« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 02.12.2019–08.12.2019

Esmaspäev, 2. detsembril 2019 

kogu päev: Kertu Vuks “Eesti 2035” strateegia arutelul  

kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

kell 10 Anneli Lepik kohtumisel Tartu Ülikooli Psühhiaatriakliinikus 

kell 13 Milvi Sepp, Eva Kuslap ja Kaisa-Karoliina Kokk osalevad hooldustöötajate töövestlustel 
kell 11 Marika Saar, Mare Tamm, Imbi Rõivassepp, Liis Lehiste osalevad pilootprojekti töökoosolekul 
kell 13.30 Marika Saar, Mare Tamm, Imbi Rõivassepp, Liis Lehiste, Inna Rebane, Margit Kiin kohtuvad SA Elva Laste- ja Perekeskuse 
juhatajaga
kell 15 Heiki Hansen, Marika Saar, Mare Tamm kohtuvad SA Elva Teenused juhatajaga 
 

 

Teisipäev, 3. detsembril 2019 

kogu päev: Allan Allik tehnilise taristu teemalises üldplaneeringu töötoas Viljandis 

kogu päev: Kertu Vuks Tartumaa Arendusseltsi poolt korraldataval digitaliseerumise seminaril  

kell 9 Marika Saar osaleb sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja ja nõunike koosolekul 

kell 9 Anneli Lepik kohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuse sotsiaaltöötaja Maia Markusega  

kell 9 Lauri Tamm Varajase kaasamise keskuse infopäeval Otepääl 

kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

kell 10 Milvi Sepp, Eva Kuslap, Kaisa-Karoliina Kokk osalevad hooldustöötajate töövestlusel 

kell 11 Milvi Sepp, Hegri Narusk, Mare Tamm, Imbi Rõivassepp, Salle Ritso, Merilyn Säde kommunikatsioonikoosolekul 

kell 11 Heiki Hansen Emajõe Veevärgi nõukogus

kell 14 Toomas Järveoja, Merilyn Säde, Margit Kink Elva Kultuurikeskuses Elva linna päevaga seotud arutelul 

kell 13 Marika Saar osaleb “Eesti 2035”strateegia arutelul Tartus  

kell 14.30 Milvi Sepp arenguvestlusel Eva Kuslapiga 

kell 18 Heiki Hansen rahanduskomisjoni koosolekul

 

Kolmapäev, 4. detsembril 2019 

kogu päev: Toomas Järveoja, Marika Saar, Mikk Järv, Merilyn Säde, Kertu Vuks, Imbi Rõivassepp, Milvi Sepp, Hegri Narusk, Mare Tamm ja Salle Ritso juhtimiskoolitusel 

kogu päev: Margit Kink konverentsil “20 aastat noorte heaks” 

kogu päev: Heiki Hansen Liiklusturvalisuse konverentsil Tallinnas

kell 9 hooldustöötajatel supervisioon Elva Laste- ja Perekeskuses  

kell 9.30 Liis Lehiste, Anneli Lepik juhtumi arutelul Hellenurme lasteaias 

kell 10-13 Triin Ojasoo Amphora digiarhiivi koolitus Elva Vallavolikogu saalis

kell 11 Kertu Vuks osaleb innovatsioonihangete teemalisel arutelul Tartu ja Tallinna linnavalitsustega  

kell 12.30 Alo Rebane, Lauri Tamm, Eve Jõgi, Elise Aher Tartumaa kohtumisel KOVide esindajatega Ülenurmel  

kell 15.30 sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjon 

kell 18 Maano Koemets, Mikk Järv, Kertu Vuks, Maarika Uprus osalevad arengu- ja planeeringu- ning majanduskomisjoni ühiskoosolekul 

kell 19 Marika Saar osaleb spordikomisjoni koosolekul  

 

Neljapäev, 5. detsembril 2019 

kogu päev: Allan Allik arendustöötajate arenguprogrammi seminaril Viljandis 

kogu päev: Mikk Järv, Kertu Vuks osalevad konverentsil „Kohaliku omavalitsuse roll ja võimalused riiklike kliima- ning energiapoliitika eesmärkide elluviimisel“ Tallinnas 

kogu päev: Heiki Hansen Liiklusturvalisuse konverentsil Tallinnas

kell 8 Eve Jõgi ja Lauri Tamm kohtumisel Elva Gümnaasiumis 

kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Eva Kuslap sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

kell 9-11 Mare Tamm viib läbi arenguvestlusi osakonna töötajatega 

kell 13 Elise Aher, Eve Jõgi kohtumisel Elva Laste- ja Perekeskuse sotsiaaltöötaja Maia Markusega 

kell 15 Eve Jõgi, Lauri Tamm kohtumisel Elva Gümnaasiumis 

kell 11 Marika Saar osaleb Eesti Linnade ja Valdade Liidu sotsiaalteemarühma ja Sotsiaalministeeriumi esindajate kohtumisel  

 

Reede, 6. detsembril 2019 

Ilmub Elva valla leht! 

kogu päev: Allan Allik arendustöötajate arenguprogrammi seminaril Viljandis 

kell 9 Marika Saar, Mare Tamm, Milvi Sepp, Liis Lehiste ja Lauri Tamm arutavad tugiisikutega seonduvaid teemasid 

kell 10 Heiki Hansen Puhja kooli ehituskoosolek

kell 11-14 Maano Koemets, Toomas Järveoja, Marika Saar, Mare Tamm, Kertu Vuks, Margit Kink projektitoetustaotluste hindamiskomisjoni koosolekul 

kell 13 Merilyn Säde, Eva KuslapMilvi Sepp ja Lauri Tamm vinguandurite kampaania koosolekul  

 

Majast väljas:  
Triinu Paas  25.11–12.12 puhkusel, asendajad Triin Ojasoo ja Merilyn Säde 

Kayvo Kroon 5.12-18.12 puhkusel, asendaja Kaughaldus OÜ 

Sille Kask 06.12.2019 õppepuhkusel, asendaja Elo Kasetalu