 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse ehituskoosolekul 

Kell 13 Mikk Järv, Kertu Vuks, Madis Šumanov Puhja miniarena arutelul 

Kell 14 Maano Koemets Tartu Ärinõuandla nõukogu koosolekul 

Kell 15 Mare Tamm osaleb haridusasutuse pidajale suuantud Tartu Ülikooli eetikakeskuse infotunnis Kell 15 Eve Jõgi Vaimse tervise esmaabi jätkukoolitusel 

Kell 15.30 Kertu Vuks osaleb “Sotsiaalse taristu kulude hüvitamine detailplaneeringute menetlemisel” fookusgrupis 

 

Kolmapäev, 21aprill 2021 

Kogu päev: Maano Koemets hajaasustuse projektitaotluste ülevaatusel 

Kell 9 Anneli Lepik kohtumisel Viljandi Perekodus 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid koosolekul 

Kell 10 Kertu Vuks ITA Nutikate välisinvesteeringute uuringut tutvustaval seminaril 

Kell 10 Hegri Narusk Konguta rahvamaja töökoosolekul 

Kell 10 Marika Saar osaleb Erivajadustega laste teenuste reformi tutvustusel  

Kell 10.30 Eve Jõgi kohtuistungil Tartu Maakohtus 

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm  osalevad Elva valla kultuurijuhtide kohtumisel  

Kell 12.30 Mare Tamm koostöövestlusel Palupera kooli direktoriga 

Kell 13 Marika Saar osaleb sotsiaalnõunike, ennetustööspetsialisti ja osakonna juhtaja kohtumisel  

Kell 14 Marika Saar, Mare Tamm, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane  osalevad  spordianalüüsi töörühma koosolekul  

Kell 14 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva Gümnaasiumis 

Kell 15 Marika Saar, Mare Tamm, Kertu Kattai ja Anneli Lepik osalevad eetikanõukogu loomise aluspõhimõtete koosolekul  

 

  

 

Neljapäev, 22. aprill 2021  

Kell 9 Marika Saar, Mare Tamm osalevad veebinaril “Mida arvestada haridusvõrgu ümberkorraldamise otsuseid tehes?”  

Kell 9 Maano Koemets osaleb piirkonnakogude teemalisel arutelul 

Kell 10 Milvi Sepp, Kertu Kattai, Anneli Lepik NEET-noorte koosolekul 

Kell 10 Hegri Narusk Pika tn ehituskoosolekul 

Kell 13 Mare Tamm, Kertu Kattai osalevad Andrase ja Kodukant veebinaril „Kuidas läbi kogukondade ja kohalike omavalitsuste koostöö jõuda täiskasvanud õppijani?“ 

Kell 13 Kertu Vuks osaleb Tartumaa Arendusseltsi fookusgrupis toiduvõrgustike teemadel  

Kell 13 Hegri Narusk Rannu kooli ehituskoosolekul 

Kell 14 Heiki Hansen notaris 

Kell 15 Maano Koemets, Mare Tamm, Veronika Nikolajeva, Auli Mäesalu Noorte omaalgatusfondi hindamiskomisjoni koosolekul 

Kell 15.30 Mikk Järv Ulila Keskuse ehituskoosolekul 

Kell 16 Marika Saar osaleb Kammeri koostöökooli juhtrühma kohtumisel  

Kell 18 Kertu Vuks osaleb Veekogude komisjoni kohtumisel 

 

Reede, 23. aprill 2021 

Kogu päev: Mare Tamm osaleELVL ja Fontese koostöögrupi kohtumisel 

Kell 8.15 Maano Koemets, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Marika Saar, Mikk Järv Verevi detailplaneeringuala ja ujula alternatiivide kaalumise  arutelul 

Kell 9 Kertu Vuks, Mikk Järv ja Kaisa-Karoliina Kokk käitumisjuhiste teemalisel arutelul  

Kell 10 Anneli Lepik veebikoolitusel Eestkoste korraldamine ja teostamine 

Kell 10 Marika Saar osaleb ELVL kultuuri ja spordi töörühma koosolekul  

Kell 12 Marika Saar osaleb Läbirääkimiste koolitusel  

 

 

Majast väljas:  

Katrina Mets 21.04-25.04.2021 õppepuhkusel, asendaja Elo Kasetalu 

Merilyn Säde 21.04-24.04.2021, asendaja Triinu Paas 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 12.04.2021–18.04.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid 

