Elva vald on moodustanud laste ja perede komisjoni, mis on nõuandev komisjon lastega seotud küsimuste lahendamiseks. Komisjoni kuuluvad haridus-, sotsiaal- ja tervishoiualaste töökogemustega...

Elva vald moodustas laste ja perede komisjoni

Elva vald on moodustanud laste ja perede komisjoni, mis on nõuandev komisjon lastega seotud küsimuste lahendamiseks. Komisjoni kuuluvad haridus-, sotsiaal- ja tervishoiualaste töökogemustega...

Elva Vallavalitsus sai positiivse vastuse projektile „Elva valla puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine", eraldatav toetus Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest on 62 060 eurot....

Elva vald saab puudega inimeste eluruumide kohandamiseks toetust

Elva Vallavalitsus sai positiivse vastuse projektile „Elva valla puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine", eraldatav toetus Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest on 62 060 eurot....

Ootame tagasisidet Elva valla uue tegevustoetuste korra eelnõule. Korra alusel antakse toetusi kolmes kategoorias -  kultuuriühingutele kollektiivide tegevuse ja kvalifitseeritud...

Tegevustoetuste korra eelnõu on kuni 12. septembrini avalikul konsultatsioonil

Ootame tagasisidet Elva valla uue tegevustoetuste korra eelnõule. Korra alusel antakse toetusi kolmes kategoorias -  kultuuriühingutele kollektiivide tegevuse ja kvalifitseeritud...

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 3.09.-09.09.2018 Esmaspäev 3.09.2018 Kell 9:00 ...

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 3.09.-09.09.2018

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 3.09.-09.09.2018 Esmaspäev 3.09.2018 Kell 9:00 ...

Elva Vallavalitsuse istungil 28.08.2018 otsustati: algatada Elva linnas Palu tee 28a kinnistu detailplaneeringu koostamine; algatada Elva linnas Supelranna tn 17, Supelranna tn...

Elva Vallavalitsus 28.08.2018

Elva Vallavalitsuse istungil 28.08.2018 otsustati: algatada Elva linnas Palu tee 28a kinnistu detailplaneeringu koostamine; algatada Elva linnas Supelranna tn 17, Supelranna tn...

Konguta Kooli bussi muudetud graafik: 6.50 Mäeotsa bussipeatus 7.00 Põrgumäe 7.05 Karijärve 7.15 Viisjaagu 7.20 Peedumäe 7.25 Arbimäe 7.30 Elva staadioni ots Erika Salumäe männi...

Konguta Kooli bussi muudetud graafik

Konguta Kooli bussi muudetud graafik: 6.50 Mäeotsa bussipeatus 7.00 Põrgumäe 7.05 Karijärve 7.15 Viisjaagu 7.20 Peedumäe 7.25 Arbimäe 7.30 Elva staadioni ots Erika Salumäe männi...

Elva vallavolikogu kiitis 27. augusti istungil heaks kaasava eelarve menetlemise korra. Kaasava eelarve käigus antakse osa kohaliku omavalitsuse eelarve vahendite kasutamise otsustamise õigusest...

Elva vald alustab kaasava eelarvega

Elva vallavolikogu kiitis 27. augusti istungil heaks kaasava eelarve menetlemise korra. Kaasava eelarve käigus antakse osa kohaliku omavalitsuse eelarve vahendite kasutamise otsustamise õigusest...

Elva Vallavolikogu 27.08.2018 toimunud istungil kiideti heaks Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 projekt ning suunati see avalikule väljapanekule. Arengukava ja...

Arengukava ja eelarvestrateegia avalik väljapanek

Elva Vallavolikogu 27.08.2018 toimunud istungil kiideti heaks Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 projekt ning suunati see avalikule väljapanekule. Arengukava ja...

Lapse toiduraha katmise toetuse eesmärk on vähekindlustatud peredele toetuse andmine koolieelses lasteasutuses (sealhulgas lastehoius), üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käiva lapse...

Lapse toiduraha katmise toetusest

Lapse toiduraha katmise toetuse eesmärk on vähekindlustatud peredele toetuse andmine koolieelses lasteasutuses (sealhulgas lastehoius), üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käiva lapse...

