« Tagasi

Valime Palupera piirkonna aasta parimaid tegijaid ja tegusid

Vallavalitsus ootab ettepanekuid Palupera piirkonna 2017 Aasta tegija ja/või Aasta teo aunimetuse kandidaatideks. Kandidaate võib esitada iga isik, asutus, ettevõte või organisatsioon.

Ettepanekuid koos põhjendustega saab esitada Elva vallavalitsusele vabas vormis kirjalikult (sh e-posti teel: elva@elva.ee) märgusõna all „ Aunimetus Aasta tegija ja/või Aasta tegu" 30. jaanuarini 2018.

Kandidaatide nimekirja koos esitatud taotlustega edastab vallasekretär komisjonile, kes teeb vallavalitsusele ettepaneku aunimetuse saajate osas. Aunimetuse andmise otsustab vallavalitsus hiljemalt 20. veebruaril 2018.

Aunimetuse Palupera piirkonna Aasta tegija ja/või Aasta tegu 2017 saaja kuulutatakse välja Eesti Vabariigi aastapäeva üritusel.