 

Esmaspäev, 12. aprill 2021 

Ilmub Elva valla leht nr 91 

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Merilyn Säde Elva miljoni töökoosolekul 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 12 Janeli Nielson ja Anneli Lepik võrgustikukohtumisel 

Kell 13 Hegri Narusk hangete arutelul 

Kell 13 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel turunduse ja turismi koosolekul 

Kell 13 Heiki Hansen, Milvi Sepp osaleb ELVL sotsiaalvaldkonna koosolekul 

Kell 13 lastekaitsetiimi koosolek 

Kell 14 Mikk Järv, Marika Saar, Jaanika Saar, Mare Tamm, Kayvo Kroon Elva Gümnaasiumi Puiestee tn hoone projekteerimise arutelu. 

Kell 14 Kertu Vuks osaleb turismisihtkohtade tootearenduse teemalises töögrupis 

Kell 15.30 Heiki Hansen, Merilyn Säde Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istungil 

 

Teisipäev, 13. aprill 2021 

Kell 9 Mikk Järv ja Kertu Vuks koosolekul  Emajõe Veevärgi ja Keskkonnaametiga 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Tilsi Perekodu esindajatega 

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu, Margit Kiin kohtumisel Õunakese lapsehoiu esindajaga 

Kell 11 Heiki Hansen, Kertu VuksMikk Järv, Merilyn Säde, Veiko Sepp ja Kaisa-Karoliina Kokk  arendusspetsialisti konkursi värbamisvestlusel  

Kell 13 Hegri Narusk kohtumisel Keskkonnaministeeriumiga EL kliimamuutuste mõjuga kohanemise strateegia arutelu 

Kell 13 osakonnajuhatajate kommunikatsioonikoosolek osalevad Merilyn Säde, Triinu Paas, Veiko Sepp, Milvi Sepp 

Kell 13 Mare Tamm, Anneli Lepik, Kertu Kattai ennetustöö teemalisel arutelul 

Kell 13.30 Maano Koemets, Heiki Hansen, Kertu Vuks ja Mikk Järv kohtumisel ettevõtjaga  

Kell 15 Marika Saar ja Milvi Sepp osalevad laste rühiteemalise meeskonna kohtumisel  

Kell 16 Marika Saar osaleb koolivõrgu teemalise veebiseminari korralduskoosolekul  

Kell 17 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu, Veronika Nikolajeva osalevad volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul  

 

Kolmapäev, 14aprill 2021 

Kogu päev: Terje Korss ja Ene Joosing hajaasustuse programmi taotlusobjektide ülevaatusel 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid koosolekul 

Kell 10–12 Anneli Lepik ja Janeli Nielson kohtuistungil 

Kell 1015 Koolitus „Vaimse tervise esmaabi“, osalevad Janeli Nielson ja Eve Jõgi 

Kell 10 Heiki Hansen KOV infopäeval lindude gripp 

Kell 10 Kertu Vuks EAS-i  infopäeval  

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Annei Lepik sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 11 Hegri Narusk Puhja seltsimaja ehituskoosolekul 

Kell 13 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse ehituse küsimuste lahendamisel 

Kell 15 Mare Tamm osaleb noorsootöö kvaliteedi hindamise infotunnis 

Kell 18 Mikk Järv osaleb Rahanduskomisjoni koosolekul 

Kell 18 Kertu Vuks osaleb arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul  

 

Neljapäev, 15. aprill 2021  

Kogu päev: Laura Kuusk koolitusel “Töö lastega perega, kus esineb lähisuhtevägivalda 

Kell 9 Marika Saar, Mare Tamm, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane, Veronika Nikolajeva spordivaldkonna teemalisel nõupidamisel 

Kell 9 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel  

Kell 10 Hegri Narusk Pika tn ehituskoosolekul 

Kell 10 Kertu Vuks kohtumisel TOL-i arendusspetsialisti ja Valmiera piirkondade esindajatega 

Kell 10 Mare Tamm kohtumisel Võru vallavalitsuse esindajatega õpetajate palgakorralduse teemal 

Kell 1015 Koolitus „Vaimse tervise esmaabi“, osalevad Janeli Nielson ja Eve Jõgi 

Kell 10.30 Milvi Sepp, Kertu Kattai ja Anneli Lepik NEET-noorte koosolekul 

Kell 13 Hegri Narusk Rannu kooli ehituskoosolekul 

Kell 13 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde Loov Elva meeskonna arutelul  

