« Tagasi

Tuletame meelde: eramute ja korterelamute fassaadide ja piirdeaedade värvimise toetuse taotlusi saab esitada 8. septembrini

Elva vallavalitsus avas uue vooru valla eelarvest eramutele ja korterelamutele fassaadide ja piirdeaedade värvimise toetuse taotlemiseks. Taotlusi saab esitada 8. septembrini.

Toetus on mõeldud elamute fassaadide ja piirdeaedade värvi uuendamiseks Elva valla haldusterritooriumil üldplaneeringuga määratud tiheasustusaladel. Toetuse suurus on fassaadide värvimisel kuni 50% värvi maksumusest.

Eramu värvimisel on toetuse suurus maksimaalselt 200 eurot ning korterelamu värvimisel maksimaalselt 400 eurot. 

Piirdeaia värvimise puhul makstakse toetust kuni 50% värvi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 100 eurot. 

Toetus antakse Elva valla haldusterritooriumil üldplaneeringuga määratud tiheasustusaladel elamute fassaadide ja/või elamute piirdeaedade värvi uuendamiseks, tingimusel, et elamu välisküljed ja/või piirdeaed värvitakse terviklikult.

Toetust võib taotleda kasutusluba omavatele elamute ja piirdeaedadele värvimiseks, mille kasutusloa andmisest on möödunud vähemalt viis aastat. Uushoonestusele ja aia rajamisele toetus ei kohaldu.

Tutvu Elva valla elamute ja piirdeaedade värvimise toetuse andmise korraga siin. Taotlusi saab esitada SIIN.

Küsimuste korral palume pöörduda vallaarhitekti poole:
Jaanika Saar
tel 53 481 114 või jaanika.saar@elva.ee