« Tagasi

Vallavalitsus suunas avalikule väljapanekule Pikk 2 ja Pikk 4 kinnistute detailplaneeringu

Elva vallavalitsus võttis 21. detsembril vastu Elva linnas Pikk 2 ja Pikk 4 kinnistute detailplaneeringu.

Detailplaneeringu ala asub Elva kesklinnas Pargi ja Pikk tänava ristumiskoha läheduses. Planeeringuga nähakse ette Pikk 2 kinnistu jagamine kaheks krundiks ning tehakse ettepanek määrata kruntide aadressideks Pikk 2 ja Pikk 2a. Pikk 4 kinnistul kruntimist ei kavandata. Ehitusõigus seatakse kruntidele Pikk 2a ja 4 korterelamute püstitamiseks. Peale selle lahendatakse kruntide juurdepääs, tehnovõrkudega varustamine, haljastus ja heakord.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub kuni 1. veebruarini 2022 Elva vallavalitsuses (Kesk 32 Elva linn, I korruse infolauas). Palume tutvuda detailplaneeringuga ning arvamuste tekkimisel esitada need kirjalikult valla e-aadressil elva@elva.ee. Detailplaneeringuga saab tutvuda ka valla veebilehel www.elva.ee/planeeringud.

Lisainfo:
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee või 527 1860

 

Pilt: Illustreeriv joonisSündmused

 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi