« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 18.02.2019-24.02.2019

Esmaspäev, 18. veebruar 2019

Kogu päev Mikk Järv Act Now projektikohtumisel Berliinis

kell 9.00 Piret Hallast ja Anneli Lepik Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuses

juhtuminõustamine

kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek

kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

kell 10 Kertu Vuks, Jaanika Saar arutelul Kesk tn projekti arhitektidega

kell 13 Kertu Vuks, Karmen Moont arutelul ENTK-ga

kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

kell 14 Heiki Hansen koosolek SA Elva Teenused

kell 14 Marika Saar osaleb ümarlaual politsei esindajatega

 

Teisipäev, 19. veebruar 2019

Kogu päev Mikk Järv Act Now projektikohtumisel Berliinis

Kogu päev Maano Koemets, Allan Allik MTÜ Võrtsjärve Ühenduse LEADER projektidega tutvumine

kell 9 Marika Saar osaleb  sotsiaalnõunike ja osakonna juhataja töökoosolekul

kell 10 Kertu Vuks kohtumisel SPOKU arendajatega

kell 10-12 Mare Tamm ja Liis Lehiste osalevad ARNO koolitusel Elva vallamajas

kell 11-14 Karmen Moont kohtumisel Tartumaa kultuurijuhtidega

kell 13 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus EAE arhitektuurikonkursi teemaline koosolek

kell 14 Kertu Vuks, Merilyn Säde arutelul videohanke teemadel

kell 13-15 Marika Saar, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane, Mare Tamm ja Liis Lehiste kohtumisel lasteaedade ja koolide direktoritega Elva vallamajas

kell 18 Maano Koemets volikogu eestseisuse koosolekul

kell 18 Toomas Järveoja, Marika Saar osaleb FC Elva KÜSKI majandusliku elujõulisuse projekti koosolekul

 

Kolmapäev, 20. veebruar 2019

Kogu päev Mare Tamm, Marika Saar ja Liis Lehiste kohtumisel Tallinna Südalinna Koolis ja Tallinna Haridusametis

Kogu päev Maano Koemets, Allan Allik MTÜ Võrtsjärve Ühenduse  LEADER projektidega tutvumine

Kogu päev Mikk Järv Act Now projektikohtumisel Berliinis

kell 9 Toomas Järveoja Tartu Omavalitsuse Liidus üldkogus

kell 9 Peeter Laasik Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul

kell 9-10 Sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjon

kell 10-12 Lastekaitsetöötajate kohtumine Ohvriabiga

kell 13 Kertu Vuks, Marika Saar kohtumisel EAS-is

kell 13-14.30 sotsiaaltöö koosolek

kell 15 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Merilyn Säde kohtumine Kesk tänava ettevõtjatega

 

Neljapäev, 21. veebruar 2019

kell 8-12.45 Vallavalitsuse meeskond Elva Gümnaasiumis tunde andmas

kell 8.30  Marika Saar osaleb kohtumisel Hariduse Tugiteenuste Keskusega

kell 11.00 Mikk Järv Puhja Lasteaias

kell 13 Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste kohtumisel Valguta Lasteaed-Algkoolis

kell 15 Mare Tamm osaleb laste ja perede komisjoni koosolekul

kell 18 Marika Saar, Mikk Järv, Kertu Vuks mentorklubi kohtumisel Hellenurme Veskimuuseumis

 

Reede, 22. veebruar 2019

kell 10 Maano Koemets, Kertu Vuks tutvuvad Tamme paljandi ja Valguta Mustjärve matkaradade olukorraga

kell 10 Heiki Hansen, Mikk Järv, Hegri Narusk, Kristjan Vilu kohtumisel Maanteeametiga

kell 11 Marika Saar ja Salle Ritso Elva Laste- ja Perekeskuse nõukogu koosolekul

kell 13 Marika Saar viib läbi arenguvestluse Elva Kultuuri ja Spordi SA juhatajaga

kell 14 Maano Koemets mälestushetkel Rannu Vabadussõja mälestusmärgi juures

kell 18 Toomas Järveoja Eesti Vabariik 101 aktusel Eesti Rahva Muuseumis

kell 19 Marika Saar, Mikk Järv osaleb EV kontserdil Puhja Seltsimajas

 

Laupäev, 23. veebruar 2019

kell 11 Marika Saar osaleb EV tähistamisel Rannus

kell 18 Marika Saar osaleb EV kontserdil Konguta Rahvamajas

 

Pühapäev, 24. veebruar 2019

kell 11 Marika Saar ja Karmen Moont osalevad Tartumaa Omavalitsus Liidu EV aastapäeva aktusel

kell 15 Marika Saar, Karmen Moont osalevad EV aastapäeva aktusel Elva Kultuurikeskuses