Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 20.09.–26.09.2021

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 20.09.–26.09.2021

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 20. september 2021

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek
Kell 10 Kertu Vuks, Maarika Uprus, Jaanika Saar ja Veiko Sepp osalevad üldplaneeringu ettepanekute arutelu
Kell 10.30 finantsosakonna koosolek
Kell 11 Marika Saar ja Karmen Moont osalevad Elva valla kultuurijuhtide virtuaalkoosolekul 
Kell 11 Janeli Nielson prokuratuuris
Kell 13 lastekaitsetiimi koosolek
Kell 13 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Marika Saar ja Mikk Järv eelarvearutelul
Kell 14 Milvi Sepp, Alo Rebane, Anneli Lepik ja Rutt Hanni töökoosolekul
Kell 14.30 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva gümnaasiumis
Kell 16 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva perekeskuses
Kell 16 Elva vallavolikogu istung Rõngu rahvamajas 

 

Teisipäev, 21. september 2021 

Kogu päev: Karmen Moont Loov Tartumaa programmi kohtumisel Rõngu rahvamajas
Kell 9 Hille Deede Rajaleidja keskuses Tartus
Kell 10 vallavalitsuse istung
Kell 10 Marika Saar, Milvi Sepp, Alo Rebane, Anneli Lepik, Rutt Hanni ja Kaisa-Karoliina Kivikas strateegilise analüüsi arutelul Sotsiaalkindlustusametiga 
Kell 11 Heiki Hansen Maakonna arengustrateegia juhtgrupi 2. koosolekul
Kell 11 Janeli Nielson võrgustikukohtumisel veebis
Kell 11 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek
Kell 13 Hille Deede võrgustikukohtumisel veebis
Kell 14 Marika Saar osaleb Tartumaa omavalitsuste liidu korraldatava uuringu „Tartumaa HEV laste tugiteenuste ja tugispetsialistide teenuse osutamise võrgustiku terviklik kujundamine“ juhtgrupi kohtumisel
Kell 14.30 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva gümnaasiumis
Kell 15 Kertu Vuks arukate külade programmi arutelul 

 

Kolmapäev, 22. september 2021

Kogu päev: Sirje Erm Rannu eakatega väljasõidul Pärnumaale
Kogu päev: Gelija Otsa koolitusel "Töökeskkonnaspetsialisti ja -voliniku väljaõpe”
Kogu päev: Sirli Pippar osaleb Maal elamise päeva avasündmusel Vändras 
Kogu päev: Karmen Paavel Tervisedenduse konverentsil „Seksuaaltervisest – piiridest ja piirideta“
Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid koosolekul *
Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Anneli Lepik, Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis
Kell 13 Heiki Hansen memorandumil KOVidele maade andmise ettepanekutega.
Kell 13 Marika Saar kohtub FC Elva tegevjuhiga
Kell 13.30 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Sirje Tali kohtumisel sotsiaalministeeriumi ametnikega vältimatu abi, toimetuleku, toiduabi ja võlanõustamise teemadel
Kell 14 Marika Saar osaleb Elva valla koolijuhtide kohtumisel 
Kell 14.30 Heiki Hansen notaris 

 

Neljapäev, 23. september 2021 
Kogu päev: Kaisa Kangro koolitusel "Eratee avalikuks kasutamiseks määramine"
Kogu päev: Gelija Otsa koolitusel "Töökeskkonnaspetsialisti ja -voliniku väljaõpe”
Kell 8.30 Marika Saar kohtub Elva Laste- ja perekeskuse juhtidega 
Kell 9 Karmen Paavel Vaimse tervise toetusmeetme infopäeval
Kell 10 Kristi Liiv ja Karmen Paavel Elva avatud noortekeskuses
Kell 10.30 Heiki Hansen E-notaris
Kell 11 Marika Saar ja Karmen Moont osalevad Elva valla raamatukogutöötajate kohtumisel
Kell 11 Sirli Pippar osaleb Kesk-Läänemere programmi aastaseminaril
Kell 12 Veiko Sepp osaleb Tartumaa ettevõtluse tugistruktuuride tuleviku arutelul
Kell 14 Marika Saar osaleb Gruusia delegatsiooniga noorsootöö teemalisel kohtumisel 
Kell 14 Mikk Järv Tartumaa tervisekeskuse päikesepargi avamisel 

 

Reede, 24. september 2021

Kogu päev: Gelija Otsa koolitusel "Töökeskkonnaspetsialisti ja -voliniku väljaõpe”
Kell 8.30 Milvi Sepp, Auli Mäesalu, Eve Jõgi, Anneli Lepik, Karmen Paavel, Kristi Liiv, Marika Saar Kogukonna psühholoogi ja vaimse tervise teenuste toetusmeetme arutelul
Kell 10.30–15 Laura Kuusk konverentsil “ATH- tublist tüdrukust läbipõlenud naiseks”
Kell 9 Marika Saar kohtub Kultuuriministeeriumi spordivaldkonna asekantsleriga 
Kell 13 Milvi Sepp, Heiki Hansen, Marika Saar, Karmen Paavel, Mikk Järv, Merilyn Säde, Anneli Lepik psühhosotsiaalse kriisiabi piloodi arutelu
Kell 15 Marika Saar, Karmen Moont ja Auli Mäesalu osalevad Elva valla lusikapeol 
Kell 19 Marika Saar osaleb Rannu rahvamaja sünnipäevapeol  

 

Laupäev, 25. september 2021

Kogu päev: Marika Saar ja Sirli Pippar osalevad Maal elamise päeval  

 

Majast väljas:  

Kertu Vuks, 22.09.-25.09.2021, Veneetsia arhitektuuribiennaalil
Hegri Narusk, 13.09.-24.09.2021, asendaja Mikk Järv
Hendri Seinberg 16.08.-24.11.2021, asendaja Hegri Narusk
Kadri Koddala, 20.09.-24.09.2021, asendaja Triinu Paas
Kaido Ilves 13.08-30.09.2021, asendaja Hegri Narusk 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 13.09.–19.09.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 13. september 2021

Kell  8.30 Hille Deede võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek   

Kell 9 Töökeskkonna riskianalüüsi täiendamine - Kaisa-Karoliina, Karmen Paavel, Gelija Otsa

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10 Kertu Vuks osaleb Arukate külade seminaril  

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 13 lastekaitsemeeskonna koosolek 

Kell 14 Hille Deede võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 14 Kertu Vuks ja Merilyn Säde osalevad turundustiimi koosolekul 

Kell 15 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 15.30 Heiki Hansen Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istungil 

Kell 18 Heiki Hansen, Maano Koemets eestseisuse koosolekul 

 

Teisipäev, 14. september 2021

Kogu päev: Karmen Paavel Puhja eakatega väljasõidul  

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Hille Deede perelepitusalases infotunnis veebis 

Kell 10 Veiko Sepp osaleb Ruumilise planeerimise digiprojektide ümarlaua veebiseminaril 

Kell 11 Kertu Vuks ja Jaanika Saar kohtumisel Hellenurme külaseltsi eestvedajatega 

Kell 11.15 Hille Deede ja Janeli Nielson võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 13.00 Maano Koemets Eesti linnade ja valdade liidu volikogu koosolekul 

Kell 13 Karmen Paavel Psühhosotsiaalse (kriisi)abi pilootprojekti infotunnil

Kell 14.30 Heiki Hansen osaleb Elva Teenuste nõukogus 

Kell 14.30 Hille Deede ümarlaual AJK kliinikus Tartus 

Kell 16 Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosolekul Luunjas 

 

Kolmapäev, 15. september 2021

Kell 8.30 Kertu Vuks EAS-i turismiarenduse teemalisel arutelul  

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid koosolekul 

Kell 10 Mikk Järv Ulila keskuse ülevaatusel 

Kell10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 12 Kertu Vuks osaleb Rahandusministeeriumi korraldataval ruumi, elamumajanduse ja maade valdkonna töörühma kohtumisel 

 

Neljapäev, 16. september 2021 
Kogu päev: Karmen Paavel, Madis Šumanov - Eesti Tervislike Omavalitsuste võrgustiku sügiskoolis   

Kell 10 Auli Mäesalu Liikuma Kutsuva Kooli veebinaril ZOOM keskkonnas 

Kell  10 Kertu Vuks osaleb kohtumisel Tartu 2024 meeskonnaga

Kell 17 Auli Mäesalu Elva Järve lasteaia hoolekogu koosolekul 

Kell 17 Karmen Moont kultuurikollektiivide juhtide infokoosolekul 

 

Reede, 17. september 2021

Kogu päev: Veiko Sepp, Maarika Uprus ja Jaanika Saar Narvas planeerijate seminaril  

Kogu päev: Karmen Paavel, Madis Šumanov - Eesti Tervislike Omavalitsuste võrgustiku sügiskoolis   

Kell 12.30 Heiki Hansen notaris kaugtõestuse teel 
  

Majast väljas:  

Daisy Sild, 13.09.2021, asendaja Ede Möldre 

Hegri Narusk, 13.09.-24.09.2021, asendaja Mikk Järv 

Hendri Seinberg 16.08.-24.11.2021, asendaja Hegri Narusk 

Kaido Ilves 13.08-30.09.2021, asendaja Hegri Narusk 

Marika Saar, 13.09.-17.09.2021, asendaja Kertu Vuks 

Merilyn Säde 6.09-13.09.2021, asendaja Triinu Paas 

Sten Saarekivi, 13.09.-15.09.2021, asendaja Mikk Järv 

Margit Berg-Jürgens, 14.09.-17.09.2021, asendaja 14.-15.09 Mikk Järv; 16.-17.09 Sten Saarekivi 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 06.09.2021–12.09.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 06. september 2021

Kogu päev: osakonnajuhatajad ja vallavalitsuse liikmed koolituspäeval Tartus 

Kell  9 Eve Jõgi ümarlauakohtumisel Elva gümnaasiumis 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 13.30 Karmen Paavel kohtub Madis Šumanovi ja Ivi Tigasega 

Kell 15.30 Heiki Hansen osaleb Lõuna-Eesti RKK erakorralisele istungil seoses Covid-19 levikuga Lõuna-Eestis 

 

Teisipäev, 07. september 2021

Kell 8.30 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel Elva laste-ja perekeskuses 

Kell 9 Heiki Hansen, Imbi Rõivassepp, Kaisa-Karoliina Kivikas töölevärbamise vestlusel 

