« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 12.09.–18.09.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid 

 

Esmaspäev, 12. september 2022 

Kell 8.30 Priit Värv, Eliise-Berta Tarto, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Marilin Aasoja osalevad Tartu 2024 produktsiooni läbirääkimiste ettevalmistuse koosolekul 

Kell 8.30 Karmen Paavel, Rutt Hanni osalevad koduhooldustöötjate ja hoolduskoordinaatori kohtumisel 

Kell 9 Hegri Narusk, Monika Õigus hangete avamisel 

Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10 kantselei koosolek 

Kell 11 Kertu Vuks, Maarika Uprus, Priit Värv ja Heiki Hansen osalevad Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu edasise menetluse arutelul 

Kell 12.30 Priit Värv, Eliise-Berta Tarto, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Marilin Aasoja Tartu 2024 produktsiooni läbirääkimistel - Eesti Liikumis- ja Heaolufestival 

Kell 13 lastekaitse koosolek 

Kell 13.00 Jessica Kaur Elva Gümnaasiumis võrgustikukohtumisel 

Kell 13.30 Hegri Narusk, Hendri Seinberg, Paul Sinisaar Elva Puiestee tn ülevaatusel 

Kell 14 Priit Värv Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi esindajaga kohtumisel 

Kell 16 Kertu Vuks ja Sirli Pippar kohtumisel Elva soojusmajanduse arengukava koostajaga 

 

Teisipäev, 13. september 2022 

Kogu päev Karmen Paavel ja Rutt Hanni osalevad „Tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna koostöö, kohaliku tasandi praktika“ teemapäeval Pärnus 

Kell 9 Kertu Vuks, Maarika Uprus, Jaanika Saar ja Margus Ivask detailplaneeringu teemalisel arutelul 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Hegri Narusk nutika ülekäiguraja kohtumisel 

Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 10 Gelija Otsa ja Kristi Kalmus rahvastikuregistri infohommik 

Kell 13 Heiki Hansen, Eliise-Berta Tarto, Liis Lehiste, Auli Mäesalu kohtumisel valla koolijuhtidega 

Kell 14 Gerda Kiipli-Hiir Valgamaa Partnerluskogu strateegia koosolekul Sangastes 

Kell 14 Kertu Vuks VÄLK meeskondade seminaril Tartus 

Kell 14 finantsosakonna koosolek 

Kell 14 Hegri Narusk jäätmejaamade ülevaatusel 

Kell 15 Eliise-Berta Tarto, Sirli Pippar, Sirle Lüüs Maal elamise päeva korraldustiimi töökoosolekul  

Kell 15 Priit Värv kohtub riigihalduse minister Riina Solmaniga Tallinnas 

Kell 16 Marilin Aasoja ja Liis Lehiste raamatukogude nõukogu koosolekul 

Kell 18 Heiki Hansen, Liis Lehiste ja Imbi Rõivassepp haridus- ja noorsootöökomisjonis 

Kell 18 Priit Värv, Kertu Vuks maaelu- ja majanduskomisjonis 

 
Kolmapäev, 14. september 2022 

Kogu päev Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Sirle Lüüs URBACT seminaril Narvas 

Kogu päev Imbi Rõivassepp, Inna Rebane, Triinu Põlgast, Triin Ojasoo Sakus rahandusministeeriumi koolituspäeval 

Kell 8 Sirli Pippar üle-eestilisel Maal elamise päeva infokoosolekul veebis 

Kell 9 sotsiaaltöö spetsialistide infokoosolek 

Kell 10 Kertu Vuks ja Sirli Pippar energiajuhtimise praktikumis kohalikele omavalitsustele ja kogukondadele 

Kell 10.30 sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjoni koosolek 

Kell 11 osaleb Karmen Paavel ajakirja Sotsiaaltöö 25. Konverentil 

Kell 11 Hegri Narusk kohtumisel ventilatsioonitööde projekteerijatega 

Kell 11 Laura Kuusk Tartu Maakohtus kohtuistungil 

Kell 11 Priit Värv osaleb Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolek 

Kell 13 Heiki Hansen, Karmen Paavel valla sotsiaalnõunike koosolekul 

Kell 18 Kertu Vuks osaleb arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul  

 

Neljapäev, 15. september 2022  

Kogu päev Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Sirle Lüüs URBACT seminaril Narvas 

Kell 10 Hegri Narusk, Kristjan Vilu Emajõe Veevärk nõukogu koosolekul 

Kell 10 Kertu Vuks, Anneli Lepik Tervise Arengu Instituudi Inspiratsiooniseminaril Paides 

Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir, Karmen Paavel hoolduskoordinatsiooni projekti võrgustikukohtumisel 

Kell 14 Sirli Pippar RTK ja Rahandusministeeriumi toetuste taotlemise infopäeval  

Kell 15 Heiki Hansen, Gerda Kiipli-Hiir, Merilin Vipper, Imbi Rõivassepp Perepesa lepingu arutelul 

 

Reede, 16. september 2022 

Kogu päev Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Sirle Lüüs URBACT seminaril Narvas 

Kell 9.30 Priit Värv Murumuna spordipäeval 

Kell 10  Kertu Vuks ja Sirli Pippar Tartumaa Arendusseltsi Leader strateegia visiooniseminaril 

“Kuidas luua Tartumaast Euroopa parim Leader-piirkond?” 

Kell 10 Imbi Rõivassepp osaleb rahandusministeeriumi finantsjuhtide korraldustiimi koosolekul 

Kell 12 Priit Värv TAS Leader visiooniseminaril 

 
Majast väljas: 
Sten Saarekivi 05.09.-12.09.2022 haiguslehel, asendaja Margit Berg-Jürgens 

Liis Lehiste 12.09.2022 puhkusel, asendaja Heiki Hansen