« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 20.02–26.02.2023

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → 

 

Esmaspäev, 20. veebruar 2023 

Kogu päev Auli Mäesalu, Liis Lehiste, Laura Kuusk, Hille Deede, Jessica Kaur, Anneli Lepik Tartumaa HEV koolide külastamine 

Kogu päev Karmen Paavel Tervisedendajate tunnustussündmusel Maarjamäe lossis 

Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 9.30 Priit Värv Eesti Vabariigi 105. Aastapäeva tähistamisel Puhja lasteaias 

Kell 10 kantselei koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  

Kell 11 Kertu Vuks kohtumisel SA Elva Kultuur ja Sport juhiga       

Kell 11 Maarika Uprus ja Jaanika Saar kohtuvad potentsiaalse arendajaga 

Kell 13 Priit Värv, Terje Korss, Hegri Narusk, Hendri Seinberg, Jaanika Saar, Sirli Pippar vallamaja energiatõhususe projekti koosolekul 

Kell 13 Kertu Vuks, Eliise-Berta Tarto turismi- ja turundustiimi arutelul 

Kell 14 Eliise-Berta Tarto sisekommunikatsiooni teemalisel arutelul  

Kell 14.30 Sirle Lüüs uuringu “Kohaliku tasandi noortevaldkonna rahastusotsused” tulemuse veebinaril 

Kell 15 Priit Värv Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA nõukogu koosolekul 

Kell 18 Priit Värv Konguta kooli hoolekogus 

Kel 18 Elva valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava avalik arutelu Puhjas 

 

Teisipäev, 21. veebruar 2023 

Kogu päev Sirli Pippar Elva valla turismiettevõtjate arenguprogrammi II mooduli kohtumisel Järvemuuseumis 

Kogu päev Karmen Paavel Riigikantselei seminaril “Andmepõhise otsustusprotsessi edendamine ja kriisijuhtimine" 

Kell 9.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 13.30 Liis Lehiste võrgustikukohtumisel Elva gümnaasiumis 

Kell 14 Jessica Kaur võrgustiku kohtumisel Elva Murumuna lasteaias 

Kell 15 Priit Värv riigikantselei riskijuhtimise seminaril 

Kell 15.30 Jessica Kaur Elva Gümnaasiumis võrgustiku kohtumisel 

Kell 16.30 Eliise-Berta Tarto Visit Elva kodulehe koosolekul  

 

Kolmapäev, 22. veebruar 2023 

Kogu päev Jaanika Saar Politsei- ja Piirivalve ameti ja Rahandusministeeriumi koostööprojekti “Turvaline ruumiloome” arutelul  

Kogu päev Hegri Narusk ja Monika Õigus Keskkonnahoidlike riigihangete koolituspäeval Tallinnas 

Kogu päev Kertu Vuks ja Sirli Pippar Tartumaa Arendusseltsi uue strateegia avalikustamise seminaril ning toetusmeetmete infopäeval 

Kogu päev Sirle Lüüs noorsootöö kvaliteedihindamise enesehindajate koolitusel 

Kell 9.30 Sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek 

Kell 10 Priit Värv Eesti Vabariigi 105. aastapäeva tähistamisel lasteaed Õnneseenes 

Kell 10 Jessica Kaur Elva Gümnaasiumis võrgustiku kohtumisel 

Kell 11 sotsiaalteenuste ja –toetuste komisjoni koosolek 

Kell 11 Priit Värv Eesti Vabariigi 105. aastapäeva tähistamisel lasteaed Murumunas 

Kell 11 Jessica Kaur Elva Järve lasteaias võrgustiku kohtumisel 

Kell 12.30 Karmen Paavel, Gerda Kiipli-Hiir koolitusel „Vanemaealised vägivalla ohvrid – „kadunud hääled““ 

Kell 13 Eliise-Berta Tarto Tartu 2024 meediatunnis  

Kell 13.30 Heiki Hansen, Liis Lehiste kohtumisel Murumuna lasteaias 

Kell 16 revisjonikomisjoni koosolek 

Kell 17 Kertu Vuks seminaril Puhja lasteaias 

Kell 18 Priit Värv Eesti Vabariigi 105. aastapäeva kontsertaktusel ERMis 

 

Neljapäev, 23. veebruar 2023 - vallamajas vastuvõttu ei toimu 

Kell 10 Priit Värv Eesti Vabariigi 105. aastapäeva tähistamisel Puhja koolis 

Kell 11 Elva Gümnaasiumi õpilased vabariigi aastapäeva tähistamisel vallamaja juures  

Kell 17 Priit Värv Eesti Vabariigi 105. aastapäeva tähistamisel Puhja Seltsimajas 

 

Reede, 24. veebruar 2023 EESTI ISESEISVUSPÄEV - VALLAVALITSUS SULETUD! 

Kell 10 Priit Värv Eesti Vabariigi 105. aastapäeva tähistamisel Rannus 

Kell 11 Priit Värv, Kertu Vuks Eesti Vabariigi 105. aastapäeva vastuvõtul Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis 

Kell 15 Priit Värv, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Liis Lehiste, Eliise-Berta Tarto Vabariigi 105. aastapäeva tähistamisel Elva Kultuurikeskuses 

 
Majast väljas 

Triinu Paas, 20.02.-26.02.2023 puhkusel, asendajad Kadri Koddala (üldküsimused), Kristi Kalmus (volikogu teemad) ja Eliise-Berta Tarto (Elva valla infolehe teemad)

Sten Saarekivi 20.02.2023 puhkusel, asendaja Margit Berg-Jürgens