Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 22.02.2021–28.02.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

Esmaspäev, 22. veebruar 2021

Kogu päev: Hendri Seinberg osaleb koolitusel „Tee seisundinõuded ja korrashoid 2021. aasta riigiteede talihoolde järelevalve” 

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Merilyn Säde Elva miljoniga seotud e-töökoosolekul

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 11 kantselei koosolek 

Kell 13 Marika Saar, Maano Koemets, Mare Tamm, Merilyn Säde ja Veronika Nikolajeva e-kohtumisel Elva noortevolikoguga 

Kell 13 Kertu Vuks kohaturunduse teemalisel seminaril  

Kell 13 Hegri Narusk Konguta Rahvamaja projektlahenduse arutelul 

Kell 14 Milvi Sepp osaleb lastekaitsetiimi koosolekul 

Kell 15 Marika Saar osaleb virtuaalkohtumisel eakate kaasamisest otsuste kujundamisse  

Kell 15.30 Kertu Vuks, Marika Saar, Merilyn Säde e-kohtumisel Elva turismipiirkonna brändihanke teemadel 

Kell 15.30 Heiki Hansen Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istungil 

Kell 17 Maano Koemets, Heiki Hansen volikogu eestseisuse koosolekul 

Kell 18 Kertu Vuks ja Mikk Järv osalevad ettevõtlus- ja turismikomisjoni koosolekul  

 

Teisipäev, 23. veebruar 2021

Elva vallavalitsuses lühendatud tööpäev kell 8-13

Kell 9 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 9 üldplaneeringu juhtgrupi kohtumine  

Kell 10 vallavalitsuse istung  

Kell 11 Marika Saar osaleb kogukonnamängude kohtumisel  

Kell 13 Haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 13 Kertu Vuks osaleb Tartumaa ettevõtluskeskkonna analüüsi hankekomisjonis 

Kell 13 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse ehituskoosolekul 

Kell 18 Marika Saar, Mikk Järv osalevad Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise üritusel Puhjas  

 

Kolmapäev, 24. veebruar 2021 
Elva Vallavalitsus SULETUD!

Kell 9 Mikk Järv, Kertu Vuks, Marika Saar osalevad lipu heiskamise üritusel Elva vallamaja esisel platsil  

Kell 15 Kertu Vuks, Marika Saar osalevad Eesti Vabariigi aktusel ja Elva valla tunnustusüritusel  

 

Neljapäev, 25. veebruar 2021  

Kogu päeva: Marika Saar osaleb koolitusel“Edukuse võti – oskuslikud läbirääkimised strateegilises planeerimises ja poliitika kujundamises” 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 10 Daisy Sild Maa-ameti ADS veebikoolitusel 

Kell 13 Heiki Hansen Elva Teenuste nõukogu kohtumisel 

Kell 18 Kertu Vuks, Mikk Järv osalevad Mentorklubi veebiseminaril  

 

Reede, 26. veebruar 2021

Kell 8.30 Rutt Hanni ja Milvi Sepp osalevad koosolekul hooldustöötajatega 

Kell 13.30 Kertu Vuks arutelul Pärnu planeeringuosakonna juhatajaga  

kell 15.30 Kertu Vuks arutelul Astrid Halliku ja Lennart Puksaga Kultuuriakna arendamise teemadel 

 

Majast väljas:

Eve Nõmmemaa 11.02-7.03.2021, asendaja Imbi Rõivassepp 

Anneli Teder 15.02-26.02.2021, asendaja Tatjana Žuravljova 

Sille Kask 18.02-03.03.2021, asendaja Elo Kasetalu 

Marika Saar 22.02- 23.02.2021, asendaja Heiki Hansen 

Mare Tamm 25.02-26.02.2021, asendaja Marika Saar 

 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 15.02.2021–21.02.2021

Esmaspäev, 15. veebruar 2021

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10 Merilyn Säde Elva miljoni töökoosolekul 

Kell 10.30 Eve Jõgi kohtuistungil Tartu Maakohtus 

Kell 11 kantselei koosolek 

Kell 11 lastekaitsespetsialist Laura Kuusk ja haridusspetsialist Auli Mäesalu kohtumisel Elva Murumuna Lasteaias 

Kell 13 Hegri Narusk, Sten Saarekivi, Hendri Seinberg ja Margit Berg-Jürgens Elva valla heakorraeeskirja arutelul 

Kell 13 Jaanika Saar Murumuna Lasteaias lasteaia hoovi täiendamise arutelul 

Kell 14 Milvi Sepp osaleb lastekaitsetiimi koosolekul 

Kell 14 osta.ee oksjonikeskkonnas lõpeb Puhja kooli tööpinkide oksjon 

Kell 15 Marika Saar ja Mare Tamm muutuvtasustamise teemalisel nõupidamisel 

Kell 15.30 Heiki Hansen Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istungil 

 

Teisipäev, 16. veebruar 2021

Kell 8 Kertu Vuks Elva gümnaasiumis aine „Kodanik ja ühiskond“ raames 

Kell 8.30 Mare Tamm ja Auli Mäesalu nõupidamisel Järve Lasteaia direktoriga 

Kell 9 Laura Kuusk Tartu maakohtus 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 11 Marika Saar haridus- ja kultuuriosakonna noorsootöö teemalisel nõupidamisel 

Kell 13 Heiki Hansen Emajõe veevärgi nõukogu koosolekul  

Kell 14.30 Maano Koemets, Marika Saar, Salle Ritso, Kaisa-Karoliina Kokk, Merilyn Säde jätkavad sisekontrollisüsteemi loomise arutelu  

Kell 16 Kertu Vuks Open Knowledge Estonia seminaril  

 

Kolmapäev, 17veebruar 2021 
Kell 9 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 9 Hille Deede võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 9 Eve Jõgi veebiseminaril 

Kell 9 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Hemminki Otstavel Elva kui turismisihtkoha brändi hindamiskomisjoni koosolekul 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid sotsiaaltöö koosolekul 

Kell 9.30 Mare Tamm osaleb KOV haridusjuhtide arenguprogrammi II lennu õppepäeval 

Kell 10 Jaanika Saar ja Maarika Uprus Jaani 5a arendajatega detailplaneeringu lähteseisukohtade arutelul 

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 10.45 Mare Tamm koostöövestlusel Rannu raamatukogu direktoriga 

Kell 11 Heiki Hansen MTÜ Tartumaa ühistranspordikeskuse üldkoosolekul 

Kell 11 Merilyn Säde ja Veronika Nikolajeva töökoosolekul Arbi järve ärimooduli kohvikupidajaga 

Kell 13 Kertu Vuks Loov Tartumaa seminaril  

Kell 14 Mare Tamm, Auli Mäesalu veebikohtumisel valla tugispetsialistidega 

Kell 15 Heiki Hansen, Mikk Järv, Jaanika Saar kohtumisel Elva teenustega 

Kell 15 Eve Jõgi Elva gümnaasiumis ümarlauakohtumisel 

Kell 18 Maano Koemets, Kertu Vuks, Mikk Järv ja Maarika Uprus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul 

 

Neljapäev, 18veebruar 2021  

Kell 9 Heiki Hansen notaris  

Kell 9 Marika Saar ja Salle Ritso osalevad SA Elva laste- ja perekeskuse nõukogu koosolekul  

Kell 9 Merilyn Säde ja Madis Šumanov Ring Fm-is Elva miljoni aktsioonist rääkimas 
Kell 10 Auli Mäesalu ja Veronika Nikolajeva Elva valla noortemaleva teemalisel videokoosolekul 

Kell 10 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva gümnaasiumis 

Kell 13 Heiki Hansen, Kertu Vuks ja Merilyn Säde meeskonna rahuloluküsitluse korralduskoosolekul 

Kell 13 Marika Saar osaleb omavalitsuste teenustasemete hindamise nõukoja kohtumisel  

Kell 17.30 Mare Tamm ja Auli Mäesalu osalevad Järve Lasteaia hoolekogu koosolekul 

Kell 18 Heiki Hansen, Mikk Järv rahanduskomisjoni koosolekul 

 

Reede, 19veebruar 2021

Kell 9 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu haridusteemalisel nõupidamisel 

Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm, Veronika Nikolajeva rahvamajade teemalisel nõupidamisel 

Kell 10 Kertu Vuks Emajõe koostöövõrgustiku  seminaril  

Kell 10 Heiki Hansen Rõngu keskkooli aktusel 

Kell 10-14 Eve Jõgi võrgustikusupervisioonil 

Kell 11.30 Heiki Hansen Elva gümnaasiumi aktusel  

Kell 13.15 Heiki Hansen Elva gümnaasiumi aktusel 

Kell 14 Maano Koemets, Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Mare Tamm, Hemminki Otstavel ja Madis Šumanov Elva gümnaasiumi „Kodanik ja ühiskond aine“ rühmatööde tutvustusel 

 

Majast väljas:

Eve Nõmmemaa 11.02-7.03.2021, asendaja Imbi Rõivassepp 

Anneli Teder, 15.02-26.02.2021, asendaja Tatjana Žuravljova 

Sille Kask 15.02-03.03.2021, asendaja Elo Kasetalu

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 08.02.2021–14.02.2021

Esmaspäev, 8veebruar 2021

Ilmub Elva valla leht nr 87

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10.30 Merilyn Säde spordijuhi ja turismijuhiga töökoosolekul 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 11 kantselei koosolek  

Kell 11 Eve Jõgi kohtuistungil Tartu Maakohtus 

Kell 13 Marika Saar osaleb omvalitsus.ee kultuurivaldkonna töörühma koosolekul  

Kell 13 Heiki Hansen Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni tööplaani järgsel istungil 

Kell 13 Hegri Narusk riigihanke pakkumiste avamisel 

Kell 13 Mikk Järv, Kullo Laos Annikoru Skatepargi arutelul 

Kell 14 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Mikk Järv, Maarika Uprus ja Jaanika Saar detailplaneeringu lahenduse arutelul 

Kell 14 lastekaitsetiimi koosolek 

Kell 15 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Hemminki Otstavel turunduse ja turismi töökoosolekul 

 

 

 

Teisipäev, 9veebruar 2021

Kell 8 Kertu Vuks ja Merilyn Säde Elva gümnaasiumis Kodanik ja ühiskond aine raames  

Kell 9 Heiki Hansen Kentsi ehituskoosolekul 

Kell 9 Marika Saar osaleb sotsiaalnõunike, osakonna juhataja ja ennetustööspetsialisti kohtumisel  

Kell 9 Milvi Sepp osaleb uuringute tutvustamise ELVL infopäeval 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Kertu Vuks osaleb Maaeluministeeriumi poolt korraldatud strateegiakava 2021‒2027 fookusgrupis 

Kell 10 Oliivia Oengo veebiloengul Perekonnaõigus sotsiaaltöötajale 

Kell 10.30 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm kohtumisel Elva gümnaasiumi juhtkonnaga 

Kell 13 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse objekti ülevaatusel 

Kell 13-15 Maano Koemets ja Marika Saar Eesti linnade ja valdade liidu volikogu koosolekul 
Kell 14.15 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel veebis 

 

 

Kolmapäev, 10veebruar 2021 
Kell 9 Marika Saar, Mare Tamm nõupidamisel  

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid koosolekul 

Kell 10 Heiki Hansen notaris 

Kell 10.30 Marika Saar osaleb VV ja ELVL kultuuri ja spordi valdkonna läbirääkimistel  

Kell 10.30 Kertu Vuks, Mikk Järv ja Jaanika Saar spordipargi projekti töökoosolekul 

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 11  Mare Tamm, Auli Mäesalu kohtumisel valla koolijuhtidega 

Kell 13 Laura Kuusk MARAC kohtumisel veebis 

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu kohtumisel valla lasteaiajuhtidega 

Kell 14 Marika Saar, Mare Tamm, Veronika Nikolajeva valla kultuurijuhtide nõupidamisel 

Kell 15.15 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva gümnaasiumiga 

 

 

Neljapäev, 11veebruar 2021  

Kell 9 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Hemminki Otstavel kohtuvad koguduste esindajatega, et rääkida turismivaldkonna koostööst 

Kell 10 Marika Saar, Imbi Rõivassepp osaleb sisekontrollisüsteemi loomise töögrupi koosolekul  

Kell 10 Mikk Järv, Hegri Narusk, Hendri Seinberg Pika tn ehituskooslekul 

Kell 11 Hille Deede  võrgustikusupervisioonil veebis 

Kell 12–16.30 Eve Jõgi MARAC ekspertgrupi kohtumisel veebis 

Kell 13 Maano Koemets, Heiki Hansen, Marika Saar, Mare Tamm, Veronika Nikolajeva Aasta kultuuritegija valmiskomisjonis 

