« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 7.12.2020–13.12.2020

Esmaspäev, 7. detsember 2020

Ilmub Elva valla leht!

Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek 

Kell 10 Kertu Vuks arenguvestlusel Allan Allikuga  

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 11 kantselei koosolek 

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm ja Auli Mäesalu Elva valla lasteaiajuhtide koosolekul ZOOM keskkonnas 

Kell 13 Mikk Järv, Kertu Vuks ärimoodulhoonete renditingimuste arutelul  

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 14 Heiki Hansen, Hegri Narusk, Hendri Seinberg Pika tn ehituskoosolekul 

Kell 14 Maano Koemets Tartu Ärinõuandla nõukogu koosolekul 

Kell 15 Mare Tamm osaleb täiskasvanuhariduse veebikoosolekul 

Kell 15 Milvi Sepp, Salle Ritso, Kaisa-Karoliina Kokk ja Rutt Hanni sotsiaalteenuste hangete koosolekul 

Kell 15 turundus- ja turismitiimi töökoosolek, osalevad Kertu Vuks, Marika Saar, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel 

Kell 15 Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosolekul 

Kell 17 Kertu Vuks Kultuuriakna rakenduse arenduskoosolekul  

Kell 18 Toomas Järveoja, Heiki Hansen volikogu eestseisuse koosolekul 

 

Teisipäev, 8. detsember 2020

Kogu päev: Allan Allik koolitusel "Energiatõhusate avalike hoonete kavandamine, rajamine ja renoveerimine" 

Kell 8.30 Heiki Hansen Elva reoveepuhastis 

Kell 8.30 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel ZOOM-keskkonnas 

Kell 9 Hegri Narusk Konguta Sotsiaalmaja Tareke ülevaatusel 

Kell 9 Kertu Vuks arenguvestlusel Jaanika Saarega  

Kell 9 Maano Koemets, Toomas Järveoja Eesti linnade ja valdade liidu volikogu koosolekul 

Kell 9 Marika Saar kohtub sotsiaalnõunike ja osakonna juhatajaga  

Kell 9.40 Anneli Lepik ja Auli Mäesalu võrgustikukohtumisel veebi vahendusel 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 11 Toomas Järveoja arenguvestlusel Merilyn Sädega

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu ja Milvi Sepp Elva valla koolijuhtide koosolekul ZOOM-keskkonnas 

Kell 12 Marika Saar esineb Tartumaa kultuurijuhtide koosolekul ettekandega  

Kell 13 Milvi Sepp ja Rutt Hanni hoolekandeteenuste projekti koosolekul 

Kell 15 Marika Saar, Auli Mäesalu, Mare Tamm Puhja piirkonna huvitegevuse korraldamise teemalisel veebikoosolekul 

Kell 15 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Margit Kiin SA Elva Teenuste arengukava koostamise töökoosolekul  

 

Kolmapäev, 9. detsember 2020

Kell 8 Sirje Erm Rõngu hooldusravikeskuse nõukogu koosolekul 

Kell 8.30 Kertu Vuks EAS-i turismiturunduse ja VisitEstonia teemalisel töökoosolekul  

Kell 9 Hegri Narusk ehitusprojektide arutelul 

Kell 9 Hille Deede võrgustikukohtumisel Puhja koolis 

Kell 9 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel ZOOM-keskkonnas 

Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm, Veronika Nikolajeva, Anneli Lepik valla raamatukogutöötajate veebikoosolekul 

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hallast ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 11 Kertu Vuks arenguvestlusel Ene Joosinguga 

Kell 11.30 Marika Saar, Mare Tamm, Veronika Nikolajeva veebikoosolekul valla spordiklubidega 

Kell 13 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid sotsiaaltöö koosolekul 

Kell 14 Heiki Hansen Konguta kooli ehituskoosolekul 

Kell 14 Marika Saar, Mikk Järv, Kertu Vuks osalevad Elva Kultuur ja Sport SA nõukogu koosolekul  

Kell 15 Milvi Sepp arenguvestlusel Hille Deedega  

Kell 15.30 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel Elva laste- ja perekeskuses  

Kell 16 Marika Saar, Kertu Vuks ja Merilyn Säde osalevad Elva turismivaldkonna ühispakettide loomise arutelul  

 

Neljapäev, 10. detsember 2020

Kell 10 Tooma Järveoja osaleb KOV rahanduse töörühmas 

Kell 11 Marika Saar osaleb KOV põhitegevuse valdkondade kompetentsimudeli loomise virtuaalseminaril  

Kell 13 Maano Koemets, Toomas Järveoja, Marika Saar, Mare Tamm, Kertu Vuks, Veronika Nikolajeva projektitoetuste hindamiskomisjoni veebikoosolekul 

Kell 13 Hegri Narusk osakonna töötajatega arenguvestlustel 

Kell 14 Laura Kuusk Maraci kohtumisel veebi vahendusel 

Kell 14 Hille Deede võrgustikukohtusel Konguta koolis 

Kell 15 Kertu Vuks osaleb Euroopa Liidu URBACT projekti „Active Citizens“ seminaril 

 

Reede, 11. detsember 2020

Kell 9 Merilyn Säde Tartu 2024 e-infokoosolekul 

Kell 9 Marika Saar osaleb VV ja ELVL alatöörühma koosolekul: integreeritud ja KOVi ülesed mudelid suuremat tuge vajavatele lastele 

Kell 9 Milvi Sepp arenguvestlustel osakonna ametnikega 

Kell 11 Heiki Hansen Emajõe Veevärgi nõukogu koosolekul 

Kell 11.30 Marika Saar kohtub Tartumaa kultuurinõuniku ja Rahvakultuuri Keskuse spetsialistiga  

Kell 14 Kertu Vuks ja Merilyn Säde osalevad kohalike elanike kaasamise teemalise intervjuul 

 

Puhkusel:

Kayvo Kroon, 7.12.-13.12.2020, asendaja Kertu Vuks 

Maia Kukk, 7.12.-18.12.2020 

Sten Saarekivi, 7.12.-9.12.2020, asendaja Margit Berg-Jürgens, õppepuhkus