Kell 9-11 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu, Karmen Paavel töögrupi veebiintervjuul URBACT haridusprogrammi juhi Katrin Parvega Tallinna Haridusametist 

Kell 9 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse ehituskoosolekul 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm, Inna Rebane ja Auli Mäesalu huvihariduse ja huvitegevuse kava koosolekul 

Kell 11 Hegri Narusk Rannu lasteaia ehitusel 

Kell 12.30 Mikk Järv, Hegri Narusk kohtumisel Siim Meelistega hoonete sisekliima ja automaatika teemal 

Kell 13 Hegri Narusk Puha seltsimaja ehitusel 

Kell 14 Mare Tamm, Karmen Paavel, Marika Saar, Heiki Hansen, Milvi Sepp, Rutt Hanni, Anneli Lepik, Veiko Sepp, Mikk Järv Elva valla heaoluprofiili koostamise teemalisel nõupidamisel 

Kell 15 Hegri Narusk Elva jäätmejaama ehitusel 

Kell 17 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul 

Kell 18 Kertu Vuks arengukava- ja eelarvestrateegia avalikul arutelul Elva Kultuurikeskuses  

Kell 18 Mikk Järv ettevõtlus- ja turismikomisjoni koosolekul 

 

Kolmapäev, 08. september 2021

Kell 9 Marika Saar, Karmen Moont, Karmen Paavel, Kertu Vuks Liikumisfestivali ja Tartu 2024 teemalisel arutelul 

Kell 10-15 Sotsiaal- ja terviseosakonna supervisioon 

Kell 10 Kertu Vuks Kultuuriakna arenduse arutelul 

Kell 10-15 Hegri Narusk hangete ettevalmistamise koosolekul 

Kell 11 Kertu Vuks, Jaanika Saar, Sten Saarekivi ja Veiko Sepp arutavad avaliku ruumi ja haljastuse kontseptsiooni  

Kell 12 Heiki Hansen notaris 

Kell 13 Heiki Hansen notaris 

Kell 15 Auli Mäesalu Tartumaa täiskasvanuhariduse koostöögrupi kohtumisel 

Kell 15 Marika Saar, Mare Tamm, Kertu Vuks  SA Elva Kultuur ja Sport nõukogu koosolekul 

Kell 15 Milvi Sepp, Alo Rebane, Anneli Lepik ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjonis 

Kell 18 Kertu Vuks, Maarika Uprus ja Veiko Sepp osalevad Arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul 

Kell 18 Heiki Hansen ja Mikk Järv osalevad rahanduskomisjoni koosolekul 

Kell 19 Marika Saar osaleb spordikomisjoni koosolekul  

 

Neljapäev, 09. september 2021 

Kogu päev:  Marika Saar, Kertu Vuks, Jaanika Saar tutvuvad valla kirikutega ning koguduse esindajatega  

Kell 10 Hegri Narusk Pika tn ehituskoosolekul 

Kell 13 Hegri Narusk Rannu kooli ehituskoosolekul 

Kell 14 Hegri Narusk Rannu lasteaia ehitusel 

Kell 15 Hegri Narusk Konguta rahvamaja ehitusel 

Kell 15 Eve Jõgi Taastava Õiguse seminaris Sotsiaalkindlustusametis 

Kell 15 Mikk Järv Ulila keskuse ehituskoosolekul 

Kell 16 Kertu Vuks, Maarika Uprus ja Veiko Sepp osalevad kohtumisel Mesika tn 34 arendajaga 

Kell 16 Marika Saar osaleb kultuurikomisjoni koosolekul  

Kell 18 Kertu Vuks ja Veiko Sepp osalevad ettevõtjate mentorklubi kohtumisel Elva Kultuurikeskuses  

Kell 18 Marika Saar osaleb sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolekul  

Kell 18 Heiki Hansen ja Mikk Järv osalevad Veekogude komisjoni koosolekul 

 

Reede, 10. september 2021

Kell 12.30 Marika Saar ja Veiko Sepp osalevad Tartumaa Omavalitsuste Liidu konverentsil  

Kell 10 Eve Jõgi Suitsiidiennetuspäeva kohtumisel Tartus 

 

Laupäev, 11. september 2021

Kell 11 Kertu Vuks ja Marika Saar osalevad Külade Kärajatel Palupera Pritsikuuris  

 

Majast väljas:  

Kaido Ilves 13.08-30.09.2021, asendaja Hegri Narusk 

Hendri Seinberg 16.08.-24.11.2021, asendaja Hegri Narusk 

Janeli Nielson 30.08.-12.09.2021, asendaja Hille Deede 

Kullo Laos 30.08.-12.09.2021, asendaja Hegri Narusk 

Merilyn Säde 6.09-13.09.2021, asendaja Triinu Paas 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 30.08.2021–5.09.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 30. august 2021

Kogu päev: Karmen Paavel, Mare Tamm konverentsil “Lapse arengulugu” 

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 9 Hille Deede võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 10 Hille Deede konverentsil “Lapse arengulugu” 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 12 Merilyn Säde Elva miljoni töökoosolekul 

Kell 14 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde turunduse ja turismi töökoosolekul 

Kell 17.30 Marika Saar osaleb Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA nõukogu koosolekul  

 

Teisipäev, 31. august 2021

Kogu päev: Elva valla eakate tervisepäev - osalevad Karmen Paavel, Milvi Sepp, Rutt Hanni, Alo Rebane, Katrina Mets

Kell 9 Marika Saar, Kertu Vuks ja Sirli Pippar Loov Elva arutelukoosolek 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 11 Merilyn Säde töökoosolekul SA-ga Elva kultuur ja sport  

Kell 11 Triinu Põlgast, Imbi Rõivassepp, Antonina Uffert kohtuvad ARNO esindajatega 

Kell 13 lastekaitsemeekonna koosolek 

Kell 13.45 Marika Saar, Heiki Hansen osalevad Elva valla eakate tervisepäeval  

Kell 18 Mikk Järv, Jaanika Saar Rõngu piirkonnakogu koosolekul 

 

Kolmapäev, 1. september 2021

Kogu päev: Marika Saar, Heiki Hansen, Mikk Järv osalevad Elva valla koolide aktustel 

Kell 13:30 Marika Saar, Karmen Paavel Heaoluprofiili kokkuvõtete tegemine 

 

Neljapäev, 2. september 2021 
Kogu päev: Karmen Paavel, Kristi Liiv - NEET staatuses noortega seotud III töötuba 
Kell 9 Elva valla kultuurijuhtide koosolek, osalevad Marika Saar, Merilyn Säde, Mare Tamm 

Kell 10–14 Heiki Hansen ELVL teede transpordi töörühma kohtumisel Tallinnas 

Kell 14 Marika Saar osaleb kohtumisel Johannes Mihkelsoni keskuse esindajatega  

Kell 15 Mikk Järv Ulila keskuse koosolekul 

 

Reede, 3. september 2021

Kogu päev: Merilyn Säde Tartu ülikoolis loengut andmas 

Kogu päev: Marika Saar osaleb Sotsiaal- ja terviseosakonna väljasõidul Põltsamaal 

Kell 10 Sirli Pippar KIK eterniidi kogumise taotlusvooru infotunnis 

Kell 10 Heiki Hansen notaris 

 

Laupäev, 4. september 2021

Kell 11 Marika Saar osaleb Uuenenud Väikese Väeraja taasavamisel  

 

Majast väljas:  

Ede Möldre, 31.08-01.09.2021

Kaido Ilves, 13.08-30.09.2021, asendaja Hegri Narusk 

Hendri Seinberg, 16.08.-24.11.2021, asendaja Hegri Narusk 

Janeli Nielson, 30.08.-12.09.2021, asendaja Hille Deede 

Kertu Vuks, 24.08.-03.09.2021, asendaja Mikk Järv 

Kullo Laos, 30.08.-12.09.2021, asendaja Hegri Narusk 

Laura Kuusk 23.08-3.09.2021, asendaja Eve Jõgi 

Maarika Uprus 16.08.-03.09.2021, asendaja Jaanika Saar 

Maia Kukk 23.08-2.09.2021 

Oliivia Oengo 05.-31.08.2021, asendaja Sirje Erm 

Terje Korss 23.08-3.09.2021 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 23.08.2021–29.08.2021

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 23.08.2021–29.08.2021

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 23. august 2021

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek

Kell 10 Hille Deede võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek

Kell 12 Mare Tamm osaleb Haridus- ja teadusministeeriumi kooliaasta alguse pressikonverentsil 
Kell 13 Marika Saar osaleb KOV teenustasemete nõukoja kohtumisel  
Kell 14 Mare Tamm ja Karmen Paavel haridusasutuste ennetustöö alasel nõupidamisel 
Kell 14 Hille Deede võrgustikukohtumisel veebis 
Kell 15.30 Heiki Hansen Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni koosolekul 
Kell 16 vallavolikogu istung 

 

Teisipäev, 24august 2021

Kogu päev: Janeli Nielson ja Eve Jõgi lastekaitsetöötajate suvepäevade veebiloengutes ja Sotsiaalkindlustusameti veebikonverentsil Lähisuhtevägivallast lähedalt ja kaugelt” 

Kell 9 Marika Saar osaleb erivajadustega laste reformi KOV töögrupi kohtumisel 

Kell 10 vallavalitsuse istung

Kell 10 Hille Deede lastekaitsetöötajate suvepäevade veebiloengutes

Kell 11 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse ehituskoosolekul 

Kell 11 Marika Saar, Karmen Paavel kohtumisel Päästeametiga

Kell 11.30 Salle Ritso ja Kaisa-Karoliina Kivikas tutvustavad Jõgeva vallavalitsuse esindajatele valla e-teenuste keskkonda.

