Elva valla valimisjaoskonnad

Elva vallas on moodustatud neli valimisjaoskonda (Elva Vallavalitsuse 13.12.2022 määrus nr 10)

 

Valimisjaoskond nr 1 – Elva Kultuurikeskuses (Kesk tn 30, Elva linn, Elva vald).

Avatud:
27. veebruar – 4. märts kell 1220;
5. märts kell 920.

 

Valimisjaoskond nr 2 – Puhja Noortekeskuses (Viljandi tee 28/2, Puhja alevik, Elva vald).

Avatud:
3.4. märts kell 1220;
5. märts kell 920.

 

Valimisjaoskond nr 3  Rannu Päevakeskuses (Elva tee 3, Rannu alevik, Elva vald).

Avatud:
3.4. märts kell 1220;
5. märts kell 920.  

 

Valimisjaoskond nr 4 – Rõngu Rahvamajas (Valga mnt 12, Rõngu alevik, Elva vald).

Avatud:
3.4. märts kell 1220;
5. märts kell 920.  

 

 

Kodus hääletamist viivad läbi kõik valimisjaoskonnad. Kodus hääletamine toimub 3.–5. märtsil kell 9–20.