Kell 13 Milvi Sepp ja Anneli Lepik sotsiaalteenuste arutelul 

Kell 14 Mikk Järv Tartumaa arendusseltsi juhatuse koosolekul 

Kell 15 Kertu Vuks osaleb UBC planeerijate meeskonna seminaril  

Kell 15.30 Mikk Järv Ulila keskuse ehituskoosolekul 

Kell 16 Marika Saar osaleb volikogu kultuurikomisjoni koosolekul  

Kell 18 Marika Saar osaleb volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolekul  

Kell 18 Kertu Vuks osaleb turismi- ja ettevõtluskomisjoni koosolekul  

 

Reede, 16. aprill 2021 

Kogu päev: Laura Kuusk koolitusel “ Töö lastega perega, kus esineb lähisuhtevägivalda 

Kell 9 Milvi Sepp ja Kaisa-Karoliina Kokk sotsiaaltoetuse menetlemise juhise koostamise arutelul 

Kell 9 Marika Saar, Merilyn Säde, Veronika Nikolajeva Tartu 2024 e-infotunnis 

Kell 10 Marika Saar kohtub osakonna juhatajatega muutuvtasustamise teema arutelul  

Kell 11 Heiki Hansen, Imbi Rõivassepp osaleb KOV rahastuse töörühmas 

Kell 1214 Hille Deede lapse abivajaduse eelhindamise arenduse protsessi e-töötoas 

Kell 13 Hegri Narusk kohtumisel kommunaalmajanduse ettevõtjatega 

Kell 13 Kertu Vuks, Marika Saar ja Merilyn Säde kohtumisel Brand Manualiga 

Kell 15 Marika Saar, Kertu Vuks, Mare Tamm, Merilyn Säde ja Veronika Nikolajeva Tartu 2024 eesmärkide ja tegevuskava arutelul 

 

 

Majast väljas:  

Marika Saar 5.04-14.04.2021 puhkusel, asendaja Heiki Hansen 

Katrina Mets 14.04-18.04.2021 õppepuhkusel, asendaja Elo Kasetalu 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 5.04.2021–11.04.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 5. aprill 2021

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Merilyn Säde Elva miljoni töökoosolekul 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 11 Heiki Hansen arenguvestlusel Merilyn Sädega 

Kell 13 lastekaitsetiimi koosolek 

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu lasteaiajuhtide koosolekul 

Kell 13.30 Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus ja Margit Kiin Mesika 8a detailplaneeringu veebikoosolekul 

Kell 14 Mare Tamm, Milvi Sepp, Anneli Lepik osalevad Kammeri kooli tuleviku teemalisel ümarlaual  

Kell 15 Kertu Vuks kohtumisel Tartu 2024 programmiliini esindajaga 

Kell 15.30 Heiki Hansen, Merilyn Säde Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istungil 

Kell 15.30 Milvi Sepp osaleb ESTA koosolekul 

 

Teisipäev, 6. aprill 2021

Kell 8.30 Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Maarika Uprus veebikoosolekul 

Kell 9 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Sotsiaalkindlustusametiga  

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Mare Tamm Tartumaa täiskasvanuhariduse võrgustiku kohtumisel 

Kell 11 Kertu Vuks, Mikk Järv Puhja miniarena arendamise koosolekul 

Kell 11 Hegri Narusk Puhja seltsimaja ehituskoosolekul 

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm ja Auli Mäesalu koolijuhtide koosolekul 

Kell 12 Kertu Vuks kohtumisel Kodukandi esindajatega 

Kell 13 Maano Koemets Eesti linnade ja valdade liidu volikogu koosolekul 

Kell 13 Heiki Hansen, Inna Rebane ja Margit Kiin SA Elva Teenuste koosolekul  

Kell 13 Mare Tamm, Anneli Lepik, Kertu Kattai ennetustöö teemalisel arutelul 

Kell 13 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse ehituskoosolekul 

Kell 14 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Mikk Järv, Veiko Sepp, Merilyn Säde, Kaisa-Karoliina Kokk arendusspetsialisti värbamisvestlustel 

Kell 14 Mare Tamm osaleb noorsootöö kvaliteedi hindamise fookusgrupis 

Kell 14.30 Hille Deede võrgustikukohtumisel veebis 

 

