« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 4.04.–10.04.2022

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 4. aprill 2022 
Kell 8.30 Milvi Sepp ja Anneli Lepik kohtuvad Sotsiaalkindlustusameti koordinaatoriga 

Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 10 Heiki Hansen, Liis Lehiste ja Auli Mäesalu alushariduse juhtidega kohtumisel 

Kell 10 Kertu Vuks nõudetranspordi küsitluse kokkuvõtval arutelul 

Kell 10 Hegri Narusk, Kullo Laos, Kristjan Vilu tänavavalgustuse haldamise arutelul 

Kell 11 Kertu Vuks ja Eliise-Berta Tarto kohtumisel Tartu 2024 tiimiga 

Kell 11 Heiki Hansen, Liis Lehiste ja Auli Mäesalu haridus- ja noorsootööjuhtidega kohtumisel videosillas 

Kell 13 lastekaitse ja haridusosakonna kohtumine Elva Laste- ja Perekeskusega 

Kell 13 Kertu Vuks, Sirli Pippar ja Eliise- Berta Tarto turismi ja turundustiimi arutelul  

Kell 13 Karmen Moont spordivaldkonna tänusündmuse korralduskoosolekul 

Kell 14 Kertu Vuks kohtumisel Rohetiigri eestvedajaga  

Kell 15 Margus Ivask, Priit Värv, Kertu Vuks, Heiki Hansen ujula arendamise teemalisel arutelul 

Kell 15.30 Eve Jõgi ümarlauakohtumisel Elva Gümnaasiumis 

 

Teisipäev, 5. aprill 2022

Kogu päev Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Karmen Moont URBACT projekti raames Elva valla haridusasutustes 

Kogu päev Kristi Liiv, Eve Jõgi, Laura Kuusk konverentsil “Kes te koormatud olete...” 

Kogu päev Kertu Vuks innovatsioonitiimi seminaripäeval  

Kell 9 Milvi Sepp ELVL infokoosolekul 

Kell 9 Hegri Narusk ehitusobjektide ülevaatusel 

Kell 9 Vallavalitsuse istung 

Kell 9.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek 

Kell 11 Jessica Kaur Järve Lasteaias võrgustikukohtumisel 

Kell 11 Sirli Pippar RTK energiatõhususe meetme infotunnis 

Kell 11 Heiki Hansen ja Priit Värv kohtumisel URBACT projekti raames haridusjuhtidega 

Kell 13 Priit Värv rahanduse- ja maksupoliitika töörühmas 

Kell 13 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 13 Margit Berg-Jürgens PTA taimekaitsevahendite ümarlaua koosolekul 

Kell 13 Heiki Hansen kooli õppekorralduse koosolekul 

Kell 15 Heiki Hansen, Hegri Narusk Elva Gümnaasiumi projekti koosolekul 

Kell 16 Karmen Paavel veebikohtumisel “Kogukondade kriisivalmidus Elva vallas” 

Kell 16 Eve Jõgi psühhosotsiaalse kriisiabi võrgustikukohtumisel Sotsiaalkindlustusametis 

 
Kolmapäev, 6. aprill 2022

Kogu päev Liis Lehiste, Sirli Pippar, Karmen Moont URBACT projekti raames Kambja valla haridusasutustes 

Kogu päev Kristi Liiv konverentsil “Kes te koormatud olete...” 

Kell 9 meeskonna infokoosolek 

Kell 10.30 Priit Värv, Kertu Vuks, Heiki Hansen, Margus Ivask kirikute ringsõidul 

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni, Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 11 Hegri Narusk kohtumisel 3Park esindajatega 

Kell 11 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 11 Kayvo Kroon, Triinu Paas ja Kadri Koddala osalevad Smart Connect kohtumisel Teliaga 

Kell 13 Sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek 

Kell 14 finantsosakonna koosolek 

Kell 18 Maarika Uprus, Kertu Vuks ja Jaanika Saar Tähe 2e detailplaneeringu avalikul arutelul 

Kell 18 Sirli Pippar KredEx renoveerimise töötoas  

 

Neljapäev, 7. aprill 2022

Kogu päev Sirli Pippar URBACT projekti raames võrgustikukohtumisel Tartumaa Omavalitsuste Liidus 

Kogu päev Heiki Hansen, Liis Lehiste, Karmen Moont Puhja ja Konguta piirkonna rahvamajade ja raamatukogude külastusel 

Kell 8.30 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 9 Kertu Vuks, Hegri Narusk osalevad Elva valla kliima- ja energiakava koostamise töörühmas 

Kell 9.30-16.30 Karmen Paavel ja Eve Jõgi koolitusel “Radikaliseerumisest tingitud riskikäitumise märkamine, ennetamine ja maandamine” 

Kell 10-14 Kristi Liiv andmeseminaril “Kuidas läheb noortel tööturul?” 

Kell 10-14 Eliise-Berta Tarto ja Gelija Otsa Tartumaa värbamispäeval ERM-is  

Kell 11 Laura Kuusk ja Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Rannu teenuskeskuses 

Kell 12 Priit Värv, Karmen Paavel osalevad SIIL2022 infotunnil Tartus 

Kell 12 Anneli Lepik kohtumisel SKA esindajaga Rannu teenuskeskuses 

Kell 13 Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus kohtumisel detailplaneeringu teemadel 

Kell 13 Hegri Narusk kohtumisel Tartu LV esindajatega 

Kell 14 Triinu Paas, Salle Ritso ja Kayvo Kroon kohtuvad Viljandi valla meeskonnaga VOLIS-keskkonna teemadel 

Kell 14 Imbi Rõivassepp osaleb Rahandusministeeriumi poolt KOV-idele korraldataval seminaril  Ukraina sõjapõgenike kulude hüvitamisest 

Kell 16 Priit Värv osaleb MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond üldkoosolekul 

Kell 18 Priit Värv, Heiki Hansen, Liis Lehiste, Karmen Moont spordivaldkonna tänusündmusel  

 

Reede, 8. aprill 2022

Kell 9 Karmen Moont Tartu 2024 omavalitsuste infotunnis 

Kell 10 Karmen Moont Tartumaa kultuurijuhtide koosolekul 

Kell 13 Liis Lehiste Tartumaa HEV laste tugiteenuste ja tugispetsialistide teenuse osutamise võrgustiku kujundamise uuringu juhtgrupi kokkusaamisel  

Kell 14 Priit Värv e-notaris 

Kell 15.30 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva Gümnaasiumis 

 
Majast väljas:

Kristi Kalmus 10.02.-01.07.2022, asendaja Gelija Otsa 

Katrina Mets, asendaja Elo Kasetalu