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu valla koolijuhtide infotunnis

Kell 13 Mikk Järv kohtumisel Ulila keskuse ehitajaga 

Kell 14 Marika Saar kohtub Tartu Maratoni korraldajatega 

Kell 18 Üldplaneeringu ja KSH eelnõu avalik arutelu Rannu piirkonnas, osalevad Kertu Vuks, Veiko Sepp, Jaanika SaarMaano Koemets 

 

 

Kolmapäev, 25august 2021

Kogu päev: Hille Deede lastekaitsetöötajate suvepäevade veebiloengutes

Kogu päev: Janeli Nielson lastekaitsetöötajate suvepäevade veebiloengutes ja Sotsiaalkindlustusameti veebikonverentsil “Lähisuhtevägivallast lähedalt ja kaugelt” 

Kell 9–10 meeskonna infokoosolek 

Kell 10.30 Rutt Hanni ja Alo Rebane sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis 

Kell 1014 Sirli Pippar osaleb Maal elamise päeva üle-eestiline kohtumisel Järva-Jaanis  

Kell 12 Marika Saar osaleb MTÜ Polis suveseminaril KOV arengusuundade ja tulevikuvisiooni arutelul 

Kell 13 Hegri Narusk Elva Tervisekeskuse esindajatega arutelul 

Kell 14 Mikk Järv Kentsi paisjärve ehituskoosolekul

Kell 18 Üldplaneeringu ja KSH eelnõu avalik arutelu Palupera piirkonnas (Hellenurmes), osalevad Kertu Vuks, Veiko Sepp, Jaanika Saar  

 

Neljapäev, 26august 2021

Kell 9.30–15 Elva valla õpetajate inspiratsioonipäev “Stardi targalt” Elva spordihoones, osalevad Marika Saar, Heiki Hansen, Auli Mäesalu, Mare Tamm, Merilyn Säde, Karmen Paavel 

Kell 10 Hegri Narusk Pika tn ehituskoosolekul 

Kell 10 Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Margit Berg-Jürgens ja Sten Saarekivi külastavad Elva valla Kaunis Kodu 2021” konkursile esitatud objekte

Kell 13 Hegri Narusk Rannu kooli ehituskoosolekul 

Kell 14 Hegri Narusk Rannu lasteaia ehituskoosolekul 

Kell 15 Hegri Narusk Konguta rahvamaja ehituskoosolekul 

Kell 15 Mikk Järv Ulila keskuse ehituskoosolekul

Kell 15 Marika Saar ja Maano Koemets osalevad Eesti VI Omavalitsupäevadel Tartus 

Kell 18 Üldplaneeringu ja KSH eelnõu avalik arutelu Konguta piirkonnas (Annikorus), osalevad  Kertu Vuks, Veiko Sepp, Jaanika Saar 

 

Reede, 27august 2021

Kogu päev: Karmen Paavel TEL/TEK visioonipäeval

Kogu päev: Marika Saar ja Maano Koemets osalevad Eesti VI Omavalitsupäevadel Tartus ning kohtumisel TOLis  

Kell 10 Hegri Narusk Elva jäätmejaama ehitusel 

Kell 13 Hegri Narusk arutelul Teede Tehnokeskusega 

Kell 10 Sirli Pippar osaleb Maal elamise päeva osalejatega kohtumisel Rõngu Rahvamajas 

 

 

Majast väljas:  

Hendri Seinberg 16.08.-24.11.2021, asendaja Kullo Laos

Kaido Ilves 13.08.-22.08.2021, asendaja Hegri Narusk, haigusleht

Maarika Uprus 16.08.-03.09.2021, asendaja Jaanika Saar 

Milvi Sepp 09.-27.08.2021, asendaja Alo Rebane

Oliivia Oengo 05.-31.08.2021, asendaja Sirje Erm

Triinu Paas 18.-27.08.2021, asendaja Kristi Kalmus

Anneli Lepik 23.-27.08.2021, asendaja Rutt Hanni

Kertu Vuks 24.08-03.09, asendaja Mikk Järv 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 16.08.2021–22.08.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

Esmaspäev, 16. august 2021

Ilmub Elva valla leht nr 97 

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm, Merilyn Säde, Auli Mäesalu ja Ivi Tigane õpetajate inspiratsioonipäeva “Stardi targalt” töökoosolekul 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 10.30 kantselei koosolek 

Kell 12.30 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde turunduse ja turismi töökoosolekul 

Kell 13 Merilyn Säde Elva miljoni töökoosolekul 

Kell 13 Marika Saar ja Salle Ritso SA Elva Laste- ja Perekeskuse nõukogu koosolekul  

Kell 13 Mare Tamm kohtumisel Haridus- ja teadusministeeriumi väliseksperdiga 

Kell 13 lastekaitsemeeskonna koosolek 

Kell 13 Heiki Hansen 100-aastase vallakodaniku õnnitlemisel

Kell 14 Mare Tamm nõupidamisel TÜ eetikakeskuse esindajaga 

Kell 14.15 Vallavalitsuse istung 

Kell 18 Maano Koemets ja Heiki Hansen volikogu eestseisuse koosolekul 

Kell 18 Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Ene Joosing Üldplaneeringu avalikul arutelul Rõngu rahvamajas  

 

Teisipäev, 17. august 2021

Kogu päev: Heiki Hansen, Marika Saar, Kertu Vuks, Salle Ritso, Merilyn Säde, Mare Tamm, Mikk Järv osalevad Linnade ja valdade liidu päevadel 

Kell 10:30 Kaisa-Karoliina Kivikas ja Karmen Paavel töökeskkonna riskianalüüsi e-koolitusel 

 

Kolmapäev, 18. august 2021

Kogu päev: Heiki Hansen, Marika Saar, Kertu Vuks, Salle Ritso, Merilyn Säde, Mare Tamm, Mikk Järv osalevad Linnade ja valdade liidu päevadel; Karmen Paavel II NEET staatuses noorte töötuba Tallinnas 

Kell 10.30 osalevad Anneli Lepik, Rutt Hanni ja Alo Rebane sotsiaaltoetuste ja -teenuste komisjonis 

Kell 18 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Mikk Järv ja Ede Möldre üldplaneeringu avalikul arutelul Puhja koolimajas 

 

Neljapäev, 19. august 2021

Kell 10 Heiki Hansen, Marika Saar Rannu rahvamaja ruumikasutuse kohtumisel 

Kell 13 Heiki Hansen e-Notaris

Kell 13 Kertu Vuks, Mare Tamm, Marika Saar kohtumisel ettevõtte Enics esindajaga 

Kell 14 Kertu Vuks ja Mikk Järv arutelul SA Kultuur ja Sport juhiga

Kell 14 Heiki Hansen Tallinna notariga kaugtõestusel.

Kell 15 Mikk Järv Ulila keskuse ehituskoosolekul 

 

Reede, 20. august 2021

Taasiseseisvumispäev, vallavalitsus suletud!  

Kell 17 Heiki Hansen presidendi vastuvõtul

 

Majast väljas:  

Hendri Seinberg 16.08.-24.11.2021, asendaja Kullo Laos

Kaido Ilves 13.08.-22.08.2021, asendaja Hegri Narusk

Maarika Uprus 16.08.-03.09.2021, asendaja Jaanika Saar 

Milvi Sepp 09.-27.08.2021, asendaja Alo Rebane 

Oliivia Oengo 05.-31.08.2021, asendaja Sirje Erm 

Sten Saarekivi 16.-19.08.2021, asendaja Margit Berg-Jürgens 

Tatjana Žuravljova 16.-19.08.2021 

Triinu Paas 17.-27.08.2021, asendaja Kristi Kalmus 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 9.08.2021–15.08.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 9. august 2021

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 Veiko Sepp kohtub spordi- ja puhkepargi projektitaotluse finantsanalüüsi konsultatsioonideks RTK esindajatega 

Kell 10 Laura Kuusk, Janeli Nielson ja Anneli Lepik kohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 11 Kertu Vuks, Mikk Järv, Veiko Sepp, Jaanika Saar ja Sirli Pippar spordipargi taotluse teemalisel arutelul 

Kell 14 Kertu Vuks, Merilyn Säde Elva Euroopa spordilinn töökoosolekul 

Kell 14 lastekaitsemeeskonna koosolek 

Kell 14 Marika Saar jagab Elva valla hariduskorralduse kogemust Jõgevamaa haridusjuhtidele  

Kell 15 kohtuvad Jaanika Saar, Maarika Uprus ja Veiko Sepp arendaja ja projekteerijaga Kesk 40 hotelli projekti ja võimaliku DP asjus 

Kell 16 Marika Saar kohtub SA Elva Kultuur ja Sport juhatajaga  

 

Teisipäev, 10. august 2021

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 11 Kertu Vuks, Veiko Sepp ja Maarika Uprus üldplaneeringu avalike koosolekute teemalisel arutelul 

Kell 11 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse ehitusel 

Kell 11 Marika Saar osaleb hooldusperede teemalisel kohtumisel  

Kell 12 Kertu Vuks osaleb riikliku mobiilirakenduse arendamise töögrupi arutelul 

Kell 18 Kertu Vuks ja Imbi Rõivassepp osalevad Rahanduskomisjoni koosolekul 

 

Kolmapäev, 11. august 2021

Kell 9 Kertu Vuks, Veiko Sepp ja Sirli Pippar Mentorklubi sügishooaja teemalisel arutelul 

Kell 10 Hegri Narusk Elva jäätmejaama arutelul 

Kell 10.30 Alo Rebane, Rutt Hanni ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja -teenuste komisjonis 

Kell 14 Marika  Saar, Karmen Paavel osalevad Liikumisharjumuste seminaril Põltsamaal, Marika tutvustab Elva vallaspordikorralduse kogemust.   

