« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 16.11.2020–22.11.2020

NB! Tuletame meelde, et soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanaleid kasutades (nt e-kiri või telefon). Ametnikega on võimalik kohtuda ainult ette registreerides. Kontaktid leiate valla kodulehel: www.elva.ee/kontaktid   

Esmaspäev, 16. november 2020

Kell 8.30 Piret Hallast Eesti töötukassas eestkostetavaga töövõimehindamisel 

Kell 9 osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 Kertu Vuks ja Merilyn Säde valla kodulehe arendamise teemalisel arutelul 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakond KOVide noorsootöö juhtide e-koostöökohtumisel 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 11 kantselei koosolek 

Kell 11 Piret Hallast ja Hille Deede võrgustikukohtumisel 

Kell 11 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Jaanika Saar kogukonnatunnustuste ürituse korraldamise arutelul  

Kell 13 Mare Tamm veebi-intervjuul TÜ haridusinnovatsiooni õppuriga 

Kell 13 Marika Saar kohtub Elva laste- ja perekeskuse juhatajaga  

Kell 13.15 Eve Jõgi ja Piret Hallast võrgustikukohtumisel Elva gümnaasiumis 

Kell 14 Marika Saar kohtub Elva kultuur ja sport juhtajaga  

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 14.30 Mare Tamm, Auli Mäesalu valla tugispetsialistide koostöö koordineerimise teemalisel koosolekul Puhja kooli tugispetsialistiga 

Kell 14.30 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel SA Elva laste-ja perekeskuses 

Kell 15 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 15 Mikk Järv SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu nõukogu koosolekul 

Kell 15.30 Marika Saar kohtub sotsiaalnõuniku ja ennetustööspetsialistiga 

Kell 18.30 Marika Saar osaleb Puhja kooli hoolekogu koosolekul  

 

 

Teisipäev, 17. november 2020

Kogu päev: Anneli Lepik Tervise arengu instituudi veebikoolitusel 

Kell 8.15 Hille Deede võrgustikuhtumisel SA Elva laste- ja perekeskuses 

Kell 8.30 Heiki Hansen koosolekul Arbimäe pikendus 

Kell 9 Laste ja perede visioonipäeva töökoosolek, osalevad Marika Saar, Auli Mäesalu, Mare Tamm, Merilyn Säde, Piret Hallast, Veronika Nikolajeva ja Kertu Kattai 

Kell 9-12.15 Milvi Sepp ja Rutt Hanni osalevad veebikoolitusel "Haldusakti koostamise veebikoolitus kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö ametnikele" 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 11 Mikk Järv, Kertu Vuks Kentsi paisjärve arendamise töökoosolekul 

Kell 12-16 Marika Saar, Milvi Sepp ja Mare Tamm Kammeri kooli tuleviku teemalisel arutelul 

Kell 13-16.30 üldplaneeringu juhtrühma koosolek 

Kell 14 Toomas Järveoja Tartus notaril 

Kell 14 Hille Deede kohtuistungil Tartu maakohtus 

Kell 14 Kertu Kattai ja Auli Mäesalu TEL ja TEK võrgustiku kohtumisel Zoom-keskkonnas 

Kell 17 Auli Mäesalu Elva Järve lasteaia hoolekogu koosolekul 

 

 

Kolmapäev, 18.november 2020

Kell 9 Marika Saar, Mare Tamm ja Auli Mäesalu huvihariduse teemalisel nõupidamisel 

Kell 9 Maano Koemets, Toomas Järveoja osalevad Lõuna-Eesti arengupäeval veebikeskkonnas 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hanni ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid koosolekul 

Kell 13 Piret Hallast Tartu Maakohtus kohtuistungil 

Kell 14 Heiki Hansen Konguta kooli ehituskoosolekul 

Kell 17.30 Hille Deede võrgustikukohtumisel 

 

 

Neljapäev, 19. november 2020

Kell 8.30 Kertu Vuks Praxise koolitusel “Mõjude hindamine poliitikakujundamises” 

Kell 9 Mare Tamm ja Auli Mäesalu nõupidamisel Järve lasteaia juhiga 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Rutt Hanni töökoosolekul 

Kell 10-16 Terje Korss osaleb veebipõhisel tuleohutuskoolitusel – 2021. a kehtima hakkavad muudatused. 

Kell 10-14 Eve Jõgi osaleb Töötukassa veebiseminaril “Sõltuvushäirega töötaja toetamine” 

Kell 12.30 Kertu Vuks UBC planeerijate komisjoni veebikohtumisel  

Kell 16 Marika Saar osaleb Regioonide komitee ECON komisjoni virtuaalkoosolekul  

Kell 18.30 Kertu Vuks ja Mikk Järv osalevad Palupera piirkonnakogu koosolekul  

 

 

Reede, 20. november 2020

Kell 8.30 Kertu Vuks Praxise koolitusel “Mõjude hindamine poliitikakujundamises” 

Kell 9-12.15 Milvi Sepp ja Rutt Hanni osalevad veebikoolitusel "Haldusakti koostamise veebikoolitus kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö ametnikele" 

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm integreeritud tugiteenuste mudeli teemalisel koosolekul Hariduse tugiteenuste keskuses  

 

 
Laupäev, 21. november 2020

Kell 10.30 Toomas Järveoja, Kertu Vuks, Mikk Järv osalevad Hellenurme külaseltsi poolt korraldatud kogukonna arendamise koolitusel