« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 25.11.2019–01.12.2019

Esmaspäev, 25. november 2019

kell 8.30 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Otepää Gümnaasiumis 

kell 8.30 Eva Kuslap arenguvestlusel Kaja Veberiga 

kell 9 Piret Hallast Puhja Teenuskeskuses 

kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek

kell 9.30 Eva Kuslap arenguvestlusel Anti Mehisega

kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

kell 11 Mikk Järv, Kertu Vuks keskväljaku ärimoodulite pakkumuste avamise arutelul 

kell 13 Milvi Sepp, Lauri Tamm, Piret Hallast kohtumisel Jaana Undiga

kell 13 Hegri Narusk, Sten Saarekivi Elva Kesk väljakuga seotud teemad ja jõulukuuse toomine 

kell 13 Mare Tamm, Margit Kink osalevad noorte omaalgatusprojektide komisjonis

kell 13 Anneli Lepik Lõuna Ringkonnaprokuratuuris

kell 14 Marika Saar, Salle Ritso osalevad SA Elva Laste- ja Perekeskuse nõukogu koosolekul 

kell 14 Mare Tamm, Piret Hallast, Lauri Tamm osalevad Laste ja perede komisjoni istungil

kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanik Saar, Maarika UprusKayvo Kroon, Allan Allik

kell 15.30 Kertu Vuks VÄLK konkursi arutelul 

 

Teisipäev, 26. november 2019  

kell 8.15 Eva Kuslap arenguvestlusel Andra Kongoga

kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

kell 10-14.30 Kayvo Telia seminaril “Seminar Äri digitaliseerimine” Tartus

kell 11 Toomas Järveoja Rõngu piirkonna koosolekul

kell 15-17.30 Maano Koemets MTÜ Korruptsioonivaba Eesti korraldatavas töötoas Tartus

kell 15 Marika Saar, Milvi Sepp, Merilyn Säde ja Lauri Tamm Elva valla tervise- ja heaolukomisjoni koosolek

kell 16 Mikk Järv MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna üldkoosolekul Valmas

kell 17 Heiki Hansen Lasteaed Õnneseen hoolekogus

 

Kolmapäev, 27. november 2019

kogu päev: lastekaitsemeeskond Gordoni perekooli koolitusel

kogu päev: Mare Tamm KOV haridusjuhtide arenguprogrammi õppepäeval Tallinnas

kogu päev: Maano Koemets, Margit Kink raamatukogujuhtide väljasõidul 

kell 9 sotsiaaltöö koosolek tegevuskava koostamiseks

kell 10 Hille Deede kohtumisel Rajaleidja keskuses Tartus

kell 11 Toomas Järveoja, Marika Saar osaleb Kogukonnakoolide konverentsil

kell 13 Milvi Sepp ja sotsiaalnõunikud sotsiaaltoetuste ja -teenuste komisjonis

kell 13 Hille Deede kohtumisel Elva Järve Lasteaias

kell 13 Kayvo Kroon Tartus koolitusel

kell 18 Marika Saar osaleb Puhja Kooli hoolekogu koosolekul 

 

Neljapäev, 28. november 2019

kogu päev: Sten Saarekivi ja Terje Raadom Tartu Loodusmajas koolitusel “Ettekirjutuste koostamine”

kogu päev: Hille Deede ja Anneli Lepik kutsetunnistuse taotlemise vestlusel Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis

kogu päev: Lauri Tamm noortegarantii tugisüsteemi (NGTS) kasutamise koolitusel Tallinnas

kogu päev: Mare Tamm KOV haridusjuhtide arenguprogrammi õppepäeval Tallinnas

kell 8.30-15.30 Kayvo Kroon Tartus koolitusel 

kell 9-12 Milvi Sepp, Eva Kuslap, Kaisa-Karoliina Kokk osalevad hooldustöötajate töövestlustel

kell 10 Heiki Hansen, Hegri Narusk Elva Kesk tn ehituskoosolekul 

kell 11 Piret Hallast kohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuse sotsiaaltöö spetsialist Tiina Kivirüüdiga

kell 12-14 Toomas Järveoja, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Jaanika Saar kohtumisel Valgas (seoses EV100 keskväljakute esitlemisega Veneetsias) Hea Avalik Ruum programmis osalenud Lõuna- ja Kagu-Eesti linnade arutelu

kell 14 Heiki Hansen, Mikk Järv Elva Spordihoone ehituskoosolekul

kell 16.30 Heiki Hansen Valguta Lasteaed-Algkooli hoolekogus

kell 17 Kertu VuksMarika Saar osalevad Palupera mõisakooli tulevikuarutelul 

 

Reede, 29. november 2019

kogu päev: Sten Saarekivi ja Terje Raadom Tartu Loodusmajas koolitusel "Väärteomenetluse aluskoolitus"

kogu päev: Lauri Tamm noortegarantii tugisüsteemi (NGTS) kasutamise koolitusel Tallinnas

kell 8.30 Eva Kuslap hooldustöötajate koosolekul 

kell 9.30 Eva Kuslap arenguvestlus Gerti Söödiga

kell 10 Heiki Hansen, Hegri Narusk Puhja kooli ehituskoosolekul 

kell 9-11 Marika Saar, Margit Kink, Liis Lehiste ja Mare Tamm noorsootöötajate tänuüritusel Elvas

kell 12 Margit Kink osaleb Rahvusülikool 100 konverents-aktusel

kell 14 Marika Saar, Mikk Järv osaleb SA Elva Kultuur ja Sport nõukogu koosolekul 

kell 17 Marika Saar osaleb Tartumaa Noorteühenduse tänuüritusel 

 

Laupäev, 30. november 2019

kell 11 Toomas Järveoja, Marika Saar, Mikk Järv osalevad Külade Kärajatel Konguta Rahvamajas

kell 13 Marika Saar osaleb Leopold Hanseni 140. juubelile pühendatud üritusel 

kell 17 Maano Koemets ja Toomas Järveoja Rannu hariduselu 330. aastapäeva aktusel

 

Pühapäeval, 1. detsembril 2019 

kell 17 Maano Koemets osaleb Rannu alevikus advendiküünla süütamisel 

 

Majast väljas:  
Triinu Paas puhkus 25.1112.12 asendajad Triin Ojasoo ja Merilyn Säde

Mare Tamm 27.11.- 28.11 õppepäevadel