8.03.19

Elva valla valimisjaoskonnad

  • valimisjaoskond nr 1 - Kesk tn 30, Elva linn (Elva Kultuurikeskus), tel 54110366;
  • valimisjaoskond nr 2 - Kultuuri, Annikoru küla (Konguta Rahvamaja), tel 54110367;
  • valimisjaoskond nr 3 - Vallamaja, Hellenurme küla (Hellenurme teenuskeskus), tel 54110368;
  • valimisjaoskond nr 4 - Viljandi tee 24, Puhja alevik (Puhja Seltsimaja), tel 54110369;
  • valimisjaoskond nr 5 - Elva tee 7, Rannu alevik (Rannu Rahvamaja), tel 54110370;
  • valimisjaoskond nr 6 - valimispäeval Valga mnt 12, Rõngu alevik (Rõngu Rahvamaja), eelhääletamispäevadel Valga mnt 9/1, Rõngu alevik (Rõngu teenuskeskus), tel 54110371.

 

Valimisjaoskonnad on avatud eelhääletuse ajal, 25.-27. veebruaril kell 12–20 ning valimispäeval, 3. märtsil kell 9–20. Siseministeeriumi poolt saadetud valijakaardile on märgitud, millise valimisjaoskonna valijate nimekirjas olete, lisaks saab seda kontrollida veebilehel valimised.rahvastikuregister.ee. Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Elva valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1 (Elvas Kultuurikeskuses).

Eelhääletada saab oma valimisjaoskonnas kui ka väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda (välja arvatud Hellenurmes). Eelhääletamise ajal haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses viibijad saavad seal ka hääletada, eraldi taotlust selleks esitada pole vaja. 

Eelhääletamise ajal saab isik, kes ei asu oma rahvastikuregistrijärgses elukohas ja ei saa oma terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas, hääletada asukohas. Asukohas hääletamiseks tuleb asukoha jaoskonnakomisjonile esitada kirjalik taotlus hiljemalt 27. veebruaril kell 14.

Valimispäeval saab hääletada ainult oma valimisjaoskonnas. Valimispäeval saab hääletada kodus, kui isik ei saa valimispäeval terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas. Kodus hääletamiseks tuleb vallavalitsusele või elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile esitada kirjalik taotlus hiljemalt 3. märtsil kell 14. Valimispäeval võib taotluse esitada elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile kell 9-14 ka telefoni teel.

Kindlasti tuleb valimisjaoskonda kaasa võtta ID-kaart või mõni muu pildiga kehtiv isikut tõendav dokument (juhiload, pass).

Maakonnakeskuses on võimalik hääletada 21.-24. veebruar kella 20-ni sõltumata valija registrijärgsest elukohast. Maakonnakeskuste valimisjaoskonnad leiad siit.

Lisateave: elva@elva.ee, tel 730 9880.

 

 

Toimetaja: KAISA-KAROLIINA KOKK