Vallavalitsus ootab pakkumisi huvihariduse ja -tegevuse osutamiseks vallas

Elva valla haridus- ja kultuuriosakond kuulutab välja avaliku pakkumiste vooru huvihariduse ja huvitegevuse osutamiseks Elva vallas. Eesmärk on parandada 719aastaste noorte süsteemse ja juhendatud huvihariduse jategevuse kättesaadavust ning mitmekesisust. Põnevaid ideid ootame nii senistelt kui ka uutelt tegijatelt. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15. november.

Esitatud pakkumus peab vastama järgmistele kriteeriumitele:

 • Kavandatav tegevus toetab Elva valla huvihariduse ja -tegevuse mitmekesisust ning kitsaskohtade lahendamist:
  - Loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkond;
  - Suunitlus rahvakultuuri edendamisele;
  - Suunitlus liikumisele ja tervislike eluviiside kujundamisele;
  - Eelistatud on II ja III kooliastmele suunatud tegevused.
 • Tegevuses osalevate noorte arv ja kulu on proportsionaalsed;

 • Sihtrühm on 7-19aastased Elva valla noored;

 • Huviringi vähemalt üks juhendaja on juhendatavas valdkonnas erialase kutse- või kõrghariduse või erialase kutsetunnistusega;

 • Huviring toimub regulaarselt (vähemalt 8 kuud aastas, 1 kord nädalas, vähemalt ühe akadeemilise tunni ulatuses);

 • Huviringis osalevate noorte üle peetakse arvestust ARNO süsteemis või üldhariduskooli õppeinfosüsteemis (stuudium/eKool);

 • Tegevused, mille eest soovitakse vanematelt omaosalust, peavad olema põhjendatud;

 • Tegevuste asukoht on Elva vald;

 • Huviharidus või huvitegevus on planeeritud realistlikult, põhjendatult ning selgete eesmärkidega. Sõnastatud on eeldatavad õpiväljundid ja koostatud on õppekava või tegevuskava;

 • Võimalusel palume välja tuua huviringi- või tegevuse uuenduslik pool. 

NB! Pakkumine peab sisaldama lisaks huvitegevuse kirjeldusele ja õppe- või tegevuskavale veel ka eelarvet järgnevaks kalendriaastaks.

Pakkumised palume saata e-aadressile auli.maesalu@elva.ee.

Lisainfo:
Auli Mäesalu, haridusspetsialist 
auli.maesalu@elva.ee

  

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!