TTJA võtab vastu toetuse taotlusi kiire interneti püsiühendusega liitumiseks

TTJA (Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet) on alustanud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 52 „Kiiret lairibateenust võimaldavate elektroonilise side võrkudega liitumiseks toetuse andmise tingimused ja kord" alusel eraisikute ja ettevõtete toetuse taotluste vastuvõtmist. Toetusmeetme kogumaht on 9 miljonit € ning taotlejal on võimalik saada kuni 300 eurot toetust. Taotlusi võetakse vastu 30. novembrini.

Toetust on võimalik taotleda sideettevõtja võrguga liitumisel seadmete- ja siderajatise ostuks/paigaldamiseks ning liini ehitamiseks. Toetust saate taotleda juhul, kui on täidetud järgmised peamised tingimused:

  1. Teil puudub kiire, üle 30 Mbit/s kiirusega internetiühendus.
  2. Asute abikõlbulikul aadressil. Seda saate kontrollida all olevast aadressipäringust.
  3. Teie piirkonnas pakub teenuseid mõni toetusprogrammis osalev sideettevõtja.
  4. Te ei ole töötuna arvel Töötukassas või kui olete juriidiline isik ja Teil puuduvad 12. märtsi 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlad.

Juhul kui leiate, et täidate toetuse taotlemise tingimused, palume kontrollida alloleval kaardil aadressi abikõlblikkust ning pöörduda mõne all loetletud, soovitud piirkonnas asuva sideettevõtja poole, et võtta liitumispakkumus. Peale pakkumuse saamist täitke taotlus ja võimaluse korral volitage sama taotlusega sideettevõtja Teie eest edasisi toiminguid tegema. See on kõige mugavam viis. Kui soovite ise toetuse taotlusega tegeleda, siis lisage taotlusele sideettevõtja pakkumus ning allkirjastage see koos toetuse taotlusega ja saatke toetus@ttja.ee.


Toetusega seotud kontaktid:
  1. e-post toetus@ttja.ee
  2. telefon +372 6672073 (tööpäevadel, ajavahemikul 10:00 - 12:00)

Abikõlbliku aadressi kontroll

Aadressipäringu teostamiseks sisestage otsinguribal aadress või klõpsake kaardil hoone peale (vaja piisavalt suurendada, et hoone oleks nähtav). Tulemus kuvatakse hüpikaknas. Positiivse tulemuse korral on hüpikaknas nupp 'kopeeri', millega kopeeritakse postiaadress mällu ning mida saate seejärel taotluse täitmisel aadressi väljale kleepida. Juhul kui aadressipäring on negatiivne, kuid aadress asub siiski väljaspool linnu, siis andke sellest teada toetus@ttja.ee. Andmekogus võib olla üksikuid aadresse, mis ei ole abikõlblikuna sisse kantud.

NB! Mõnedes veebibrauserites võib vajalikuks osutuda veebilehe kerimise Shift klahviga lukustamine, kui soovite hiire rullikuga kaarti suurendada/vähendada.

Toetusprogrammi sideettevõtjad ja taotluse vormid leiate TTJA kodulehelt, SIIT 

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!