« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 07.08.2020–13.09.2020

Esmaspäev, 7. september 2020 
Kell 8 Eve Jõgi Tartus Innove Rajaleidja võrgustikukohtumisel 
Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek
 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Kertu Vuks, Hemminki Otstavel Lõuna-Eesti turismistrateegia seminaril Värskas 
Kell 10-15 Marika Saar osaleb sotsiaal- ja terviseosakonna töötajate ühisel supervisioonil 
Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek
 

Kell 14 Mare Tamm osaleb Järve lasteaia töövestluste komisjonis 

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 
Kell 15 Marika Saar ja haridus- ja kultuuriosakond arutavad huvitegevuse uue kava koostamise plaani  

Kell 15 Mikk Järv veebiseminaril “supluskohad ja müra” üldplaneeringus 

 

Teisipäev, 8. september 2020 
Kogu päev Anneli Lepik, Eve Jõgi, Hille Deede, Laura Kuusk, Piret Hallast lastekaitsetöötajate suvekoolis 
Kell 8.30 Marika Saar, Milvi Sepp osalevad 
Praxise uuringu intervjuul  
Kell 10 Elva vallavalitsuse istung
 

Kell 10 Margit Kink Tartumaa kultuurijuhtide koosolekul 
Kell 11 Toomas Järveoja Tartu Rattamaratoni korralduse töökoosolek 
Kell 13 Heiki Hansen Elva Teenuste nõukogu kohtumisel
 

Kell 13 Mikk Järv, Kertu Vuks kohtumisel Emajõe Veevärgi ja Lõuna-Eesti Hooldekesksusega  

Kell 12.30 Maano Koemets Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu e-koosolekul 

Kell 13 Margit Kink Kultuurikompassil 
Kell 18 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu osalevad Konguta Kooli lastevanemate üldkoosolekul, et arutada haridusvõrgu analüüsi praegust seisu  
 

Kolmapäev, 9. september 2020  
Kogu päev Anneli Lepik, Eve Jõgi, Hille Deede, Laura Kuusk, Piret Hallast lastekaitsetöötajate suvekoolis 
Kell 9-11 vallavalitsuse meeskonna infokoosolek 
Kell 9 Heiki Hansen Konguta kooli ehituskoosolekul
 

Kell 11 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaatööspetsialistid osalevad sotsiaaltöö koosolekul 
Kell 13 Maano Koemets, Toomas Järveoja, Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Mare Tamm, Margit Kiin, Margit Kink, Kätlin Saarela projektitoetuste juhendi arutelul 

Kell 13 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjonis 

Kell 14 Hegri Narusk hangete arutelul 

Kell 14 Heiki Hansen Konguta kooli ehituskoosolekul 

Kell 15 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink osalevad Elva valla kultuurijuhtide koosolekul  
Kell 19 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu osalevad Aakre Lasteaed-Algkooli lastevanemate üldkoosolekul, et arutada haridusvõrgu analüüsi praegust seisu  
 
Neljapäev,
 10. september 2020  
Kogu päev Mikk Järv “Act Now” veebikoosolekul 
Kell 10-15 Kertu 
Vuks, Maarika Uprus ja Allan Allik Jõgeva- ja Tartumaa kohalike omavalitsuste planeerimis- ja arendusspetsialistide õppepäeval Elvas 
Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink, Auli Mäesalu osalevad Elva valla noorsootöötajate kohtumisel 
 

Kell 10 Anneli Lepik ja Piret Hallast kohtumisel Rannu teenuskeskuses 
Kell 11 Toomas Järveoja KOV läbirääkimiste rahanduse töörühm 
Kell 13 Eve Jõgi, Laura Kuusk Murumuna lasteaia personaliga kohtumisel 
Kell 15 Mare Tamm, Margit Kink raamatukogude nõukogu koosolekul Elva linnaraamatukogus 
Kell 18 Marika Saar, Mikk Järv, Kertu 
Vuks, Allan Allik, Margit Kink, Merilyn Säde osalevad mentorklubis "Kuidas liigutada inimesi sõnadega?" Rõngus 
 

Reede, 11. september 2020  
Kell 9-17 sotsiaalosakonna ametnikud osalevad Office’i koolitusel 
Kell 13 Kertu 
Vuks, Mare Tamm Elva Huviala- ja Koolituskeskuse arengukava arutelul 
Kell 13 
Hegri Narusk tänavavalgustuse küsimuste arutelul 
Kell 16 Allan Allik 
KIK-iga koostöös korraldataval infopäeval seoses eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu liitumise meetmega 
 
Laupäev, 12. september 2020 
Kell 12 Elva rulapargi avamine
 

 
Puhkusel:  
Eve Nõmmemaa 07.09.2020-11.09.2020 asendaja Antonina 
Uffert 

Jaanika Saar 31.08.2020-11.09.2020 asendaja Maarika Uprus 

Maia Kukk 10.09.2020-10.09.2020  

Terje Raadom 31.08.2020-08.09.2020 asendaja Sten Saarekivi