  Elva Vallavalitsuse istungil 21.08.2018 otsustati: anda ehitusluba Elva, Supelranna tn 19 Elva Haigla C korpuse I korruse ümberehitamiseks ja laiendamiseks vastavalt...

Elva Vallavalitsus 21.08.2018

  Elva Vallavalitsuse istungil 21.08.2018 otsustati: anda ehitusluba Elva, Supelranna tn 19 Elva Haigla C korpuse I korruse ümberehitamiseks ja laiendamiseks vastavalt...

  Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise raames toimuvad kõikides piirkondades avalikud arutelud.  Arengukava ja eelarvestrateegia on avalikul väljapanekul...

Arengukava avalikud arutelud piirkondades

  Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise raames toimuvad kõikides piirkondades avalikud arutelud.  Arengukava ja eelarvestrateegia on avalikul väljapanekul...

Eestlaste eestvedamisel toimub 15. septembril globaalne maailmakoristuspäev – Eesti suurim juubelikingitus maailmale – mil korraga koristavad oma territooriume üle kogu ilma miljonid...

15. september on maailmakoristuspäev!

Eestlaste eestvedamisel toimub 15. septembril globaalne maailmakoristuspäev – Eesti suurim juubelikingitus maailmale – mil korraga koristavad oma territooriume üle kogu ilma miljonid...

  Terje Korss Vallavaraspetsialist

Uued bussiliinid

  Terje Korss Vallavaraspetsialist

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 27.08.-02.09.2018 Esmaspäev 27.08.2018 ...

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 26.08.-2.09.2018

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 27.08.-02.09.2018 Esmaspäev 27.08.2018 ...

Elva Vallavalitsuse 07.08.2018 korraldusega nr 896 võeti vastu Tännassilma külas Kaevu tee 3 krundi detailplaneering ning määrati avaliku väljapaneku kestuseks 27.08.2018 kuni 10.09.2018....

Tännassilma külas Kaevu tee 3 krundi vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamise kohta.

Elva Vallavalitsuse 07.08.2018 korraldusega nr 896 võeti vastu Tännassilma külas Kaevu tee 3 krundi detailplaneering ning määrati avaliku väljapaneku kestuseks 27.08.2018 kuni 10.09.2018....

Hajaasustuse programmist said inimesed toetust vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehituseks ning juurdepääsuteede rajamiseks. Hajaasustuse programmi 2018.a. taotlusvooru laekus Elva vallas...

Hajaasustuse programmi toetused

Hajaasustuse programmist said inimesed toetust vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehituseks ning juurdepääsuteede rajamiseks. Hajaasustuse programmi 2018.a. taotlusvooru laekus Elva vallas...

Elva Vallavalitsuse 7. augusti istungil võeti vastu Vellavere külas Raini kinnistu detailplaneering ja Tännassilma külas Kaevu tee 3 krundi detailplaneering. Planeeringute avalik väljapanek...

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Elva Vallavalitsuse 7. augusti istungil võeti vastu Vellavere külas Raini kinnistu detailplaneering ja Tännassilma külas Kaevu tee 3 krundi detailplaneering. Planeeringute avalik väljapanek...

Elva Vallavalitsuse istungil 14.08.2018 otsustati: anda ehitusluba ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonitrassi rajamiseks Elvas, Konguta tee T1, Tartu maantee, ja Tartu maantee T1...

Elva Vallavalitsuse istung 14.08.2018

Elva Vallavalitsuse istungil 14.08.2018 otsustati: anda ehitusluba ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonitrassi rajamiseks Elvas, Konguta tee T1, Tartu maantee, ja Tartu maantee T1...

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 20.08.-26.08.2018 Esmaspäev...

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 20.08.-26.08.2018

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 20.08.-26.08.2018 Esmaspäev...

Elva  Vallavalitsus esitas selle aasta juunikuus SA INNOVEle Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavasse   taotlusvooru projekti „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas". Elva...

Elva vald saab hoolekandeteenuste arendamistoetust

Elva  Vallavalitsus esitas selle aasta juunikuus SA INNOVEle Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavasse   taotlusvooru projekti „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas". Elva...

Näitan: 701-720
Elemente lehe kohta 20
of 45