Kell 14 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Veiko Sepp, Maarika Uprus, Margit Berg-Jürgens kohtumisel RMK-ga Käo riigimetsa raie teemal Elva Vallavalitsuses 

Kell 18 Maarika Uprus, Kertu Vuks, Veiko Sepp ja Maano Koemets arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul 

 

Neljapäev, 12. august 2021

Kell 10 Kertu Vuks ja Margit Berg-Jürgens Elva linnas Betooni tn RMK-ga kohtumisel Käo riigimetsa raie teemal 

Kell 10 Hegri Narusk Pika tn ehituskoosolekul 

Kell 11 Marika Saar osaleb Haaslava lasteaia maja avamisel  

Kell 13 Hegri Narusk Rannu kooli ehituskoosolekul 

Kell 15 Hegri Narusk Rannu lasteaia ehituskoosolekul 

Kell 15 Kertu Vuks, Marika Saar, Merilyn Säde Brand Manualiga töökoosolekul 

Kell 16 Marika Saar osaleb volikogu kultuurikomisjoni virtuaalkoosolekul  

Kell 18  Maarika Uprus, Jaanika Saar, Veiko Sepp, Kertu Vuks ÜP ja KSH eelnõu avalikul arutelul (Elva linn)  

 

Reede, 13. august 2021

Kogu päev Laura Kuusk koolitusel “Räägime lastest” 

Kell 10 Marika saar, Merilyn Säde valla kultuurijuhtide koosolekul 

Kell 10 Hegri Narusk Konguta rahvamaja ehitusel 

 

Laupäev, 14. august 2021

Kogu päev Kertu Vuks osaleb Arvamusfestivalil kogukonnaala arutelupaneelis  

 

 

Majast väljas: 

Andres Maikov 09.08.-13.08.2021, asendaja Kaire Volmer 

Auli Mäesalu 02.08.-13.08.2021, asendaja Marika Saar 

Eve Jõgi, 12.07-13.08.2021, asendaja Laura Kuusk 

Heiki Hansen 09.08.-13.08.2021, asendaja Kertu Vuks 

Hille Deede, 12.07.-13.08.2021, asendaja Janeli Nielson 

Karmen Paavel, 09.08.2021, Tallinnas kohtumisel Sotsiaalkindlustusametis 

Mare Tamm, 19.07.-13.08.2021, asendaja Marika Saar 

Mikk Järv, 27.07.-13.08.2021, asendaja Heiki Hansen 

Milvi Sepp, 09.08.-27.08.2021, asendaja Alo Rebane 

Oliivia Oengo, 05.08.-31.08.2021, asendaja Sirje Erm 

Salle Ritso, 27.07.-13.08.2021, asendaja Kaisa-Karoliina Kivikas 

Sirli Pippar, 09.08.-13.08.2021, asendaja Veiko Sepp 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 2.08.2021–8.08.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 2. august 2021

Kogu päev NEET staatuses noortega seotud KOVidele suunatud koostöömudeli loomise I töötuba (Marika Saar, Karmen Paavel) 

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10 Merilyn Säde liikumis- ja spordifestivali töökoosolekul 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 
Kell 13 Kertu Vuks, Merilyn Säde turismi ja turunduse töökoosolekul turismijuhiga 

Kell 14 Merilyn Säde Euroopa spordilinn Elva töökoosolekul 

Kell  14 Kertu Vuks Arvamusfestivali korralduskoosolekul  

 

Teisipäev, 3. august 2021 
Kell 9 Marika Saar kohtub Elva valla kultuurijuhtidega  

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Elva Paju tn 3 oksjon 

Kell 11 Marika Saar kohtub Elva Laste- ja Perekeskuse juhatajaga  
Kell 11–12 Merilyn Säde liikumis- ja spordifestivali töökoosolekutel 
Kell 14 –15 Kertu Vuks, Merilyn Säde liikumis- ja spordifestivali töökoosolekutel 

 

Kolmapäev, 4. august 2021

Kell 15 Heiki Hansen notaris 

 

Neljapäev, 5. august 2021

Kell 10 Kertu Vuks kohtumisel TOL-i ja ELVL esindajatega Kultuuriakna arenduse teemadel  

Kell 18 Maarika Uprus, Veiko Sepp ja Kertu Vuks planeeringu arutelul Nooruse tänava kortermajade elanikega  

 

Majast väljas: 

Alo Rebane, 19.07.-06.08.2021, asendaja Anneli Lepik 

Auli Mäesalu 02.08.-13.08.2021, asendaja Marika Saar 

Ede Möldre, 19.07.-06.08.2021 

Eve Jõgi, 12.07-13.08.2021, asendaja Laura Kuusk 

Hille Deede, 12.07.-13.08.2021, asendaja Janeli Nielson 

Inna Rebane, 19.07.-06.08.2021, asendaja Imbi Rõivassepp 

Katrina Mets, 26.07.-08.08.2021, asendaja Elo Kasetalu 

Kertu Vuks, 02.08.-08.08.2021, asendaja Heiki Hansen 

Mare Tamm, 19.07.-13.08.2021, asendaja Marika Saar 

Mikk Järv, 27.07.-13.08.2021, asendaja Heiki Hansen 

Salle Ritso, 27.07.-13.08.2021, asendaja Kaisa-Karoliina Kivikas 

Sirje Erm, 26.07.-08.08.2021, asendaja Oliivia Oengo 

Sten Saarekivi, 05.08.-06.08.2021, asendaja Margit Berg-Jürgens 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 26.07.2021–1.08.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 26. juuli 2021

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  

Kell 9 Anneli Lepik kohtumisel Maarjamaa Hariduskolleegiumis 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 Kertu Vuks ja Veiko Sepp töökoosolekul 

Kell 11 Marika Saar ja Milvi Sepp osalevad värbamisvestlustel  

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 13 Marika Saar ja Salle Ritso osalevad Elva Laste- ja Perekeskuse nõukogu koosolekul  

Kell 13 Heiki Hansen ja Milvi Sepp õnnitlemas 100-aastast vallakodanikku 

Kell 14 Kertu Vuks, Merilyn Säde Euroopa spordilinna töökoosolekul 

Kell 14 lastekaitsemeeskond osaleb riiklikku perelepitussüsteemi tutvustaval kohtumisel Sotsiaalkindlustusameti esindajaga   

Kell  16 volikogu istung 
 

Teisipäev, 27. juuli 2021

Kell 9 Marika Saar kohtub SA Elva Kultuur ja Sport juhiga

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 11 Kertu Vuks kohtub Keskkonnaameti ja Otepää vallavalitsuse esindajatega Miti karjääride teemadel 

Kell 11 Heiki Hansen kohtumisel keskkonnaametiga 

Kell 12 Heiki Hansen ja Kertu Vuks osalevad üldplaneeringu juhtgrupi arutelul  

Kell 15.30 Anneli Lepik kohtumisel Viljandi Vallavalitsuse ja Tilsi Perekodu esindajatega 

 

Kolmapäev, 28. juuli 2021

Kell 9 Kertu Vuks, Merilyn Säde Eesti liikumis- ja spordifestivali töökoosolekul 

Kell 10 Heiki Hansen notaris 

Kell 10 Kertu Vuks, Sirli Pippar ja Veiko Sepp töökoosolekul  

Kell 10.30 Milvi Sepp ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 11 Kertu Vuks ja Veiko Sepp  osakonna eelarve koostamise arutelul  

Kell 13 Marika Saar ja Milvi Sepp osalevad värbamisvestlustel 

Kell 14 Heiki Hansen osaleb Lõuna RKK ja KOV juhtide istungil (Covid-19 infovahetus) 

 

Neljapäev, 29. juuli 2021

Kell 9 Marika Saar, Salle Ritso ja Kaisa-Karoliina Kokk osalevad värbamisvestlustel 

Kell 14 Kertu Vuks, Merilyn Säde, Auli Mäesalu, Marika Saar Elva spordi mõttetalgutel    

 

Reede, 30. juuli 2021

Kell 9 Heiki Hansen, Kertu Vuks ja Maarika Uprus üldplaneeringu juhtgrupi töökoosolekul 

Kell 13 Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Moonika Einaste siltide-viitade teemalisel arutelul  

  

Majast väljas: 

Alo Rebane, 19.07.-06.08.2021, asendaja Anneli Lepik 

Ede Möldre, 19.07.-06.08.2021 

Ene Joosing, 05.07.-30.07.2021 

Ene Sõber, 12.07.-30.07.2021, asendaja Sirje Erm 

Eve Jõgi, 12.07-13.08.2021, asendaja Laura Kuusk 

Hille Deede, 12.07.-13.08.2021, asendaja Janeli Nielson 

Inna Rebane, 19.07.-06.08.2021, asendaja Imbi Rõivassepp 

Jaanika Saar, 05.07.-29.07.2021, asendaja Maarika Uprus 

Kaisa-Karoliina Kokk, 12.07.-26.07.2021, asendaja Salle Ritso 

Katrina Mets, 26.07.-08.08.2021, asendaja Elo Kasetalu 

Maia Kukk, 19.07.-01.08.2021 

Mare Tamm, 19.07.-13.08.2021, asendaja Marika Saar 

Mikk Järv, 27.07.-13.08.2021, asendaja Heiki Hansen 

Rutt Hanni, 05.07.-30.07.2021, asendaja Milvi Sepp 

Sirje Erm, 26.07.-08.08.2021, asendaja Oliivia Oengo 

Tatjana Žuravljova, 12.07.-28.07.2021 

Terje Korss, 19.07.-01.08.2021  

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 19.07.2021–25.07.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 19. juuli 2021

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 11 Kertu Vuks ja Veiko Sepp töökoosolekul  

Kell 12 Janeli Nielson võrgustikukohtumisel 

Kell 13 Marika Saar ja Kertu Vuks osalevad turundus- ja turismiteemalisel kohtumisel sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport esindajatega

Kell 14 Marika Saar kohtub Tartumaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunikuga 

Kell 18 Kertu Vuks ja Veiko Sepp ujula analüüside arutelul Elva Kultuurikeskuses  

 

Teisipäev, 20. juuli 2021

Kell 10 vallavalitsuse istung 

 

Kolmapäev, 21. juuli 2021

Kell 10.30 Milvi Sepp ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjonis 

Kell  13 Hendri Seinberg Rannu sademeveekanalisatsiooni ehituskoosolekul 

Kell 13 Mikk Järv notaris 

 

Neljapäev, 22. juuli 2021

Kell 8.30 Marika Saar ja Milvi Sepp kohtuvad MTÜ Hoolekoda esindajatega 

Kell 10 Marika Saar ja Kertu Vuks  osalevad turundus- ja turismiteemalisel kohtumisel sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport esindajatega  

Kell 13 Kertu Vuks kohtumisel Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja Tartu linnavalitsuse esindajatega  

Kell 15 Mikk Järv Ulila keskuse ehituskoosolekul 

 

Reede, 23. juuli 2021

Kell 9 Kertu Vuks ja Mikk Järv osalevad üldplaneeringu töörühma arutelul 

 

Pühapäev, 25. juuli 2021

Kell 16–19 Euroopa spordilinn Elva Autovabaduse puiesteel 

 

Majast väljas: 

Alo Rebane, 19.07.-06.08.2021, asendaja Anneli Lepik 

Andres Maikov, 12.07.-25.07.2021, asendaja Veiko Sepp 

Anneli Teder, 19.07.-23.07.2021 

Antonina Uffert, 15.07.-25.07.2021, asendaja Imbi Rõivassepp 

Ede Möldre, 19.07.-06.08.2021 

Elo Kasetalu, 12.07.-23.07.2021, asendaja, Katrina Mets 

Ene Joosing, 05.07.-30.07.2021 

Ene Sõber, 12.07.-30.07.2021, asendaja Sirje Erm 

Eve Jõgi, 12.07-13.08.2021, asendaja Laura Kuusk 

Hegri Narusk, 12.07.-23.07.2021, asendaja Mikk Järv 

Heiki Hansen, 12.07.-23.07.2021, asendaja Mikk Järv 

Hille Deede, 12.07.-13.08.2021, asendaja Janeli Nielson 

Inna Rebane, 19.07.-06.08.2021, asendaja Imbi Rõivassepp 

Jaanika Saar, 05.07.-29.07.2021, asendaja Maarika Uprus 

Kaido Ilves, 05.07.-22.07.2021, asendaja Mikk Järv 

Kaisa-Karoliina Kokk, 12.07.-26.07.2021, asendaja Salle Ritso. Sünni registreerimist ja elukoha toiminguid teeb Kristi Kalmus. 

