« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 16.01–22.01.2023

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

Esmaspäev, 16. jaanuar 2023

Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 9 Hegri Narusk riigihanke arutelul 

Kell 10 Hille Deede veebikoolitusel Laste ja noorte psühholoogilised probleemid, märkamine ja toetus 

Kell 10 Eliise-Berta Tarto, Auli Mäesalu, Heiki Hansen korralduse avaliku väljapaneku arutelul  

Kell 10 Liis Lehiste ja Markus Toompere kultuurijuhtide kohtumisel Rannu rahvamajas 

Kell 10 Hegri Narusk projektide arutelul 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 11 Kantselei koosolek 

Kell 11 Karmen Paavel ja Eliise-Berta Tarto kriisikommunikatsiooni arutelul 

Kell 11 Jaanika Saar, Kertu Vuks ja Margit Berg-Jürgens Puhja jäätmemaja teemalisel arutelul  

Kell 12 Priit Värv notaris 

Kell 13 Heiki Hansen, Liis Lehiste, Auli Mäesalu kohtumisel lasteaiajuhtidega Konguta Kooli lasteaias 

Kell 13 Karmen Paavel Puhja kooliümbruse liiklusohutuse teemalisel kohtumisel 

Kell 13.30 Priit Värv notaris 

Kell 14 Priit Värv notaris 

Kell 15 Priit Värv Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse nõukogu koosolekul 

Kell 16 Volikogu erakorraline istung 

Kell 18 Jaanika Saar, Kertu Vuks kohtumisel Palupera piirkonnakoguga 

 

Teisipäev, 17. jaanuar 2023

Kogu päev Sirli Pippar Elva valla turismiettevõtjate arenguprogrammi esimesel kohtumisel Sääniku talus 

Kell 8.30-13 Priit Värv, Gerda Kiipli-Hiir, Karmen Paavel, Liis Lehiste Päästeameti kriisiõppusel 

Kell 9 Sirle Lüüs Puhja piirkonna noortemaleva arutelul 

Kell 13 Heiki Hansen, Liis Lehiste, Imbi Rõivassepp, Sirle Lüüs, Auli Mäesalu koolijuhtidega kohtumisel Palupera Põhikoolis 

Kell 13 Hegri Narusk Õnneseene kütte- ja ventilatsiooniprojekti arutelul 

Kell 14 Margit Berg-Jürgens, Sten Saarekivi, Jaanika Saar ja Eliise-Berta Tarto roheteemade arutelul 

Kell 14 Priit Värv ettevõtluse töörühma kohtumisel 

Kell 14 Karmen Paavel Rahvatervise projekti meeskonnajuhtide kokkusaamisel 

Kell 15 Karmen Paavel TASi LEADER strateegia rahastusmeetme töögrupi kohtumisel 

  

Kolmapäev, 18. jaanuar 2023

Kell 9 sotsiaaltööspetsialistide koosolek 

Kell 9 Karmen Paavel ennetustööspetsialistide kohtumisel 

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 10 Karmen Paavel Päästeameti infohommikul 

Kell 10.30 sotsiaalteenuste ja –toetuste komisjon 

Kell 11 Vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 12 Eliise-Berta Tarto Elva valla raadio saate salvestusel  

Kell 13 Heiki Hansen, Gerda Kiipli-Hiir STAR arenduste arutelul 

Kell 13.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 14 Heiki Hansen, Gerda Kiipli-Hiir, Karmen Paavel, Auli Mäesalu, Laura Kuusk narkoennetuse koolitusel 

Kell 16 Sirli Pippar, Kertu Vuks, Jaanika Saar investeeringutoetuse hindamiskomisjoni koosolekul  

Kell 17 Kertu Vuks, Heiki Hansen, Priit Värv, Liis Lehiste, Auli Mäesalu ja Eliise-Berta Tarto Elva linna lasteaedade kaasamisseminaril 

 

Neljapäev, 19. jaanuar 2023

Kogu päev Priit Värv Tartumaa Arendusseltsi strateegia juhtgrupi seminaril 

Kogu päev Gerda Kiipli-Hiir ja Karmen Paavel kriisitegevuste arutelu 
Kell 10 Kaisa Kangro kohtuistungil Tallinnas 

Kell 10 Sirli Pippar ja Eliise-Berta Tarto 2023. aasta liikumisfestivali töökoosolekul 

Kell 11 Hegri Narusk Verevi platvormi arutelul 

Kell 10 Kertu Vuks minuomavalitsus.ee töörühmaarutelul  

Kell 13 Laura Kuusk Tartu Maakohtus kohtuistungil 

Kell 13 Alo Rebane Tartumaa Omavalitsuste Liidus sotsiaaltöö koosolekul 

Kell 13 Heiki Hansen ja Markus Toompere tegevustoetuste arutelul 

Kell 14 Eliise-Berta Tarto ja Gelija Otsa sisekommunikatsiooniteemalisel arutelul  

Kell 15.00 Liis Lehiste ja Auli Mäesalu veebikohtumisel Tartu linna ja Tartumaa omavalitsustega Ukraina teemad hariduses 

Kell 15 Kertu Vuks Kogukondliku sidetaristu rajamise toetuse tingimuste seminaril 

 

Reede, 20. jaanuar 2023

Kogu päev Priit Värv Tartumaa Arendusseltsi strateegia juhtgrupi seminaril 

Kell 10 Sirle Lüüs, Eliise-Berta Tarto ja Liis Lehiste noortevolikogu ja õpilasesinduste kohtumisel 

Kell 10 Karmen Paavel, Mirelle Liiv Hoolduskoordinatsiooni projekti kohtumisel Sotsiaalministeeriumi esindajaga 

Kell 11 Karmen Paavel kohtumisel Lääne-Harju Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistiga 

Kell 13 Kristi Liiv ja Gerda Kiipli-Hiir Tartumaa Omavalitsuste Liidu NEET-noorte projekti kohtumisel 

Kell 15 Heiki Hansen SA Elva Kultuur ja Sport nõukogus 

 

Pühapäev, 22. jaanuar 2023

Kell 11 Sirli Pippar ja Markus Toompere piiriülese projekti kirjutamisel Rõngu Rahvamajas 

 
Majast väljas:

Anneli Teder 12.01.-20.01.2023 puhkusel, asendaja Tatjana Žuravljova 

Jessica Kaur 16.01.-20.01.2023 puhkusel, asendab Eve Jõgi 

Alo Rebane 17.01.-18.01.2023 puhkusel