Kell 14 Marika Saar, Mare Tamm, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane, Veronika Nikolajeva spordivaldkonna analüüsi arutelul 

Kell 16 Kertu Vuks URBACT/Active Citizens kohtumisel  

Kell 18 Marika Saar osaleb spordivaldkonna tunnustusüritustel  

 

 

 

Reede, 12veebruar 2021

Kogu päeva: Jaanika Saar Tallinnas koolitusel "Sisekujunduse trendid 2021" 

Kell 9 Hille Deede võrgustikukohtumisel Sotsiaalkindlustusametis Tartus 

Kell 9 Kertu Vuks EASi turismivaldkonna 2021. aasta tegevuskava tutvustusel 

Kell 10–13 Merilyn Säde ja Milvi Sepp Tartumaa loometalgute seminaril 

Kell 12.30 Kertu Vuks ja Merilyn Säde Elva gümnaasiumis Kodanik ja ühiskond aine raames   

Kell 13.30 Mare Tamm kohalike omavalitsuste hardusjuhtide töögrupi kohtumisel 

Kell 15 Marika Saar osaleb Kammeri Kooli tulevikuarutelul  

 
 

 

Pühapäev, 14. veebruar 2021 
Kell 13 Mikk Järv Ulila vastlapäeva üritusel 

 

 

 

Majast väljas:

Oliivia Oengo 11.02-12.02.2021, asendaja Sirje Erm 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 01.02.2021–07.02.2021

Esmaspäev, 1veebruar 2021

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 9 Hille Deede võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 9 Anneli Lepik kohtumisel Rõngu Keskkoolis 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 11 kantselei koosolek  

Kell 11.30 Marika Saar, Veronika Nikolajeva, Mare Tamm noorsootöö teemalisel koosolekul 

Kell 13 Merilyn Säde töökoosolekul turismijuhi ja spordijuhiga

Kell 14 Milvi Sepp osaleb lastekaitsetiimi koosolekul 

Kell 16 Elva vallavolikogu istung Rõngu rahvamajas 

 

Teisipäev, 2veebruar 2021

Kogu päev: Marika Saar, Maano Koemets, Mare Tamm, Kertu Vuks KOV koostöö konverentsil 

Kell 9-10 Maano Koemets MTÜ Võrtsjärve kalanduspiirkond töökoosolekul 

Kell 10 Heiki Hansen Tartu Rahu tähistamisel Rõngus 

Kell 11 vallavalitsuse istung 

Kell 13 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse arutelul

Kell 14 Heiki Hansen, Hegri Narusk, Hendri Seinberg Puiestee ja Vaikne tänava projekti avakoosolekul 

Kell 16 Kertu Vuks, Imbi Rõivassepp ja Inna Rebane Power BI teemalisel arutelul  

 

Kolmapäev, 3veebruar 2021 
Kell 8.15 Hille Deede ja Eve Jõgi võrgustikukohtumisel SA Elva laste-ja perekeskuses 

Kell 9 Marika Saar kohtub Tartumaa kultuurinõuniku ja rahvakultuurispetsialistiga  

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid koosolekul 

Kell 10–13.30 Anneli Lepik võrgustiku supervisioonil 
Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm, Veronika Nikolajeva kohtumisel noorsootöötajatega 

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis 

Kell 13 Kertu Vuks Lõuna-Eesti koostöö teemalisel arutelul 

Kell 13 Mare Tamm, Auli Mäesalu koostöövestlusel Rannu lasteaia direktoriga 

Kell 13 Marika Saar osaleb VV ja ELVL hariduse teemarühma läbirääkimistel  

Kell 14 Marika Saar osaleb VV ja ELVL sotsiaalvaldkonna teemarühma läbirääkimistel  

Kell 14.30 Mare Tamm, Auli Mäesalu koostöövestlusel Murumuna lasteaia direktoriga 

Kell 16 Kertu Vuks kogukondade koostöökonverentsi korraldusmeeskonna koosolekul  

 

Neljapäev, 4veebruar 2021  

Kell 9 Marika Saar,Imbi Rõivassepp, Inna Rebane osalevad spordivaldkonna analüüsi arutelul 

Kell 10 Marika Saar kohtub Puhja koguduse esindajaga  

Kell 10 Hegri Narusk, Hendri Seinberg Pika tänava ehituskoosolekul 

Kell 11 Mare Tamm, Auli Mäesalu koostöövestlusel Puhja lasteaia direktoriga 

Kell 13 Marika Saar osaleb Kammeri Kooli projektijuhi värbamisvestlusel  

Mare Tamm, Auli Mäesalu koostöövestlusel Puhja lasteaia direktoriga 

Kell 13 Mare Tamm, Auli Mäesalu koostöövestlusel Õnneseene lasteaia direktoriga 

Kell 14.30 Mare Tamm, Auli Mäesalu koostöövestlusel Rõngu lasteaia direktoriga 

 

Reede, 5veebruar 2021

Kell 9 Heiki Hansen, Marika Saar, Mikk Järv, Kertu Vuks, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane, Jaanika Saar jaamahoone kontseptsiooni arutelul 
Kell 10.30 Milvi Sepp, Rutt Hanni ja Tatjana Žuravljova osalevad Riigi Tugiteenuste Keskuse infopäeval  

Kell 12 Hegri Narusk ELL keskkonna ja maaküsimuste komisjoni koosolekul 

Kell 13 Marika Saar osaleb KOV nõukoja kohtumisel  

 

Laupäev, 6. veebruar 2021

Kogu päev: Kertu Vuks VÄLK meeskondade koolituspäeval  
 

 

Majast väljas:

Sten Saarekivi 01.02-04.02.2021, asendaja Margit Berg-Jürgens

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 25.01.2021–31.01.2021

Esmaspäev, 25. jaanuar 2021

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 13 üldplaneeringu juhtrühma koosolek 

Kell 13 Eve Jõgi kohtuistungil Tartu Maakohtus 

Kell 13 Marika Saar kohtub Elva Laste- ja Perekeskuse SA juhatajaga  

Kell 13 Kertu Vuks kohtumisel EAS-i innovatsioonihangete meeskonnaga 

Kell 14 Marika Saar kohtub Elva Kultuur ja Sport SA juhatajaga 

Kell 15 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu huvihariduse ja- tegevuse transporditoetuse teemalisel koosolekul 

kell 15.30 Kertu Vuks kohtumisel Aakre külaseltsi esindajaga 

Kell 16 Marika Saar, Merilyn Säde osalevad Elva valla külade mängude ettevalmistamise koosolekul  

Kell 18 Marika Saar, Kertu Vuks, Veronika Nikolajeva, Mare Tamm spordikomisjoni koosolekul 

 

 

Teisipäev, 26. jaanuar 2021

Kell 8 Kertu Vuks ja Merilyn Säde Elva gümnaasiumis “Kodanik ja ühiskond” raames tundi andmas 

Kell 8.30 Mare Tamm ja Auli Mäesalu erirühma teemalisel koosolekul Järve lasteaia direktoriga 

Kell 9 Marika Saar ja Kertu Kattai osalevad Tartu 2024 programmiliini esindajaga kohtumisel  

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Mare Tamm, Auli Mäesalu veebikohtumisel Tartu Poku lasteaia direktoriga 

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm, Veronika Nikolajeva kultuurijuhtide koosolekul 

Kell 13 Marika Saar ja Milvi  Sepp osalevad vanemaealiste teenusmajade kontseptsiooni arutelul  

Kell 13-15 Mare Tamm osaleb Kultuuriministeeriumi infopäeval “Laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetus" 

Kell 14 Heiki Hansen teede arutelul 

Kell 14.30 Marika Saar, Milvi Sepp ja Kaisa-Karoliina Kokk osalevad värbamisvestlustel 

Kell 15 Heiki Hansen Elva Teenused SA koosolekul 

Kell 15 Mikk Järv, Kertu Vuks, Madis Šumanov, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Priit Värv spordipargi töökoosolekul 

Kell 16 Kertu Vuks OKEE andmeklubi seminaril "Kust ja kuidas on võimalik saada andmeid?" 

 

  

Kolmapäev, 27. jaanuar 2021

Kell 8 Kertu Vuks kohtumisel Elva Gümnaasiumi gümnasistidega 

Kell 9 Marika Saar, Imbi Rõivassepp, Mare Tamm, Inna Rebane finantsteemalisel kohtumisel Elva valla hallatavate asutuste juhtidega  

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid sotsiaaltöö koosolekul 

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 11-13 Mare Tamm osaleb seminaril “360 kraadi tagasiside meetod” 

Kell 11 Kertu Vuks osaleb EAS-i poolt korraldataval “Communication strategy and narrative about Estonia as a destination” tutvustusel  

Kell 12.15 Tartu 2024 koostöölepingu sõlmimine Elva keskväljakul, osalevad Marika Saar ja Merilyn Säde 

Kell 13 Heiki Hansen Vabariigi Valitsuse ja ELVL transpordi ja teede töörühma koosolekul  

Kell 13 Marika Saar osaleb Vabariigi Valitsuse ja ELVL hariduse teemarühma arutelul  

Kell 14 Kertu Vuks osaleb seminaril “Innovatsioon avalikus sektoris”  

Kell 14 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva Gümnaasiumis 

Kell 14 Laura Kuusk ja Anneli Lepik kohtuistungil Tartu Maakohtus 

Kell 15 Toomas Järveoja notaris 

Kell 15 Marika Saar osaleb Eesti Rahvamajade Ühingu tänusündmusel Kaheksakand 2020  

Kell 15:30 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva gümnaasiumis 

 

 

Neljapäev, 28. jaanuar 2021  

Kell 9 Hille Deede Rajaleidja keskuse võrgustikukohtumisel  

Kell 9.15 Margit Kiin, Hegri Narusk, Terje Korss avavad Palupera küla Veevõtu kinnistu kahe korteriomandi müügile laekunud pakkumused 

Kell 9.45 Mare Tamm, Veronika Nikolajeva koostöövestlusel Rõngu raamatukogu direktoriga 

Kell 10.30 Milvi Sepp lastekaitsetiimi koosolekul 

Kell 11.15 Mare Tamm, Veronika Nikolajeva koostöövestlusel Konguta raamatukogu direktoriga 

Kell 11.30 Hille Deede veebiseminaril “Hooldus-ja suhtlusõiguse vaidlused” 

Kell 13 Eve Jõgi eestkostetavaga psühholoogi vastuvõtul 

Kell 13 Milvi Sepp sotsiaalvaldkonna juhtide supervisioonil 

Kell 14 Hille Deede Sotsiaalkindlustusameti nõustamisteenusel 

Kell 15 Mare Tamm, Auli Mäesalu kohtumisel huvihariduse kava elluviijatega 

Kell 15:30 Eve Jõgi Elva Perekeskuses võrgustikukohtumisel 

 

 

Reede, 29. jaanuar 2021

Kell 8.30 Milvi Sepp ja Rutt Hanni hooldustöötajate koosolekul 

Kell 9 Marika Saar ja Kertu Vuks osalevad SA Elva Kultuur ja Sport arengukava arutelul  

Kell 9.45 Mare Tamm, Veronika Nikolajeva koostöövestlusel Puhja raamatukogu direktoriga  

Kell 11 Hille Deede ja Anneli Lepik lapsesõbraliku menetluse teemalisel veebikohtumisel 

Kell 11 Mare Tamm, Veronika Nikolajeva koostöövestlusel Elva linnaraamatukogu direktoriga 

Kell 12.20 Kertu Vuks ja Merilyn Säde Elva gümnaasiumis “Kodanik ja ühiskond” raames tundi andmas 

Kell 13 Marika Saar kohtub Tartu 2024 koordinaatoriga tegevuskava aruteluks  

Kell 14 Marika Saar, Milvi Sepp ja Kaisa-Karoliina Kokk osalevad värbamisvestlustel  

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 18.01.2021–24.01.2021

Esmaspäev, 18. jaanuar 2021

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 10.30 Merilyn Säde spordijuhi ja turismijuhiga Elva spordilinna töökoosolekul 

Kell 11 kantselei koosolek 

Kell 11 Milvi Sepp ja Rutt Hanni kohtuvad Elva Laste- ja Perekeskuse esindajatega  

Kell 13 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel valla turunduse ja turismi töökoosolekul 

Kell 13 Mare Tamm ja Auli Mäesalu kohtumisel Õnneseene lasteaia esindajatega 

Kell 14 lastekaitsetiimi koosolek 

Kell 14 Marika Saar ja Mare Tamm juhtide tulemustasu teemalisel nõupidamisel  

 

Teisipäev, 19. jaanuar 2021

Kell 9 Marika Saar kohtub sotsiaalnõunike ja osakonna juhatajaga  

Kell 10 vallavalitsuse istung   

Kell 10 Kertu Vuks Kollaste akende projektikoosolekul 

Kell 10 Merilyn Säde e-seminaril “Sisekommunikatsiooni väljakutsed ja lahendused” 

