« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 12.04.2021–18.04.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid 

 

Esmaspäev, 12. aprill 2021 

Ilmub Elva valla leht nr 91 

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Merilyn Säde Elva miljoni töökoosolekul 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 12 Janeli Nielson ja Anneli Lepik võrgustikukohtumisel 

Kell 13 Hegri Narusk hangete arutelul 

Kell 13 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel turunduse ja turismi koosolekul 

Kell 13 Heiki Hansen, Milvi Sepp osaleb ELVL sotsiaalvaldkonna koosolekul 

Kell 13 lastekaitsetiimi koosolek 

Kell 14 Mikk Järv, Marika Saar, Jaanika Saar, Mare Tamm, Kayvo Kroon Elva Gümnaasiumi Puiestee tn hoone projekteerimise arutelu. 

Kell 14 Kertu Vuks osaleb turismisihtkohtade tootearenduse teemalises töögrupis 

Kell 15.30 Heiki Hansen, Merilyn Säde Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istungil 

 

Teisipäev, 13. aprill 2021 

Kell 9 Mikk Järv ja Kertu Vuks koosolekul  Emajõe Veevärgi ja Keskkonnaametiga 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Tilsi Perekodu esindajatega 

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu, Margit Kiin kohtumisel Õunakese lapsehoiu esindajaga 

Kell 11 Heiki Hansen, Kertu VuksMikk Järv, Merilyn Säde, Veiko Sepp ja Kaisa-Karoliina Kokk  arendusspetsialisti konkursi värbamisvestlusel  

Kell 13 Hegri Narusk kohtumisel Keskkonnaministeeriumiga EL kliimamuutuste mõjuga kohanemise strateegia arutelu 

Kell 13 osakonnajuhatajate kommunikatsioonikoosolek osalevad Merilyn Säde, Triinu Paas, Veiko Sepp, Milvi Sepp 

Kell 13 Mare Tamm, Anneli Lepik, Kertu Kattai ennetustöö teemalisel arutelul 

Kell 13.30 Maano Koemets, Heiki Hansen, Kertu Vuks ja Mikk Järv kohtumisel ettevõtjaga  

Kell 15 Marika Saar ja Milvi Sepp osalevad laste rühiteemalise meeskonna kohtumisel  

Kell 16 Marika Saar osaleb koolivõrgu teemalise veebiseminari korralduskoosolekul  

Kell 17 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu, Veronika Nikolajeva osalevad volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul  

 

Kolmapäev, 14aprill 2021 

Kogu päev: Terje Korss ja Ene Joosing hajaasustuse programmi taotlusobjektide ülevaatusel 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid koosolekul 

Kell 10–12 Anneli Lepik ja Janeli Nielson kohtuistungil 

Kell 1015 Koolitus „Vaimse tervise esmaabi“, osalevad Janeli Nielson ja Eve Jõgi 

Kell 10 Heiki Hansen KOV infopäeval lindude gripp 

Kell 10 Kertu Vuks EAS-i  infopäeval  

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Annei Lepik sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 11 Hegri Narusk Puhja seltsimaja ehituskoosolekul 

Kell 13 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse ehituse küsimuste lahendamisel 

Kell 15 Mare Tamm osaleb noorsootöö kvaliteedi hindamise infotunnis 

Kell 18 Mikk Järv osaleb Rahanduskomisjoni koosolekul 

Kell 18 Kertu Vuks osaleb arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul  

 

Neljapäev, 15. aprill 2021  

Kogu päev: Laura Kuusk koolitusel “Töö lastega perega, kus esineb lähisuhtevägivalda 

Kell 9 Marika Saar, Mare Tamm, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane, Veronika Nikolajeva spordivaldkonna teemalisel nõupidamisel 

Kell 9 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel  

Kell 10 Hegri Narusk Pika tn ehituskoosolekul 

Kell 10 Kertu Vuks kohtumisel TOL-i arendusspetsialisti ja Valmiera piirkondade esindajatega 

Kell 10 Mare Tamm kohtumisel Võru vallavalitsuse esindajatega õpetajate palgakorralduse teemal 

Kell 1015 Koolitus „Vaimse tervise esmaabi“, osalevad Janeli Nielson ja Eve Jõgi 

Kell 10.30 Milvi Sepp, Kertu Kattai ja Anneli Lepik NEET-noorte koosolekul 

Kell 13 Hegri Narusk Rannu kooli ehituskoosolekul 

Kell 13 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde Loov Elva meeskonna arutelul  

Kell 13 Milvi Sepp ja Anneli Lepik sotsiaalteenuste arutelul 

Kell 14 Mikk Järv Tartumaa arendusseltsi juhatuse koosolekul 

Kell 15 Kertu Vuks osaleb UBC planeerijate meeskonna seminaril  

Kell 15.30 Mikk Järv Ulila keskuse ehituskoosolekul 

Kell 16 Marika Saar osaleb volikogu kultuurikomisjoni koosolekul  

Kell 18 Marika Saar osaleb volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolekul  

Kell 18 Kertu Vuks osaleb turismi- ja ettevõtluskomisjoni koosolekul  

 

Reede, 16. aprill 2021 

Kogu päev: Laura Kuusk koolitusel “ Töö lastega perega, kus esineb lähisuhtevägivalda 

Kell 9 Milvi Sepp ja Kaisa-Karoliina Kokk sotsiaaltoetuse menetlemise juhise koostamise arutelul 

Kell 9 Marika Saar, Merilyn Säde, Veronika Nikolajeva Tartu 2024 e-infotunnis 

Kell 10 Marika Saar kohtub osakonna juhatajatega muutuvtasustamise teema arutelul  

Kell 11 Heiki Hansen, Imbi Rõivassepp osaleb KOV rahastuse töörühmas 

Kell 1214 Hille Deede lapse abivajaduse eelhindamise arenduse protsessi e-töötoas 

Kell 13 Hegri Narusk kohtumisel kommunaalmajanduse ettevõtjatega 

Kell 13 Kertu Vuks, Marika Saar ja Merilyn Säde kohtumisel Brand Manualiga 

Kell 15 Marika Saar, Kertu Vuks, Mare Tamm, Merilyn Säde ja Veronika Nikolajeva Tartu 2024 eesmärkide ja tegevuskava arutelul 

 

 

Majast väljas:  

Marika Saar 5.04-14.04.2021 puhkusel, asendaja Heiki Hansen 

Katrina Mets 14.04-18.04.2021 õppepuhkusel, asendaja Elo Kasetalu