Kolmapäev, 7. aprill 2021 
Kell 9 Sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek 

Kell 9–12.15 Daisy Sild ja Hendri Seinberg kinnisasja avalikes huvides omandamine ja sundvalduse veebikoolitusel 

Kell 10 Kertu Vuks turismisihtkohtade arendamise teemalisel arutelul 

Kell 10 Mare Tamm, Veronika Nikolajeva kohtumisel noorsootöötajatega  

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjonis 

Kell 10.30 Anneli Lepik projekti “Ringist välja” arutelul 

Kell 11 Heiki Hansen, Kertu Vuks osaleb TOL-i koosolekul  

Kell 12 Hille Deede võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 14 Anneli Lepik ja Janeli Nielson võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 14 Sotsiaalkindlustusameti pensioninõustamise infotund vallavalitsuse töötajatele 

Kell 18 Heiki Hansen Konguta kooli hoolekogu koosolekul 

 

Neljapäev, 8. aprill 2021  

Kogu päev: Kertu Vuks EAS-i korraldataval turismi taaskäivitamise projekti RESTART kohtumisel 

Kell 9 Heiki Hansen kriisikomisjoni intervjuu 

Kell 10 Hegri Narusk Pika tn ehituskoosolekul 

Kell 10 Mikk Järv Emajõe koristustalgute koosolekul 

Kell 11 Daisy Sild, Ede Möldre, Ene Joosing ja Terje Raadom aadressandmete veebiseminaril 

Kell 13 Hegri Narusk Rannu kooli ehituskoosolekul 

Kell 14-17 Ede Möldre ja Ene Joosing Hajaasustus programmi õppepäeval

Kell 15 Mikk Järv ja Terje Korss VVV SA Zoomi koosolekul

Kell 15.30 Mikk Järv Ulila keskuse ehituskoosolekul 

Kell 18 Kertu Vuks, Mikk Järv osaleb Mentorklubi kohtumisel  

 

Reede, 9. aprill 2021

Kell 8.30 Mare Tamm, Auli Mäesalu nõupidamisel Järve lasteaia juhtkonnaga 

Kell 9 Marika Saar, Merilyn Säde Tartu 2024 omavalitsuste e-infotunnis 

Kell 10 Mare Tamm, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane kohtumisel Pikseli esindajatega 

Kell 10 Heiki Hansen Kentsi koosolekul 

 

Majast väljas:  

Marika Saar 5.04-14.04.2021 puhkusel, asendaja Heiki Hansen 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 29.03.2021–4.04.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid 

Esmaspäev, 29. rts 2021 

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 10 Merilyn Säde Elva miljoni töökoosolekul 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 13 Mare Tamm, Margit Kiin, Inna Rebane, Auli Mäesalu lastehoiuteenuse teemalisel nõupidamisel 

Kell 13 Marika Saar, Kertu Vuks ja Merilyn Säde osalevad turundustiimi kohtumisel 

Kell 13 Hegri NaruskKullo Laos tänavavalgustusprojekti arutelul 

Kell 13 Heiki Hansen notaris 

Kell 14 Marika Saar osaleb lastekaitsemeeskonna kohtumisel  

Kell 14 Kertu Vuks osaleb Arukate külade programmi arutelul  

Kell 14 Mikk Järv, Hegri NaruskHendri Seinberg, Maarika Uprus Supelranna tänava projekteerimise koosolekul 

Kell 15 Mare Tamm osaleb EOK pilootprojekti “Sport koolis” tutvustavas infotunnis  

Kell 16 volikogu istung  

 

Teisipäev, 30märts 2021 

Kell 9 Marika Saar, Mare Tamm kohtumisel Elva gümnaasiumi juhtkonnaga 

Kell 9 Anneli Lepik veebikohtumisel Tilsi perekodu esindajatega 

Kell 10 vallavalitsuse istung  

Kell 10 Mare Tamm koostöövestlusel Konguta kooli direktoriga 

Kell 10 Imbi Rõivassepp osaleb Rahandusministeeriumi infotunnis 

Kell 11 Marika Saar osaleb Tartu 2024 programmiliini kohtumisel  

Kell 11 Hegri NaruskHendri Seinberg Filter etapi avaliku ürituse koosolekul  

Kell 13 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Hemminki Otstavel Brand Manuali töötoas 

