Elva Vallavalitsuse tööpakkumised

Infosekretär Ametijuhend Tähtaeg
20.06.2021

 

Muud tööpakkumised

Elva Lasteaed Õnneseen

Õpetaja või assistent;
Õpetaja abi;
Eripedagoog;
Logopeed

Tähtaeg
18.06.2021
Rõngu Keskkool

Matemaatikaõpetaja
Füüsikaõpetaja

Tähtaeg
30.06.2021
Rõngu Lasteaed Pihlakobar Õpetaja Tähtaeg
30.06.2021
Palupera Põhikool Sotsiaalpedagoog Tähtaeg
01.08.2021
Rannu Lasteaed Naerupesa Liikumisõpetaja Tähtaeg
19.08.2021