« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 9.11.2020–15.11.2020

NB! Tuletame meelde, et soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanaleid kasutades (nt e-kiri või telefon). Ametnikega on võimalik kohtuda ainult ette registreerides. Kontaktid leiate valla kodulehel: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 9november 2020

Ilmub Elva valla leht nr 82 

Kell 9 osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 9 lastekaitsetiimi koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Milvi Sepp osaleb lastekaitsetöötajate koosolekul 

Kell 10 Marika Saar osaleb Elva Huviala- ja Koolituskeskuse hoolekogu koosolekul  

Kell 11 kantselei koosolek 

Kell 11 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel turismi ja turunduse töökoosolekul 
Kell 13 Piret Hallast eestkostetava alaealisega prokuröriga kohtumisel 

Kell 13 Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks, Margit Kiin ja Jaanika Saar Hellenurme mõisa rendi arutelul 

Kell 14 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kiin, Cetlin Keskküla hanke arutelul 

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  
Kell 16 Elva vallavolikogu istung 

 

Teisipäev, 10november 2020

Kell 8.15 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva perekeskuses 

Kell 9 Marika Saar, Milvi Sepp, Kertu Kattai osalevad sotsiaalnõunike koosolekul 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Alo Rebane kohtuistungil Tartu Maakohtus 

Kell 11 Hille Deede kohtumisel Rajaleidja keskuses Tartus 

Kell 11 Toomas Järveoja ELVL volikogu koosolekul 

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu koolijuhtide koosolekul ZOOM keskkonnas 

Kell 12-17 finantsosakond rahvusvahelisele raamatupidajate päevale pühendatud motivatsiooni ja arengu nõupidamisel 

Kell 13 Marika Saar osaleb pikaajalise hoolduse teenuste korraldamise mudelite virtuaalsel arutelul 

Kell 13 Piret Hallast võrgustikukohtumisel Konguta Koolis  

Kell 13 Maano Koemets Eesti linnade ja valdade liidu volikogu koosolekul Tallinnas 

Kell 14 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel  

Kell 15 Marika Saar, Mare Tamm, Piret Hallast, Kertu Kattai laste ja perede komisjoni arutelul 

 

Kolmapäev, 11november 2020

Kogu päev: Piret Hallast Tilsi Perekodus võrgustikusupervisioonil 

Kell 8 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva perekeskuses 
Kell 9 meeskonna infokoosolek 

Kell 11 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid osalevad sotsiaaltöö koosolekul 

Kell 11.30 Toomas Järveoja notaril 

Kell 13 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjonis 

Kell 13 Laura Kuusk ja Eve Jõgi MARAC vägivalla kordumise vältimise võrgustikukohtumisel 

Kell 14 Heiki Hansen Konguta kooli ehituskoosolekul 

Kell 14 Hille Deede võrgustikukohtumisel Konguta koolis 
Kell 14 Maano Koemets, Margit Berg-Jürgens, Maarika Uprus Tulimäe teemalisel arutelul 
Kell 14 Marika Saar, Mare Tamm, Laura Kuusk, Anneli Lepik, Kertu Kattai osalevad SPIN programmi tutvustusel 

Kell 14 Eve Jõgi Tartu Maakohtus kohtuistungil 

 

Neljapäev, 12november 2020 
Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Rutt Hanni osalevad Tartu maakonna sotsiaaltöötajate kohtumisel Tartus 

Kell 9 Mare Tamm, Auli Mäesalu, Kertu Kattai nõupidamisel  

Kell 10 Milvi Sepp sotsiaalvaldkonna juhtide supervisioonil 

Kell 11 Toomas Järveoja, Marika Saar osalevad Euroopa spordilinna hindamiskomisjoni virtuaalsel vestlusel 

Kell 12 Piret Hallast võrgustikukohtumisel Maarjamaa Hariduskolleegiumiga veebis 
Kell 14 Mare Tamm, Auli Mäesalu, Kayvo Kroon haridusasutuste haridustehnoloogide koosolekul ZOOM keskkonnas 

Kell 14 Marika Saar ja Piret Hallast kohtumisel Sotsiaalministeeriumi esindajaga Skypes asendushoolduse teemadel  
Kell 16.30 Piret Hallast ja Hille Deede kodukülastusel 

 

Reede, 13. november 2020

Kogu päev: lastekaitsetiimi mõttetalgud 

 
 

Puhkusel:

Allan Allik 9.11.2020-15.11.2020, asendaja Kertu Vuks 

Ede Möldre 10.11.2020-12.11.2020

Sirje Erm 9.11.2020-13.11.2020, asendaja Ene Sõber

Sten Saarekivi 9.11.2020-11.11.2020, asendaja Margit Berg-Jürgens