Kell 13 Anneli Lepik kohtumisel Lõuna ringkonnaprokuratuuris  

Kell 14 Heiki Hansen, Mikk Järv, Margit Berg-Jürgens Verevi järvega seotud arutelul Ingmar Ottiga 

Kell 14 Milvi Sepp, Alo Rebane ja sotsiaaltööspetsialistid koosolekul 

Kell 16 Kertu Vuks, Marika Saar ja Merilyn Säde Tartu 2024 teemalisel arutelul 

Kell 16.30 Kertu Vuks kohtumisel ettevõtjaga  

 

 

Kolmapäev, 31märts 2021 
Kell 9 meeskonna e-infokoosolek 

Kell 10 Marika Saar osaleb läbirääkimiste koolituse III koolituspäeval  

Kell 10 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel veebis  

Kell 10 Maano Koemets MTÜ Võrtsjärve ühendus volinike koosolekul 

Kell 10 Milvi Sepp maakonna sotsiaalvaldkonna juhtide infopäeval 

Kell 10.30 finantsosakonna ja haridus- ja kultuuriosakonna koosolek Arno arenduse teemal 

Kell 13 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse, Puhja seltsimaja, Pika tn ehitusobjektide ülevaatamisel 

Kell 13 Kertu Vuks arutelul nõudetranspordi teemadel 

Kell 13 Milvi Sepp ja Rutt Hanni SKA veebiseminaril „Koduteenuse korraldamise probleeme kohalikes omavalitsustes“ 

Kell 14.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjonis 

Kell 15 Terje Korss osaleb Zoomis Valgamaa partnerluskogu revisjonikomisjoni töös 

 

 

Neljapäev, 1. aprill 2021  

Kell 9 Heiki Hansen, Marika Saar kohtub TERA Peedu kooli juhtkonnaga  

Kell 9 Kertu Vuks NG Kollaste Akende projektimeeskonna arutelul Tartu 2024 projekti raames  

Kell 10 Hegri Narusk Pika tn ehituskoosolekul 

Kell 10 Heiki Hansen, Marika Saar, Kertu Vuks, Imbi Rõivassepp, Merilyn Säde osalevad käitumisjuhiste töörühma kohtumisel  

Kell 10 Laura Kuusk kohtuistungil Tartu maakohtus 

Kell 13 Hegri Narusk Rannu kooli ehituskoosolekul 

 

 

Reede, 2aprill 2021 

Suur reede! Vallavalitsus on suletud. 

 

 

 

Majast väljas:  

Eve Jõgi, 29.03.-31.03.2021, asendaja Laura Kuusk 

Milvi Sepp, 22.03.-29.03.2021, asendaja Alo Rebane 

Riina Sirel, 23.03.- 01.04.2021, asendaja Andres Maikov 

Sten Saarekivi, 29.03.- 31.03.2021, asendaja Margit Berg-Jürgens 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 22.03.2021–28.03.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid 

Esmaspäev, 22. märts 2021 

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 11.30 Kertu Vuks projektipraktika arutelul  

Kell 12.30 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Marika Saar, Mikk Järv, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane eelarve avaliku vaate teemalisel arutelul 

Kell 13 Marika Saar kohtub SA Elva laste- ja perekeskuse juhatajaga 

Kell 13 Kertu Vuks Nutikam Eesti 2035 arutelul  

Kell 13 Heiki Hansen arenguvestlusel Salle Ritsoga 

Kell 14 Marika Saar kohtub SA Elva kultuur ja sport juhatajaga  

Kell 14 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 14 lastekaitsetiimi koosolek 

Kell 15 Marika Saar, Mare Tamm muutuvtasustamise teemalisel arutelul Tartu linna haridusosakonnaga 

Kell 15.30 Heiki Hansen Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istungil 

Kell 18 Maano Koemets, Heiki Hansen volikogu eestseisuse e-koosolekul 

Maano Koemets Maaelu visiooni nädala e-konverentsil “Millised võiksid välja näha Euroopa maapiirkonnad tulevikus?” 

 

Teisipäev, 23. märts 2021 

Kogu päev: Hendri Seinberg koolitusel “Kaevetööd avalikult maa-alal ja eramaal” 

Kell 9 Mare Tamm, Auli Mäesalu projektikoosolekul 

Kell 10 vallavalitsuse istung  

Kell 10 Mare Tamm, Veronika Nikolajeva nõupidamisel kultuurijuhtidega teemal “Tartu2024 ideekorje”