« Tagasi

Vallavalitsus loosis välja elanikuks registreerimise kampaania loosi võitjad

Elva valla 2019. aasta elanikuks registreerimise kampaania toimus ajavahemikul 23. september kuni 27. detsember 2019. Kõikide sel ajavahemikul uute registreerujate vahel loositi välja 3x500 eurot. Vallavalitsus on võitjatega otse ühendust võtnud.

Loosi tahtel osutusid võitjateks Ariette Täpsi, Sandra Demitševa ja Vladimir Pirisild.

Kampaania ajal registreeris end Elva valla elanikuks 141 inimest. Samal ajal asusid mujale elama 153 isikut, kõige rohkem liiguti Tartu linna (46), Tallinna linna (24) ja Nõo valda (11).

Elva vallas elab 1. jaanuar 2020 seisuga 14630 inimest ning kogu 2019. aasta jooksul registreeris Elva valda 620 inimest.

Elva vallas oli 2019. aastal positiivne iive veebruaris, mais, augustis, novembris ja detsembris.

Elva Vallavalitsus teeb igal aastal teavituskampaaniat, mille eesmärk on kutsuda üles inimesi end Elva valla elanikuks registreerima. 

Kui eelmistel aastatel on kampaania olnud suunatud inimestele, kes elavad Elva vallas, kuid ei ole mingil põhjusel ametlikult oma elukohta Elva valda registreerunud, siis 2019. aastal keskendusime konkreetsemalt peredele, kes võiksid tahta tulla meie valda elama. Sellegipoolest osalevad loosimises kõik need inimesed, kes ülaltoodud ajavahemikul end Elva valla elanikuks registreerivad ehk kes korrastasid oma elukohaandmeid.

Valla jaoks on iga inimene oluline, sest tulubaas, mida saab kasutada valla arendamiseks ja teenuste osutamiseks sõltub just registreeritud elanike arvust. Elukoha registreerimine on muuhulgas oluline, et omavalitsus saaks adekvaatselt planeerida ja osutada avalikke teenuseid.

Iga inimese enda huvides on see, et tema elukohaandmed registris oleksid korrektsed ning vastaksid tegelikule elukohale. Toetuste ja teenuste taotlemine, samuti valimistel osalemine toimub üksnes registreeritud elukoha põhiselt.

Rohkem infot elanikuks registreerimisest ja Elva valla võimalustest leiad SIIT.