« Tagasi

Vallavalitsus soovib hinnapakkumust valla kasutusest väljalangenud munitsipaalomandis olevate ehitiste lammutuse projekteerimiseks

Elva vallavalitsus soovib hinnapakkumust Elva valla kasutusest väljalangenud munitsipaalomandis olevate ehitiste lammutuse projekteerimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27. oktoober kell 12.

Teostavate tööde sisu:

  • nõuetekohase lammutusprojekti koostamine Maa-ameti aluskaardile;
  • projekti kooskõlastamine seadusega nõutavas mahus;
  • ehitusloa taotluse esitamine ehitisregistri e-keskkonnas;
  • lammutustööde mahutabel koos indikatiivsete hindadega 

Projektid tuleb koostada vastavalt Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015.a määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile".

Projekteerimise käigus tuleb järgida kõiki Eesti Vabariigi kehtivaid õigusakte ja standardeid niivõrd, kuivõrd on need vajalikud nimetatud projektide koostamisel.  

Pakkumused palume esitada e-aadressile cetlin.keskkula@elva.ee hiljemalt 27. oktoober kell 12. 

Tehniline kirjeldus 

Küsimuste korral palume pöörduda:
Hegri Narusk, vallamajandusosakonna juhataja
hegri.narusk@elva.ee või tel 5129 072