Maia Kukk, 19.07.-01.08.2021 

Mare Tamm, 19.07.-13.08.2021, asendaja Marika Saar 

Merilyn Säde 05.07.-23.07.2021, asendaja Triinu Paas 

Rutt Hanni, 05.07.-30.07.2021, asendaja Milvi Sepp 

Tatjana Žuravljova, 12.07.-28.07.2021 

Terje Korss, 19.07.-01.08.2021  

Triinu Põlgast, 15.07.-23.07.2021 

Veiko Sepp, 20.07.-22.07.2021 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 12.07.2021–18.07.2021

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 12.07.2021–18.07.2021

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 12. juuli 2021

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 13 Marika Saar kohtub SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhiga  

Kell 13 Kertu Vuks osaleb kogukondade kaasamine omavalitsuste poolt fookusgrupi arutelul  

Kell 14 Mare Tamm kohtumisel SA Elva Kultuur ja Sport juhiga 

 

Teisipäev, 13. juuli 2021

Kell 9 Marika Saar kohtub SA Elva Kultuur ja Sport juhiga  

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Mare Tamm kohtumisel Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja Ena Derkhaniga 

Kell 13 Kertu Vuks osaleb spordifestivali korraldusmeeskonna arutelul  

Kell 15 Mikk Järv Tartus notaris 

Kell 17 Mikk Järv osaleb volikogu majanduskomisjoni koosolekul 

Kell 17.30 Mikk Järv osaleb volikogu rahanduskomisjoni koosolekul 

Kell 18 Kertu Vuks osaleb volikogu komisjonide ühiskoosolekul

Kell 19 Hellenurme külaseltsi koosolek

 

Kolmapäev, 14. juuli 2021

Kell  8.05 Sirje Erm ja Marika Saar SA Uderna Hooldekodu nõukogu koosolek 

Kell 10.30 Milvi Sepp ja Alo Rebane sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis  

 

Neljapäev, 15. juuli 2021

Kell 15 Mikk Järv Ulila keskuse koosolekul 

 

Laupäev, 17. juuli 2021

Kogu päev: Rannu ja Konguta piirkonna kohvikutepäev  

 

Pühapäev, 18. juuli 2021

Kell 7.21 ja 11.41 Elva tervitab rallisõitjaid

 

Majast väljas: 

Andres Maikov, 12.07.-25.07.2021, asendaja kuni 18.07 Ede Möldre, alates 19.07 Veiko Sepp. 

Anneli Lepik, 28.06.-16.07.2021, asendaja Milvi Sepp 

Auli Mäesalu, 01.07.-18.07.2021, asendaja Mare Tamm 

Elo Kasetalu, 12.07.-23.07.2021, asendaja, Katrina Mets 

Ene Joosing, 05.07.-30.07.2021 

Ene Sõber, 12.07.-30.07.2021, asendaja Sirje Erm 

Eve Jõgi, 12.07-13.08.2021, asendaja Laura Kuusk 

Hegri Narusk, 12.07.-23.07.2021, asendaja Mikk Järv 

Heiki Hansen, 12.07.-23.07.2021, asendaja Mikk Järv 

Hille Deede, 12.07.-13.08.2021, asendaja Janeli Nielson 

Kaido Ilves, 05.07.-22.07.2021, asendaja Mikk Järv 

Kaisa-Karoliina Kokk, 12.07.-26.07.2021, asendaja Salle Ritso. Sünni registreerimist ja elukoha toiminguid teeb Kristi Kalmus. 

Merilyn Säde 05.07.-23.07.2021, asendaja Triinu Paas 

Oliivia Oengo, 05.07.-18.07.2021, asendaja Sirje Erm 

Rutt Hanni, 05.07.-30.07.2021,  asendaja Milvi Sepp 

Tatjana Žuravljova, 12.07.-28.07.2021 

Veronika Nikolajeva, 28.06.-18.07.2021, asendaja Mare Tamm 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 05.07.2021–11.07.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 05. juuli 2021

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek   

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

 

Teisipäev, 06. juuli 2021

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 11 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse ehituse arutelul 

Kell 13 Mikk Järv Halduse eelarve koosolekul SA Elva Teenustega 

  

Kolmapäev, 07. juuli 2021

Kell 9 Kertu Vuks osaleb spordifestivali arutelul 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane ja sotsiaaltööspetsialistid koosolekul 

Kell 10 Mikk järv Kentsi paisjärve koosolekul 

Kell 10.30 Milvi Sepp, ja Alo Rebane sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramisekomisjonis 

 

Neljapäev, 08. juuli 2021

Kell 10 Hegri Narusk Pika tn ehituskoosolekul 

Kell 13 Hegri Narusk Rannu kooli ehituskoosolekul 

Kell 15 Hegri Narusk Rannu lasteaia ehituskoosolekul 

Kell 15 Mikk Järv Ulila keskuse ehituskoosolekul 

Kell 17 Kertu Vuks ja Marika Saar osalevad SA Elva Kultuur ja Sport meeskonna ja turismiettevõtjate kohtumisel  

Kell 18 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Marika Saar, Mikk Järv Elva valla turismibrändi tutvustusüritusel Restoranis Wabrik 

 

Reede, 09. juuli 2021

Kell 10 Hegri Narusk Konguta rahvamaja ehitusel 

 

Laupäev, 10. juuli 2021

Kogu päev: Marika Saar osaleb Elva kohvikutepäeval  

 

Majast väljas: 

Imbi Rõivassepp 21.06.-09.07.2021, asendaja Heiki Hansen (Inna Rebane) 

Laura Kuusk 21.06.-09.07.2021, asendaja Eve Jõgi 

Kertu Vuks 05.07.2021, asendaja Mikk Järv 

Terje Raadom, 21.06.-09.07.2021, asendaja Triinu Paas 

Katrina Mets, 28.06.-11.07.2021, asendaja Elo Kasetalu 

Anneli Lepik, 28.06.-16.07.2021, asendaja Milvi Sepp 

Sten Saarekivi, 28.06.-12.07.2021, asendaja Margit Berg-Jürgens 

Veronika Nikolajeva, 28.06.-18.07.2021, asendaja Mare Tamm 

Auli Mäesalu, 01.07.-18.07.2021, asendaja Mare Tamm 

Ene Joosing, 05.07.-30.07.2021 

Merilyn Säde 05.07.-23.07.2021, puhkusel, asendaja Triinu Paas 

Marika Saar, 05.07-09.07.2021, puhkusel, asendaja Heiki Hansen  

Janeli Nielson, 05.07.-11.07.2021, asendaja Hille Deede 

Kaido Ilves, 05.07.-22.07.2021, asendaja Hegri Narusk 

Oliivia Oengo, 05.07.-18.07.2021, asendaja Sirje Erm 

Rutt Hanni, 05.07.-30.07.2021,  asendaja Milvi Sepp 

Anneli Teder, 07.07.-09.07.2021 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 28.06.2021–04.07.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 28. juuni 2021

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek   

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 11 Marika Saar kohtub SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhatajaga  

Kell 12.30 Janeli Nielson võrgustikukohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses 

Kell 13 Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Marika Saar kohtumisel SA Elva kultuur ja sport juhataja ja turismijuhiga 

Kell 13 Hegri Narusk osaleb Pika tn ehitusobjektil sademeveekahjude ülevaatusel 

Kell 14 Kertu Vuks ja Merilyn Säde osalevad Elva Euroopa spordilinn töökohtumisel 

Kell 16 Mikk Järv Võrtsjärve Kalanduspiirkonna üldkoosolek Valmas 

 

Teisipäev, 29. juuni 2021

Kell 9–11 Merilyn Säde TASi kommunikatsiooni töögrupi e-kohtumisel 

Kell 9-10, 11-11.30 Salle Ritso, Marika Saar, Kaisa- Karoliina Kokk värbamisvestlustel  

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Hille Deede võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 11 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse ehituskoosolekul 

Kell 11.30 Marika Saar osaleb Eesti VI Omavalitsuspäeva korralduskomitee koosolekul  

Kell 13 Kertu Vuks osaleb Lõuna-Eesti piirkonnaspetsiifiliste turismitoodete projekti arutelul  

Kell 13 Hegri Narusk Puhja seltsimaja ehitusobjektil 

Kell 15 Kertu Vuks ja Merilyn Säde osalevad spordifestivali korralduskoosolekul  

Kell 15 Hegri Narusk, Kullo Laos tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekti koosolekul 

 

Kolmapäev, 30. juuni 2021

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid koosolekul 

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja -teenuste komisjonis 

Kell 10 Heiki Hansen notaris 

Kell 10 Hegri Narusk riigihangete arutelul 

Kell 11 Heiki Hansen TOL’i juhatus Kammeris 

Kell 15 Marika Saar osaleb Elva gümnaasiumi ja Haridus- ja teadusministeeriumi vahelisel kohtumisel  

Kell 15 Tartumaa Arendusseltsi üldkoosolek Kõrvekülas 

 

Neljapäev, 1. juuli 2021

Kell 10 Hegri Narusk Pika tn ehituskoosolekul 

Kell 14 Marika Saar, Kertu Vuks, Sirli Pippar ja Veronika Nikolajeva osalevad Loov Elva arutelul  

Kell 13 Hegri Narusk Rannu kooli ehituskoosolekul 

Kell 15 Hegri Narusk Rannu lasteaia ehitusobjektil 

Kell Mikk Järv Ulila keskuseehituskoosolekul 

 

Reede, 2. juuli 2021

Kell 10 Hegri Narusk Konguta rahvamaja ehitusobjektil 

Kell 19 Heiki Hansen Tõrva veemõnula avamisel 

 

Laupäev, 3. juuli 2021

Kell 11 Elva suvise uisuväljaku avamine Elva spordihoone parklas 

 

Majast väljas: 

Maano Koemets, 22.06.-30.06.2021 

Mare Tamm, 15.06.-30.06.2021, asendaja Marika Saar 

Triinu Põlgast, 17.06.-29.06.2021 

Imbi Rõivassepp 21.06.-09.07.2021, asendaja Heiki Hansen (Inna Rebane) 

Laura Kuusk 21.06.-09.07.2021, asendaja Eve Jõgi 

Hendri Seinberg 21.06.-04.07.2021, asendaja Kullo Laos 

Terje Raadom, 21.06.-09.07.2021, asendaja Triinu Paas 

Katrina Mets, 28.06.-11.07.2021, asendaja Elo Kasetalu 

Anneli Lepik, 28.06.-16.07.2021, asendaja Milvi Sepp 

Sten Saarekivi, 28.06.-12.07.2021, asendaja Margit Berg-Jürgens 

Veronika Nikolajeva, 28.06.-18.07.2021, asendaja: 28.-30. juuni asendab Auli Mäesalu ja alates 1. juulist Mare Tamm 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 21.06.2021–27.06.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 21. juuni 2021

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 12.30 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde osalevad turismi ja turunduse töökoosolekul 

Kell 13 Heiki Hansen Puiestee projekti lõppülevaatusel 

Kell 13 Marika Saar kohtub Elva valla spordiklubide esindajatega  

Kell 13 Hegri Narusk ja Sten Saarekivi kalmistute ülevaatusel 

Kell 13 Kertu Vuks kohtumisel Mikk Lõhmusega minomavalitsus.ee teenuste hindamise teemadel 

Kell 15 Milvi Sepp, Rutt Hanni ja hooldustöötajad TOL hooldustöötajate tunnustamisel Nõos 

Kell 16 Vallavolikogu istung  

 

Teisipäev, 22. juuni 2021

Elva Vallavalitsuses lühendatud tööpäev kell 8-13 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 10 Vallavalitsuse istung  

Kell 11 Heiki Hansen ja Hegri Narusk kohtumisel Elva Varahaldusega 

Kell 11 Merilyn Säde, Kertu Vuks Elva uisuväljaku pilootprojekti töökoosolekul 

Kell 11 Marika Saar osaleb Elva Gümnaasiumi 9. klasside lõpuaktusel  

Kell 12 Kertu Vuks, Heiki Hansen, Mikk Järv kohtumisel Rõngu Kevili terminalis 

Kell 17 Heiki Hansen Rõngu Keskkooli 12. Klassi lõpuaktusel 

  

Kolmapäev, 23. juuni 2021

Elva Vallavalitsus on SULETUD! 

Kell 12 Marika Saar ja Heiki Hansen osalevad Maakaitsepäeval Elvas 

 

Neljapäev, 24. juuni 2021

Elva Vallavalitsus on SULETUD! 

 

Reede, 25. juuni 2021

Kell 9 Kertu Vuks, Mikk Järv ehitusspetsialisti värbamisvestlustel  

Kell 11  Kertu Vuks ja Mikk Järv osalevad spordipargi projekteerimiskoosolekul 

 

Majast väljas: 

Antonina Uffert, 10.06.-27.06.2021, asendaja Tatjana Žuravljova 

Maano Koemets, 22.06.-30.06.2021 

Mare Tamm, 15.06.-30.06.2021, asendaja Marika Saar 

Terje Korss, 14.06.-22.06.2021 

Triinu Põlgast, 17.06.-29.06.2021 

Ene Sõber, 14.06.-22.06.2021, asendaja Sirje Erm 

Imbi Rõivassepp 21.06. - 09.07.2021, asendaja Heiki Hansen (Inna Rebane) 

Hille Deede 21.06.-25.06.2021, asendaja Janeli Nielson 

Laura Kuusk 21.06. -09.07.2021, asendaja Eve Jõgi 

Daisy Sild 21.06.-25.06.2021, asendaja Kullo Laos 

Hendri Seinberg 21.06.-04.07.2021, asendaja Kullo Laos 

Jaanika Saar 21.06.-22.06.2021, asendaja  Maarika Uprus 

Terje Raadom, 21.06.2021 08:00, 09.07.2021 16:30, Triinu Paas 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 14.06.2021–20.06.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

Esmaspäev, 14. juuni 2021

Kogu päev: Laura Kuusk koolitusel “Räägime lastest” 

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10-14 Heiki Hansen, Marika Saar, Salle Ritso, Mare Tamm, Auli Mäesalu osaleb Saaremaa Vallavalitsuse haridusosakonna külaskäigu kohtumisel Elvas 

Kell 11.15 Merilyn Säde kohtumisel seoses Elva turismibrändi videovõtetega 

Kell 13 Kertu Vuks, Merilyn Säde, Madis Šumanov, Ivi Tigane, Martin Thomson Elva Euroopa spordilinna töökoosolekul 

Kell 14 Heiki Hansen, Marika Saar, Kaisa-Karoliina Kokk osalevad värbamisvestlustel  

Kell 15 Auli Mäesalu huvitoetuse infotunnis 

Kell 18 Maano Koemets, Heiki Hansen eestseisuse koosolekul 

 

Teisipäev, 15. juuni 2021

Kell 8.30 Marika Saar, Milvi Sepp ja Kaisa-Karoliina Kokk osalevad värbamisvestlustel  

Kell 9 Kertu Vuks, Kayvo Kroon ja Salle Ritso IT-hangete arutelul 

Kell 9 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse koosolekul 

Kell 10 vallavalitsuse istung  

Kell 10.30-12.00 Janeli Nielson kodukülastusel koos MHK Valgejõe õppekeskusega 

Kell 12.30 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Sirli Pippar, Veronika Nikolajeva Loov Elva arutelul 

Kell 13 finantsosakonna motivatsioonikoosolek 

Kell 13 Hegri Narusk Puhja seltsimaja ehitusel 

Kell 14 Hegri Narusk Konguta rahvamaja ehitustegevuse ülevaatusel 

Kell 14 Heiki Hansen, Marika Saar, Merilyn Säde, Milvi Sepp valla sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustamisüritusel 

Kell 17.30 Heiki Hansen osaleb Õnneseene lasteaia hoolekogu koosolekul 

 

Kolmapäev, 16. juuni 2021

Kogu päev: Merilyn Säde Elva turismibrändi videovõtetel 

Kell 8 Milvi Sepp ja lastekaitsetöötajad kohtuvad SA Elva Laste- Ja Perekeskusega 

Kell 9.00-12.00 Janeli Nielson võrgustiku supervisioonil 

Kell 9 Kertu Vuks Tartumaa Arendusseltsi strateegia uuendamise seminaril 

Kell 10 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 10 Hegri Narusk riigihangete arutelul 

Kell 11 Marika Saar, Milvi Sepp ja Kaisa-Karoliina Kokk osalevad värbamisvestlustel  

Kell 13 Kertu Vuks kohtumisel Kirepi küla eestvedajatega  

Kell 13 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsilistid koosolekul 

Kell 14 Marika Saar, Milvi Sepp, Kertu Kattai ja Rutt Hanni osalevad Elva valla tervise- ja heaoluprofiili koostamise töökoosolekul  

Kell 14 Heiki Hansen osaleb Rannu kooli lõpuaktusel 

Kell 16.30 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel Elva laste- ja perekeskuses 

 

Neljapäev, 17. juuni 2021

Kell 9 Kertu Vuks Arukate külade avaseminaril 

Kell 10 Hegri Narusk, Hendri Seinberg Pika tn ehituskoosolekul 

Kell 10 Marika Saar osaleb omavalitsuste teenustasemete nõukoja koosolekul  

Kell 13 meeskonna arutelu  

Kell 13 Hegri Narusk Rannu kooli ehituskoosolekul 

Kell 14 vallavalitsuse meeskond ühiskoosolekul 

Kell 17.30 Kertu Vuks VÄLK meeskondade kohtumisel  

 

Reede, 18. juuni 2021

Kell 9 Marika Saar osaleb erivajadustega laste reformi töörühma koosolekul  

Kell 9 Kertu Vuks kohtumisel EAS-i, MKM-i ja Enics Eesti meeskonnaga  

Kell 9 Anneli Lepik  ja Janeli Nielson võrgustiku kohtumisel 

Kell 10 Hegri Narusk Rannu lasteaia ehituse ettevalmistamise koosolekul 

Kell 10 Alo Rebane kohtuistungil Tartu Maakohtus 

Kell 11 Kertu Vuks, Jaanika Saar osalevad spordipargi projekteerimiskoosolekul 

Kell 11 Heiki Hansen tänukirja üleandmisel 

Kell 15 Heiki Hansen osaleb Aasta küla väljakuulutamise üritusel 

 

Laupäev, 19. juuni 2021

Kell 13 Kertu Vuks osaleb Rõngu keskkooli 9.klassi lõpuaktusel  

 

 

Majast väljas: 

Antonina Uffert, 10.06.- 27.06.2021, asendaja Tatjana Žuravljova 

Elo Kasetalu, 07.06.-18.06.2021, asendaja Katrina Mets 

Kaido Ilves, 14.06.-18.06.2021, asendaja Hegri Narusk 

Maano Koemets, 14.06.-18.06.2021 ja 22.06.-30.06.2021 

Mare Tamm, 15.06.-30.06.2021, asendaja Marika Saar 

Mikk Järv, 14.06.-18.06.2021, asendaja Kertu Vuks 

Sten Saarekivi õppepuhkusel, 14.06.-16.06.2021, asendaja Margit Berg-Jürgens 

Terje Korss, 14.06.-22.06.2021 

Triinu Paas, 14.06.- 14.06.2021, asendaja Terje Raadom 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 31.05.2021–6.06.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid 

 

Esmaspäev, 7. juuni 2021 

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Merilyn Säde Elva miljoni töökoosolekul 

Kell 10 Maano Koemets, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Ene Joosing, Ede MöldreHendri Seinberg veebiseminaril “Erateede avalikuks kasutamiseks määramise vajaduse käsitlusest koostatavates üldplaneeringutes 

Kell 10 Kertu Vuks, Marika Saar, Veronika Nikolajeva Loov Elva arutelul  

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 13 Hegri Narusk Puhja seltsimaja ehituskoosolekul 

Kell 13 Marika Saar kohtub SA Elva kultuur ja sport juhatajaga  

Kell 13.45 Kertu Kattai osaleb veebiseminaril Miks, kuidas ja kellega teha paikkonnas tervisedendust 

Kell 14 Marika Saar kohtub HTM-i esindajaga seoses Digikiirendi projektiga  

Kell 14 Kertu Vuks kohtumisel Tartu 2024 turundusjuhiga  

Kell 14 Hille Deede kohtuistungil Tartu maakohtus 

Kell 14 lastekaitsetiimi koosolek 

Kell 15 Hille Deede ja Anneli Lepik võrgustikukohtumisel  

 

Teisipäev, 8juuni 2021 

Kell 9 Kertu VuksVeiko Sepp, Andres Maikov, Jaanika Saar, Marika Uprus Kesk 38 hoovimaja arenduse kohtumisel 

Kell 9 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse ehituskoosolekul 

Kell 9 Marika Saar osaleb Eesti Olümpiakomitee spordipoliitika arutelul  

Kell 10 Kertu VuksVeiko Sepp, Jaanika Saar, Sten Saarekivi, Ede Möldre, Ene Joosing haljastuskontseptsiooni arutelul  

Kell 10 Alo Rebane kohtuistungil Tartu maakohtus 

Kell 11 Laura Kuusk Harju maakohtus kohtuistungil 

Kell 11 vallavalitsuse istung  

Kell 13 Marika Saar osaleb ELVL volikogu koosolekul  

Kell 13 vallamajandusosakond eelarve ja arvete teemalisel arutelul 

Kell 14 Kertu Vuks osaleb Tartumaa ettevõtlusuuringu fookusgrupis 

Kell 15 Marika Saar ja Milvi Sepp kohtuvad SA Elva laste- ja perekeskuse meeskonnaga, et arutada laste ja perede heaolu teemasid 

Kell 15-16.30 Mikk Järv, Kertu Vuks, Maarika Uprus, Margit Berg-Jürgens kohtumas RMK esindajaga metsade majandamise koosolekul 

Kell 17 Marika Saar osaleb volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul  

Kell 18 Maano Koemets, Kertu VuksMikk Järv, Veiko Sepp, Maarika Uprus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul 

Kell 18.15 Marika Saar osaleb Ain Kaalepi mälestusüritusel  

  

Kolmapäev, 9. juuni 2021 

Kell 9 Heiki Hansen Tartus intervjuud andmas 

Kell 9 Kertu Vuks osaleb turismijuhiks kandideerijate värbamisvestlustel  

Kell 9 Marika Saar osaleb Elva valla kultuurijuhtide koosolekul  

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid koosolekul 

Kell 10 Terje Raadom rahvastikuregistri infohommikul   

Kell 10 Daisy Sild, Ene Joosing, Ede Möldre arutelu Maa-ameti ettepanekule “Maade riigi omandisse jätmine ja munitsipaalomandisse andmine Elva vallas” 

Kell 10 Milvi Sepp, Rutt Hanni, Anneli lepik ja Kertu Kattai tervisprofiili koosolekul 

Kell 11 Heiki Hansen TOL-i juhatuse koosolekul 

Kell 12 Kertu Vuks osaleb EAS-i sihtturgude infotunnil  

Kell 12. 30 Marika Saar osaleb värbamisvestlustel.  

Kell 13 Maano Koemets Tartumaa omavalitsuste liidu üldkoosolekul 

Kell 13 Laura Kuusk ja Eve Jõgi Tartumaa MARAC kohtumisel 

Kell 13 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjonis 

Kell 14 Heiki Hansen, Marika Saar, Veronika Nikolajeva, Auli Mäesalu Elva valla lusikapeol  

Kell 15 Jaanika Saar veebiseminaril “Ehituse pikk vaade” 

Kell 16 Heiki Hansen, Marika Saar, Veronika Nikolajeva, Auli Mäesalu Elva valla lusikapeol 

Kell 18 Kertu Vuks, Maarika Uprus osalevad Raudsepa tänava detailplaneeringu avalikul arutelul Elva vallavolikogu saalis 

Kell 18 volikogu rahanduskomisjoni koosolek 

 

Neljapäev, 10. juuni 2021 

Kell 9 Marika Saar osaleb Kammeri kooliga seotud kohtumisel  

Kell 10 Heiki Hansen, Marika Saar, Margit Kiin reklaamimääruse eelnõu arutelul 

Kell 10 Veiko Sepp osaleb Arenguseire Keskuse V aastakonverentsil 

Kell 10 Hegri NaruskHendri Seinberg Pika tänava ehituskoosolekul 

Kell 11 Heiki Hansen UBC juhatuse kohtumisel  

Kell 11 Marika Saar osaleb värbamisvestlustel  

Kell 13 Hegi Narusk Rannu kooli ehituskoosolekul 

Kell 13 Hendri Seinberg Rannu sademeveekanalisatsiooni ehituskoosolekul 

Kell 14 Veiko Sepp osaleb Tartumaa OVL maakondlikul arutelupäeval 

Kell 15 Hegri Narusk Konguta rahvamaja ehituse arutelul 

Kell 15 Kertu Vuks osaleb Tarkade Linnade võrgustiku kohtumisel  

Kell 17 Maano Koemets, Heiki Hansen, Marika Saar, Mare Tamm, Veronika Nikoajeva, Auli Mäesalu Elva 100 Noort Tegijat üritusel 

 

Reede, 11. juuni 2021 

Kell 9 Marika Saar osaleb Tartumaa Arendusseltsi fookusgrupi kohtumisel  

Kell 10 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Merilyn Säde Kirepis Aasta küla komisjoni vastu võtmas 

Kell 10 Mikk Järv Valguta lasteaed-algkooli lõpuaktusel 

Kell 11 Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar Elva spordipargi projekteerimise koosolekul 

Kell 12 Mikk Järv Aakre lasteaed-algkooli lõpuaktusel 

Kell 13 Sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek  

Kell 14 Heiki Hansen notaris 

Kell 17 Heiki Hansen Konguta kooli lõpuaktusel 

 

Laupäev, 12. juuni 2021 

Kell 12 Marika Saar osaleb Palupera põhikooli lõpuaktusel

 

 

Majast väljas:  

Oliivia Oengo, 07.06.-11.06.2021, asendaja Sirje Erm 

Triinu Paas, 07.06.-11.06.2021, asendaja Terje Raadom  

Elo Kasetalu, 07.06.-18.06.2021, asendaja Katrina Mets 

Heiki Hansen, 03.06.-08.06.2021, asendaja Marika Saar 

Laura Kuusk, 08.06.-08.06.2021, Tallinnas kohtuistungil 

Maia Kukk, 10.06.-10.06.2021 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 31.05.2021–6.06.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid 

 

Esmaspäev, 31. mai 2021 

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Merilyn Säde Elva miljoni töökoosolekul 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 10 Maano Koemets Võrtsjärve kalanduspiirkonna hindamiskomisjoni koosolekul 

Kell 11 lastekaitsetiimi koosolek 

Kell 13 Mare Tamm kohtumisel Järve lasteaias 

Kell 13 Marika Saar kohtub SA Elva laste- ja perekeskuse juhatajaga 

Kell 14 Marika Saar kohtub SA Elva Kultuur ja Sport juhtajaga  

Kell 14 Anneli Lepik kinnise lasteasutuse jätkutoe infoseminaril 

Kell 15.30 Heiki Hansen Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni koosolekul 

Kell 16.30 Mare Tamm kohtub noortevolikogu esimehega  

Kell 17 Marika Saar, Mare Tamm veebikohtumisel Elva valla raamatukogu nõukoguga 

 

Teisipäev, 1juuni 2021 

Kell 8.15 Eelarvestrateegia ja arengukava uuendamise arutelu, osalevad vallavalitsuse liikmed ja Imbi Rõivassepp 

Kell 9 Kertu VuksMikk Järv, Merilyn Säde töökoosolekul spordijuhiga  

Kell 9 Hegri Narusk, Terje Korss, Margit Kiin enampakkumise avamisel 

Kell 9 Marika Saar osaleb ELVL sotsiaalvaldkonna teemarühma koosolekul  

Kell 10 vallavalitsuse istung  

Kell 11 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse ehituskoosolekul 

Kell 11 Marika Saar, Mikk Järv, Milvi Sepp osalevad tervise- ja heaoluprofiili koostamise töögrupi koosolekul  

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm kohtumisel SA Elva Teenuste esindajatega 

Kell 13 Hegri Narusk Rannu kooli ehitusküsimuste arutelul 

Kell 13 Kertu Vuks, Veiko Sepp ja Jaanika Saar kohtumisel Kesk tn kinnistuomanikuga  

Kell 14.30 Maano Koemets noortevolikogu põhimääruse muutmise töögrupi koosolekul 

Kell 15.30 Kertu Vuks, Marika Saar ja Veiko Sepp töökoosolekul  

 

Kolmapäev, 2. juuni 2021 

Kell 8 Kertu Vuks osaleb tunnustusavalduse komisjoni koosolekul 

Kell 9 vallavalitsuse meeskonna infotund  

Kell 10-12 Mare Tamm, Kaisa-Karoliina Kokk infoseminaril „Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise metoodika ja analüüs“ 

Kell 10 Kertu Vuks, Veiko Sepp, Jaanika Saar ja Sirli Pippar paikvaatlusel valla erinevates piirkondades  

Kell 12.30 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva laste- ja perekeskuses 

Kell 13 Heiki Hansen notaris 

Kell 13 Hegri Narusk Puhja seltsimaja ehitusobjektil  

Kell 13 Mare Tamm ja Auli Mäesalu Elva valla haridusjuhtide koosolekul videosilla kaudu 

Kell 13 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 18 Kertu Vuks, Maarika Uprus ja Jaanika Saar osalevad Peedu ravikodu avalikul arutelul  

 

Neljapäev, 3. juuni 2021 

Kell 10 Marika Saar osaleb TERA Peedu Kooli kohtumisel  

Kell 10 Hegri Narusk ja Hendri Seinberg Pika tänava ehituskoosolekul 

Kell 13 Hegri Narusk Rannu kooli ehituskoosolekul 

Kell 13 Hendri Seinberg Rannu sademeveekanalisatsiooni ehituskoosolekul 

Kell 15 Hegri Narusk Konguta rahvamaja ehituskoosolekul 

Kell 15 Mikk Järv Ulila keskuse ehituskoosolekul 

Kell 18 Kertu Vuks, Mikk Järv  Palupera piirkonna üvk-lahenduste arutelul  

 

