« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 08.02.2021–14.02.2021

Esmaspäev, 8veebruar 2021

Ilmub Elva valla leht nr 87

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10.30 Merilyn Säde spordijuhi ja turismijuhiga töökoosolekul 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 11 kantselei koosolek  

Kell 11 Eve Jõgi kohtuistungil Tartu Maakohtus 

Kell 13 Marika Saar osaleb omvalitsus.ee kultuurivaldkonna töörühma koosolekul  

Kell 13 Heiki Hansen Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni tööplaani järgsel istungil 

Kell 13 Hegri Narusk riigihanke pakkumiste avamisel 

Kell 13 Mikk Järv, Kullo Laos Annikoru Skatepargi arutelul 

Kell 14 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Mikk Järv, Maarika Uprus ja Jaanika Saar detailplaneeringu lahenduse arutelul 

Kell 14 lastekaitsetiimi koosolek 

Kell 15 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Hemminki Otstavel turunduse ja turismi töökoosolekul 

 

 

 

Teisipäev, 9veebruar 2021

Kell 8 Kertu Vuks ja Merilyn Säde Elva gümnaasiumis Kodanik ja ühiskond aine raames  

Kell 9 Heiki Hansen Kentsi ehituskoosolekul 

Kell 9 Marika Saar osaleb sotsiaalnõunike, osakonna juhataja ja ennetustööspetsialisti kohtumisel  

Kell 9 Milvi Sepp osaleb uuringute tutvustamise ELVL infopäeval 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Kertu Vuks osaleb Maaeluministeeriumi poolt korraldatud strateegiakava 2021‒2027 fookusgrupis 

Kell 10 Oliivia Oengo veebiloengul Perekonnaõigus sotsiaaltöötajale 

Kell 10.30 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm kohtumisel Elva gümnaasiumi juhtkonnaga 

Kell 13 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse objekti ülevaatusel 

Kell 13-15 Maano Koemets ja Marika Saar Eesti linnade ja valdade liidu volikogu koosolekul 
Kell 14.15 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel veebis 

 

 

Kolmapäev, 10veebruar 2021 
Kell 9 Marika Saar, Mare Tamm nõupidamisel  

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid koosolekul 

Kell 10 Heiki Hansen notaris 

Kell 10.30 Marika Saar osaleb VV ja ELVL kultuuri ja spordi valdkonna läbirääkimistel  

Kell 10.30 Kertu Vuks, Mikk Järv ja Jaanika Saar spordipargi projekti töökoosolekul 

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 11  Mare Tamm, Auli Mäesalu kohtumisel valla koolijuhtidega 

Kell 13 Laura Kuusk MARAC kohtumisel veebis 

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu kohtumisel valla lasteaiajuhtidega 

Kell 14 Marika Saar, Mare Tamm, Veronika Nikolajeva valla kultuurijuhtide nõupidamisel 

Kell 15.15 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva gümnaasiumiga 

 

 

Neljapäev, 11veebruar 2021  

Kell 9 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Hemminki Otstavel kohtuvad koguduste esindajatega, et rääkida turismivaldkonna koostööst 

Kell 10 Marika Saar, Imbi Rõivassepp osaleb sisekontrollisüsteemi loomise töögrupi koosolekul  

Kell 10 Mikk Järv, Hegri Narusk, Hendri Seinberg Pika tn ehituskooslekul 

Kell 11 Hille Deede  võrgustikusupervisioonil veebis 

Kell 12–16.30 Eve Jõgi MARAC ekspertgrupi kohtumisel veebis 

Kell 13 Maano Koemets, Heiki Hansen, Marika Saar, Mare Tamm, Veronika Nikolajeva Aasta kultuuritegija valmiskomisjonis 

Kell 14 Marika Saar, Mare Tamm, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane, Veronika Nikolajeva spordivaldkonna analüüsi arutelul 

Kell 16 Kertu Vuks URBACT/Active Citizens kohtumisel  

Kell 18 Marika Saar osaleb spordivaldkonna tunnustusüritustel  

 

 

 

Reede, 12veebruar 2021

Kogu päeva: Jaanika Saar Tallinnas koolitusel "Sisekujunduse trendid 2021" 

Kell 9 Hille Deede võrgustikukohtumisel Sotsiaalkindlustusametis Tartus 

Kell 9 Kertu Vuks EASi turismivaldkonna 2021. aasta tegevuskava tutvustusel 

Kell 10–13 Merilyn Säde ja Milvi Sepp Tartumaa loometalgute seminaril 

Kell 12.30 Kertu Vuks ja Merilyn Säde Elva gümnaasiumis Kodanik ja ühiskond aine raames   

Kell 13.30 Mare Tamm kohalike omavalitsuste hardusjuhtide töögrupi kohtumisel 

Kell 15 Marika Saar osaleb Kammeri Kooli tulevikuarutelul  

 
 

 

Pühapäev, 14. veebruar 2021 
Kell 13 Mikk Järv Ulila vastlapäeva üritusel 

 

 

 

Majast väljas:

Oliivia Oengo 11.02-12.02.2021, asendaja Sirje Erm