« Tagasi

Vallavalitsus algatas Mesika 32 kinnistu detailplaneeringu

Elva vallavalitsuse 2. juuni istungil algatati Kalme külas Mesika 32 kinnistu detailplaneering.

Eesmärk on kehtiva detailplaneeringuga määratud krundi kasutamise sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse saamine elamu  püstitamiseks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta 2007. a kehtestatud Käärdi kinnistu detailplaneeringut Mesika 32 krundi osas.

Algatatud detailplaneering on kooskõlas Rõngu valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu algatamise lähtedokumentide ja alal kehtiva detailplaneeringuga on võimalik tutvuda SIIN.