Kell 11 Maano Koemets, Toomas Järveoja, Mikk Järv, Marika Saar kohtumisel EELK esindajatega 

Kell 11 Mare Tamm ja Auli Mäesalu kohtumisel Järve lasteaia esindajatega 

Kell 13 Maano Koemets ja Marika Saar kohtuvad Rannu päevakeskuse esindajatega  

Kell 13.30 Mikk Järv Tartumaa Turism nõukogu koosolekul 

Kell 15 Heiki Hansen Konguta kooli ülevaatusel 

Kell 15.30 Kertu Vuks, Mikk Järv ja Allan Allik Valgamaa Partnerluskogu taotlusvooru teemalisel arutelul  

Kell 16 Mare Tamm osaleb ELVL ja Fontese õpetajate palgakorralduse töögrupi koosolekul 

Kell 17 Elva vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjon, osalevad Marika Saar, Mare Tamm, Veronika Nikolajeva, Auli Mäesalu 

Kell 18 Heiki Hansen, Mikk Järv, Hegri Narusk vallavolikogu majanduskomisjoni koosolekul 

 

Kolmapäev, 20. jaanuar 2021

Kell 9 üldplaneeringu juhtrühma koosolek 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsilistid sotsiaaltöö koosolekul 

Kell 9 Toomas Järveoja, Marika Saar, Mikk Järv, Mare Tamm Ulila Keskuse teemalisel nõupidamisel 

Kell 10 Kertu Vuks seminaril "Omavalitsuse kasu ettevõtlust ja ettevõtluskeskkonda aredavatest tegevustest" 

Kell 10 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse koosolekul 

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni sotisaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 11 Toomas Järveoja Tartu Maratoni koosolekul 

Kell 11 Mare Tamm kohtumisel Tartu Maarjamõisa lasteaias  

Kell 11 Maano Koemets, Toomas Järveoja, Marika Saar, Salle Ritso ja Imbi Rõivassepp osalevad sisekontrollisüsteemi ja siseauditeerimise arutelu koosolekul 

Kell 13 Marika Saar osaleb KOV teenustasemete hindamise nõukoja koosolekul  

Kell 13 Hegri Narusk hangete teemalisel arutelu 

Kell 18 Mikk Järv, Kertu Vuks, Maarika Uprus osalevad arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul  

 

Neljapäev, 21. jaanuar 2021  

Kogu päev: Margit Kiin ja Kaisa-Karoliina Kokk osalevad kohalike omavalitsuste andmehalduse e-töötoas  

Kell 9 Marika Saar ja Kertu Vuks tööplaani arutelul  

Kell 10 Heiki Hansen, Hegri Narusk Pika tn ehituskoosolekul 

Kell 10 Marika Saar osaleb Tartu 2024 arendusprogrammi kohtumisel  

Kell 10 Kertu Vuks kohtumisel Pärnu linna planeeringuosakonna juhatajaga  

Kell 11 Marika Saar, Kertu Vuks, Salle Ritso osalevad kaasamise hea tava arutelul  

Kell 13 Marika Saar, Heiki Hansen, Mikk Järv, Imbi Rõivassepp ja Inna Rebane osalevad SA Elva Kultuur ja Sport eelarve arutelul 

Kell 13 Kertu Vuks ja Allan Allik projektijuhtimistarkvara arutelul 

Kell 15 Milvi Sepp osaleb ESTA volikogu koosolekul 

Kell 16 Marika Saar osaleb Elva vallavolikogu kultuurikomisjonis  

Kell 18 Marika Saar ja Milvi Sepp osalevad volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjonis 

 

Reede, 22. jaanuar 2021

Kell 9 üldplaneeringu juhtrühma kohtumine 

Kell 9.45–16.05 Toomas Järveoja, Merilyn Säde Tartu2024 kommunikatsioonistrateegia koolitusel  

Kell 9 Marika Saar kohtub TOL kultuurinõuniku ja rahvakultuurispetsialistiga  

Kell 9 Toomas Järveoja MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse üldkoosolekul 

Kell 13 Kertu Vuks, Marika Saar osalevad  EG kodanikukaitse suuna õpilaste tunnis eesmärgiga tutvustada vallavalitsuse tegemisi  

Kell 16 Marika Saar osaleb Regioonide Komitee ECON komisjoni koosolekul  

Kell 16 Toomas Järveoja notaris 

Kell 17 Marika Saar, Mikk Järv ja Kertu Vuks osalevad Elva vallavolikogu ettevõtlus- ja turismikomisjonis  

 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 11.01.2021–17.01.2021

Esmaspäev, 11. jaanuar 2021

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Kertu Vuks, Mikk Järv, Jaanika Saar ja Margit Kiin kohtumisel Hellenurme mõisa rendile võtmisest huvitatud pakkujaga  

Kell 10.30 Merilyn Säde valla spordijuht Madis Šumanov ja turismijuht Hemminki Otstaveliga töökoosolekul 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 11 Kertu Kattai ja Veronika Nikolajeva Noortegarantii tugisüsteemi analüüsi tutvustusel 

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm ja Auli Mäesalu Elva valla lasteaiajuhtide koosolekul ZOOM keskkonnas 

Kell 13 Laura Kuusk kohtumisel asendushoolduse sotsiaaltöötaja Tiina Kivirüüdiga  

Kell 13 Kertu Vuks arukate külade teemaseminari korralduslikul arutelul  

Kell 13.30 Milvi Sepp ja Kertu Kattai töökoosolekul 

Kell 14 Marika Saar kohtub Elva Kultuur ja Sport SA juhatajaga  

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 14.30 Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosolekul 

Kell 15 Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar Elva spordipargi arendamise arutelul 

Kell 15.30 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse transporditoetuse teemalisel nõupidamisel 

 

Teisipäev, 12. jaanuar 2021

Kell 9 Marika Saar osaleb virtuaalsel arutelul lastekaitsemeeskonnaga  

Kell 10 vallavalitsuse istung   

Kell 10 Hegri Narusk, Kaido Ilves Rannu kooli hanke avamisel 

Kell 10.30 Milvi Sepp ja Rutt Hanni hoolekandeprojekti koosolekul 

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm ja Auli Mäesalu Elva valla koolijuhtide koosolekul ZOOM keskkonnas 

Kell 13 Maano Koemets Eesti linnade ja valdade liidu volikogu koosolekul 

Kell 13 Kertu Vuks osaleb Arukate külade teemaseminaril  

Kell 13 vallavalitsuse liikmed ja osakonnajuhatajad tegevuskava arutelul 

Kell 15 Marika Saar, Toomas Järveoja, Mikk Järv osalevad MTÜ Sooveerega virtuaalkohtumisel  

Kell 15 Mare Tamm, Margit Kiin, Auli Mäesalu lasteaia erirühma teemalisel nõupidamisel 

 

Kolmapäev, 13. jaanuar 2021

Kell 8.05 Sirje Erm SA Rõngu Hooldusravikeskus nõukogu koosolekul 

Kell 9 Marika Saar kohtub TOLi kultuurinõuniku ja RK rahvakultuurispetsialistiga  

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid sotsiaaltöö koosolekul 

Kell 10 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel Elva Laste-ja Perekeskuses 

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 11 Marika Saar osaleb virtuaalkohtumisel Tartu 2024 arendusprogrammi  esindajatega  

Kell 13 Marika Saar osaleb ELVL sotsiaalteemarühma ja Sotsiaalministeeriumi kohtumisel  

Kell 14 Laura Kuusk Tartumaa MARAC kohtumisel veebivahendusel 

Kell 14 Mare Tamm ja Auli Mäesalu kohtumisel Pihlamarja lastehoiuga 

Kell 15 Veronika Nikolajeva, Mare Tamm, Merilyn Säde, Marika Saar  sportlaste tunnustusürituse arutelul 

Kell 16 Marika Saar osaleb virtuaalkohtumisel Tartu 2024 arendusprogrammi esindajatega 

 

Neljapäev, 14. jaanuar 2021

Kell 9 Marika Saar, Mare Tamm, Veronika Nikolajeva, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane  spordivaldkonna finantsanalüüsi kootamise  teemalisel koosolekul 

Kell 10 Auli Mäesalu, Mare Tamm projektikoosolekul 

Kell 10 Hegri Narusk, Hendri Seinberg, Heiki Hansen Pika tn ehituskoosolekul  

Kell 10 Marika Saar osaleb SA hankekorra koostamise koosolekul õigusnõunikega  

Kell 10-12.30 Ede Möldre, Riina Sirel, Andres Maikov veebiskoolitusel “E-ehituse arengud” 

Kell 11 Veronika Nikolajeva, Mare Tamm, Merilyn Säde, Marika Saar Eesti Vabariigi aktuse korraldusmeeskonna koosolekul 

Kell 11-12.30 Hille Deede, Laura Kuusk, Anneli Lepik veebiseminaril “ Asendushoolduse tugiteenused peredele 2021. aastal"  

Kell 14  Marika Saar osaleb virtuaalkohtumisel Tartu 2024 arendusprogrammi  esindajatega 

Kell 15 Marika Saar kohtub Elva Laste- ja Perekeskuse juhatajaga  

 

Reede, 15. jaanuar 2021

Kell 9 üldplaneeringu juhtrühma koosolek 

Kell 9 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses 

Kell 15 Kertu Vuks, Mikk Järv osaleb Kentsi paisjärve arenduse teemalisel arutelul 

Kell 15 Marika Saar osaleb minuomavalitsus.ee kultuurivaldkonna töörühmas  

 

Puhkusel:

Kertu Vuks puhkusel 12.01.2020-14.01.2020, asendaja Mikk Järv 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 4.01.2021–10.01.2021

Esmaspäev, 4. jaanuar 2021

Kell 9 meeskonna infokoosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Kertu Vuks, Merilyn Säde kohtumisel spordijuht Madis Šumanoviga 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 11.30 Marika Saar, Kertu Vuks, Jaanika Saar kohtuvad jaamahoones Elva Kultuur ja Sport SA meeskonnaga  

Kell 13 kantselei koosolek 

Kell 13 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Hemminki Otstavel osalevad Elva valla turismi- ja turundusmeeskonna koosolekul 

Kell 13 Mare Tamm, Auli Mäesalu erakoolide tegevustoetuste teemalisel nõupidamisel 

Kell 14 Marika Saar, Auli Mäesalu, Veronika Nikolajeva osalevad haridus- ja kultuuriosakonna 2021. aasta tegevusplaani arutelul  

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

 

Teisipäev, 5. jaanuar 2021

Kell 9 Toomas Järveoja, Kertu Vuks, Mikk Järv spordipargi arendamise arutelul 

Kell 10 vallavalitsuse istung   

Kell 13 üldplaneeringu juhtrühma koosolek 

Kell 15 Kayvo Kroon, Kaisa-Karoliina Kokk ja Margit Kiin infoturbe teemalisel nõupidamisel 

 

Kolmapäev, 6. jaanuar 2021

Kell 11 Toomas Järveoja TOL juhatuse koosolekul 

Kell 11 Merilyn Säde kohtumisel valla turismijuht Hemminki Otstaveli ja spordijuht Madis Šumanoviga

Kell 11 Mare Tamm osaleb ELVL ja Fontese ühisprojekti õpetajate palgakorralduse teemalisel virtuaalsel nõupidamisel 

 

Neljapäev, 7. jaanuar 2021

Kell 13 Margit Kiin, Inna Rebane, Mare Tamm osalevad virtuaalsel nõupidamisel SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhatajaga 

 

Reede, 8. jaanuar 2021

Kell 9 Toomas Järveoja notaris

Kell 9 Merilyn Säde Tartu 2024 e-infotunnis 

Kell 14 Milvi Sepp, Mare Tamm, Auli Mäesalu, Anneli Lepik ja Hille Deede osalevad HEV transporditoetuse komisjoni koosolekul 

 

Pühapäev, 10. jaanuar 2021

Kell 17 Toomas Järveoja Ulila Tulepeol 

 

 

Puhkusel:

Sten Saarekivi puhkusel 21.12.2020-06.01.2021, asendaja Margit Berg-Jürgens 

Marika Saar puhkusel 28.12.2020-08.01.2021, v.a 04.01 asendaja Toomas Järveoja 

 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 28.12.2020–3.01.2021

Esmaspäev, 28. detsember 2020 

Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 11 finantsosakonna koosolek 

Kell 12 Kertu Vuks VÄLK konkursi meeskondade kohtumisel 

Kell 13 Milvi Sepp arenguvestlustel Laura Kuuse ja Ene Sõbraga  

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 15 Kertu Vuks sõidujagamise projekti arutelul  

Kell 15 Salle Ritso, Milvi Sepp, Kaisa-Karoliina Kokk ja Alo Rebane koosolekul 

  

 

Teisipäev, 29detsember 2020 

Kell 8.30 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel Zoomis 

Kell 9 Hegri Narusk hangete teemalisel koosolekul 

Kell 11 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel Nõo Vallavalitsuses 

Kell 13 Milvi Sepp ja Kertu Kattai kohtumisel Varase Kaasamise Keskusega 

 

 

Kolmapäev, 30detsember 2020 

Kell 8.30 Milvi Sepp ja Rutt Hanni hooldustöötajate koosolekul 

Kell 10 vallavalitsuse istung   

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja-teenuste määramise komisjonis 

Kell 11 Kertu Vuks Elva spordipargi arendamise koosolekul 

 

 

Neljapäev, 31. detsember 2020 

Elva Vallavalitsuses lühendatud tööpäev kell 8-13 

 

 

Reede, 1jaanuar 2021 

Elva Vallavalitsus SULETUD! 

