« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 25.01.2021–31.01.2021

Esmaspäev, 25. jaanuar 2021

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 13 üldplaneeringu juhtrühma koosolek 

Kell 13 Eve Jõgi kohtuistungil Tartu Maakohtus 

Kell 13 Marika Saar kohtub Elva Laste- ja Perekeskuse SA juhatajaga  

Kell 13 Kertu Vuks kohtumisel EAS-i innovatsioonihangete meeskonnaga 

Kell 14 Marika Saar kohtub Elva Kultuur ja Sport SA juhatajaga 

Kell 15 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu huvihariduse ja- tegevuse transporditoetuse teemalisel koosolekul 

kell 15.30 Kertu Vuks kohtumisel Aakre külaseltsi esindajaga 

Kell 16 Marika Saar, Merilyn Säde osalevad Elva valla külade mängude ettevalmistamise koosolekul  

Kell 18 Marika Saar, Kertu Vuks, Veronika Nikolajeva, Mare Tamm spordikomisjoni koosolekul 

 

 

Teisipäev, 26. jaanuar 2021

Kell 8 Kertu Vuks ja Merilyn Säde Elva gümnaasiumis “Kodanik ja ühiskond” raames tundi andmas 

Kell 8.30 Mare Tamm ja Auli Mäesalu erirühma teemalisel koosolekul Järve lasteaia direktoriga 

Kell 9 Marika Saar ja Kertu Kattai osalevad Tartu 2024 programmiliini esindajaga kohtumisel  

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Mare Tamm, Auli Mäesalu veebikohtumisel Tartu Poku lasteaia direktoriga 

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm, Veronika Nikolajeva kultuurijuhtide koosolekul 

Kell 13 Marika Saar ja Milvi  Sepp osalevad vanemaealiste teenusmajade kontseptsiooni arutelul  

Kell 13-15 Mare Tamm osaleb Kultuuriministeeriumi infopäeval “Laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetus" 

Kell 14 Heiki Hansen teede arutelul 

Kell 14.30 Marika Saar, Milvi Sepp ja Kaisa-Karoliina Kokk osalevad värbamisvestlustel 

Kell 15 Heiki Hansen Elva Teenused SA koosolekul 

Kell 15 Mikk Järv, Kertu Vuks, Madis Šumanov, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Priit Värv spordipargi töökoosolekul 

Kell 16 Kertu Vuks OKEE andmeklubi seminaril "Kust ja kuidas on võimalik saada andmeid?" 

 

  

Kolmapäev, 27. jaanuar 2021

Kell 8 Kertu Vuks kohtumisel Elva Gümnaasiumi gümnasistidega 

Kell 9 Marika Saar, Imbi Rõivassepp, Mare Tamm, Inna Rebane finantsteemalisel kohtumisel Elva valla hallatavate asutuste juhtidega  

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid sotsiaaltöö koosolekul 

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 11-13 Mare Tamm osaleb seminaril “360 kraadi tagasiside meetod” 

Kell 11 Kertu Vuks osaleb EAS-i poolt korraldataval “Communication strategy and narrative about Estonia as a destination” tutvustusel  

Kell 12.15 Tartu 2024 koostöölepingu sõlmimine Elva keskväljakul, osalevad Marika Saar ja Merilyn Säde 

Kell 13 Heiki Hansen Vabariigi Valitsuse ja ELVL transpordi ja teede töörühma koosolekul  

Kell 13 Marika Saar osaleb Vabariigi Valitsuse ja ELVL hariduse teemarühma arutelul  

Kell 14 Kertu Vuks osaleb seminaril “Innovatsioon avalikus sektoris”  

Kell 14 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva Gümnaasiumis 

Kell 14 Laura Kuusk ja Anneli Lepik kohtuistungil Tartu Maakohtus 

Kell 15 Toomas Järveoja notaris 

Kell 15 Marika Saar osaleb Eesti Rahvamajade Ühingu tänusündmusel Kaheksakand 2020  

Kell 15:30 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva gümnaasiumis 

 

 

Neljapäev, 28. jaanuar 2021  

Kell 9 Hille Deede Rajaleidja keskuse võrgustikukohtumisel  

Kell 9.15 Margit Kiin, Hegri Narusk, Terje Korss avavad Palupera küla Veevõtu kinnistu kahe korteriomandi müügile laekunud pakkumused 

Kell 9.45 Mare Tamm, Veronika Nikolajeva koostöövestlusel Rõngu raamatukogu direktoriga 

Kell 10.30 Milvi Sepp lastekaitsetiimi koosolekul 

Kell 11.15 Mare Tamm, Veronika Nikolajeva koostöövestlusel Konguta raamatukogu direktoriga 

Kell 11.30 Hille Deede veebiseminaril “Hooldus-ja suhtlusõiguse vaidlused” 

Kell 13 Eve Jõgi eestkostetavaga psühholoogi vastuvõtul 

Kell 13 Milvi Sepp sotsiaalvaldkonna juhtide supervisioonil 

Kell 14 Hille Deede Sotsiaalkindlustusameti nõustamisteenusel 

Kell 15 Mare Tamm, Auli Mäesalu kohtumisel huvihariduse kava elluviijatega 

Kell 15:30 Eve Jõgi Elva Perekeskuses võrgustikukohtumisel 

 

 

Reede, 29. jaanuar 2021

Kell 8.30 Milvi Sepp ja Rutt Hanni hooldustöötajate koosolekul 

Kell 9 Marika Saar ja Kertu Vuks osalevad SA Elva Kultuur ja Sport arengukava arutelul  

Kell 9.45 Mare Tamm, Veronika Nikolajeva koostöövestlusel Puhja raamatukogu direktoriga  

Kell 11 Hille Deede ja Anneli Lepik lapsesõbraliku menetluse teemalisel veebikohtumisel 

Kell 11 Mare Tamm, Veronika Nikolajeva koostöövestlusel Elva linnaraamatukogu direktoriga 

Kell 12.20 Kertu Vuks ja Merilyn Säde Elva gümnaasiumis “Kodanik ja ühiskond” raames tundi andmas 

Kell 13 Marika Saar kohtub Tartu 2024 koordinaatoriga tegevuskava aruteluks  

Kell 14 Marika Saar, Milvi Sepp ja Kaisa-Karoliina Kokk osalevad värbamisvestlustel