« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 14.09.2020–20.09.2020

Esmaspäev, 14. september 2020 
Kogu päev Laura Kuusk ja Eve Jõgi Tervise Arengu Instituudi koolitusel “Laste seksuaalne väärkohtlemine ja inimkaubandus” Tartus 

Kogu päev Kertu Vuks Lõuna-Eesti turismistrateegia koostamise seminaril ja Kamari Wakepargi külastusel Põltsamaal 
Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 10.30 Mare Tamm  kogupäevakooli teemalisel kohtumisel Elva Gümnaasiumis 

Kell 11 kantselei koosolek 

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kiin, Margit Kink projektitoetuste  arutelul 

Kell 13 Anneli Lepik kohtumisel Valguta Lasteaed-Algkoolis 

Kell 13 Maarika Uprus, Allan Allik, Kullo Laos üldplaneeringu uuringu koosolekul 

Kell 14 Marika Saar kohtub SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhatajaga  

Kell 14.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 15 Heiki Hansen, Mikk Järv, Hegri Narusk, Imbi Rõivassepp, Allan Allik COVID investeeringutoetuse objektide arutelul 

Kell 15 Milvi Sepp kohtub SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhi Esta Tammega 

 

Teisipäev, 15. september 2020

Kell 8 Mikk Järv kohtumisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajaga roheenergeetika teemal 

Kell 9 Maano Koemets, Heiki Hansen, Mikk Järv, Maarika Uprus, Kullo Laos, Jaanika Saar, Ene Joosing, Allan Allik üldplaneeringu koosolekul 

Kell 9 Hegri Narusk, Jaanika Saar kohtumisel Muinsuskaitseametiga

Kell 10 Elva Vallavalitsuse istung 

Kell 10 Mare Tamm nõupidamisel Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskuses 

Kell 11 Hegri Narusk, Kullo Laos, Cetlin Keskküla tänavavalgustuse riigihanke arutelul 

Kell 11 Mikk Järv, Kertu Vuks osaleb Kentsi puhkeala arendamise arutelul 

Kell 13 Kertu Vuks osaleb Emajõe võrgustiku seminaril Lodjakojas 

Kell 14 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Piret Hallast sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis 

Kell 16 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu, Margit Kink haridus- ja noorsootöökomisjonis 

Kell 18 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks ja Maarika Uprus Hellenurme rahvakoosolekul 

Kell 19 Marika Saar osaleb spordikomisjoni koosolekul  

 

Kolmapäev, 16. september 2020  

Kell 8 Milvi Sepp lastekaitsemeeskonna koosolekul

Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink, Auli Mäesalu Ulila keskuse külastusel 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  

Kell 12.30 Marika Saar, Sille Kask, Eve Jõgi juhtumiarutelul  

Kell 13 Toomas Järveoja notaril 

Kell 13 Kertu Vuks osaleb EAS-i seminaril „Innovatsioon avalikus sektoris“ 

Kell 14 Marika Saar ja Milvi Sepp osalevad Elva valla perearstide võrgustikukohtumisel  

Kell 14 Allan Allik, Jaanika Saar ja Andres Maikov Elva valla eelarvelise lammutustoetuse taotluste paikvaatlusel 

Kell 15 Margit Kink Tartumaa Loometalgutel

Kell 18 Mikk Järv, Kertu Vuks osalevad majanduskomisjonis ja arengu- ja planeeringukomisjonis 

Kell 18 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu haridusvõrgu analüüsi tutvustaval kohtumisel Palupera koolis 

 
Neljapäev, 17. september 2020  
Kogu päev Margit Kink Eesti Noorsootöötajate Kogu mentorluse koolitusel

Kogu päev Eve Jõgi koolitusel “Töö lastega peredega, kus esineb lähisuhtevägivalda”  

Kell 13 Toomas Järveoja Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni tööplaani järgsel istungil 

Kell 13 Mare Tamm ja Auli Mäesalu Tartumaa täiskasvanuhariduse võrgustiku kohtumisel Tartus 

Kell 14 Hegri Narusk Elva jäätmejaama projekti arutelul  

Kell 16 Marika Saar osaleb kultuurikomisjoni koosolekul 

Kell 18 Marika Saar osaleb sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolekul  

Kell 18 Rahanduskomisjon 

 

Reede, 18. september 2020  
Kogu päev Eve Jõgi koolitusel “Töö lastega peredega, kus esineb lähisuhtevägivalda”  

Kogu päev Margit Kink Eesti Noorsootöötajate Kogu mentorluse koolitusel 

Kogu päev Mare Tamm, Auli Mäesalu, Triinu Paas Office365 koolitusel vallamajas

Kell 10 Marika Saar osaleb Eesti Linnade ja Valdade Liidu kultuuri- ja spordivaldkonna virtuaalsel infopäeval  

 
Laupäev, 19. september 2020 
Kell 11 Marika Saar, Kertu Vuks, Margit Kink osalevad Külade Kärajatel  

Kell 18 Marika Saar osaleb Eesti Linnade ja Valdade 100. sünnipäevaüritusel Tallinnas 

 
Puhkusel:  
Riina Sirel 15.09.2020 - 24.09.2020, asendaja Andres Maikov 

Merilyn Säde 14.09.2020-18.09.2020, asendaja Triinu Paas