« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 29.08.–04.09.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 29. august 2022

Kogu päev Priit Värv, Kertu Vuks, Margus Ivask, Salle Ritso, Hegri Narusk, Imbi Rõivassepp, Liis Lehiste, Kristi Kalmus, Merilin Vipper,
Kaisa Kangro, Triinu Paas, Gelija Otsa, Hendri Seinberg, Sten Saarekivi, Margit Berg-Jürgens, Kullo Laos, Marilin Aasoja, Auli Mäesalu,
Kayvo Kroon, Sirle Lüüs, Terje Korss, Monika Õigus, Daisy Sild, Anne-Mai Johanson koolitusel haldusmenetluse põhimõtted ja haldusakti koostamine 

Kogu päev Hille Deede lapse kaasamise koolitusel Sotsiaalkindlustusametis 

Kell 9 Lastekaitse koosolek 

Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 9 Sirli Pippar veebikohtumisel Tartu Loomemajanduskeskusega loovhommikute teemal 

Kell 10 Karmen Paavel, Kristi Liiv, Rutt Hanni Tartumaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemalisele teabepäeval 

Kell 14 Karmen Paavel Kodud tuleohutuks projekti raames tehtud töö ülevaatusel 

Kell 19 Kertu Vuks Rõngu piirkonnakogu koosolekul 

 

Teisipäev, 30. august 2022

Kogu päev Gerda Kiipli-Hiir, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Andres Maikov, Kaire Volmer, Ede Möldre, Ene Joosing, Sirje Erm, Alo Rebane,
Rutt Hanni, Anneli Lepik, Karmen Paavel, Laura Kuusk, Eve Jõgi, Jessica Kaur, Sirje Tali, Kristi Liiv, Katrina Mets, Paul Sinisaar koolitusel
haldusmenetluse põhimõtted ja haldusakti koostamine 

Kogu päev Liis Lehiste ja Marilin Aasoja Tartumaa kultuurikorralduse hea tava arutelupäeval 

Kogu päev Hille Deede lapse kaasamise koolitusel Sotsiaalkindlustusametis 

Kogu päev Gelija Otsa seminaril “Kaugtöö kõverused” 

Kell 9 Karmen Paavel kohtumisel Toila, Rakvere ja Otepää valla ennetustööspetsialistidega 

Kell 9 Kertu Vuks, Margus Ivask, Jaanika Saar, Heiki Hansen ja Priit Värv ehitusõiguse alasel arutelul 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 12 Kertu Vuks ja Margus Ivask kohtumisel Ridangoga  

Kell 13 Hegri Narusk ehitusobjektide ülevaatusel 

 
Kolmapäev, 31. august2022

Kogu päev Heiki Hansen, Karmen Paavel, Rutt Hanni Elva valla eakamate tervisepäeval Konguta rahvamajas 

Kogu päev Hille Deede lapse kaasamise koolitusel Sotsiaalkindlustusametis 

Kell 8 Sirli Pippar Maal elamise päeva üle-Eestilisel töökoosolekul veebis 

Kell 9.30 Kertu Vuks spordi- ja liikumisfestivali arutelul  

Kell 10 Priit Värv notaris 

Kell 11 Marilin Aasoja ja Liis Lehiste rahvamajade ja raamatukogude juhtide kohtumisel  

Kell 12 Gerda Kiipli-Hiir infopäeval "Psühhosotsiaalne kriisisekkumine kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenusena ja koostööst Mahenaga” Tallinnas 

Kell 13 Priit Värv Elva valla eakamate tervisepäeval 

Kell 13 Hegri Narusk kohtumisel kommunaalettevõtjatega 

Kell 14 Merilin Vipper, Marilin Aasoja ja Liis Lehiste projektitoetuste korra muutmise arutelul  

Kell 15 sotsiaal- ja terviseosakonna töötajad sotsiaaltööspetsialist Ene Sõbra viimase tööpäeva tähistamisel Rõngus 

Kell 16 Liis Lehiste ja Auli Mäesalu HOP projekti koosolekul 

Kell 18 Kertu Vuks, Heiki Hansen, Priit Värv rahvakoosolekul Puhjas  

 

Neljapäev, 1. september 2022 

Kell 9 Priit Värv Valguta Lasteaed-Algkooli aktusel 

Kell 9 Heiki Hansen Rannu kooli aktusel 

Kell 10 Priit Värv Konguta kooli aktusel 

Kell 10 Heiki Hansen Puhja kooli aktusel 

Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir Perepesa koosolekul 

Kell 11 Priit Värv Elva Gümnaasiumi aktusel 

Kell 14 Heiki Hansen Minuomavalitsuse spordi valdkonna töörühmas 

 

Reede, 2. september 2022

Kell 10 Marilin Aasoja ja Liis Lehiste Koostöövestlusel Rõngu rahvamaja juhatajaga 

Kell 10.30 Kertu Vuks kohtumisel Lõuna-Eesti maakondlike arenduskeskuste juhtidega  

Kell 12 Marilin Aasoja ja Liis Lehiste koostöövestlusel Aakre rahvamaja juhatajaga 

Kell 13 sotsiaalosakond koostööseminaril 

Kell 14 Sirli Pippar Maal elamise päeva töökoosolekul  

Kell 17 Priit Värv Elva muusikakooli aktusel 

 

Laupäev, 3. september 2022

Kell 11 Kertu Vuks, Priit Värv, Heiki Hansen Külade kärajatel Ulilas  

 

Pühapäev, 4. september 2022

Kell 12 Priit Värv vabatahtliku pääste 115. aastapäeval 

 
Majast väljas:

Daisy Sild 15.08.-02.09.2022 puhkusel, asendaja Ede Möldre 
Kristi Kalmus 23.08.-11.09.2022 puhkusel, asendaja Gelija Otsa 

Kristjan Vilu 22.08.-09.09.2022 puhkusel, asendaja Heiki Hansen 

Kullo Laos 22.08.-04.09.2022 puhkusel 

Maia Kukk 30.08.-01.09.2022 puhkusel 

Margit Berg-Jürgens 15.08.-02.09.2022 puhkusel, asendaja Sten Saarekivi 

Terje Korss 22.08.-01.09.2022 puhkusel 

Triin Ojasoo 12.08.-02.09.2022 puhkusel 

Triinu Põlgast 22.08.-04.09.2022 puhkusel, asendaja Imbi Rõivassepp 

Triinu Paas 01.09-02.09.2022 õppepuhkus 

Kadri Koddala 01.09.2022 

Rutt Hanni 01.09.2022