« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 18.01.2021–24.01.2021

Esmaspäev, 18. jaanuar 2021

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 10.30 Merilyn Säde spordijuhi ja turismijuhiga Elva spordilinna töökoosolekul 

Kell 11 kantselei koosolek 

Kell 11 Milvi Sepp ja Rutt Hanni kohtuvad Elva Laste- ja Perekeskuse esindajatega  

Kell 13 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel valla turunduse ja turismi töökoosolekul 

Kell 13 Mare Tamm ja Auli Mäesalu kohtumisel Õnneseene lasteaia esindajatega 

Kell 14 lastekaitsetiimi koosolek 

Kell 14 Marika Saar ja Mare Tamm juhtide tulemustasu teemalisel nõupidamisel  

 

Teisipäev, 19. jaanuar 2021

Kell 9 Marika Saar kohtub sotsiaalnõunike ja osakonna juhatajaga  

Kell 10 vallavalitsuse istung   

Kell 10 Kertu Vuks Kollaste akende projektikoosolekul 

Kell 10 Merilyn Säde e-seminaril “Sisekommunikatsiooni väljakutsed ja lahendused” 

Kell 11 Maano Koemets, Toomas Järveoja, Mikk Järv, Marika Saar kohtumisel EELK esindajatega 

Kell 11 Mare Tamm ja Auli Mäesalu kohtumisel Järve lasteaia esindajatega 

Kell 13 Maano Koemets ja Marika Saar kohtuvad Rannu päevakeskuse esindajatega  

Kell 13.30 Mikk Järv Tartumaa Turism nõukogu koosolekul 

Kell 15 Heiki Hansen Konguta kooli ülevaatusel 

Kell 15.30 Kertu Vuks, Mikk Järv ja Allan Allik Valgamaa Partnerluskogu taotlusvooru teemalisel arutelul  

Kell 16 Mare Tamm osaleb ELVL ja Fontese õpetajate palgakorralduse töögrupi koosolekul 

Kell 17 Elva vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjon, osalevad Marika Saar, Mare Tamm, Veronika Nikolajeva, Auli Mäesalu 

Kell 18 Heiki Hansen, Mikk Järv, Hegri Narusk vallavolikogu majanduskomisjoni koosolekul 

 

Kolmapäev, 20. jaanuar 2021

Kell 9 üldplaneeringu juhtrühma koosolek 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsilistid sotsiaaltöö koosolekul 

Kell 9 Toomas Järveoja, Marika Saar, Mikk Järv, Mare Tamm Ulila Keskuse teemalisel nõupidamisel 

Kell 10 Kertu Vuks seminaril "Omavalitsuse kasu ettevõtlust ja ettevõtluskeskkonda aredavatest tegevustest" 

Kell 10 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse koosolekul 

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni sotisaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 11 Toomas Järveoja Tartu Maratoni koosolekul 

Kell 11 Mare Tamm kohtumisel Tartu Maarjamõisa lasteaias  

Kell 11 Maano Koemets, Toomas Järveoja, Marika Saar, Salle Ritso ja Imbi Rõivassepp osalevad sisekontrollisüsteemi ja siseauditeerimise arutelu koosolekul 

Kell 13 Marika Saar osaleb KOV teenustasemete hindamise nõukoja koosolekul  

Kell 13 Hegri Narusk hangete teemalisel arutelu 

Kell 18 Mikk Järv, Kertu Vuks, Maarika Uprus osalevad arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul  

 

Neljapäev, 21. jaanuar 2021  

Kogu päev: Margit Kiin ja Kaisa-Karoliina Kokk osalevad kohalike omavalitsuste andmehalduse e-töötoas  

Kell 9 Marika Saar ja Kertu Vuks tööplaani arutelul  

Kell 10 Heiki Hansen, Hegri Narusk Pika tn ehituskoosolekul 

Kell 10 Marika Saar osaleb Tartu 2024 arendusprogrammi kohtumisel  

Kell 10 Kertu Vuks kohtumisel Pärnu linna planeeringuosakonna juhatajaga  

Kell 11 Marika Saar, Kertu Vuks, Salle Ritso osalevad kaasamise hea tava arutelul  

Kell 13 Marika Saar, Heiki Hansen, Mikk Järv, Imbi Rõivassepp ja Inna Rebane osalevad SA Elva Kultuur ja Sport eelarve arutelul 

Kell 13 Kertu Vuks ja Allan Allik projektijuhtimistarkvara arutelul 

Kell 15 Milvi Sepp osaleb ESTA volikogu koosolekul 

Kell 16 Marika Saar osaleb Elva vallavolikogu kultuurikomisjonis  

Kell 18 Marika Saar ja Milvi Sepp osalevad volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjonis 

 

Reede, 22. jaanuar 2021

Kell 9 üldplaneeringu juhtrühma kohtumine 

Kell 9.45–16.05 Toomas Järveoja, Merilyn Säde Tartu2024 kommunikatsioonistrateegia koolitusel  

Kell 9 Marika Saar kohtub TOL kultuurinõuniku ja rahvakultuurispetsialistiga  

Kell 9 Toomas Järveoja MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse üldkoosolekul 

Kell 13 Kertu Vuks, Marika Saar osalevad  EG kodanikukaitse suuna õpilaste tunnis eesmärgiga tutvustada vallavalitsuse tegemisi  

Kell 16 Marika Saar osaleb Regioonide Komitee ECON komisjoni koosolekul  

Kell 16 Toomas Järveoja notaris 

Kell 17 Marika Saar, Mikk Järv ja Kertu Vuks osalevad Elva vallavolikogu ettevõtlus- ja turismikomisjonis