 

 

Puhkusel: 

Kullo Laos puhkusel 21.12.2020-31.12.2020, asendaja Hendri Seinberg 

Sten Saarekivi puhkusel 21.12.2020-06.01.2021, asendaja Margit Berg-Jürgens 

Triinu Paas puhkusel 21.12.2020-31.12.2020, asendaja Terje Raadom 

Maano Koemets puhkusel 28.12.2020-30.12.2020, asendaja Peeter Laasik 

Toomas Järveoja puhkusel 28.12.2020-29.12.2020, asendaja Heiki Hansen 

Sirje Erm puhkusel 28.12.2020-31.12.2020, asendaja Ene Sõber 

Marika Saar puhkusel 28.12.2020-08.01.2021, asendaja Toomas Järveoja 

Mikk Järv puhkusel 28.12.2020-31.12.2020, asendaja Toomas Järveoja 

Piret Hallast puhkusel 21.12.2020-31.12.2020, asendaja Milvi Sepp 

Sille Kask puhkusel 28.12.2020-31.12.2020, asendaja Elo Kasetalu 

Anneli Lepik puhkusel 28.12.2020-31.12.2020, asendaja Hille Deede 

 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 21.12.2020–27.12.2020

Esmaspäev, 21. detsember 2020

Ilmub Elva valla leht!

Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 13 Marika Saar ja Kertu Vuks osalevad turundus- ja turimistiimi kohtumisel  

Kell 13 Milvi Sepp arenguvestlustel Anneli Lepikuga ja Sirje Ermiga 

Kell 14 Marika Saar kohtub Tartumaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunikuga  

Kell 14 üldplaneeringu juhtrühma koosolek 

Kell 15 Milvi Sepp, Salle Ritso, Kaisa-Karoliina Kokk ja Alo Rebane õigusalasel koosolekul 

Kell 17.30 Marika Saar osaleb Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA nõukogu koosolekul  

 

Teisipäev, 22. detsember 2020

Kell 9.30 Milvi Sepp ja Kertu Kattai projekti arutelul 

Kell 10 vallavalitsuse istung  

Kell 10 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja teenuste määramise koosolekul 

Kell 13 Marika Saar ja Kertu Vuks, Mikk Järv  osalevad Elva spordipargi arendamise arutelul  

Kell 18 Hegri Narusk, Margit Berg-Jürgens jäätmekava avalikul arutelul 

 

Kolmapäev, 23. detsember 2020

Elva Vallavalitsuses lühendatud tööpäev kell 8-13 

Kell 10 Marika Saar osaleb Elva Laste- ja Perekeskuse koosolekul  

 

Neljapäev, 24. detsember 2020

Elva Vallavalitsus SULETUD! 

 

Reede, 25. detsember 2020

Elva Vallavalitsus SULETUD! 

 

 

Puhkusel: 

Maia Kukk puhkusel 07.12.2020 - 18.12.2020  

Ene Joosing puhkusel 14.12-23.12.2020 

Antonina Uffert puhkusel 10.12-23.12.2020, asendaja Tatjana Žuravljova  

Merilyn Säde puhkusel 14.12-23.12.2020, asendaja Triinu Paas 

Heiki Hansen puhkusel 21.12.2020-23.12.2020, asendaja Toomas Järveoja 

Kertu Vuks puhkusel  21.12.2020-23.12.2020, asendaja Mikk Järv 

Kullo Laos puhkusel 21.12.2020-31.12.2020, asendaja Hendri Seinberg 

Margit Kiin puhkusel 21.12.2020-23.12.2020, asendaja Kaisa-Karoliina Kokk 

Sten Saarekivi puhkusel 21.12.2020-06.01.2021, asendaja Margit Berg-Jürgens 

Triinu Paas puhkusel 21.12.2020-31.12.2020, asendaja Terje Raadom 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 14.12.2020–20.12.2020

Esmaspäev, 14. detsember 2020

Kell 9 lastekaitsetiimi koosolek 

Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 10 Kertu Vuks Kollaste akende projektikoosolekul 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 13 Milvi Sepp ja Kertu Kattai projekti arutelul  

Kell 13 Marika Saar kohtub Elva Laste- ja Perekeskuse juhatajaga 

Kell 14 Marika Saar kohtub Elva Kultuur ja Sport juhatajaga  

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 14.30 Toomas Järveoja Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni ja KOV juhtide istungil 

Kell 15 Mare Tamm õpetajate palgakorralduse teemalisel Elva Gümnaasiumi veebikoosolekul  

Kell 15 Heiki Hansen, Maarika Uprus, Kullo Laos, Allan Allik  ja Hendri Seinberg üldplaneeringu teedeuuringu teemalisel arutelul 

Kell 16 volikogu istung 

 

 

Teisipäev, 15. detsember 2020

Kell 9 Mare Tamm osaleb arenguvestlusel 

Kell 10 Hille Deede kohtuistungil Tartu Maakohtus 

Kell 10 vallavalitsuse istung  

Kell 10.30 Mare Tamm osaleb arenguvestlusel 

Kell 10.30 Mikk Järv Tartumaa Turism nõukogu koosolekul 

Kell 11 kantselei koosolek 

Kell 13 Marika Saar, Heiki Hansen, Mikk Järv, Hegri Narusk, Kertu Vuks osalevad tegevuskava 2020 ülevaatamise arutelul 

Kell 15 Marika Saar, Milvi Sepp ja Kaisa-Karoliina Kokk osalevad sotsiaalnõuniku värbamisvestlustel  

Kell 16.15 Toomas Järveoja, Kullo Laos spordipargi valgustuse arutelul SA Elva Kultuur ja Sport ja kohaliku kogukonnaga  

 

 

Kolmapäev, 16. detsember 2020

Kell 9 Mikk Järv, Kertu Vuks, Allan Allik, Kullo Laos Keesikoja projekti arutelul 

Kell 9.30 Toomas Järveoja notaril 

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Piret Hallast sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 11 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 11 Kertu Vuks osaleb Kultuuriakna platvormi arenduse teemalisel arutelul 

Kell 13 Marika Saar, Milvi Sepp, Kertu Kattai ja Kertu Vuks osalevad Sotsiaalkindlustusameti ennetusalasel nõustamisel 

Kell 13.30 Toomas Järveoja notaril 

Kell 14 Heiki Hansen Konguta kooli ehituskoosolekul 

 

Neljapäev, 17. detsember 2020

Kell 10 Anneli Lepik ja Eve Jõgi kohtuistungil Tartu Maakohtus 

Kell 10 Mare Tamm osaleb raamatukogu töögrupi veebikoosolekul 

Kell 10 Heiki Hansen, Hegri Narusk Pika tn ehituskoosolekul 

Kell 11 Hegri Narusk riigihanke avamisel 

Kell 13 Mare Tamm, Auli Mäesalu veebikohtumisel Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse esindajatega 

Kell 13 Marika Saar osaleb minuomavalitsus.ee kultuurivaldkonna töörühma koosolekul  

Kell 15 Marika Saar, Mikk Järv, Kertu Vuks osalevad SA Elva Kultuur ja Sport nõukogu koosolekul 

  

 

Reede, 18. detsember 2020

Kogu päev: Rahvusvaheline koleda kampsuni päev  

Kell 9 üldplaneeringu juhtrühma koosolek 

Kell 9 Marika Saar, Mare Tamm töökoosolek Tartu valla esindajaga  

Kell 10 Mare Tamm, Milvi Sepp, Auli Mäesalu, Anneli Lepik HEV transporditoetuse komisjoni koosolekul 

Kell 12 Marika Saar osaleb sotsiaal- ja terviseosakonna koosolekul  

Kell 14 Marika Saar osaleb haridus- ja kultuuriosakonna koosolekul  

 

 

Pühapäev, 20. detsember 2020

Kell 18 Toomas Järvoja Ulila suveaia kogupere jõulupeol 

 

 

 

Puhkusel: 

Maia Kukk põhipuhkusel 7.12.-18.12.2020 

Antonina Uffert põhipuhkusel 10.12-23.12.2020, asendaja Tatjana Žuravljova 

Ene Joosing põhipuhkusel 14.12-23.12.2020 

Ene Sõber põhipuhkusel 14.12-18.12.2020, asendaja Sirje Erm 

Merilyn Säde põhipuhkusel 14.12-23.12.2020, asendaja Triinu Paas 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 7.12.2020–13.12.2020

Esmaspäev, 7. detsember 2020

Ilmub Elva valla leht!

Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek 

Kell 10 Kertu Vuks arenguvestlusel Allan Allikuga  

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 11 kantselei koosolek 

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm ja Auli Mäesalu Elva valla lasteaiajuhtide koosolekul ZOOM keskkonnas 

Kell 13 Mikk Järv, Kertu Vuks ärimoodulhoonete renditingimuste arutelul  

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 14 Heiki Hansen, Hegri Narusk, Hendri Seinberg Pika tn ehituskoosolekul 

Kell 14 Maano Koemets Tartu Ärinõuandla nõukogu koosolekul 

Kell 15 Mare Tamm osaleb täiskasvanuhariduse veebikoosolekul 

Kell 15 Milvi Sepp, Salle Ritso, Kaisa-Karoliina Kokk ja Rutt Hanni sotsiaalteenuste hangete koosolekul 

Kell 15 turundus- ja turismitiimi töökoosolek, osalevad Kertu Vuks, Marika Saar, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel 

Kell 15 Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosolekul 

Kell 17 Kertu Vuks Kultuuriakna rakenduse arenduskoosolekul  

Kell 18 Toomas Järveoja, Heiki Hansen volikogu eestseisuse koosolekul 

 

Teisipäev, 8. detsember 2020

Kogu päev: Allan Allik koolitusel "Energiatõhusate avalike hoonete kavandamine, rajamine ja renoveerimine" 

Kell 8.30 Heiki Hansen Elva reoveepuhastis 

Kell 8.30 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel ZOOM-keskkonnas 

Kell 9 Hegri Narusk Konguta Sotsiaalmaja Tareke ülevaatusel 

Kell 9 Kertu Vuks arenguvestlusel Jaanika Saarega  

Kell 9 Maano Koemets, Toomas Järveoja Eesti linnade ja valdade liidu volikogu koosolekul 

Kell 9 Marika Saar kohtub sotsiaalnõunike ja osakonna juhatajaga  

Kell 9.40 Anneli Lepik ja Auli Mäesalu võrgustikukohtumisel veebi vahendusel 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 11 Toomas Järveoja arenguvestlusel Merilyn Sädega

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu ja Milvi Sepp Elva valla koolijuhtide koosolekul ZOOM-keskkonnas 

Kell 12 Marika Saar esineb Tartumaa kultuurijuhtide koosolekul ettekandega  

Kell 13 Milvi Sepp ja Rutt Hanni hoolekandeteenuste projekti koosolekul 

Kell 15 Marika Saar, Auli Mäesalu, Mare Tamm Puhja piirkonna huvitegevuse korraldamise teemalisel veebikoosolekul 

Kell 15 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Margit Kiin SA Elva Teenuste arengukava koostamise töökoosolekul  

 

Kolmapäev, 9. detsember 2020

Kell 8 Sirje Erm Rõngu hooldusravikeskuse nõukogu koosolekul 

Kell 8.30 Kertu Vuks EAS-i turismiturunduse ja VisitEstonia teemalisel töökoosolekul  

Kell 9 Hegri Narusk ehitusprojektide arutelul 

Kell 9 Hille Deede võrgustikukohtumisel Puhja koolis 

Kell 9 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel ZOOM-keskkonnas 

Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm, Veronika Nikolajeva, Anneli Lepik valla raamatukogutöötajate veebikoosolekul 

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hallast ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 11 Kertu Vuks arenguvestlusel Ene Joosinguga 

Kell 11.30 Marika Saar, Mare Tamm, Veronika Nikolajeva veebikoosolekul valla spordiklubidega 

Kell 13 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid sotsiaaltöö koosolekul 

Kell 14 Heiki Hansen Konguta kooli ehituskoosolekul 

Kell 14 Marika Saar, Mikk Järv, Kertu Vuks osalevad Elva Kultuur ja Sport SA nõukogu koosolekul  

Kell 15 Milvi Sepp arenguvestlusel Hille Deedega  

Kell 15.30 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel Elva laste- ja perekeskuses  

Kell 16 Marika Saar, Kertu Vuks ja Merilyn Säde osalevad Elva turismivaldkonna ühispakettide loomise arutelul  

 

Neljapäev, 10. detsember 2020

Kell 10 Tooma Järveoja osaleb KOV rahanduse töörühmas 

Kell 11 Marika Saar osaleb KOV põhitegevuse valdkondade kompetentsimudeli loomise virtuaalseminaril  

Kell 13 Maano Koemets, Toomas Järveoja, Marika Saar, Mare Tamm, Kertu Vuks, Veronika Nikolajeva projektitoetuste hindamiskomisjoni veebikoosolekul 

Kell 13 Hegri Narusk osakonna töötajatega arenguvestlustel 

Kell 14 Laura Kuusk Maraci kohtumisel veebi vahendusel 

Kell 14 Hille Deede võrgustikukohtusel Konguta koolis 

Kell 15 Kertu Vuks osaleb Euroopa Liidu URBACT projekti „Active Citizens“ seminaril 

 

Reede, 11. detsember 2020

Kell 9 Merilyn Säde Tartu 2024 e-infokoosolekul 

Kell 9 Marika Saar osaleb VV ja ELVL alatöörühma koosolekul: integreeritud ja KOVi ülesed mudelid suuremat tuge vajavatele lastele 

Kell 9 Milvi Sepp arenguvestlustel osakonna ametnikega 

Kell 11 Heiki Hansen Emajõe Veevärgi nõukogu koosolekul 

Kell 11.30 Marika Saar kohtub Tartumaa kultuurinõuniku ja Rahvakultuuri Keskuse spetsialistiga  

Kell 14 Kertu Vuks ja Merilyn Säde osalevad kohalike elanike kaasamise teemalise intervjuul 

 

Puhkusel:

Kayvo Kroon, 7.12.-13.12.2020, asendaja Kertu Vuks 

Maia Kukk, 7.12.-18.12.2020 

Sten Saarekivi, 7.12.-9.12.2020, asendaja Margit Berg-Jürgens, õppepuhkus 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 30.11.2020–6.12.2020

NB! Tuletame meelde, et soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanaleid kasutades (nt e-kiri või telefon). Ametnikega on võimalik kohtuda ainult etteregistreerides. Kontaktid leiate valla kodulehel: www.elva.ee/kontaktid   

Esmaspäev, 30. november 2020

Kogu päev: Laura Kuusk ja Eve jõgi Tervise arengu instituudi koolitusel  teemal laste seksuaalne väärkohtlemine ja inimkaubandus

Kell 9 vallavalitsuse- ja osakonnajuhatajate koosolek  

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 finantsosakonna e-koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Kertu Vuks arenguvestlusel Ede Möldrega 

Kell 11 Mikk Järv, Allan Allik Annikoru rulapargi arutelul 

Kell 13 Marika Saar, Milvi Sepp ja Rutt Hanni osalevad veebikohtumisel Sotsiaalministeeriumi esindajaga teenusmajade teemal 

Kell 13.30 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 14 Hegri Narusk Asfaldigrupp OÜ-ga kohtumas 

Kell 14 Marika Saar kohtub SA Elva kultuur ja sport juhatajaga 

Kell 14.30 Kertu Vuks KÜLAS platvormi arendamise arutelul  

Kell 15 Marika Saar kohtub SA Elva laste- ja perekeskuse juhatajaga  

Kell 16.30 Marika Saar, Mare Tamm, Veronika Nikolajeva e-kohtumisel valla noorsootöö kvaliteedi välishindajatega 

 

Teisipäev, 1. detsember 2020

Kogu päev: Laura Kuusk ja Eve jõgi Tervise arengu instituudi koolitusel teemal laste seksuaalne väärkohtlemine ja inimkaubandus

Kell 8.30 Marika Saar ja Mare Tamm kohtumisel Elva gümnaasiumi juhtkonnaga 

Kell 10 vallavalitsuse istung  

Kell 10 Kertu Vuks arenguvestlusel Maia Kukega 

Kell 11 Hegri Narusk Elva tänavavalgustuse hanke avamisel 

Kell 11 Marika Saar osaleb veebikohtumisel Eesti laulu- ja tantsupeo SA juhatajaga  

Kell 13 Milvi Sepp arenguvestlusel Sille Kasega 

Kell 14 Noorte omaalgatusfondi komisjoni koosolekul osalevad Maano Koemets, Mare Tamm, Veronika Nikolajeva, Auli Mäesalu 

Kell 14.30 Milvi Sepp arenguvestlusel Kertu Kattaiga 

Kell 16 Haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul osalevad Marika Saar, Mare Tamm 

Kell 18 Maano Koemets, Heiki Hansen, Hegri Narusk, Margit-Berg Jürgens volikogu majanduskomisjoni e-koosolekul 

 

Kolmapäev, 2. detsember 2020

Kell 9 Marika Saar, Mare Tamm, Veronika Nikolajeva valla kultuurijuhtide koosolekul 

Kell 9 sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek 

Kell 9 Toomas Järveoja ÜTK juhatuse koosolekul 

Kell 10 Toomas Järveoja Maanteeameti liiklusohutuse infopäeval 

Kell 10 Laura Kuusk veebikoolitusel „Lastekaitse õiguslikud alused“

Kell 10 Hegri Narusk taristu teemalisel koosolekul

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 11 Toomas Järveoja TOL juhatuse koosolekul 

Kell 11 Mare Tamm osaleb Tartu Ülikooli eetikakeskuse e-konverentsil "Võrdsed võimalused luubi all" 

Kell 13 Kertu Kattai virtuaalsel kohtumisel SKA ennetusvaldkonna juhi ja konsultandiga 

Kell 13.30 Marika Saar külastab Kammeri kooli  

Kell 14 Toomas Järveoja notaril 

Kell 14 Anneli Lepik Maarja Koolis kohtumisel 

Kell 14 Mare Tamm, Inna Rebane, Kaisa-Karoliina Kokk koolide palgakorralduse teemalisel nõupidamisel 

 

Neljapäev, 3. detsember 2020

Kell 11-14 Mare Tamm osaleb Tartu ülikooli eetikakeskuse e-konverentsil "Võrdsed võimalused luubi all" 

Kell 10 Toomas Järveoja üleriigilisel maakondade turvalisuse nõukogude esindajate koosolekul 

Kell 10.30 Toomas Järveoja kohalike omavalitsuste teenuste veebiseminaril 

Kell 13 Kertu Vuks e-arutelul Pärnu planeerimisosakonna juhatajaga  

Kell 13-20 Ede Möldre Alam-Pedja koostöökogu Palupõhjas 

Kell 13 Marika Saar osaleb ELVL ja Sotsiaalministeeriumi e-kohtumisel  

Kell 18 volikogu rahanduskomisjoni koosolek osalevad Maano Koemets, Heiki Hansen, Imbi Rõivassepp 

 

Reede, 4. detsember 2020

Kogu päev: Hegri Narusk hangete teemalisel koosolekul 

Kell 9 üldplaneeringu juhtrühma koosolek 

Kell 9 Marika Saar osaleb Tartu 2024 infotunnil  

Kell 9 Milvi Sepp arenguvestlusel Eve Jõgiga 

Kell 11.30 Milvi Sepp arenguvestlusel Laura Kuusega 

Kell 13 Kertu Vuks arenguvestlusel Maarika Uprusega 

Kell 13 Milvi Sepp arenguvestlusel Hille Deedega 

Kell 14.30 Milvi Sepp arenguvestlusel Oliivia Oengoga 

 
Laupäev, 5. detsember 2020

Kell 11 Marika Saar osaleb Eesti Haridusfoorumi suurfoorumil veebis

 

Puhkusel: 

Eve Nõmmemaa põhipuhkusel 26.11.2020-30.11.2020, asendaja Antonina Uffert 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 23.11.2020–29.11.2020

NB! Tuletame meelde, et soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanaleid kasutades (nt e-kiri või telefon). Ametnikega on võimalik kohtuda ainult etteregistreerides. Kontaktid leiate valla kodulehel: www.elva.ee/kontaktid   

 

Esmaspäev, 23november 2020

Kell 9 vallavalitsuse- ja osakonnajuhatajate koosolek  

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10.30 Marika Saar, Milvi Sepp ja Kertu Kattai projekti arutelul 

Kell 11 Hille Deede kohtuistungil Tartu maakohtus 

Kell 11.30 Heiki Hansen ja Kertu Vuks osalevad Elva valla kogukonnatunnustuse komisjoni kohtumisel  

Kell 13 Hegri Narusk kalmistute haldamise kohtumisel 

Kell 13 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel turunduse ja turismi töökoosolekul 

Kell 13 Milvi Sepp ja Rutt Hanni kodulehe koosolekul 

Kell 14 Marika Saar ja Mare Tamm on haridusvõrgu analüüsi koostamise koosolekul  

Kell 14 arengu- ja planeeringusakonna koosolek 

 

 

Teisipäev, 24. november 2020

Kell 9 Marika Saar, Mikk Järv, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Milvi Sepp osalevad sotsiaalteenuste hoonete arendusplaani koosolekul 

Kell 10 vallavalitsuse istung  

Kell 10 Kertu Vuks osaleb Külaliikumine Kodukant seminaril Rõngus   

Kell 13 Heiki Hansen, Marika Saar, Mikk Järv, Hegri Narusk osalevad Rannu kooli töökorralduse koosolekul seoses renoveerimisega  

Kell 14 Mare Tamm osaleb Edu & Tegu Ettevõtlusprogrammi veebipõhisel “Koolide-ettevõtete koostööseminaril” 

Kell 14 Marika Saar, Liis Jaamets, Mare Tamm, Inna Rebane, Kaisa-Karoliina Kokk, Veronika Nikolajeva Rannu noorsootöö nõupidamisel 

Kell 15 Marika Saar, Mikk Järv, Kertu Vuks osalevad SA Elva kultuur ja sport nõukogu veebikoosolekul  

 

Kolmapäev, 25. november 2020

Kell 8 Sirje Erm Uderna hooldekodu nõukogu koosolekul 

Kell 8.30 Kertu Vuks osaleb EAS-i korraldatud turismiarendusalasel töökoosolekul  

Kell 8.30 Marika Saar osaleb VV ja ELVL kahaneva koolivõrgu alateemarühma veebikoosolekul  

Kell 10 Toomas Järveoja, Mikk Järv, Heiki Hansen, Kertu Vuks osalevad Eesti 2021+ meetmete arendamise arutelul  

Kell 10-12 Hegri Narusk valla hangete arutelul 

Kell 10.30-14 Mare Tamm, Auli Mäesalu Haridus- ja teadusministeeriumi veebipõhisel teabepäeval 

Kell 11 Eve Jõgi SA Elva laste- ja perekeskuses võrgustikukohtumisel 

Kell 14 Hegri Narusk teede projekteerimise töökoosolekul 

Kell 16 Marika Saar, Kertu Vuks osalevad Elva turismivaldkonna ühispakettide loomise arutelul   

Kell 9 Milvi Sepp ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

 

Neljapäev, 26november 2020

Kell 8.30 Kertu Vuks osaleb Praxise mõjude hindamise teemalisel koolitusel 

Kell 9 Toomas Järveoja notaris

Kell 10 Marika Saar osaleb Konguta piirkonna huvitegevuse korraldamise arutelul  

Kell 10.30–16 Eve Jõgi osaleb MARAC ekspertgrupi arutelul Tartus 

Kell 12.30 Marika Saar osaleb Kultuurikompassil  

 

Reede, 27. november 2020

Kogu päev: Laura Kuusk koolitusel „Lastekaitse õiguslikud alused“

Kell 8.30 Kertu Vuks osaleb Praxise mõjude hindamise teemalisel koolitusel  

Kell 9 Hegri Narusk teede ja tänavate järelevalve koosolekul 

Kell 9 Toomas Järveoja, Marika Saar osaleb Tartu 2024 infotunnis  

Kell 10 Marika Saar osaleb ELVL kultuuri ja spordi teemarühma e-koosolekul  

Kell 14 Hille Deede võrgustikukohtumisel Puhja koolis 

 
Laupäev, 28. november 2020

Kell 11 Toomas Järveoja, Marika Saar, Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar osalevad kogukonnavaldkonna tunnustamise üritusel Külade Kärajad  

