« Tagasi

Vallavolikogu 14. detsembri istungi kokkuvõte

Elva Vallavolikogu XXXVI istung toimus 14. detsembril e-keskkonnas Zoom ja Volis. Päevakorras oli viis otsuse ja neli määruse eelnõu. Istungil osales 26 volikogu liiget.

Esimeses päevakorrapunktis andis vallavanem Toomas Järveoja ülevaate valla rahvastiku seisust, eelarve täitmisest ja reservfondi kasutamisest ning tutvustas valdkondade põhiselt vallavalitsuse osakondade tööd.

Volikogu kinnitas veekogude komisjoni koosseisu. Komisjoni ülesanne on tegeleda valla veekogude probleemide kaardistamisega ja lahenduste otsimisega. Volikogu kinnitas komisjoni esimees Urmas Kruuse esitatud komisjoni koosseisu. Kruuse sõnul koguneb komisjon tööplaani arutama uue aasta jaanuari esimesel täisnädalal.

Volikogu võttis vastu Elva valla 2021. aasta eelarve. Lühiülevaade eelarvest nimetab ära eelarveaasta kolm prioriteeti, milleks on investeeringud haridusse, teedesse ning kultuuri ja turismivaldkonda, ettevalmistused kultuuripealinnaks Tartu 2024 ja sotsiaalteenuste jätkusuutlik arendamine. Täpsema ülevaate eelarve kohta leiab SIIT.

Volikogu kinnitas 2020. aasta IV lisaeelarve. 2020. aasta IV lisaeelarve koostati vajadusest lisada eelarvesse riiklike õigusaktidega eraldatud ja sihtotstarbeliselt laekunud summad ning nende kasutamine. Lisaeelarve maht on 140 225 eurot.

Maamaksu täiendava maksuvabastuse ulatus muutub. Volikogu muutis pensionäride maamaksust vabastamise korda. Maamaksuseaduses § 11 lõikes 1 sätestatud koduomaniku vabastusele linnas, alevis, alevikus ja tiheasustusega määratud alal kuni 0,15 hektarile lisaks võib pensionärid maamaksust täiendavalt vabastada kuni 0,15 ha ulatuses. Elva vallavolikogu 18. detsembri 2017 määruse nr 4 kohaselt määrati pensionäri maksuvabastuse summa suuruseks kuni 12 eurot ühe maakasutuse kohta aastas. Maamaksuseadus ei võimalda enam määrata maksuvabastuse suuruse väärtust eurodes, vaid vabastuse suurus määratakse kuni 0,15 ha ulatuses, seega tuleb täiendavat vabastust muuta ja rakendada seda kogu vallas ühtsel alusel. Kaaludes Elva, Rõngu, Rannu, Puhja, Puka, Palupera erinevaid maamaksustamise hinda, on mõistlik määrata pensionäri maksuvabastuse suurus 0,05 ha. Koos kodualuse maksuvabastusega ja lisaks täiendava maksusoodustusega kujuneb maksuvabastuse suuruseks 0,2 ha.

Volikogu muutis Rannu rahvamaja põhimäärust. Põhimäärus määrab valla asutuse tegevusalad ja ülesanded. Siiani pakkus noorsootöö ja päevakeskuse teenust Rannus MTÜ Tõusvad Tähed, kes loobus teenuse osutamisest. Seoses sellega korraldatakse noorsootöö ja päevakeskuse teenuse osutamine ümber. Rannu rahvamaja võtab alates 1. jaanuarist 2021 üle noorsootöö ja eakate päevakeskuse tegevuse korraldamise Rannu piirkonnas.

Volikogu andis loa kinnisasjade võõrandamiseks. Volikogu andis vallavalitsusele loa võõrandada vallale mittevajalikku kinnisvara. Elva linnast suunatakse enampakkumisele Valga mnt 38a ja Valga mnt 38b kinnistud. Tegemist on maareformi käigus tekkinud maaribadega, millel iseseisvat kasutusvõimalust ei ole, kuna need on liiga väikesed (vastavalt 127 m2 ja 128 m2). Kinnistute ostmise vastu on huvi tundnud piirnevate kinnistute omanikud. Palupera külas asuvast korterelamust suunatakse enampakkumisele kaks korteriomandit, mida vald ei vaja. Tegemist on ulatuslikku remonti vajavate korteritega, mille asukohast ja investeeringute vajadusest tulenevalt on otstarbekas need võõrandada.

Arengu- ja planeeringukomisjonis vahetus komisjoni liige. Arengu- ja planeeringukomisjoni liige Holar Sepp asemel asub komisjoni liikmeks Jaanus Lauri.

Istungil tutvustas kultuurikomisjoni esimees Reet Viks tema juhitava komisjoni tegevust 2020. aastal. Abivallavanem Marika Saar tutvustas volikogule Elva valla haridusvõrgu analüüsi.

Istungi protokolli, vastuvõetud otsuste ja määrustega saab tutvuda dokumendiregistris.

Istungit saab järelvaadata Elva valla Youtube-i keskkonnas.

 

 Elva vald soovib 2021. aasta lõpuks koguda miljon aktiivset kilomeetrit

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!