« Tagasi

Vallavalitsus suunas avalikule väljapanekule kaks detailplaneeringut

Elva Vallavalitsuse 17. detsembri istungil otsustati vastu võtta ja suunata avalikule väljapanekule Elva linnas Järve 9 kinnistu detailplaneering ja Elva linnas Kadaka 10 detailplaneering.

Järve 9 kinnistu detailplaneeringuga kavandatakse kinnistu jagamist kuueks elamu- ja üheks tänavakrundiks. Elamukruntidele antakse ehitusõigus ridaelamute ehitamiseks. Kruntide teenindamiseks nähakse ette avalikus kasutuses tupiktänava ehitamine.

Kadaka 10 kinnistu detailplaneeringuga kavandatakse krundile koolieelse lasteasutuse rajamist. Lisaks lasteaiahoonele on lubatud täiendavalt paviljonide, varjualuste ning mängu- ja spordiväljakute rajamine. Parkimislahenduse kavandamisel tagatakse väljakujunenud jalakäijate liikumistee läbi Kadaka 10 kinnistu.

Vastuvõetud detailplaneeringute avaliku väljapanek toimub 6. jaanuarist 20. jaanuarini 2020. Planeeringutega on võimalik tutvuda Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnas (Kesk 32 Elva linn) ja SIIN.

Väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringute kohta esitada arvamusi, palume need saata vallavalitsuse e-aadressile elva@elva.ee.