 

Pühapäev, 29. november 2020

Kell 15 Toomas Järveoja osaleb esimese advendi tähistamisel Elvas 

Kell 18 Toomas Järveoja osaleb osaleb esimese advendi tähistamisel Rannus 

 

 

Puhkusel: 

 

Alo Rebane puhkusel 23.11.2020-29.11.2020, asendaja Rutt Hanni 

Antonina Uffert puhkusel 20.11.2020-24.11.2020, asendaja Tatjana Žuravljova 

Inna Rebane puhkusel 23.11.2020-27.11.2020, asendaja Imbi Rõivassepp 

Margit Berg-Jürgens puhkusel 23.11.2020-27.11.2020, asendaja Sten Saarekivi 

Piret Hallast puhkusel 23.11.2020-27.11.2020, asendaja Milvi Sepp 

Cetlin Keskküla õppepuhkusel 23.11.2020-25.11.2020  

 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 16.11.2020–22.11.2020

NB! Tuletame meelde, et soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanaleid kasutades (nt e-kiri või telefon). Ametnikega on võimalik kohtuda ainult ette registreerides. Kontaktid leiate valla kodulehel: www.elva.ee/kontaktid   

Esmaspäev, 16. november 2020

Kell 8.30 Piret Hallast Eesti töötukassas eestkostetavaga töövõimehindamisel 

Kell 9 osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 Kertu Vuks ja Merilyn Säde valla kodulehe arendamise teemalisel arutelul 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakond KOVide noorsootöö juhtide e-koostöökohtumisel 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 11 kantselei koosolek 

Kell 11 Piret Hallast ja Hille Deede võrgustikukohtumisel 

Kell 11 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Jaanika Saar kogukonnatunnustuste ürituse korraldamise arutelul  

Kell 13 Mare Tamm veebi-intervjuul TÜ haridusinnovatsiooni õppuriga 

Kell 13 Marika Saar kohtub Elva laste- ja perekeskuse juhatajaga  

Kell 13.15 Eve Jõgi ja Piret Hallast võrgustikukohtumisel Elva gümnaasiumis 

Kell 14 Marika Saar kohtub Elva kultuur ja sport juhtajaga  

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 14.30 Mare Tamm, Auli Mäesalu valla tugispetsialistide koostöö koordineerimise teemalisel koosolekul Puhja kooli tugispetsialistiga 

Kell 14.30 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel SA Elva laste-ja perekeskuses 

Kell 15 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 15 Mikk Järv SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu nõukogu koosolekul 

Kell 15.30 Marika Saar kohtub sotsiaalnõuniku ja ennetustööspetsialistiga 

Kell 18.30 Marika Saar osaleb Puhja kooli hoolekogu koosolekul  

 

 

Teisipäev, 17. november 2020

Kogu päev: Anneli Lepik Tervise arengu instituudi veebikoolitusel 

Kell 8.15 Hille Deede võrgustikuhtumisel SA Elva laste- ja perekeskuses 

Kell 8.30 Heiki Hansen koosolekul Arbimäe pikendus 

Kell 9 Laste ja perede visioonipäeva töökoosolek, osalevad Marika Saar, Auli Mäesalu, Mare Tamm, Merilyn Säde, Piret Hallast, Veronika Nikolajeva ja Kertu Kattai 

Kell 9-12.15 Milvi Sepp ja Rutt Hanni osalevad veebikoolitusel "Haldusakti koostamise veebikoolitus kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö ametnikele" 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 11 Mikk Järv, Kertu Vuks Kentsi paisjärve arendamise töökoosolekul 

Kell 12-16 Marika Saar, Milvi Sepp ja Mare Tamm Kammeri kooli tuleviku teemalisel arutelul 

Kell 13-16.30 üldplaneeringu juhtrühma koosolek 

Kell 14 Toomas Järveoja Tartus notaril 

Kell 14 Hille Deede kohtuistungil Tartu maakohtus 

Kell 14 Kertu Kattai ja Auli Mäesalu TEL ja TEK võrgustiku kohtumisel Zoom-keskkonnas 

Kell 17 Auli Mäesalu Elva Järve lasteaia hoolekogu koosolekul 

 

 

Kolmapäev, 18.november 2020

Kell 9 Marika Saar, Mare Tamm ja Auli Mäesalu huvihariduse teemalisel nõupidamisel 

Kell 9 Maano Koemets, Toomas Järveoja osalevad Lõuna-Eesti arengupäeval veebikeskkonnas 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hanni ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid koosolekul 

Kell 13 Piret Hallast Tartu Maakohtus kohtuistungil 

Kell 14 Heiki Hansen Konguta kooli ehituskoosolekul 

Kell 17.30 Hille Deede võrgustikukohtumisel 

 

 

Neljapäev, 19. november 2020

Kell 8.30 Kertu Vuks Praxise koolitusel “Mõjude hindamine poliitikakujundamises” 

Kell 9 Mare Tamm ja Auli Mäesalu nõupidamisel Järve lasteaia juhiga 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Rutt Hanni töökoosolekul 

Kell 10-16 Terje Korss osaleb veebipõhisel tuleohutuskoolitusel – 2021. a kehtima hakkavad muudatused. 

Kell 10-14 Eve Jõgi osaleb Töötukassa veebiseminaril “Sõltuvushäirega töötaja toetamine” 

Kell 12.30 Kertu Vuks UBC planeerijate komisjoni veebikohtumisel  

Kell 16 Marika Saar osaleb Regioonide komitee ECON komisjoni virtuaalkoosolekul  

Kell 18.30 Kertu Vuks ja Mikk Järv osalevad Palupera piirkonnakogu koosolekul  

 

 

Reede, 20. november 2020

Kell 8.30 Kertu Vuks Praxise koolitusel “Mõjude hindamine poliitikakujundamises” 

Kell 9-12.15 Milvi Sepp ja Rutt Hanni osalevad veebikoolitusel "Haldusakti koostamise veebikoolitus kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö ametnikele" 

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm integreeritud tugiteenuste mudeli teemalisel koosolekul Hariduse tugiteenuste keskuses  

 

 
Laupäev, 21. november 2020

Kell 10.30 Toomas Järveoja, Kertu Vuks, Mikk Järv osalevad Hellenurme külaseltsi poolt korraldatud kogukonna arendamise koolitusel  

 

 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 9.11.2020–15.11.2020

NB! Tuletame meelde, et soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanaleid kasutades (nt e-kiri või telefon). Ametnikega on võimalik kohtuda ainult ette registreerides. Kontaktid leiate valla kodulehel: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 9november 2020

Ilmub Elva valla leht nr 82 

Kell 9 osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 9 lastekaitsetiimi koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Milvi Sepp osaleb lastekaitsetöötajate koosolekul 

Kell 10 Marika Saar osaleb Elva Huviala- ja Koolituskeskuse hoolekogu koosolekul  

Kell 11 kantselei koosolek 

Kell 11 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel turismi ja turunduse töökoosolekul 
Kell 13 Piret Hallast eestkostetava alaealisega prokuröriga kohtumisel 

Kell 13 Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks, Margit Kiin ja Jaanika Saar Hellenurme mõisa rendi arutelul 

Kell 14 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kiin, Cetlin Keskküla hanke arutelul 

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  
Kell 16 Elva vallavolikogu istung 

 

Teisipäev, 10november 2020

Kell 8.15 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva perekeskuses 

Kell 9 Marika Saar, Milvi Sepp, Kertu Kattai osalevad sotsiaalnõunike koosolekul 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Alo Rebane kohtuistungil Tartu Maakohtus 

Kell 11 Hille Deede kohtumisel Rajaleidja keskuses Tartus 

Kell 11 Toomas Järveoja ELVL volikogu koosolekul 

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu koolijuhtide koosolekul ZOOM keskkonnas 

Kell 12-17 finantsosakond rahvusvahelisele raamatupidajate päevale pühendatud motivatsiooni ja arengu nõupidamisel 

Kell 13 Marika Saar osaleb pikaajalise hoolduse teenuste korraldamise mudelite virtuaalsel arutelul 

Kell 13 Piret Hallast võrgustikukohtumisel Konguta Koolis  

Kell 13 Maano Koemets Eesti linnade ja valdade liidu volikogu koosolekul Tallinnas 

Kell 14 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel  

Kell 15 Marika Saar, Mare Tamm, Piret Hallast, Kertu Kattai laste ja perede komisjoni arutelul 

 

Kolmapäev, 11november 2020

Kogu päev: Piret Hallast Tilsi Perekodus võrgustikusupervisioonil 

Kell 8 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva perekeskuses 
Kell 9 meeskonna infokoosolek 

Kell 11 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid osalevad sotsiaaltöö koosolekul 

Kell 11.30 Toomas Järveoja notaril 

Kell 13 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjonis 

Kell 13 Laura Kuusk ja Eve Jõgi MARAC vägivalla kordumise vältimise võrgustikukohtumisel 

Kell 14 Heiki Hansen Konguta kooli ehituskoosolekul 

Kell 14 Hille Deede võrgustikukohtumisel Konguta koolis 
Kell 14 Maano Koemets, Margit Berg-Jürgens, Maarika Uprus Tulimäe teemalisel arutelul 
Kell 14 Marika Saar, Mare Tamm, Laura Kuusk, Anneli Lepik, Kertu Kattai osalevad SPIN programmi tutvustusel 

Kell 14 Eve Jõgi Tartu Maakohtus kohtuistungil 

 

Neljapäev, 12november 2020 
Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Rutt Hanni osalevad Tartu maakonna sotsiaaltöötajate kohtumisel Tartus 

Kell 9 Mare Tamm, Auli Mäesalu, Kertu Kattai nõupidamisel  

Kell 10 Milvi Sepp sotsiaalvaldkonna juhtide supervisioonil 

Kell 11 Toomas Järveoja, Marika Saar osalevad Euroopa spordilinna hindamiskomisjoni virtuaalsel vestlusel 

Kell 12 Piret Hallast võrgustikukohtumisel Maarjamaa Hariduskolleegiumiga veebis 
Kell 14 Mare Tamm, Auli Mäesalu, Kayvo Kroon haridusasutuste haridustehnoloogide koosolekul ZOOM keskkonnas 

Kell 14 Marika Saar ja Piret Hallast kohtumisel Sotsiaalministeeriumi esindajaga Skypes asendushoolduse teemadel  
Kell 16.30 Piret Hallast ja Hille Deede kodukülastusel 

 

Reede, 13. november 2020

Kogu päev: lastekaitsetiimi mõttetalgud 

 
 

Puhkusel:

Allan Allik 9.11.2020-15.11.2020, asendaja Kertu Vuks 

Ede Möldre 10.11.2020-12.11.2020

Sirje Erm 9.11.2020-13.11.2020, asendaja Ene Sõber

Sten Saarekivi 9.11.2020-11.11.2020, asendaja Margit Berg-Jürgens

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 2.11.2020–8.11.2020

Esmaspäev, 2. november 2020

Kogu päev: Maarika Uprus koolitusel “Kitsenduste seadmine planeeringutega” 

Kell 9 osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm, Merilyn Säde osalevad kultuurispetsialisti värbamisvestlusel 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 11 kantselei koosolek 

Kell 11 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Palupera koolis 

Kell 11 Kertu Vuks, Milvi Sepp ja Rutt Hanni kohtuvad FleetComplete esindajaga  

Kell 12.30 Marika Saar, Mare Tamm, Merilyn Säde osalevad kultuurispetsialisti värbamisvestlusel  

Kell 13 Marika Saar kohtub Elva laste- ja perekeskuse juhatajaga 

Kell 13 Kayvo Kroon osaleb MKM ja ELVL | Digiriigi ja küberturvalisuse arengukava 2030 – kohtumisel 

Kell 13.30 Piret Hallast ja Hille Deede võrgustikukohtumisel 

Kell 14 Marika Saar kohtub SA Elva kultuur ja sport juhatajaga  

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 14.30 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Elva gümnaasiumis 

Kell 14.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 15 Marika Saar, Mare Tamm, Milvi Sepp, Merilyn Säde, Auli Mäesalu, Piret Hallast, Rutt Hanni, Sille Kask, Eve Jõgi ja Kertu Kattai ennetustöö eesmärkide töökoosolekul 

Kell 16 Toomas Järveoja Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni ja KOV juhtide istungil 

Kell 16.30 Toomas Järveoja ja Heiki Hansen kohtumisel Rõngu vabatahtlike päästjatega 

Kell 18 Maano Koemets, Toomas Järveoja volikogu eestseisuse koosolekul vallamajas 

 

Teisipäev, 3. november 2020

Kogu päev: Allan Allik üldplaneeringu teemalises töötoas 

Kell 8.30 Marika Saar ja Mare Tamm kohtuvad Elva gümnaasiumi juhtkonnaga 

Kell 9 Milvi Sepp ja Piret Hallast kohtuvad Liina Lokkoga Varase kaasamise keskusest 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Kertu Kattai kohtub Elva gümnaasiumi koolitervishoiu töötajaga 

Kell 10.30 Mare Tamm kohtumisel Elva muusikakooli juhiga  

Kell 11 Marika Saar, Margit Kink osalevad Elva valla kultuurijuhtide kohtumisel  

Kell 12 Piret Hallast Elva gümnaasiumis võrgustikukohtumisel 

Kell 13 Marika Saar, Kertu Vuks, Mare Tamm, Margit Kink osalevad Loov Tartumaa Elva valla arutelul 

Kell 14 Milvi Sepp ja Piret Hallast asendushoolduse rahastamise arutelul 

Kell 16 Marika Saar kohtub Puhja koguduse esindajatega  

Kell 18 Marika Saar, Heiki Hansen, Mikk Järv osaleb Puhja vana koolimaja arutelul 

Kell 18 Maano Koemets volikogu ettevõtlus- ja turismikomisjoni koosolekul   

 

Kolmapäev, 4. november 2020

Kell 8.30 Mare Tamm kohtumisel Palupera kooli juhiga 

Kell 8.30 Sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek 

Kell 9 Marika Saar osaleb Vabariigi valitsuse ja Eesti linnade ja valdade liidu kahaneva koolivõrgu töörühma koosolekul  

Kell 9.30 Kayvo Kroon ELVL IKT töörühma koosolek  

Kell 10 Toomas Järveoja notaris

Kell 10 Marika Saar osaleb Elva valla ja Põltsamaa valla sotsiaalvaldkonna meeskondade kohtumisel  

Kell 11 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Maarika Uprus, Kertu Vuks, Jaanika Saar Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu koosolekul 

Kell 11.30 vallavanem Toomas Järveoja TOL juhatuse koosolekul Tartus 

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu osalevad Elva valla lasteaiaõpetajate virtuaalsel kohtumisel  

Kell 14 Heiki Hansen Konguta kooli ehituskoosolekul 

Kell 14 Maano Koemets, Mare Tamm, Marika Saar, Margit Kink osalevad Elva noortevolikoguga kohtumisel  

Kell 14 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hallast ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjonis 

Kell 16 Piret Hallast võrgustikukohtumisel 

Kell 18 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu osalevad Elva valla haridusvõrgu analüüsi tutvustamise avalikul arutelul Elvas 

 

Neljapäev, 5. november 2020

Kogu päev: Kertu Vuks, Allan Allik Tartu ülikooli ja Planeerijate ühingu poolt korraldataval planeerimiskonverentsil 

Kogu päev: Kayvo Kroon koolitusel Tartus 

Kell 10 Mare Tamm, Milvi Sepp, Margit Kink, Piret Hallast, Kertu Kattai, Auli Mäesalu, Laura Kuusk osalevad noorsootöötajate kohtumisel 

Kell 13 Mare Tamm ja Milvi Sepp Kammeri kooli teemalisel nõupidamisel 

Kell 13 Anneli Lepik ja Piret Hallast võrgustikukohtumisel 

Kell 15 Laura Kuusk ja Piret Hallast võrgustikukohtumisel 

Kell 18 Toomas Järveoja, Mikk Järv, Kertu Vuks, Maarika Uprus Verevi järve rannaala detailplaneeringu avaliku arutelul 

 

Reede, 6. november 2020

Kogu päev: Margit Kiin ja Kaisa-Karoliina Kokk Tartus infoturbestandardi kaasamisseminaril 

Kogu päev: Anneli Lepik Tervise arengu instituudi veebikoolitusel 

Kell 9-12 üldplaneeringu juhtrühma koosolek 

Kell 16 Maano Koemets, Marika Saar, Margit Kink, Kayvo Kroon osalevad Elva valla kuld- ja teemantpulma tähistamise üritusel  

 
Laupäev, 7. november 2020

Kogu päev: Mare Tamm osaleb Emili kooli haridusteemalisel e-konverentsil 

 

 

Puhkusel:

Imbi Rõivassepp 02.11 - 06.11.2020 asendaja Inna Rebane ja Heiki Hansen 

Eve Jõgi 02.11-06.11.2020, asendaja Laura Kuusk  

Mikk Järv 02.11 - 06.11.2020, asendaja Toomas Järveoja 

 

 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 26.10.2020–1.11.2020

Esmaspäev, 26. oktoober 2020

Ilmub Elva valla leht nr 81 

Kogu päev: Sille Kask ja Oliivia Oengo võlanõustamise sissejuhataval koolitusel Tartus 

Kell 8.15 Anneli Lepik kohtumisel Valguta Lasteaed-Algkoolis 

Kell 9 osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 9 lastekaitsenaiskonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 10.30 Marika Saar, Milvi Sepp, Kertu Kattai kohtumise Töötukassa Tartumaaosakonnajuhiga  

Kell 11 kantselei koosolek 

Kell 11 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  

Kell 13 Mikk Järv, Heiki Hansen, Hegri Narusk, Allan Allik jaCetlin Keskküla hangete ettevalmistamise koosolekul 

Kell 13 Marika Saar, Kertu Vuks,Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel turismi- ja turunduse töökoosolekul 

Kell 13 Piret Hallast Elva Gümnaasiumis võrgustikukohtumisel  

Kell 14 Toomas Järveoja ja Kertu Vuks linnapiirkondade jätkusuutliku arengu toetusmeetme arutelul Tartus  

Kell 14 Marika Saar, Milvi Sepp, Kertu Kattai kohtumas Elva Laste- ja Perekeskuse teenustejuhiga 

Kell 14 Alo Rebane kohtumisel Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses 

Kell 15 Milvi Sepp kohtub Elva komandopealik Andres Smirnoviga 

Kell 15 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Tartu ülikooli Psühhiaatriakliinikus  

 

 

Teisipäev, 27. oktoober 2020

Kogu päev: Anneli Lepik Tervise arengu instituudi veebikoolitusel 

Kell 9 Marika Saar, Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks, Hegri Narusk, Sten Saarekivi Elva matakaradade arendamise koosolekul  

Kell 10 vallavalitsuse istung  

Kell 10 Mare Tamm TAHK kohtumisel Tartumaa omavalituste liidus 

Kell 11 Marika Saar, Milvi Sepp ja Kertu Kattai NEET noorte projekti arutelul 

Kell 12.30 Milvi Sepp ja Piret Hallast SKA projekti arutelul 

Kell 13 Marika Saar, Mikk Järv, Kertu Vuks osalevad SA Elva kultuur ja sport arengukava mõttetalgutel  

Kell 14 Mare Tamm, Auli Mäesalu, Piret Hallast osalevad valla tugispetsialistide e-koosolekul 

Kell 14 Imbi Rõivassepp ja Eve Nõmmemaa Tartumaa finantsjuhtide videokoosolekul, kus infot jagavad ka rahandusministeeriumi esindajad 

Kell 15 Mare Tamm väljasõidul raamatukogude nõukoguga Rannus, Annikorus ja Puhjas 

Kell 17 Marika Saar osaleb volikogu kultuurikomisjoni koosolekul 

Kell 18 Toomas Järveoja ja Heiki Hansen, Mikk Järv majanduskomisjoni koosolekul 

Kell 19 Marika Saar osaleb volikogu spordikomisjoni koosolekul  

 

 

Kolmapäev, 28. oktoober 2020

Kogu päev: Milvi Sepp, Rutt Hanni, Kertu Kattai, Sille Kask, Oliivia Oengo, Piret Hallast sotsiaalhoolekande konverentsil "Ellujäämiskunstid muutunud maailmas" Tartus 

Kogu päev: Imbi Rõivassepp KOV finantsspetsialistide arengupäeval Türil “Investeeringute eelarvestamine. Kuidas hea eelarve loob pildi ning mõjutab otsuseid” 

Kell 9 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Hellenurmes 

Kell 9 Mare Tamm kohtumistel Valguta koolijuhiga 

Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm, Merilyn Säde osalevad kultuurispetsialisti värbamisvestlustel  

Kell 10.30 Kertu Vuks, Maarika Uprus ja Jaanika Saar võõrustavad Rapla vallavalitsuse külalisi 

Kell 11 Heiki Hansen osaleb UBC juhatuse koosolekul 

Kell 11 Mikk Järv Act Now projekti seminaril ”ENERGIATÕHUSUS - Kuidas käivitada uus kasvu vedur” 

Kell 12.15 Hille Deede kohtumisel Puhja Koolis 

Kell 13 Mare Tamm, Eve Jõgi, Laura Kuusk võrgustikukohtumisel  

Kell 14-16.30 Ede Möldre, Andres Maikov ehitusvaldkonna koostöökogu 

Kell 14.30-16.30 Kaisa-Karoliina Kokk ja Margit Kiin Elva linnaraamatukogus andmekaitse temaatilisel kohtumisel 

Kell 14.30 Mare Tamm kohtumisel Aakre koolijuhiga 

Kell 15 Margit Kink Tartuma omavalitsuste liidus noorsootööalasel kohtumisel 

Kell 18 Maano Koemets, Mikk Järv, Kertu Vuks, Maarika Uprus arengu-ja planeeringukomisoni koosolekul 

 

 

Neljapäev, 29oktoober 2020

Kogu päev: Eve Jõgi ja Laura Kuusk laste seksuaalse väärkohtlemise ja inimkaubandusega seotud Tervise arengu instituudi koolitusel 

Kogu päev: Kertu Vuks osaleb avaandmete foorumil 

Kogu päev: Anneli Lepik Tervise arengu instituudi veebikoolitusel 

Kogu päev: Hegri Narusk ja Kullo Laos tänavavalgustuse seminaril 

Kell 9 Inna Rebane ja Imbi Rõivassepp kohtuvad Elva gümnaasiumi direktori Tarmo Postiga eelarve teemadel 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hallast ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 9-12 Margit Kink, Auli Mäesalu Peedu koolis noorsootöö kvaliteedi tagasisidestamisel

Kell 10 Marika Saar, Milvi Sepp, Mare Tamm, Piret Hallast SKA projekti arutelul 

Kell 11 Marika Saar osaleb ELVL hariduse ja noorsootöö teemarühma koosolekul virtuaalselt  

Kell 11.30 Mare Tamm kohtub Rõngu lasteaia direktoriga 

Kell 12.30 Piret Hallast ja Hille Deede Puhja koolis võrgustikukohtumisel 

Kell 14 Piret Hallast ja Hille Deede Puhja koolis võrgustikukohtumisel  

Kell 16 Toomas Järveoja Rannu raamatukogu 95. sünnipäeva tähistamisel 

Kell 16 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink Rannu raamatukogu tähtpäeval 

Kell 18 Toomas Järveoja ja Heiki Hansen rahanduskomisjoni koosolekul 

Kell 18 Mikk Järv, Kertu Vuks Palupera ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arendamise koosolekul 

Kell 18 Marika Saar osaleb volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolekul  

 

 

Reede, 30oktoober 2020

Kogu päev: Eve Jõgi ja Laura Kuusk laste seksuaalse väärkohtlemise ja inimkaubandusega seotud Tervise arengu instituudi koolitusel 

Kogu päev: Allan Allik koolitusel ‘’Energiatõhusate avalike hoonete kavandamine, rajamine ja renoveerimine’’ 

Kogu päev: arengu- ja planeeringuosakond seminaril Pärnu linnavalitsuses  

Kell 8.30 Milvi Sepp ja Rutt Hanni hooldustöötajate koosolekul 

Kell 10 Marika Saar osaleb ELVL kultuuri ja spordi teemarühma koosolekul  

Kell 10 Mare Tamm TLÜ e-hariduskonverentsil “Haridusmõte 2020” 

 

 
Laupäev, 31. oktoober 2020

Kell 14 osaleb Toomas Järveoja Veneetsia arhitektuuribiennaali Elva näituse "Plats! Väärikas kahanemine. 8 linna" avamisel 

 

 

Puhkusel:

Kullo Laos 26.10-28.10, asendaja Kristjan Vilu 

Margit Kiin 26.10, asendaja Kaisa-Karoliina Kokk 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 19.10.2020–25.10.2020

Elva valla sünnipäevanädal! Sündmuste info leiate SIIT.

