« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 31.05.2021–6.06.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid 

 

Esmaspäev, 7. juuni 2021 

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Merilyn Säde Elva miljoni töökoosolekul 

Kell 10 Maano Koemets, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Ene Joosing, Ede MöldreHendri Seinberg veebiseminaril “Erateede avalikuks kasutamiseks määramise vajaduse käsitlusest koostatavates üldplaneeringutes 

Kell 10 Kertu Vuks, Marika Saar, Veronika Nikolajeva Loov Elva arutelul  

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 13 Hegri Narusk Puhja seltsimaja ehituskoosolekul 

Kell 13 Marika Saar kohtub SA Elva kultuur ja sport juhatajaga  

Kell 13.45 Kertu Kattai osaleb veebiseminaril Miks, kuidas ja kellega teha paikkonnas tervisedendust 

Kell 14 Marika Saar kohtub HTM-i esindajaga seoses Digikiirendi projektiga  

Kell 14 Kertu Vuks kohtumisel Tartu 2024 turundusjuhiga  

Kell 14 Hille Deede kohtuistungil Tartu maakohtus 

Kell 14 lastekaitsetiimi koosolek 

Kell 15 Hille Deede ja Anneli Lepik võrgustikukohtumisel  

 

Teisipäev, 8juuni 2021 

Kell 9 Kertu VuksVeiko Sepp, Andres Maikov, Jaanika Saar, Marika Uprus Kesk 38 hoovimaja arenduse kohtumisel 

Kell 9 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse ehituskoosolekul 

Kell 9 Marika Saar osaleb Eesti Olümpiakomitee spordipoliitika arutelul  

Kell 10 Kertu VuksVeiko Sepp, Jaanika Saar, Sten Saarekivi, Ede Möldre, Ene Joosing haljastuskontseptsiooni arutelul  

Kell 10 Alo Rebane kohtuistungil Tartu maakohtus 

Kell 11 Laura Kuusk Harju maakohtus kohtuistungil 

Kell 11 vallavalitsuse istung  

Kell 13 Marika Saar osaleb ELVL volikogu koosolekul  

Kell 13 vallamajandusosakond eelarve ja arvete teemalisel arutelul 

Kell 14 Kertu Vuks osaleb Tartumaa ettevõtlusuuringu fookusgrupis 

Kell 15 Marika Saar ja Milvi Sepp kohtuvad SA Elva laste- ja perekeskuse meeskonnaga, et arutada laste ja perede heaolu teemasid 

Kell 15-16.30 Mikk Järv, Kertu Vuks, Maarika Uprus, Margit Berg-Jürgens kohtumas RMK esindajaga metsade majandamise koosolekul 

Kell 17 Marika Saar osaleb volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul  

Kell 18 Maano Koemets, Kertu VuksMikk Järv, Veiko Sepp, Maarika Uprus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul 

Kell 18.15 Marika Saar osaleb Ain Kaalepi mälestusüritusel  

  

Kolmapäev, 9. juuni 2021 

Kell 9 Heiki Hansen Tartus intervjuud andmas 

Kell 9 Kertu Vuks osaleb turismijuhiks kandideerijate värbamisvestlustel  

Kell 9 Marika Saar osaleb Elva valla kultuurijuhtide koosolekul  

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid koosolekul 

Kell 10 Terje Raadom rahvastikuregistri infohommikul   

Kell 10 Daisy Sild, Ene Joosing, Ede Möldre arutelu Maa-ameti ettepanekule “Maade riigi omandisse jätmine ja munitsipaalomandisse andmine Elva vallas” 

Kell 10 Milvi Sepp, Rutt Hanni, Anneli lepik ja Kertu Kattai tervisprofiili koosolekul 

Kell 11 Heiki Hansen TOL-i juhatuse koosolekul 

Kell 12 Kertu Vuks osaleb EAS-i sihtturgude infotunnil  

Kell 12. 30 Marika Saar osaleb värbamisvestlustel.  

Kell 13 Maano Koemets Tartumaa omavalitsuste liidu üldkoosolekul 

Kell 13 Laura Kuusk ja Eve Jõgi Tartumaa MARAC kohtumisel 

Kell 13 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjonis 

Kell 14 Heiki Hansen, Marika Saar, Veronika Nikolajeva, Auli Mäesalu Elva valla lusikapeol  

Kell 15 Jaanika Saar veebiseminaril “Ehituse pikk vaade” 

Kell 16 Heiki Hansen, Marika Saar, Veronika Nikolajeva, Auli Mäesalu Elva valla lusikapeol 

Kell 18 Kertu Vuks, Maarika Uprus osalevad Raudsepa tänava detailplaneeringu avalikul arutelul Elva vallavolikogu saalis 

Kell 18 volikogu rahanduskomisjoni koosolek 

 

Neljapäev, 10. juuni 2021 

Kell 9 Marika Saar osaleb Kammeri kooliga seotud kohtumisel  

Kell 10 Heiki Hansen, Marika Saar, Margit Kiin reklaamimääruse eelnõu arutelul 

Kell 10 Veiko Sepp osaleb Arenguseire Keskuse V aastakonverentsil 

Kell 10 Hegri NaruskHendri Seinberg Pika tänava ehituskoosolekul 

Kell 11 Heiki Hansen UBC juhatuse kohtumisel  

Kell 11 Marika Saar osaleb värbamisvestlustel  

Kell 13 Hegi Narusk Rannu kooli ehituskoosolekul 

Kell 13 Hendri Seinberg Rannu sademeveekanalisatsiooni ehituskoosolekul 

Kell 14 Veiko Sepp osaleb Tartumaa OVL maakondlikul arutelupäeval 

Kell 15 Hegri Narusk Konguta rahvamaja ehituse arutelul 

Kell 15 Kertu Vuks osaleb Tarkade Linnade võrgustiku kohtumisel  

Kell 17 Maano Koemets, Heiki Hansen, Marika Saar, Mare Tamm, Veronika Nikoajeva, Auli Mäesalu Elva 100 Noort Tegijat üritusel 

 

Reede, 11. juuni 2021 

Kell 9 Marika Saar osaleb Tartumaa Arendusseltsi fookusgrupi kohtumisel  

Kell 10 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Merilyn Säde Kirepis Aasta küla komisjoni vastu võtmas 

Kell 10 Mikk Järv Valguta lasteaed-algkooli lõpuaktusel 

Kell 11 Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar Elva spordipargi projekteerimise koosolekul 

Kell 12 Mikk Järv Aakre lasteaed-algkooli lõpuaktusel 

Kell 13 Sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek  

Kell 14 Heiki Hansen notaris 

Kell 17 Heiki Hansen Konguta kooli lõpuaktusel 

 

Laupäev, 12. juuni 2021 

Kell 12 Marika Saar osaleb Palupera põhikooli lõpuaktusel

 

 

Majast väljas:  

Oliivia Oengo, 07.06.-11.06.2021, asendaja Sirje Erm 

Triinu Paas, 07.06.-11.06.2021, asendaja Terje Raadom  

Elo Kasetalu, 07.06.-18.06.2021, asendaja Katrina Mets 

Heiki Hansen, 03.06.-08.06.2021, asendaja Marika Saar 

Laura Kuusk, 08.06.-08.06.2021, Tallinnas kohtuistungil 

Maia Kukk, 10.06.-10.06.2021