Reede, 4. juuni 2021 

Kell 11 Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika SaarHegri Narusk Elva spordipargi projekteerimise koosolekul 

 

Laupäev, 5. juuni 2021 

Kell 10 Elva valla külade kärajad Ulila Suveaias, osalevad Heiki Hansen, Kertu Vuks, Marika Saar, Merilyn Säde 

 

 

Majast väljas:  

Kayvo Kroon 17.05.-04.06.2021, asendaja Veiko Sepp 

Katrina Mets 31.05.-06.06.2021, asendaja Elo Kasetalu 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 24.05.2021–30.05.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid 

 

Esmaspäev, 24. mai 2021 

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Merilyn Säde Elva miljoni töökoosolekul 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 11 Kertu VuksMikk Järv, Jaanika Saar spordipargi projekteerimiskoosolekul 

Kell 12 Anneli Lepik eestkostetavaga kohtumisel Provida kliinikus  

Kell 13 Mare TammMargit Kiin hallatava haridusasutuse direktori valimise korra arutelul 

Kell 13 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel turunduse ja turismi töökoosolekul 

Kell 13 Mikk Järv, Jaanika Saar kohtumisel Puhja seltsimajas 

Kell 13.30 Laura Kuusk kohtumisel Järve lasteaias 

Kell 14 Mare TammAuli Mäesalu veebikohtumisel valla tugispetsialistidega 

Kell 14 Merilyn Säde UBC strateegia rakkerühma töökoosolekul 

Kell 16 volikogu istung 

 

Teisipäev, 25mai 2021 

Kell 9 Janeli Nielson võrgustikukohtumisel Elva laste- ja perekeskuses 

Kell 9 Anneli Lepik kohtumisel Tilsi perekoduga 

Kell 10 vallavalitsuse istung  

Kell 10 Mare Tamm, Veronika Nikolajeva noorsootöötajate kohtumisel 

Kell 11 Kertu VuksJaanika Saar, Sten Saarekivi siltide-viitade teemalisel arutelul 

Kell 13 Mare Tamm kohtumisel TÜ eetikakeskuse esindajaga 

Kell 13.30 Heiki Hansen, Kertu Vuks veebikohtumisel Enicsi esindajatega 

  

Kolmapäev, 26. mai 2021 

Kell 8.30 Milvi Sepp, Alo Rebane ja sotsiaaltööspetsialistid koosolekul 

Kell 10 Mare Tamm, Imbi Rõivassepp kohtumisel Saaremaa vallavalitsuse haridusosakonnaga 

Kell 10 Milvi Sepp, Anneli Lepik, Kertu Kattai ja lastekaitsespetsialistid kohtuvad Tartu politseijaoskonna piirkonnavanemja noorsoopolitseinikega 

Kell 10 Alo Rebane osaleb Tartumaa sotsiaalvaldkonna juhtide nõupidamisel 

Kell 11.30 Heiki Hansen notaris 

Kell 13 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 14 lastekaitsetiimi koosolek 

Kell 17 Elva kultuurikeskuses Tartu 2024 infotund 

 

Neljapäev, 27. mai 2021  

Kell 9.30 Mare Tamm kohtumisel Rõngu raamatukogu direktoriga 

Kell 10 -15.30 Janeli Nielson SKA töönõustamisel 

Kell 10 Hegri Narusk ja Hendri Seinberg Pika tänava ehituskoosolekul 

Kell 13 Hendri Seinberg Rannu sademeveekanalisatsiooni ehituskoosolekul 

Kell 13 Mare Tamm, Kertu Kattai veebikohtumisel valla lasteaedade ja koolide tervisedendajatega 

Kell 14 Mikk Järv kohtumisel Elva gümnaasiumi ja Elva teenuste esindajatega Elva gümnaasiumi ventilatsiooni teemadel  

Kell 15 Mare Tamm täiskasvanute koolitajate assotsiatsiooni Andras 30. aastapäeva üritusel Tartus 

Kell 15 Mikk Järv Ulila keskuse ehituskoosolekul 

Kell 15 Anneli Lepik kohtumisel Viljandi vallavalitsuse esindajaga 

 

Majast väljas:  

Andres Maikov 17.05.-28.05.2021, asendaja Riina Sirel 

Daisy Sild 17.05.-28.05.2021, asendaja Kullo Laos 

Eve Jõgi 17.05.-28.05.2021, asendaja Laura Kuusk 

Kayvo Kroon 17.05.-04.06.2021, asendaja Veiko Sepp 

Maarika Uprus 17.05.-28.05.2021, asendaja Jaanika Saar 

Margit Berg-Jürgens 13.05.-27.05.2021, asendaja Sten Saarekivi 

Rutt Hanni 24.10.05.-28.05.2021, asendaja Milvi Sepp 

Veronika Nikolajeva 24.05.-28.05.2021, asendaja Mare Tamm 

Sirje Erm 17.05.-30.05.2021, asendaja Ene Sõber 

Sten Saarekivi 24.05.-26.05.2021, asendaja Margit Berg-Jürgens  

Marika Saar 24.05.-28.05.2021, asendaja Kertu Vuks 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 17.05.2021–23.05.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid 

 

Esmaspäev, 17. mai 2021 

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 9 Anneli Lepik kohtumistel SA Elva laste ja perekeskuses 

Kell 9.30 Hille Deede võrgustikukohtumisel 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Merilyn Säde Elva miljoni töökoosolekul 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 10.30 Heiki Hansen Elva teenuste nõukogu kohtumisel 

Kell 11 Mare Tamm, Auli Mäesalu valla koolijuhtide infokoosolekul 

Kell 11.30 Kertu VuksVeiko Sepp töökoosolekul 

Kell 13 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Mikk Järv osalevad Elva valla noortemaleva korralduskoosolekul 

Kell 14 lastekaitsetiimi koosolek 

Kell 15 Kertu Vuks, Mikk Järv, Jaanika Saar osalevad spordipargi projekteerimiskoosolekul  

Kell 15.30 Heiki Hansen Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istungil 

 

Teisipäev, 18mai 2021 

Kell 9 Mare Tamm koostöövestlusel Elva muusikakooli direktoriga 

Kell 9 Milvi Sepp ja Anneli Lepik võrgustikukohtumisel 

Kell 10 vallavalitsuse istung  

Kell 12 Mare Tamm osaleb Aasta õpetaja Tartumaa piirkonna komisjoni koosolekul 

Kell 13 Mikk Järv osaleb SA Tartumaa turism nõukogu koosolekul 

Kell 14 Merilyn Säde UBC strateegia rakkerühma töökoosolekul 

Kell 14 Mare Tamm osaleb STEAM Turku ja UBC töörühma veebikohtumisel hariduse teemadel 

Kell 14 Finantsosakonna koosolek aastaaruande koostamise probleemidest ja analüüs 

Kell 15 Marika Saar ja Kertu Vuks osalevad Elva puhkepiirkonna turismiettevõtjate kohtumisel  

 

 

Kolmapäev, 19. mai 2021 

Kell 10 Mare Tamm kohtub programmi KiVa esindajaga 

Kell 10 Sotsiaal- ja terviseosakonna ametnike supervisioon  

Kell 11.30 Mikk Järv, Kertu VuksHegri NaruskJaanika Saar Elva linnasüdame projekti ülevaatusel koos rahastajaga 

Kell 13 Mare Tamm koostöövestlusel Elva HKK direktoriga 

Kell 17 Kertu Vuks osaleb Nõo vallavalitsuses planeeringu avalikul arutelul  

Kell 17 Marika Saar, Milvi Sepp, Kertu Kattai avalikul loengul “Täiskasvanute roll laste väärkohtlemise ennetamisel” 

 

 

 

Neljapäev, 20. mai 2021  

Kell 8.30 Mare Tamm, Auli Mäesalu kohtumisel Järve lasteaia juhtidega 

Kell 8.30 Milvi Sepp, Anneli LepikRutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 10 Hegri NaruskHendri Seinberg Pika tn ehituskoosolekul 

Kell 13 Hendri Seinberg Rannu sademeveekanalisatsiooni ehituskoosolekul 

Kell 13 Kertu Vuks osaleb Tartumaa arengustrateegia koostamise töökoosolekul 

Kell 14 Mare Tamm kohtumisel TÜ eetikakeskuse esindajaga 

Kell 15 Mikk Järv Ulila keskuse ehituskoosolekul 

Kell 16 Kertu Vuks osaleb Open Knowledge Estonia veebiseminaril  

 

 

Reede, 21. mai 2021 

Kell 10 Heiki Hansen, Marika Saar, Kertu Vuks, Imbi Rõivassepp osalevad käitumisjuhiste töörühma koosolekul  

Kell 10-14.30 Eve Jõgi Marac ekspertgrupi veebikohtumisel 

Kell 10-14.30 Hille Deede e-koolitusel „Lapse arengulugu ja depressioon“ 

Kell 11 Kertu VuksMikk Järv, Jaanika Saar Elva spordipargi projekteerimiskoosolekul  

Kell 12 Marika Saar, Kertu VuksMare Tamm SA Elva kultuur ja sport nõukogu koosolekul 

Kell 14 Kertu Vuks osaleb RITA mobiilne elu uurimisprojekti arutelul 

Kell 15.30 Marika Saar osaleb Elva valla perearstide, füsioterapeutide ja kooliõdede kohtumisel  

 

 

 

 

Majast väljas:  

Alo Rebane, 10.05.-21.05.2021, asendaja Rutt Hanni 

Andres Maikov, 17.05.-28.05.2021, asendaja Riina Sirel 

Daisy Sild, 17.05.-28.05.2021, asendaja Kullo Laos 

Ede Möldre, 10.05.- 21.05.2021 

Eve Jõgi, 17.05.-28.05.2021, asendaja Laura Kuusk 

Hegri Narusk, 10.05.-21.05.2021, asendaja Mikk Järv 

Inna Rebane, 10.05.-21.05.2021, asendaja Imbi Rõivassepp 

Kaisa-Karoliina Kokk, 17.05.-21.05.2021, asendaja Margit Kiin 

Katrina Mets, 17.05.- 18.05.2021,