Esmaspäev, 19. oktoober 2020

Kell 9 osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 9 Piret Hallast SA Elva Laste- ja Perekeskuses juhtumiplaanide ülevaatamisel 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 10 Toomas Järveoja, Maano Koemets, Merilyn Säde ja Kertu Vuks kaasava eelarve teemalisel arutelul 

Kell 11 kantselei koosolek 

Kell 11 Marika Saar osaleb lastekaitsenaiskonna ja haridus- ja kultuuriosakonna koosolekul 

Kell 11 Kertu Vuks, Merilyn Säde, Kayvo Kroon valla kodulehe töökoosolekul 

Kell 13 Mikk Järv, Kertu Vuks, Allan Allik ettevõtluse arendamise tegevuskava planeerimise arutelul 

Kell 13 Piret Hallast SA Elva Laste- ja Perekeskuses juhtumiplaanide ülevaatamisel 

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 14 Marika Saar osaleb Euroopa spordilinna taotluse kokkupaneku koosolekul  

Kell 16 Marika Saar kohtub spordijuhiga spordivaldkonna tegevuskava ajaplaani koostamiseks  

 

Teisipäev, 20. oktoober 2020

Kogu päev: Margit Kink Loov Tartumaa koolitusel 

Kell 9 Marika Saar, Milvi Sepp, Rutt Hanni osalevad sotsiaaltranspordi registreerimise korraldamise arutelul  

Kell 9 Piret Hallast SA Elva Laste- ja Perekeskuses juhtumiplaanide ülevaatamisel 

Kell 10 vallavalitsuse istung  

Kell 10-11 Mare Tamm õpetajate töö-ja palgakorralduse visuaalide e-koosolekul ELVL, HTM-i ja Fontese esindajatega 
Kell 10 Auli Mäesalu huvihariduse- ja huvitegevuse kava koostamise seminaril 

Kell 11 Kertu Vuks kohtumisel HARNO esindajaga 

Kell 11 Toomas Järveoja kohtumine LHV pangas 

Kell 12 Piret Hallast PPAs eestkostetavaga ülekuulamisel 
Kell 13 Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks, Maarika Uprus, Jaanika Saar Verevi järve rannaala detailplaneeringule laekunud arvamuste koosolek 
Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Kaisa-Karoliina Kokk, Auli Mäesalu ja Merilyn Säde värbamisvestlusel  

Kell 13 Milvi Sepp ja Kertu Kattai NEET noorte projekti arutelul 

Kell 14.15 Piret Hallast Elva Gümnaasiumis võrgustikkohtumisel 
Kell 18 Mikk Järv Rannu soojamajanuse arengukava täiendamise avalikul arutelul Rannu rahvamajas 
Kell 16 Haridus- ja noorsootöökomisjonis Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu.  

 

Kolmapäev, 21. oktoober 2020

Kogu päev: Margit Kink Loov Tartumaa koolitusel 

Kell 9 Marika Saar osaleb Tartumaa kultuuristrateegia tegevuskava koostamisel  

Kel 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hallast ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste- ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 10-12 Mare Tamm e-teadusseminaril “Eesti hariduse varjuküljed PISA põhjal” 

Kell 10.30 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel  

Kell 13 Kertu Vuks osaleb virtuaalsel kohtumisel Leeuwardeni linna esindajatega Tartu 2024  programmi koostamise raames 

Kell 13 Milvi Sepp ja Rutt Hanni kohtumisel Rannu päevakeskuses 

Kell 14 Heiki Hansen Konguta kooli ehituskoosolekul 

Kell 14  Milvi Sepp, Rutt Hanni, Alo Rebane, Eve Jõgi, Hille Deede, Laura Kuusk, Anneli Lepik töögrupiarutelul Rannus 

Kell 14 Marika Saar ja Salle Ritso osaleb Elva Laste- ja Perekeskuse arengukava koostamise arutelul  

Kell 15 Maano Koemets MTÜ Võrtsjärve Ühendus üldkoosolekul 

Kell 17.15 Marika Saar, Milvi Sepp kohtuvad Elva toiduabi korraldajatega  

Kell 18 Heiki Hansen, Mikk Järv, Marika Saar, Kertu Vuks Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu avalikul arutelul 

 

Neljapäev, 22. oktoober 2020

Kogu päev: Sten Saarekivi, Margit Berg-Jürgens, Cetlin Keskküla, Andres Maikov, Riina Sirel, Daisy Sild, Kullo Laos, Toomas Järveoja, Ede Möldre, Ene Joosing, Heiki Hansen, Salle Ritso, Kaisa Karoliina Kokk,Karet Luik Office koolitus 

Kogu päev: Hille Deede, Anneli Lepik ja Laura Kuusk koolitusel "Perevägivald. Perelepitus" Tartus 

Kell 9 Eve Jõgi ümarlauakohtumisel Elva Gümnaasiumis 

Kell 9 Milvi Sepp Päästeameti projekti objektide ülevaatamisel 

Kell 10-12 Allan Allik välisinvesteeringute veebikoolitusel 

Kell 11 Toomas Järveoja, Marika Saar, Margit Kink, Auli Mäesalu Lusikapeol 

Kell 13 Marika Saar osaleb Laste ja perede heaolu visioonipäeva korralduskoosolekul  

Kell 14 Toomas Järveoja, Marika Saar, Margit Kink, Auli Mäesalu Lusikapeol 

Kell 14 Kertu Vuks osaleb EAS-i poolt korraldatud Eesti turundussõnumite tutvustamise seminaril  

Kell 16 Toomas Järveoja, Marika Saar, Margit Kink, Auli Mäesalu Lusikapeol 

Kell 18 Marika Saar, Margit Kink Elva Elamusfestivali korraldajate tänuõhtul 

 

Reede, 23. oktoober 2020

Kogu päev: Allan Allik Tartumaa loometalgutel 

Kell 8.30 Marika Saar kohtub Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna spetsialistidega  

Kell 14 Hille Deede kohtumisel Puhja koolis 

Kell 15 Tooma Järveoja Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi avamisel 

Kell 18 Toomas Järveoja, Marika Saar, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Merilyn Säde osalevad  Elva spordihoone avamisüritusel  

 
Laupäev, 24. oktoober 2020

Kogu päev: Allan Allik Tartumaa loometalgutel 

Kogu päev: Marika Saar osaleb Elva valla sünnipäevaüritustel  

 

Pühapäev, 25. oktoober 2020

Elva spordihoone lahtiste uste päev 

 

 

Puhkusel: 

Kertu Vuks, 20.10-23.10  asendaja Mikk Järv 

Margit Kiin, 21.10-26.10 asendaja Kaisa-Karoliina Kokk 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 12.10.2020–18.10.2020

Esmaspäev, 12. oktoober 2020

Ilmub Elva valla leht nr 80 

Kell 8.30 lastekaitsemeeskonna koosolek 

Kell 9 osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 10 Laura Kuusk ja Eve Jõgi Tervise arengu instituudi koolituspäeval „Laste ja noorte inimkaubandus“ 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 11 Marika Saar osaleb Elva teenuste ning Elva kultuur ja sport sihtasutuste koosolekul  

Kell 12.15 Triinu Paas kaasava eelarve hääletusel Rõngu keskkoolis 

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Milvi Sepp ja Kertu Kattai NEET noorte teemalisel arutelul 

Kell 13 Kertu Vuks Tartumaa Aasta Küla 2020 ringreisil Elva vallas  

Kell 15 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 16 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Hemminki Otstavel turismi- ja turundusalasel töökoosolekul 

 

Teisipäev, 13. oktoober 2020

Kell 8-10 Triinu Paas kaasava eelarve hääletusel Rõngu Coop kaupluses 

Kell 9 STO nõunike koosolek

Kell 9.30 Anneli Lepik kohtumisel Rõngu Keskkoolis 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Margit Kink Tartumaa kultuuritöötajate koosolekul Tabiveres 

Kell 10 Heiki Hansen Riigiteede üleandmine ja kaasnev rahastamine 

Kell 10 Hegri Narusk Kesk tn majaomanikega kohtumas 

Kell 10.30 Anneli Lepik kohtumisel Rõngu Lasteaias 

Kell 11 Toomas Järveoja kohtumisel EELK koguduse esindajatega 

Kell 12 Marika Saar, Mare Tamm haridusvõrgu analüüsi koostamise teemalisel nõupidamisel 

Kell 13 Maano Koemets, Kertu Vuks, Allan Allik osalevad ettevõtluskeskkonna teemalises Taiex-Regio korraldatud veebitöötoas 

Kell 15 Piret Hallast ja Sille Kask kohtumisel praktikale sooviva inimesega 

Kell 15 Margit Kink noorsootöö kvaliteedi hindamise tuumikgrupi e-koosolekul 

Kell 15 Marika Saar, Merilyn Säde, Kertu Kattai tervise- ja heaolukomisjoni koosolekul 

Kell 16-18 Triinu Paas ja Terje Raadom kaasava eelarve hääletusel Rõngu Coop kaupluses 

Kell 19 Mikk Järv, Ene Joosing Rõngu piirkonnakogu koosolekul 

 

Kolmapäev, 14. oktoober 2020

Kogu päev Kaisa-Karoliina Kokk, Ede Möldre, Ene Joosing Rahvastikuregistri koolitusel 

Kogu päev Eve Jõgi Tervise arengu instituudi koolitusel „Töö lastega peredega, kus esineb lähisuhtevägivalda“ 

Kell 9 Marika Saar kohtub SA Elva kultuur ja sport juhatajaga  

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hallast ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 9 Maano Koemets, Allan Allik osalevad kohalike ja piirkondlike avalike teenuste ümberkujundamise teemalises Taiex-Regio korraldatud veebitöötoas 

Kell 9-11 Triinu Paas ja Terje Raadom kaasava eelarve hääletusel Elva Coop Konsumi kaupluses 

Kell 9.30 Toomas Järveoja koolitusseminaril “Kriisireguleerimise kunst” 

Kell 10 Marika Saar ja Mare Tamm kohtuvad Elva gümnaasiumi direktoriga  

Kell 10 Anneli Lepik kohtumisel Rõngu lasteaia Hellenurme harus 

Kell 11 Milvi Sepp, Rutt Hanni, Alo Rebane ja sotsiaaltööspetsialistid koosolekul 

Kell 11 Toomas Järveoja TOL-i juhatuse koosolekul 

Kell 13 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Rannu teenuskeskuses 

Kell 13 Kertu Vuks kohtumisel Priit Kollistiga  

Kell 13 Milvi Sepp, Rutt Hanni, Alo Rebane, Hegri Narusk Fleet Complete sõidupäevikute lahenduse tutvustamisel 

Kell 13.30 Laura Kuusk kohtumisel Elva Järve lasteaias 

Kell 14 Heiki Hansen Konguta kooli ehituskoosolekul 

Kell 14 Marika Saar osaleb ELVL sotsiaalvaldkonna teemarühma koosolekul  

Kell 14 Anneli Lepik ja Piret Hallast pilootprojekti “Ringist välja” kohtumisel 

Kell 14.30 Kertu Vuks kohtumisel Palupera piirkonnas  

Kell 16-18 Triinu Paas, Terje Raadom kaasava eelarve hääletusel Elva Coop Konsumi kaupluses 

Kell 17 Toomas Järveoja Muinsuskaitseameti tunnustusüritusel 

Kell 18 Mikk Järv, Kertu Vuks Kentsi puhkepiirkonna arendamise arutelul  

 

Neljapäev, 15. oktoober 2020 
Kogu päev: Mare Tamm osaleb Eesti keskjuhtide aastakonverentsil 

Kell 9-11 Mikk Järv ja Kaisa-Karoliina Kokk kaasava eelarve hääletusel Puhja Coop kaupluses 

Kell 9 Anneli Lepik kohtumisel Kammeri Koolis 

Kell 10 Heiki Hansen, Kertu Vuks kohtumisel Elva teenuste arengukava koostamisega seoses 

Kell 10.35-12.20 Triinu Paas kaasava eelarve hääletusel Elva gümnaasiumis 

Kell 12.30 Marika Saar, Margit Kink kultuurimudeli arutelul Tartumaa rahvakultuurikeskuse eksperdiga 

Kell 15 Marika Saar, Milvi Sepp ja Kertu Kattai osalevad Elva valla tervise ja heaolu komisjoni koosolekul  

Kell 16-18 Mikk Järv ja Kaisa-Karoliina Kokk kaasava eelarve hääletusel Puhja Coop kaupluses 

 

Reede, 16. oktoober 2020

Kell 9 Marika Saar, Milvi Sepp, Mare Tamm laste tugiteenuste pakkumise arutelul Sotsiaalkindlustusameti esindajaga 

Kell 10 Marika Saar osaleb Vabariigi valitsuse ja ELVL alatöörühma: integreeritud ja KOVi ülesed mudelid suuremat tuge vajavatele lastele virtuaalsel koosolekul  

Kell 13 meeskonna väljasõit  

 

 

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 6